Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.150/19-11-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 09-11-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2009

3. Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Oltchim"-SA Râmnicu Vâlcea (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 53/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția 5, Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Oltchim"-SA Râmnicu Vâlcea.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Dacă din partea inițiatorului este prezent cineva? Îl avem pe domnul secretar de stat Valentin Iliescu. Domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Valentin Adrian Iliescu (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Bună ziua, doamnelor și domnilor deputați!

Referitor la proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței aflate în dezbaterea Camerei Deputaților, vă rog să-mi permiteți să prezint următorul punct de vedere.

Pentru a împiedica deteriorarea în continuare a situației economico-financiare a SC "Oltchim"-SA Râmnicu Vâlcea, cu riscul ieșirii de pe piață a acestui operator economic, ceea ce ar conduce la o scădere semnificativă a veniturilor aduse la bugetul consolidat al statului, precum și la posibilele mișcări sociale, societatea fiind unul dintre cei mai importanți angajatori din zonă, în acest sens, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a înaintat notificarea formală către Comisia Europeană, prin care partea română afirmă că majorarea de capital social cu suma de aproximativ 134,5 milioane de euro, reprezentând contravaloarea creanței deținute de AVAS asupra societății, prin convertirea acesteia în acțiuni, nu reprezintă ajutor de stat și a fost susținută ca măsură prin calcule privind aplicarea testului creditorului privat prudent.

Ordonanța de urgență nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, cu modificările și completările ulterioare, oferă AVAS posibilitatea alegerii celei mai eficiente metode de recuperare a datoriei, în condițiile prevăzute de dreptul comun.

În consecință, Guvernul susține, în conformitate cu cele expuse mai sus, respingerea proiectului de lege privind respingerea Ordonanței de Guvern nr.163/2008 privind abrogarea Ordonanței de urgență nr.45/2006.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiilor sesizate în fond? Avem raportul a două comisii, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia pentru industrii și servicii.

Stimate domnule coleg, aveți cuvântul.

Domnul Aurel Vainer:

Raport comun asupra Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Oltchim"-SA Râmnicu Vâlcea.

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2006.

Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget au acordat un aviz în acest sens.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea Ordonanței de urgență nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Oltchim" Râmnicu Vâlcea, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr.30/2007, cu modificările ulterioare.

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii și ai Comisiei pentru politică economică au examinat proiectul de lege sus-menționat și documentele care-l însoțesc pe parcursul mai multor ședințe, iar dezbaterile au fost finalizate în ziua de 27 octombrie 2009.

Precizăm că, din numărul total de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au participat la ședință toți deputații, iar din numărul total de 28 de membri ai Comisiei pentru industrii și servicii au participat la dezbateri 26 de membri.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate în cadrul dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Oltchim".

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul face parte din categoria legilor ordinare.

Noi am prezentat și amendamentele admise. Cred că e suficient. Suntem la dispoziția dumneavoastră și vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule vicepreședinte, suntem în procedură de urgență, o să vă rog să propuneți și timpii pentru dezbateri generale și timpii pentru dezbaterea pe articole.

Domnul Aurel Vainer:

Dacă este atât de urgent, eu vă propun cinci minute pentru dezbateri generale și apoi, dacă e cazul, mai discutăm și altele.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule vicepreședinte, propuneți timpii și pentru dezbaterea pe articole. Deci cinci minute pentru dezbaterea generală și timpul și pentru dezbaterea pe articole, că avem raport.

Domnul Aurel Vainer:

Întrucât avem amendamente admise, vă mai propun încă cinci minute pentru amendamentele în cauză.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Acum e bine. Mulțumesc și eu foarte mult.

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră timpii propuși de către domnul vicepreședinte.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu avem.

În unanimitate, deci, timpii propuși au fost și aprobați.

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt colegi care doresc să intervină? Nu avem.

Atunci trecem să dezbatem raportul comun al celor două comisii. O să vă rog să urmăriți amendamentele admise în raportul comun.

Dacă la nr.crt.1 sunt observații față de amendamentul prezentat? Nu avem.

O să rugăm colegii noștri să-i lase pe toți ceilalți să urmărească lucrările.

La nr.crt.2, dacă sunt observații?

La nr.crt.3, articol nemodificat.

4 de asemenea.

Nemaifiind alte intervenții, socotim că proiectul de lege este adoptat pe articole.

Rămâne pentru votul final de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 28 february 2020, 4:59
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro