Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.150/19-11-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-10-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 09-11-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2009

15. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 422/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Continuăm dezbaterea noastră.

Poziția 16 din ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing.

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare este rugată să prezinte raportul.

Da, inițiatorul. De data aceasta avem inițiator.

Domnule deputat Mircea Giurgiu, vă rog.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Încep prin a mulțumi doamnei deputat Aura Vasile care a înțeles importanța acestui proiect și sper ca, după dezbaterea pe articole a acestui proiect, să fie adoptat.

O să vă dau doar un exemplu de ce este nevoie de modificarea acestei legi. Am în față o factură care este emisă în acest moment de societățile de leasing și în care sunt trecute: diferența de curs rată principal, diferență între curs, factură și curs scadență, diferență între curs factură și curs scadență capital, expediție poștală, diferență de curs dobândă, discount dobândă rată leasing refacturabil. Iată, așadar, toate acestea sunt în plus, plus rata dobândă și rata principală. Drept pentru care, vă propun să fiți de acord cu votarea acestui proiect de lege pe articole. O să fac doar câteva observații de tehnică legislativă.

La titlul legii, "Lege pentru modificarea art.6 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing", iar la art. unic, "la alin.(1) art.6 din Ordonanța Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.9 din 12 ianuarie 2000, cu modificările și completările ulterioare, lit.c) se modifică și va avea următorul cuprins..." Iar la text, doar lit.c) în loc de lit.d) cum, din greșeală, am elaborat-o noi, "Valoarea exactă a ratelor lunare de leasing și data exactă de plată a acestora."

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Din partea comisiei sesizate în fond?

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare.

Domnule vicepreședinte, vă rog.

Domnul Aurel Vainer:

Comisia pentru politică economică a reanalizat, își menține raportul, după părerea noastră este o chestiune de formă, pentru că în conținutul actual al legii este prevăzut ceea ce se cere. Dar, în aceste condiții, eu vă dau opinia mea. Modificăm raportul, suntem de acord cu amendamentul propus și, ca atare, cu legea care este. Nu are rost să ne cramponăm pentru două cuvinte. Deci, ca atare, dacă poate îmbunătăți sistemul de contracte de leasing și activitatea de leasing suntem de acord s-o facem.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule vicepreședinte,

Poate era foarte bine dacă ceea ce ne-ați spus dumneavoastră cuprindea în raport.

Vă rog. Vă rog la microfon.

Domnul Aurel Vainer:

Titlul este nemodificat, dar ținând seama de situația concretă, cred că putem să renunțăm la concluzia primă a raportului. Și, ca atare, suntem de acord cu amendamentul propus. Mai mult, nu am ce să vă spun. Dacă vreți să citez cu nuanțe, cu... nu are rost, pentru că prelungim discuția.

Repet, motivul pentru care am fi de acord, ceea ce poate îmbunătăți sistemul de activitate de leasing, nu avem de ce să ne opunem. Atât și nimic mai mult.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Domnule deputat Marton Arpad, din partea Grupului parlamentar UDMR.

Vă rog, domnule coleg, aveți cuvântul.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

După cum am mai spus și data trecută, când s-au dezbătut anumite legi, aici scrie clar: "Propunerea comisiei de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi și, ca urmare, s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară". Deci, ne aflăm în această ipostază a dezbaterii pe articole.

Dacă cele spuse de domnul Vainer se regăsesc printre amendamentele respinse de comisie, procedura de urmat este ca atunci când ajungem la acel articol, unde ar fi acel amendament de respins, care se crede de o comisie sau alta că ar putea fi adoptat sau susținut de cel care a supus amendamentul, adoptăm și urmează, eventual, să adoptăm sau nu legea, atunci intervine la acest microfon, vom da un vot pe acel articol, așa amendat cum se propune, urmând ca în orice caz să dăm un vot final mâine pentru sau cine nu va fi de acord, împotriva propunerii legislative. Deci, asta este procedura de urmat, nu avem cum să mai întoarcem, eventual, pentru ca o comisie să adopte. Dacă există acel amendament, o putem adopta aici.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Vă mulțumesc.

Din partea Grupului parlamentar al PNL, domnul Eugen Nicolăescu.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte,

Cred că lucrurile sunt mai simple, în sensul în care există o propunere legislativă care vine cu un punct de vedere de la Senat, dar Camera Deputaților este Cameră decizională.

Cred că și poziția comisiei și poziția inițiatorului trebuie respectate, mai ales într-o perioadă de criză economică, în care leasingul mai este, probabil, o unică sau singură modalitate prin care se mai pot achiziționa anumite bunuri.

În consecință, fără a face abateri de la Regulament sau fără a interpreta greșit, cred că normal este să adoptăm acest proiect de lege ca fiind unul care susține piața.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Procedură, doamna Aura Vasile.

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul deputat Marton are dreptate.

Atâta timp cât raportul comisiei este de respingere și acest proiect de lege nu a întrunit în ședința trecută numărul suficient de voturi, vă rugăm să supuneți aprobării articol cu articol, pentru a putea să adoptăm sau să respingem, funcție de acest lucru mâine vom da votul pe vot final. Deci, putem să adoptăm acest proiect de lege prin adoptarea articol cu articol, pentru a respecta Regulamentul și procedura legislativă.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna deputat.

Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu, stimați colegi, în conformitate cu prevederile art.104 alin.(3) din Regulament, trecem la dezbaterea pe articole a acestui proiect de lege.

Vă rog să urmăriți raportul.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu avem.

Titlul legii. Cine este pentru? Vă rog. mulțumesc.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Cu două voturi împotrivă, 5 abțineri, titlul legii a fost adoptat.

Articolul unic. Dau citire articolului unic, pentru ca dumneavoastră să fiți în deplină cunoștință de cauză atunci când vă veți exprima votul.

Articolul unic: "Ordonanța Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, publicate în Monitorul Oficial, partea I, nr.224/30 august 1997, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează: art.6 alin.(1) lit.d) - valoarea exactă a sumelor, ratelor lunare de leasing și data exactă de plată a acestora."

Domnul Mircia Giurgiu, autorul acestui complex proiect de lege.

Domnul Mircia Giurgiu:

Da, am o singură observație, lit.c) în loc de lit.d).

Domnul Ioan Oltean:

Lit.c). Am corectat.

Dacă mai sunt observații? Dacă nu, supun votului dumneavoastră... Domnul vicepreședinte al comisiei permanente sesizate în fond?

Domnul Aurel Vainer:

Ca să nu fie nici un dubiu, noi am constatat la comisie că există o suprapunere a propunerii acestui amendament cu o literă d) nouă și care, de fapt, este în conținut lit.c).

Dați-mi voie numai să citesc ca să fim foarte clarificați. Deci, ceea ce s-a propus aici, spune așa: la lit. c) "în prezent, contractul de leasing trebuie să cuprindă și valoarea ratelor de leasing și termenul de plată al acestora." Autorul propunerii legislative zice: introducem un alt c), deci îl scoatem pe acest c) care a existat, asta în ziua de astă.... se arată, și se trece "valoarea exactă a sumelor ratelor lunare de leasing și data exactă de plată a acestora." Cred că nu are ce să strice această formulare înlocuitoare a alin. c) care a fost. Ca atare, noi putem aproba acest amendament care, de fapt, e însăși propunerea de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc foarte mult. Da, este o îmbunătățire a textului care dă mai multă precizie. Înlocuiește, de fapt, un text existent.

Dacă nu mai sunt alte observații, supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Vreți să numărați, domnilor secretari!

Deci, cu 8 abțineri, lit.c) a fost adoptată așa cum s-a propus prin proiectul de lege.

Propunerea legislativă rămâne pentru votul final de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 30 october 2020, 15:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro