Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.150/19-11-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-10-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 09-11-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2009

  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Ședința a început la ora 16,15.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Mihai Alexandru Voicu și Dumitru Pardău, secretari.

*

 

Domnul Ioan Oltean:

Doamnelor și domnilor colegi,

Bună ziua tuturor!

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților și vă anunț că dintr-un total de 333 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrările de astăzi un număr de 168; sunt absenți 165, din care patru participă la alte acțiuni parlamentare.

Pentru început, în conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă informez că au fost distribuite tuturor deputaților următoarele documente: ordinea de zi pentru ședințele în plen din zilele de luni, 9, și marți, 10 noiembrie 2009; programul de lucru pentru perioada 9-14 noiembrie anul curent; lista rapoartelor depuse în perioada 2-9 noiembrie 2009 de comisiile permanente sesizate în fond; informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente; lista cu legile pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale; și sumarul privind conținutul fiecărui Monitor Oficial al României, Partea I.

 
Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (rămas pentru votul final).

Intrăm în ordinea de zi propriu-zisă.

La punctul 2 avem Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților.

Dacă sunt observații? Nu avem observații. Considerăm că întrunește adeziunea dumneavoastră și, în consecință, proiectul de hotărâre rămâne pentru votul final de mâine.

Punctul 3 îl vom dezbate mâine dimineață, de la orele 10,00 la 12,00.

Poziția 4 așteptăm raportul.

Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Oltchim-SA Râmnicu Vâlcea (rămas pentru votul final).

Poziția 5, Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Oltchim"-SA Râmnicu Vâlcea.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Dacă din partea inițiatorului este prezent cineva? Îl avem pe domnul secretar de stat Valentin Iliescu. Domnule ministru, aveți cuvântul.

 

Domnul Valentin Adrian Iliescu (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Bună ziua, doamnelor și domnilor deputați!

Referitor la proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței aflate în dezbaterea Camerei Deputaților, vă rog să-mi permiteți să prezint următorul punct de vedere.

Pentru a împiedica deteriorarea în continuare a situației economico-financiare a SC "Oltchim"-SA Râmnicu Vâlcea, cu riscul ieșirii de pe piață a acestui operator economic, ceea ce ar conduce la o scădere semnificativă a veniturilor aduse la bugetul consolidat al statului, precum și la posibilele mișcări sociale, societatea fiind unul dintre cei mai importanți angajatori din zonă, în acest sens, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a înaintat notificarea formală către Comisia Europeană, prin care partea română afirmă că majorarea de capital social cu suma de aproximativ 134,5 milioane de euro, reprezentând contravaloarea creanței deținute de AVAS asupra societății, prin convertirea acesteia în acțiuni, nu reprezintă ajutor de stat și a fost susținută ca măsură prin calcule privind aplicarea testului creditorului privat prudent.

Ordonanța de urgență nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, cu modificările și completările ulterioare, oferă AVAS posibilitatea alegerii celei mai eficiente metode de recuperare a datoriei, în condițiile prevăzute de dreptul comun.

În consecință, Guvernul susține, în conformitate cu cele expuse mai sus, respingerea proiectului de lege privind respingerea Ordonanței de Guvern nr.163/2008 privind abrogarea Ordonanței de urgență nr.45/2006.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiilor sesizate în fond? Avem raportul a două comisii, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia pentru industrii și servicii.

Stimate domnule coleg, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Raport comun asupra Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Oltchim"-SA Râmnicu Vâlcea.

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2006.

Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget au acordat un aviz în acest sens.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea Ordonanței de urgență nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Oltchim" Râmnicu Vâlcea, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr.30/2007, cu modificările ulterioare.

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii și ai Comisiei pentru politică economică au examinat proiectul de lege sus-menționat și documentele care-l însoțesc pe parcursul mai multor ședințe, iar dezbaterile au fost finalizate în ziua de 27 octombrie 2009.

Precizăm că, din numărul total de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au participat la ședință toți deputații, iar din numărul total de 28 de membri ai Comisiei pentru industrii și servicii au participat la dezbateri 26 de membri.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate în cadrul dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Oltchim".

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul face parte din categoria legilor ordinare.

Noi am prezentat și amendamentele admise. Cred că e suficient. Suntem la dispoziția dumneavoastră și vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule vicepreședinte, suntem în procedură de urgență, o să vă rog să propuneți și timpii pentru dezbateri generale și timpii pentru dezbaterea pe articole.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Dacă este atât de urgent, eu vă propun cinci minute pentru dezbateri generale și apoi, dacă e cazul, mai discutăm și altele.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule vicepreședinte, propuneți timpii și pentru dezbaterea pe articole. Deci cinci minute pentru dezbaterea generală și timpul și pentru dezbaterea pe articole, că avem raport.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Întrucât avem amendamente admise, vă mai propun încă cinci minute pentru amendamentele în cauză.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Acum e bine. Mulțumesc și eu foarte mult.

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră timpii propuși de către domnul vicepreședinte.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu avem.

În unanimitate, deci, timpii propuși au fost și aprobați.

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt colegi care doresc să intervină? Nu avem.

Atunci trecem să dezbatem raportul comun al celor două comisii. O să vă rog să urmăriți amendamentele admise în raportul comun.

Dacă la nr.crt.1 sunt observații față de amendamentul prezentat? Nu avem.

O să rugăm colegii noștri să-i lase pe toți ceilalți să urmărească lucrările.

La nr.crt.2, dacă sunt observații?

La nr.crt.3, articol nemodificat.

4 de asemenea.

Nemaifiind alte intervenții, socotim că proiectul de lege este adoptat pe articole.

Rămâne pentru votul final de mâine.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate (rămas pentru votul final).

Poziția 6 pe ordinea de zi. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate.

Suntem și aici în procedură de urgență conform prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților; urmează să trecem la dezbaterea legii.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Domnul secretar de stat Valentin Iliescu. Domnule ministru, aveți cuvânt.

 

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Prezentul proiect de lege instituie o serie de măsuri suplimentare în vederea funcționării într-un timp cât mai scurt a Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar.

Consiliul va funcționa pe lângă Ministerul Finanțelor Publice, iar în anul 2009 va fi finanțat numai din surse proprii.

Se reglementează, de asemenea, modalitatea de plată a contribuțiilor de către membrii consiliului și posibilitatea detașării de personal la organismul de supraveghere publică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice pentru anumite perioade de timp.

Se introduc, de asemenea, prevederi referitoare la salarizarea personalului angajat în cadrul organismului de supraveghere publică, în sensul salarizării acestuia conform salarizării personalului din aparatul de lucru al Guvernului.

Mulțumim comisiei de specialitate pentru soluția adoptată, în consens cu punctul de vedere al Guvernului, ceea ce vă rugăm și pe dumneavoastră să faceți.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru buget, domnule coleg, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Adrian Henorel Nițu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Cu adresa PL-x 497/19 octombrie 2009, Biroul permanent, conform art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a sesizat spre dezbatere Comisia pentru buget, finanțe și bănci cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisiei pentru muncă și protecție socială și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu prevederile art.54 și art.55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, doamna Lazăr Alexandrina, director adjunct în Ministerul Finanțelor Publice.

La lucrările comisiei au participat 29 de deputați din totalul de 33 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 14 octombrie 2009.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, în ședința din data de 3 noiembrie 2009, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Propun un timp de cinci minute pentru dezbateri generale.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumim foarte mult pentru frumoasa prezentare.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu avem.

Vă rog să observați, stimați colegi, că sunt îndeplinite prevederile art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților, care spune că plenul Camere trece la dezbaterea pe articole a proiectului sau a propunerii legislative numai în situația în care raportul cuprinde amendamente admise sau respinse.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene (rămas pentru votul final).

Poziția 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Suntem în procedură de urgență. Urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege. Îl invit pe domnul secretar de stat Iliescu Valentin să prezinte punctul de vedere al inițiatorului.

 

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte, așa cum le mulțumesc și colegilor din comisia de specialitate pentru modul exemplar în care au înțeles și sprijinit acest proiect de lege.

El vine și instituie o serie de măsuri legate de flexibilitatea acestui fond de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru susținerea altor tipuri de cheltuieli aferente programului ISPA, care nu erau prevăzute inițial în cadrul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2005.

În perioada 2000-2005, pe baza studiilor de fezabilitate, a master planurilor, analizelor financiare și economico-sociale și a studiilor de impact asupra mediului s-au pregătit aplicațiile ISPA, fiind aprobate de către Comisia Europeană memorandumuri de finanțare în valoare totală de 2,7 miliarde de euro, din care circa 2 miliarde de euro reprezintă contribuție nerambursabilă comunitară.

Se impune, și această ordonanță și-a propus acest lucru, găsirea unor surse de finanțare care să acopere cheltuielile neeligibile, care nu au putut fi prevăzute inițial, până la recuperarea acestora, conform legilor în vigoare.

După aderarea la Uniunea Europeană, beneficiarii finalei programului ISPA au obligația de a asigura t.v.a.-ul aferent contractelor ISPA, exact ceea ce a făcut această ordonanță de urgență, lucru cu care, repet, a fost de acord și comisia de specialitate.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei sesizate în fond? Vă rog, domnule vicepreședinte, să prezentați raportul comisiei.

 
 

Domnul Adrian Henorel Nițu:

Cu adresa PL-x 496/19 octombrie 2009, Biroul permanent, conform art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a sesizat în procedură de urgență pentru examinare și avizare în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații și propuneri, precum și avizele favorabile ale Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului de lege a participat doamna Florina Barbu, director în cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

La lucrările comisiei au participat 29 de deputați din totalul de 33 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 14 octombrie 2009.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și a art.86 din Regulamentul Camerei Deputaților este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, în ședința din data de 3 noiembrie 2009, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, în forma prezentată de Guvern.

Propun un timp pentru dezbateri generale de cinci minute.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Supun votului dumneavoastră timpul propus pentru dezbaterea pe articole - cinci minute.

Cine este pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Și o abținere. S-a reținut.

Deci, cu o largă majoritate, propunerea a fost adoptată.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu avem doritori.

Trecem la dezbaterea pe articole a raportului pe care domnul vicepreședinte l-a prezentat în fața dumneavoastră.

Dacă la nr.crt.1 sunt observații, la titlul legii? Nu avem.

Nr.crt.2? Este un articol fără amendamente.

Poz.3. Nu sunt observații. Domnule Munteanu, aveți observații? Nu. Noi am crezut că veniți spre microfon.

Poz.4. Nu avem observații.

Am epuizat și dezbaterea pe articole a acestui proiect de lege.

Constatăm că suntem Cameră decizională.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine.

 
Propunerea legislativă privind înființarea comunei Remuș, prin reorganizarea comunei Frățești, jud. Giurgiu (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional).

Trecem la acte normative pentru care Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

La poziția 8. Propunerea legislativă privind înființarea comunei Remuș, prin reorganizarea comunei Frățești, jud. Giurgiu.

Lege organică. Vă rog să observați că avem termenul constituțional pentru dezbateri și vot final depășit. Potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților, vot tacit, propunerea merge la Camera decizională, Senatul.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (rămasă pentru votul final).

Poziția 9. Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Înțeleg că nu există un doritor să ia cuvântul. Dăm cuvântul reprezentantului comisiei sesizate în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Domnul vicepreședinte Florin Iordache.

 

Domnul Florin Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raportul Comisiei juridice este de respingere în cazul acestei propuneri legislative. Comisia juridică își menține punctul de vedere de respingere.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt observații? Dacă nu, vă rog să observați că suntem în conformitate cu prevederile art.104 din Regulamentul Camerei Deputaților, potrivit cărora, dacă prin raportul comisiei sesizate în fond se propune respingerea proiectului de lege sau a propunerii legislative, după încheierea dezbaterii generale, președintele cere Camerei să se pronunțe prin vot. Votul, însă, o să-l dăm mâine, în ședința de vot final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea legii nr.144(r1) din 21/05/2007 republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 03/08/2009, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (rămasă pentru votul final).

Poziția 10. Propunerea legislativă pentru modificarea legii nr. 144(r1) din 21/05/2007, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 535 din 03/08/2009, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate.

Dacă dorește inițiatorul să ia cuvântul? Nu avem.

Raportul este de respingere. Dacă cumva președintele Comisiei juridice? Nu. Raportul de respingere.

Constatăm că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art.104 din Regulamentul Camerei Deputaților, vot final mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.215(r1) din 23/04/2001 a administrației publice locale (rămasă pentru votul final).

Poziția 11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 215(r1) din 23/04/2001 a administrației publice locale.

Dacă inițiatorul dorește să intervină? Nu.

Comisia sesizată în fond? Nu avem.

Raportul este de respingere. Sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art.104 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Vot final mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative privind schimbarea denumirii comunei Brazii, județul Ialomița, în Rădulești (rămasă pentru votul final).

Poziția 12 din ordinea de zi. Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii comunei Brazii, județul Ialomița, în Rădulești.

Dacă inițiatorul? Da, domnul deputat Tinel, vă rog să vă susțineți proiectul.

 

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Am să fac un scurt istoric al acestei localități pentru dumneavoastră, nu de alta, dar e bine să fiți în temă pentru votul final de mâine.

Localitatea Brazii, actualmente Brazi, s-a numit, până în anul 1956, Rădulești. E legată indisolubil de existența, în acele locuri, a familiei boierului Rădulești, Costache Rădulescu-Filitis, cel care, în 1782, construia prima biserică în zonă, atestată ca monument cultural de o deosebită importanță în vremurile noastre, și cel care construia, în 1831, prima școală din zonă.

Până în 1956, localitatea respectivă s-a numit Rădulești. Între 1956-1960, s-a numit Rădulești-Filitis și, din 1965, se numește Brazi.

Este o dorință a locuitorilor din Brazi de a reveni la vechea denumire de Rădulești.

Sper că mâine, la votul final, dat fiind faptul că și comisia de specialitate, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic în unanimitate a acordat votul, să acordați locuitorilor din această zonă șansa de a reveni la vechea titulatură.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc pentru intervenția convingătoare.

Dacă din partea comisiei, domnule vicepreședinte, vă rog să prezentați, la fel de convingător.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare schimbarea denumirii comunei Brazii, județul Ialomița, în comuna Rădulești.

Comisia vă propune aprobarea proiectului de lege conform raportului adoptat de comisie.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, iar Camera este prima Cameră sesizată.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare nu dorește nimeni să ia cuvântul? Vă rog să observați, domnilor colegi, că raportul nu cuprinde amendamente nici admise nici respinse. În consecință, propunerea rămâne pentru votul final de mâine.

Alte inițiative cu propuneri de adoptare din ordinea de zi.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar (retrimis comisiei);

Poziția 13. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar.

Dacă din partea inițiatorilor dorește să ia cineva cuvântul? Da, domnul Iliescu Valentin, secretar de stat.

 

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, în sensul corelării acesteia cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, ordonanță prin care a fost transpusă Directiva 2006/43/E privind auditul statutar al conturilor anuale și al conturilor consolidate. Respectiv, această ordonanță introduce o serie de prevederi noi, dar și aduce o serie de modificări celor existente în legislația de până acum.

Comisia de specialitate a adus o singură modificare de fond, pentru care îi mulțumim, pentru că aduce mai multă claritate textului, motiv pentru care vă rugăm, doamnelor și domnilor deputați, să votați raportul cu amendamentul comisiei, așa cum a fost întocmit de colegii noștri.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Dezbateri generale, dacă sunt intervenții? Vă cer scuze. Raportul comisiei sesizate în fond. Comisia pentru buget, finanțe și bănci, domnule vicepreședinte, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Adrian Henorel Nițu:

Cu Adresa PL-x 500/19 octombrie 2009, Biroul permanent, conform art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a sesizat spre dezbatere Comisia pentru buget, finanțe și bănci cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu prevederile art.54 și art.55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, doamna Lazăr Alexandrina, director adjunct în Ministerul Finanțelor Publice.

La lucrările comisiei au participat 29 de deputați din totalul de 33 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 14 octombrie 2009.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar în ședința din data de 3 noiembrie 2009, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege cu amendamentele din anexă.

Propun un timp de dezbatere de cinci minute.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte, vă cer scuze. Nu suntem în prezența procedurii de urgență, timpul este nelimitat, așa că vă invit pentru dezbateri generale.

Vă rog, stimate coleg.

 
 

Domnul Marian Neacșu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă rog să-mi permiteți să vă propun retrimiterea la comisie a acestui proiect de hotărâre, determinat de faptul că subsemnatul a depus două amendamente la acest proiect de lege. Aceste amendamente n-au fost susținute pentru că nu am fost informat asupra datei în care a avut loc ședința de comisie, iar amendamentele respective nu figurează nici la rubrica amendamente respinse, nici la rubrica amendamente adoptate și nici în procesul-verbal al ședinței.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

O să-mi permit să fac o rectificare. Conform art.118 din Regulamentul Camerei Deputaților, în faza de dezbateri generale, fiecare grup parlamentar poate să ia cuvântul printr-un singur reprezentant, durata intervenției nu poate depăși cinci minute.

Am avut o propunere de retrimitere către comisia de fond a acestui proiect de lege. Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Mulțumesc.

E cineva împotrivă? Avem voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate această propunere înțeleaptă a fost însușită de către plenului Camerei Deputaților. Proiectul se retrimite comisiei sesizate în fond. Termen: o săptămână pentru noul raport.

Voce din sală:

Care săptămână? Mare?

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Nici într-un caz Săptămâna Paștilor.

 
Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a art.82<SUP>1</SUP> din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (rămasă pentru votul final).

Poziția 14 din ordinea de zi. Propunerea legislativă de modificare și completare a art.821 din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Deci inițiatorii înțeleg că nu vor să prezinte.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități, raportul. Domnul vicepreședinte Florin Iordache, aveți cuvântul.

 

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Senatul, în calitate de primă Cameră, a respins propunerea legislativă.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Guvernul, în punctul său de vedere, nu susține inițiativa legislativă.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a avizat negativ.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități, în urma examinării propunerii legislative, cu majoritate de voturi, 16 voturi pentru și trei voturi împotrivă, propun plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare propunerea legislativă cu amendamentele admise, care sunt redate în anexă la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Trecem la dezbateri generale. Dacă sunt colegi care... da, domnul deputat Mircia Giurgiu, în numele Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Considerăm că este un proiect de lege bine venit și susținem adoptarea acestui proiect de lege.

Mulțumim.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Iată o prezentare sumară, dar foarte hotărâtă.

Trecem la raportul comisiei sesizate în fond.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu avem observații.

Articol unic. Dacă sunt observații la pct.2, nr.crt.2 din raport?

Nr.crt.3? Modificarea art.82¹? Nu avem observații.

La poz.4 din raport nu avem observații.

Am epuizat dezbaterea pe articole.

Propunerea legislativă rămâne pentru votul final de mâine.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind concordatul preventiv (rămasă pentru votul final).

Domnilor colegi, poziția 15. Propunerea legislativă privind concordatul preventiv.

Dacă din partea inițiatorilor? Domnul deputat Grosaru, vă rog să prezentați colegilor mei această inițiativă legislativă.

 

Domnul Mircea Grosaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Și mulțumesc și colegilor că doresc să le prezint mai dezvoltat acest proiect de lege. Eu am s-o fac foarte pe scurt.

Într-adevăr, are un istoric acest proiect de lege, pentru că a mai fost propus o dată, acum patru ani, dar i-a venit sorocul în acest an pentru că este și o situație de criză. Acest proiect de lege, de fapt, reprezintă o soluție pentru situația de criză și aș vrea, în primul rând, să vă spun că am avut o foarte bună colaborare atât cu Ministerul Justiției pentru acest proiect de lege, cât și cu Ministerul Finanțelor și, de asemenea, cu Uniunea Practicienilor în Insolvență din România.

Proiectul este, într-adevăr, o soluție anticriză, este un proiect pe care o să-l regăsim în toată legislația europeană și, chiar dacă este inspirat din legislația europeană, are particularitățile sale, care se potrivesc foarte bine pentru situația actuală de criză din România.

Aș ruga colegii să voteze pentru acest proiect de lege, pentru că reprezintă o soluție pentru situația actuală de criză a României.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat Grosaru, mulțumim și noi.

Dacă sunt intervenții cu caracter general din partea grupurilor parlamentare?

Comisia sesizată în fond, atunci. Vă rog, domnule vicepreședinte.

 
   

Domnul Ioan Munteanu (din bancă):

Scurt.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte. Voi ține cont de observația domnului deputat Munteanu.

Senatul a respins această inițiativă.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Guvernul, în punctul său de vedere, susține adoptarea formei amendate.

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ.

În urma dezbaterilor în comisie, propunem plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare, cu amendamentele admise, care sunt prezentate în anexă.

Legea face parte din categoria legilor ordinare.

Și pentru a nu mai interveni încă o dată, domnule președinte, la pct.40 marginal, este vorba de art.282 lit.c), "Concordatul preventiv a fost aprobat de..." și aici e noutatea "creditorii ce reprezintă cel puțin 80%", deci s-a uitat sintagma "creditorii ce reprezintă".

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă o să-mi scape, o să vă rog să veniți la microfon la vremea respectivă și să propuneți amendarea textului.

Vă mai întreb dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale.

Domnilor colegi, chiar aici, în fața mea? Vă rog să poftiți în sală.

Raportul, domnilor colegi.

La nr.crt.1, dacă sunt observații?

Nr.crt.2? Nr.crt.3? Nr.crt.4? Nr.crt.5? Nr.crt.6? Nr.crt.7? Nr.crt.8? Nr.crt.9? Nr.crt.10? Nr.crt.11? Nr.crt.12? Nr.crt.13? Nr.crt.14? Nr.crt.15? Nr.crt.16? Poz.17? Poz.18? Poz.19? Poz.20? Poz.21? Poz.22? Poz.23? Poz.24? Poz.25? Poz.26? Poz.27? Poz.28? Poz.29? Poz.30? Poz.31?

Vă rog, secretarii, să nu cumva să-mi scape cineva care ar dori să intervină. Poz.32? Poz.33? Poz.34? Poz.35? Poz.36? Poz.37? Poz.38? Poz.39? Nr.crt.40?

Vă rog, domnule vicepreședinte, să mai faceți o dată precizarea făcută la prezentarea raportului.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Este vorba de completarea cu sintagma "creditorii ce reprezintă".

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Este un amendament de formă. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Nu avem.

Continuăm dezbaterea pe articole. Poz.41? Poz.42? Poz.43? Poz.44? Poz.45? Poz.46? Poz.47? Poz.48? Poz.49? Poz.50?

Iată un raport complex, dezbătut cu foarte multă atenție în prezența dumneavoastră, stimați colegi.

Dacă nu mai sunt alte observații, propunerea rămâne pentru votul final de mâine.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.26 din Legea nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului (rămasă pentru votul final).

Este ora 17,02.

Ne întoarcem la poziția 4 din ordinea de zi: Propunerea legislativă pentru modificarea art.26 din Legea nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în numele inițiatorilor? Dacă nu, rog din partea comisiei sesizate în fond, domnule vicepreședinte Iordache.

 

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

Obiectul de reglementare este modificarea art.26 din Legea nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului și a ministerelor, în sensul că, prin excepție de la prevederile alin.(3), în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, Guvernul să poată iniția proiecte de lege pentru ratificarea unor tratate internaționale, precum și proiecte de lege privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale.

În Comisia juridică, de disciplină și imunități, cu unanimitate de voturi s-a hotărât să supunem plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.26 din Legea nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale dorește să ia cineva cuvântul? Domnul Mircea Toader, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

 
 

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Domnule președinte de ședință,

Vreau să arăt că noi am susținut această inițiativă legislativă, dar vreau să fac remarca, exact săptămâna trecută (e adevărat, cu vreo șase zile în urmă) am arătat că acea hotărâre a plenului Camerelor reunite nu avea niciun fel de valoare juridică de a modifica o lege printr-o hotărâre a Parlamentului. Am susținut că nu are sens să votăm așa ceva decât pentru imagine. S-a dovedit că am avut dreptate. Dacă dorește cineva să modifice o lege, trebuie s-o facă așa cum prevede Regulamentul Camerei, prin inițiativă legislativă, iar pe de altă parte, cred că soluția pe care o încercăm noi astăzi e o soluție de compromis.

Cea mai bună soluție este că, peste câteva minute, anunță premierul Negoiță noul Cabinet și, sigur, în cel mai scurt timp să-l votăm și nu mai avem nevoie de astfel de derogări.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Doamna deputat Aura Vasile, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat+Partidul Conservator.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Întotdeauna...

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat și al Partidului Conservator va vota această inițiativă legislativă, în condițiile în care este o situație extraordinară, iar țara este într-o situație extraordinară.

Acum câteva zile, unul din colegii mei mă corecta și spunea că nu este stare de necesitate. Aș putea să completez, dacă atunci am uitat să spun că era o formă metaforică, o spun acum nu metaforic, ci real, în condițiile în care se anunță că nu sunt bani de salarii, că nu sunt bani de pensii, că nu avem bani pentru subvențiile în agricultură, că toate instituțiile sunt blocate, bineînțeles că susținem și vom vota ca noi, parlamentarii, să putem să deliberăm asupra proiectului de lege privind bugetul României pentru a putea să rezolvăm una din condițiile internaționale pe care guvernul demis le-a luat.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna deputat.

Domnul deputat Tăriceanu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Eu sunt unul dintre numeroșii prezenți în sală, care ard de nerăbdare să aflu componența Guvernului Negoiță și, din cauza aceasta, m-am hotărât să reduc la minimum intervenția, ca nu cumva să scăpăm acest moment istoric. Dar, lucrul acesta nu mă împiedică, totuși, să vă spun câteva lucruri.

În primul rând, să subliniem încă o dată că, Guvernul demisionar, la data de 15 octombrie, era în deplinătatea puterilor sale și nu și-a îndeplinit obligația constituțională de a depune proiectul de buget. Nici măcar nu a luat în discuție un prim proiect de buget la nivelul Guvernului și acest lucru este foarte grav și arată modul deficitar în care a funcționat Guvernul condus de domnul Boc și iresponsabilitatea lui.

Este evident că așteptau tot timpul ordine și dispoziții de la Fondul Monetar Internațional, care întârziau să vină; sau eventual de la președintele Băsescu.

În al doilea rând, cred că hotărârea pe care Parlamentul a adoptat-o în urmă cu o săptămână a fost bine-venită pentru că a arătat disponibilitatea Parlamentului de a însoți Guvernul în acest demers, care ar fi avut drept scop eliberarea tranșei de împrumut de la Fondul Monetar Internațional.

Acum, mie lucrurile mi se par relativ târzii și tardive. Fondul Monetar, văzând situația politică, a arătat că amână eliberarea acestei tranșe de împrumut, dar poate - hai să zicem - în ceasul al XIII-lea, Guvernul să încerce să facă un demers pentru a ameliora situația în care a adus economia românească și bugetul incapabil să asigure plățile curente de salarii și pensii în România.

De aceea, vă pot susține în fața dumneavoastră punctul de vedere al Grupului Partidului Național Liberal, care sprijină amendamentul propus și dorim ca astăzi să încheiem această dezbatere și printr-un vot, în așa fel încât să dăm posibilitatea Senatului, care este Camera decizională, să aibă punctul de vedere final și să pună Guvernul în capacitatea de a elibera proiectul de buget pentru anul 2010.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc și eu.

Domnul deputat Árpád, din partea Grupului parlamentar al UDMR.

 
 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor,

Într-adevăr, e bine ca un buget de stat să fie înaintat de un guvern valid.

E adevărat că prevederile constituționale nu spun care este guvernul care înaintează, în orice caz, este clar că un guvern trebuie să înainteze acest proiect de lege.

Am aprobat în legea care reglementează activitatea Guvernului că este vorba de un guvern valid tocmai pentru că știm cu toții că un proiect de lege al bugetului trebuie să fie verificat prin votul Camerelor reunite. Deci trebuie să aibă o susținere parlamentară.

În mod evident, un guvern valid are și o susținere parlamentară. Unul demisionar n-are o susținere parlamentară.

Dar tocmai declarația pe care am adoptat-o și cred că soluția constituțională pe care am găsit-o de comun acord e bine-venită, ne arată că și acest guvern poate să vină cu proiectele guvernului, urmând ca o majoritate parlamentară să decidă asupra a cum va arăta proiectul de buget și să-și asume această responsabilitate pentru acest proiect.

Cred că soluția e bine-venită, este constituțională și aici sunt întru totul de acord cu observațiile colegilor noștri din PD-L. Eu, cu o mică interpretare, cred că, de fapt, prima hotărâre a previzionat acest legislativ necesar și bine-venit.

Ca atare, grupul nostru parlamentar, care este prezent într-o majoritate destul de însemnată față de necesitatea votării unui astfel de proiect de lege, va vota pentru acest proiect de lege.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu, îl rog pe președintele comisiei juridice, pe domnul vicepreședinte să propună timpul pentru dezbaterea pe articole. Suntem în procedură de urgență.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Trei minute, pentru că este vorba de un singur articol, domnule președinte; un minut pentru fiecare intervenție.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Trei minute.

Cine este pentru acest timp? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem voturi împotrivă.

Abțineri? Nu avem.

Trecem la dezbaterea pe articol a raportului, stimați colegi.

Dacă la titlul legii există observații? Nu există.

Pct.2, articol unic. Dacă sunt observații?

Și poz.3 din raport, în care se modifică art.26 alin.(4). Dacă sunt observații? Nu avem observații.

Stimați colegi, am epuizat dezbaterea pe articole.

Există propuneri să facem votul final astăzi. O să rog tehnicienii noștri să pună în mișcare aparatura electronică pentru votul electronic. Facem o verificare a prezenței. Suntem în prezența unei legi cu caracter organic.

(Comentarii în sală în legătură cu faptul că nu funcționează votul electronic.)

Domnilor, merge.

Vă rog, un prim vot, pentru a verifica prezența. Rulăm votul numai pentru prezență.

Merge, domnilor colegi, funcționează.

Domnilor colegi,

Ecranul indică 78 de colegi prezenți în sală. Haideți s-o verificăm și printr-un vot prin ridicare de mâini.

Rog secretarii să urmărească cu atenție și să-mi comunice prezența întâi.

Vă rog să nu numărați și operatorii de la televiziuni.

Da, iertați-mă, secretarii de ședință mi-au comunicat 103 parlamentari prezenți. Au mai intrat 2, deci 105, un număr insuficient pentru a ne exprima votul.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing (rămasă pentru votul final).

Continuăm dezbaterea noastră.

Poziția 16 din ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing.

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare este rugată să prezinte raportul.

Da, inițiatorul. De data aceasta avem inițiator.

Domnule deputat Mircea Giurgiu, vă rog.

 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Încep prin a mulțumi doamnei deputat Aura Vasile care a înțeles importanța acestui proiect și sper ca, după dezbaterea pe articole a acestui proiect, să fie adoptat.

O să vă dau doar un exemplu de ce este nevoie de modificarea acestei legi. Am în față o factură care este emisă în acest moment de societățile de leasing și în care sunt trecute: diferența de curs rată principal, diferență între curs, factură și curs scadență, diferență între curs factură și curs scadență capital, expediție poștală, diferență de curs dobândă, discount dobândă rată leasing refacturabil. Iată, așadar, toate acestea sunt în plus, plus rata dobândă și rata principală. Drept pentru care, vă propun să fiți de acord cu votarea acestui proiect de lege pe articole. O să fac doar câteva observații de tehnică legislativă.

La titlul legii, "Lege pentru modificarea art.6 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing", iar la art. unic, "la alin.(1) art.6 din Ordonanța Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.9 din 12 ianuarie 2000, cu modificările și completările ulterioare, lit.c) se modifică și va avea următorul cuprins..." Iar la text, doar lit.c) în loc de lit.d) cum, din greșeală, am elaborat-o noi, "Valoarea exactă a ratelor lunare de leasing și data exactă de plată a acestora."

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Din partea comisiei sesizate în fond?

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare.

Domnule vicepreședinte, vă rog.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Comisia pentru politică economică a reanalizat, își menține raportul, după părerea noastră este o chestiune de formă, pentru că în conținutul actual al legii este prevăzut ceea ce se cere. Dar, în aceste condiții, eu vă dau opinia mea. Modificăm raportul, suntem de acord cu amendamentul propus și, ca atare, cu legea care este. Nu are rost să ne cramponăm pentru două cuvinte. Deci, ca atare, dacă poate îmbunătăți sistemul de contracte de leasing și activitatea de leasing suntem de acord s-o facem.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule vicepreședinte,

Poate era foarte bine dacă ceea ce ne-ați spus dumneavoastră cuprindea în raport.

Vă rog. Vă rog la microfon.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Titlul este nemodificat, dar ținând seama de situația concretă, cred că putem să renunțăm la concluzia primă a raportului. Și, ca atare, suntem de acord cu amendamentul propus. Mai mult, nu am ce să vă spun. Dacă vreți să citez cu nuanțe, cu... nu are rost, pentru că prelungim discuția.

Repet, motivul pentru care am fi de acord, ceea ce poate îmbunătăți sistemul de activitate de leasing, nu avem de ce să ne opunem. Atât și nimic mai mult.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Domnule deputat Marton Arpad, din partea Grupului parlamentar UDMR.

Vă rog, domnule coleg, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

După cum am mai spus și data trecută, când s-au dezbătut anumite legi, aici scrie clar: "Propunerea comisiei de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi și, ca urmare, s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară". Deci, ne aflăm în această ipostază a dezbaterii pe articole.

Dacă cele spuse de domnul Vainer se regăsesc printre amendamentele respinse de comisie, procedura de urmat este ca atunci când ajungem la acel articol, unde ar fi acel amendament de respins, care se crede de o comisie sau alta că ar putea fi adoptat sau susținut de cel care a supus amendamentul, adoptăm și urmează, eventual, să adoptăm sau nu legea, atunci intervine la acest microfon, vom da un vot pe acel articol, așa amendat cum se propune, urmând ca în orice caz să dăm un vot final mâine pentru sau cine nu va fi de acord, împotriva propunerii legislative. Deci, asta este procedura de urmat, nu avem cum să mai întoarcem, eventual, pentru ca o comisie să adopte. Dacă există acel amendament, o putem adopta aici.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Da. Vă mulțumesc.

Din partea Grupului parlamentar al PNL, domnul Eugen Nicolăescu.

 
 

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte,

Cred că lucrurile sunt mai simple, în sensul în care există o propunere legislativă care vine cu un punct de vedere de la Senat, dar Camera Deputaților este Cameră decizională.

Cred că și poziția comisiei și poziția inițiatorului trebuie respectate, mai ales într-o perioadă de criză economică, în care leasingul mai este, probabil, o unică sau singură modalitate prin care se mai pot achiziționa anumite bunuri.

În consecință, fără a face abateri de la Regulament sau fără a interpreta greșit, cred că normal este să adoptăm acest proiect de lege ca fiind unul care susține piața.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Procedură, doamna Aura Vasile.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul deputat Marton are dreptate.

Atâta timp cât raportul comisiei este de respingere și acest proiect de lege nu a întrunit în ședința trecută numărul suficient de voturi, vă rugăm să supuneți aprobării articol cu articol, pentru a putea să adoptăm sau să respingem, funcție de acest lucru mâine vom da votul pe vot final. Deci, putem să adoptăm acest proiect de lege prin adoptarea articol cu articol, pentru a respecta Regulamentul și procedura legislativă.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna deputat.

Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu, stimați colegi, în conformitate cu prevederile art.104 alin.(3) din Regulament, trecem la dezbaterea pe articole a acestui proiect de lege.

Vă rog să urmăriți raportul.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu avem.

Titlul legii. Cine este pentru? Vă rog. mulțumesc.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Cu două voturi împotrivă, 5 abțineri, titlul legii a fost adoptat.

Articolul unic. Dau citire articolului unic, pentru ca dumneavoastră să fiți în deplină cunoștință de cauză atunci când vă veți exprima votul.

Articolul unic: "Ordonanța Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, publicate în Monitorul Oficial, partea I, nr.224/30 august 1997, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează: art.6 alin.(1) lit.d) - valoarea exactă a sumelor, ratelor lunare de leasing și data exactă de plată a acestora."

Domnul Mircia Giurgiu, autorul acestui complex proiect de lege.

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Da, am o singură observație, lit.c) în loc de lit.d).

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Lit.c). Am corectat.

Dacă mai sunt observații? Dacă nu, supun votului dumneavoastră... Domnul vicepreședinte al comisiei permanente sesizate în fond?

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Ca să nu fie nici un dubiu, noi am constatat la comisie că există o suprapunere a propunerii acestui amendament cu o literă d) nouă și care, de fapt, este în conținut lit.c).

Dați-mi voie numai să citesc ca să fim foarte clarificați. Deci, ceea ce s-a propus aici, spune așa: la lit. c) "în prezent, contractul de leasing trebuie să cuprindă și valoarea ratelor de leasing și termenul de plată al acestora." Autorul propunerii legislative zice: introducem un alt c), deci îl scoatem pe acest c) care a existat, asta în ziua de astă.... se arată, și se trece "valoarea exactă a sumelor ratelor lunare de leasing și data exactă de plată a acestora." Cred că nu are ce să strice această formulare înlocuitoare a alin. c) care a fost. Ca atare, noi putem aproba acest amendament care, de fapt, e însăși propunerea de lege.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc foarte mult. Da, este o îmbunătățire a textului care dă mai multă precizie. Înlocuiește, de fapt, un text existent.

Dacă nu mai sunt alte observații, supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Vreți să numărați, domnilor secretari!

Deci, cu 8 abțineri, lit.c) a fost adoptată așa cum s-a propus prin proiectul de lege.

Propunerea legislativă rămâne pentru votul final de mâine.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.161 din 19/04/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (rămasă pentru votul final).

Poziția 17. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 19/04/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Inițiatorul lipsește.

Comisia sesizată în fond, Comisia juridică de disciplină și imunități, propune raport de respingere. O să vă rog să observați că această propunere a fost la votul final, dar nu a întrunit numărul de voturi necesar. În consecință, s-a hotărât trecerea la dezbaterea pe articole a acestui proiect de lege.

Dacă sunt observații?

Trecem la dezbaterea pe articole a proiectului de lege.

Titlul legii. Dacă sunt observații la titlul legii? Nu.

Supun votului dumneavoastră titlul legii. Cine este pentru? 2 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

Articolul unic? Dacă sunt observații?

vă cer scuze. Voturi împotriva titlului legii? Mulțumesc foarte mult.

Abțineri? Vă cer scuze, reluăm votul pentru că am impresia că sunt destul de multe voturi împotrivă.

Cine este pentru, titlul legii? Voturi pentru? Vă rog să numărați voturile acum. 13 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt. Vă rog să numărați, domnilor secretari. 15 voturi împotrivă.

Abțineri? 18 abțineri.

Titlul legii nu a fost adoptat.

Articolul unic.

Supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? Un vot pentru? Vă rog să ridicați mâna cei care votați pentru, domnilor colegi. Hotărâți-vă mai repede. 11 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 13 voturi pentru.

Abțineri? 19 voturi, 20 mi se comunică de la secretariat, 20 de abțineri. Articolul unic nu a fost votat.

Raportul de respingere de mâine pentru votul final de mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică republicată (rămasă pentru votul final).

Poziția 18. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog să observați, Comisia juridică, de disciplină și imunități a întocmit raport de respingere. Propunerea comisiei, de respingere, nu a întrunit numărul necesar de voturi, la votul final din 27.X. și, ca urmare, s-a hotărât dezbaterea pe articole în ședința de astăzi.

În consecință, vă rog să urmăriți proiectul de lege. Purcedem la dezbaterea pe articole.

Titlul legii? Dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? 16 voturi pentru.

Împotrivă, domnilor colegi? 7 voturi împotrivă.

Abțineri? 17 abțineri. Voturi insuficiente pentru adoptarea titlului legii.

Articolul unic. Dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? Nu avem voturi pentru.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați voturile împotrivă. 8 voturi împotrivă.

Abțineri? 21 de abțineri.

În consecință, articolul unic nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi adoptat.

"Art.12 se modifică și va avea următorul cuprins..." Dacă sunt observații? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru art.12, în forma din proiectul de lege? 6 voturi pentru. 7 voturi pentru.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 19 abțineri. Insuficiente pentru ca art.12 să fie adoptat.

După art.13 se introduce un articol nou, art.131, "cu următorul cuprins..." și urmează, evident, cuprinsul articolului.

Supun votului dumneavoastră art.131.

Cine este pentru? 13 voturi pentru. Având în vedere prezența numeroasă în sală, consider că votul este insuficient pentru adoptarea art.131.

"Art.28 se modifică și va avea următorul cuprins..." Dacă sunt observații?

Voturi pentru, domnilor colegi? 17 voturi pentru, insuficiente pentru adoptarea articolului.

După art.28 se introduce un articol nou, "art.281 cu următorul cuprins..." evident, urmează textul... Dacă sunt observații la art.281? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru acest articol? Vă rog. Domnilor secretari, vă rog să numărați. E o ploaie de voturi, de mâini ridicate... 16 voturi pentru. Insuficiente, stimați colegi.

Apreciez trădarea dumneavoastră, dar este insuficient numărul de voturi pentru adoptarea art.281.

Art.391. Dacă sunt observații la acest articol? Nu avem.

Voturi pentru? Vă rog să ridicați mâinile, domnilor colegi. 19 voturi pentru. Insuficiente pentru adoptarea art.391.

Am epuizat dezbaterea pe articole, proiectul de lege rămâne pentru votul de mâine, 10 noiembrie 2009.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961 (retrimis comisiei);

Stimați colegi,

Poziția 19 din ordinea di zi. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Ce ne-am face noi fără dumneavoastră, domnule deputat?

Domnul Mircia Girugiu.

 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Este vorba de persoane care în acest moment nu are niciuna sub 70 de ani, așadar, cred că ar fi o nedreptate dacă noi am respinge acest proiect de lege, mai ales că e vorba de o sumă mică, de la 2,53 lei pe lună la 2,7 lei, dar pentru ei contează foarte mult.

Oricum, dacă noi amânăm adoptarea unor astfel de proiecte de lege, la fel cum sunt și veteranii și văduvele de război, cred că în curând n-o să mai avem pe cine să ajutăm.

Așadar, propun retrimiterea la comisie.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul vicepreședinte al comisiei sesizate în fond.

 
 

Domnul Kerekes Károly:

Numai secretar, da, îmi e suficient.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

E, de la secretar până la vicepreședinte e un singur pas, domnule.

 
 

Domnul Kerekes Károly:

Deci, suntem de acord cu retrimiterea la comisie.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar.

Supun votului dumneavoastră propunerea de retrimitere către comisia sesizată în fond.

Domnul ministru Tabără? Trebuie să-i convingeți să vă dea votul. La comisie, vă rog, dumneavoastră.

Domnul deputat Valeriu Tabără.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Stimați colegi,

Domnule președinte,

Eu am venit la microfon pentru a susține ideea colegului Mircia Giurgiu de a retrimite acest proiect de lege pentru comisii și am să spun de ce. Problema aceasta, a celor care au făcut stagiul militar în direcția aceasta de muncă, într-o perioadă teribil de grea din societatea românească, este și afectează doar pe acești oameni care, la această dată, sunt peste 70 de ani și care sunt o categorie de cetățeni cărora noi nu le-am făcut dreptate.

Și, culmea, au făcut armată într-o astfel de situație grea, mergând de la calea ferată, mine, cariere de piatră etc. cei care erau cei mai buni tineri și copii din satele românești, pentru că erau fii de chiaburi, fii de ".. și eu cred că trebuie să facem un act de dreptate o dată și o dată, pentru că foarte multe inițiative au trecut prin Camera Deputaților și nu le-am dat foarte mare atenție, poate că nici ele n-au fost construite suficient de bine. O astfel de inițiativă cred că trebuie analizată, pentru că este vorba de o zonă căreia trebuie să-i facem dreptate o dată.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule ministru fost și viitor, mulțumim pentru intervenție.

Supun votului dumneavoastră propunerea de retrimitere comisiei de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu un vot împotrivă și cu o abținere, proiectul a fost retrimis comisiei de specialitate.

Termen două săptămâni pentru un raport suplimentar. Să-i dăm satisfacție domnului inițiator.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea sumei de 300 euro/hectar pentru plățile directe în sectorul vegetal (rămasă pentru votul final).

Poziția 20. Propunerea legislativă privind acordarea sumei de 300 de euro/ha pentru plățile directe în sectorul vegetal.

Inițiator? Nu avem susținător.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul președinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Valeriu Tabără.

 

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă prezint raportul asupra Propunerii legislative privind acordarea de 300 de euro pe ha pentru plățile directe în sectorul vegetal.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu Propunerea legislativă privind acordarea unei sume de 300 de euro pe ha pentru plăți directe în sectorul vegetal.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cuantumului anual al plăților unice pe suprafață și al plăților naționale directe, complementare în sectorul vegetal pentru anul 2010 la nivelul sumei de 300 de euro pe ha.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările comisiei au fost prezenți 27 de deputați, membri ai comisiei. Propunerea legislativă a fost respinsă cu 25 de voturi pentru și 2 abțineri în ședința din 27 octombrie 2009.

Legiferarea cuantumului pe hectar a plăților naționale directe, complementare și a schemei de plăți unice pe suprafață, trebuie să respecte, și acesta a fost motivul respingerii, Regulamentul Comunității Europene nr.73/2009.

Proiectul este de competența decizională a Camerei Deputaților

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul din partea grupurilor parlamentare.

30 de secunde, domnule deputat.

 
 

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Stimați colegi,

Noi, în Comisia pentru agricultură, am avut discuții cu cei patru inițiatori ai proiectului de lege, colegii noștri liberali, și am căzut de comun acord că propunerea, într-adevăr, este benefică agriculturii românești, dar încalcă, în momentul de față, acordul de aderare a României la Uniunea Europeană. De ce? Nu putem să dăm în primii trei ani de zile mai mult de 30% din suma pe care Uniunea Europeană o acordă celorlalte țări membre. Cei 300 de euro, după câte știu eu, vor fi alocați, dar începând cu anul financiar 2011. Dacă nu mă înșel, în 2011 vom ajunge și noi la suma pe care Uniunea Europeană o acordă în momentul de față pentru celelalte țări membre.

Deci, în momentul de față, România nu poate susține suma, nu de alta, dar nu avem prerogative date de acordul de aderare.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Ați fost mai mult decât convingător, domnule deputat.

Raportul comisiei este de respingere.

În consecință, sunt îndeplinite prevederile art.104 din Regulamentul Camerei Deputaților care spune că dacă raportul comisiei este de respingere, după dezbaterile generale, președintele de ședință poate propune votul final. Dar votul final o să-l propunem mâine. Deci, proiectul rămâne pentru votul final de mâine.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (rămas pentru votul final).

Poziția 21. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Dacă inițiatorul este prezent și dorește să intervină. Nu avem.

Din partea comisiei sesizate în fond, raportul este de respingere.

Vot final mâine.

Avem îndeplinite condițiile art.104 din Regulament.

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale (rămas pentru votul final).

Poziția 22, doamnelor și domnilor colegi, cei care ați mai rămas, Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale.

Inițiatorul e prezent? Nu avem.

Comisia juridică, raport de respingere.

Dacă sunt observații, intervenții cu caracter general. Nu avem. Sunt și aici îndeplinite condițiile prevăzute de art.104 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Vot final mâine.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (retrimisă comisiei).

Poziția 23. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției generale a serviciului muncii în perioada 1950-1961.

Domnule Márton Árpád, vă rog.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Pentru unitate de măsură, vă rog să aprobați retrimiterea și acestui proiect de lege la comisie.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Da, absolută corectă propunerea.

 
 

Domnul Kerekes Károly:

Comisia, da, este de acord.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

V-ați pus repede de acord. Foarte bine. Cred că v-ați consultat.

Cine este pentru retrimiterea la comisiei. Mulțumesc.

E cineva împotrivă? Nu.

În unanimitate, proiectul se retrimite comisiei. Același termen de două săptămâni pentru întocmirea raportului.

 
Dezbaterea Proiectul de Lege pentru modificarea art.24 alin.(6) și (7) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (rămas pentru votul final).

Poziția 24. Proiectul de Lege pentru modificarea art.24 alin.(6) și (7) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Dacă din partea inițiatorului este cineva. Nu.

Raportul comisiei sesizate în fond este de respingere.

Dacă la dezbateri generale dorește cineva să ia cuvântul. Nu dorește nimeni să ia cuvântul.

Proiectul rămâne pentru votul final de mâine, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art.104 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Dezbaterea Propunerii legislative privind simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare (rămasă pentru votul final).

Poziția 25 din ordinea de zi. Propunerea legislativă pentru simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul. Nu.

Raportul comisiei sesizate în fond este de respingere.

Dacă la dezbateri generale dorește cineva să ia cuvântul. Nu.

Art.104 are aceleași prevederi și de data aceasta. Proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine.

Dezbaterea Propunerii legislative privind realizarea și utilizarea cu titlu gratuit a 100 de proiecte tip de case cu specific regional și local (rămasă pentru votul final).

Poziția 26. Propunerea legislativă privind realizarea și utilizarea cu titlu gratuit a 100 de proiecte tip de case cu specific regional și local.

Dacă inițiatorul este prezent. Nu avem.

Comisia sesizată în fond, Comisia pentru administrație publică. Nu.

La dezbateri generale... da, domnul Mircia Giurgiu ne mai dă câteva informații foarte importante.

 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Ideea este generoasă dar deocamdată din păcate nu se pot realiza asemenea locuințe.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Iată o informație care vă ajută cu siguranță pentru votul final de mâine.

Domnilor colegi, propunerea îndeplinește prevederile art.104 din Regulamentul Camerei Deputaților, rămâne pentru votul final de mâine.

Am ajuns la poziția 27, unde urmează proiecte de lege a căror dezbatere a fost amânată pentru o ședință ulterioară, pe care o va stabili Biroul permanent al Camerei Deputaților.

Mulțumesc celor care ați avut puterea de a rămâne la dezbateri până la sfârșitul ședinței. Să aveți o după-amiază plăcută! La ora 18, avem ședința de...

Domnilor colegi,

astăzi, la ora 18, avem ședința de răspunsuri. Mâine la ora 10 avem dezbateri privind poziția și rolul României în contextul procesului de reformă a instituțiilor europene. Deci, dimineață, la 8,30, declarații politice, la ora 10..., domnilor colegi, la ora 10, avem dezbateri.

Ne revedem mâine dimineață cu o parte, cu o parte astăzi la ora 18.

Vă mulțumesc.

O seară bună și Doamne ajută!

 
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului.

- după pauză -

 

Domnul Ioan Oltean:

Dragi colegi,

Declar deschise lucrările ședinței consacrate răspunsurilor la interpelările adresate membrilor Guvernului din data de astăzi, 9 noiembrie 2009, ora 18,13.

Dacă domnul deputat Aurel Vlădoiu, din partea Grupului Partidului Social Democrat+PC, lipsește. Doamna Irina Alexe, i-ați transmis răspunsul în scris. Mulțumesc.

Doamna Sanda-Maria Ardeleanu a primit din partea Ministerului Culturii răspunsul în scris. Problema e rezolvată.

Domnul Cristian Mihai Adomniței, din partea PNL, dacă este prezent. Nu este prezent. O să i se comunice răspunsul în scris de către doamna Oana Badea, din partea Ministerului Educației și Cercetării.

Domnul Ialomițianu Gheorghe nu-l avem. Aceeași soluție.

Domnul Aurel Vlădoiu absentează. A solicitat Ministerul Economiei amânarea prezentării răspunsului.

Domnilor miniștri, vă mulțumesc pentru prezență. Să fiți sănătoși, să aveți o seară frumoasă în continuare!

Mulțumesc celor prezenți.

O seară bună tuturor! Ne revedem în ședința de mâine dimineață consacrată declarațiilor politice.

O seară bună tuturor! Bună seara!

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 18,15.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 31 october 2020, 8:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro