Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.12/18-02-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 08-02-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2010

  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.  

Ședința a început la ora 16,30.

Lucrările au fost conduse, în prima parte, de doamna Roberta Alma Anastase, președintele Camerei Deputaților, asistată de domnii Mihai Alexandru Voicu și Sever Voinescu-Cotoi, secretari.

În a doua parte, ședința a fost condusă de domnul Mircea Dușa, vicepreședinte al Camerei Deputaților,

   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților și anunț că, din totalul celor 333 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 196, sunt absenți 137, din care 7 participă la alte acțiuni parlamentare.

Ordinea de zi pentru ședințele din plen a fost deja distribuită; la fel și programul de lucru pentru perioada 8-12 februarie 2010.

 
Dezbaterea Hotărârii Camerei Deputaților pentru modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (rămasă pentru votul final).  

Primul punct de pe ordinea de zi se referă la Hotărârea Camerei Deputaților pentru modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților.

Citesc articolul unic: "Anexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților se modifică după cum urmează: doamna deputat Monica-Maria Iacob-Ridzi, aparținând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport la Comisia pentru politică externă, în calitate de membru; domnul deputat Teodor-Marius Spînu, aparținând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia pentru politică externă la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; domnul deputat Nicolae Bănicioiu, aparținând Grupului parlamentar al PSD+PC, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă; doamna deputat Moldovan Carmen Ileana, aparținând Grupului parlamentar al PSD+PC, trece de la Comisia pentru politică externă la Comisia juridică, de disciplină și imunități; domnul deputat Radu Stroe, aparținând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; domnul deputat Borbely Laszlo, aparținând Grupului parlamentar al UDMR, trece de la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și petițiilor, în calitate de membru; domnul deputat Edler András György, aparținând Grupului parlamentar al UDMR, trece de la Comisia pentru politică externă, la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; domnul deputat Farago Petru, aparținând Grupului parlamentar al UDMR, trece de la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și petițiilor, la Comisia pentru politică externă; domnul deputat Vasile Soporan, deputat independent, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic".

Dacă sunt observații. Nu sunt.

Înainte de a trece la vot...

(Doamna deputat Aurelia Vasile nu este de acord cu unele propuneri din proiectul de hotărâre.)

Da, la Comisia juridică.

     

Doamna Aurelia Vasile:

Nu se poate! În locul meu să fie trecut domnul Surupăceanu.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Nu. Vorbim doar de ce a trecut prin Biroul permanent.

Vorbeam doar de schimbările în interiorul grupurilor, între comisii. Despre asta, doar atât.

Cealaltă discuție e altceva.

Vă consult asupra modalității de vot întâi și pe urmă supunem la vot.

Facem vot deschis prin ridicare de mână sau cu cartelele?

(Deputații din Grupul parlamentar al PNL doresc să voteze cu cartele, deputații din Grupul parlamentar al PSD+PC vor să voteze prin ridicare de mână.)

Aveți cartelele? Asta ar fi întrebarea.

Am înțeles că nu sunt cartelele. Dați-mi voie să consfințim și asta printr-un vot.

Dacă sunteți de acord ca astăzi să votăm prin vot deschis cu ridicare de mână.

Cine este pentru? O să rog secretarii să numere.

Cine este pentru vot deschis prin ridicare de mână?

Deci, Grupul parlamentar al PSD este în favoare, ca să mă lămuresc.

Voturi împotrivă?

Vreau să vă atrag atenția că sunt dintre dumneavoastră care au votat și pentru și împotrivă. Ați greșit! Am înțeles.

Cine este împotrivă acum, ca să poată secretarii să numere.

Bun. Propunerea a fost respinsă, drept pentru care o să vă rog să pregătiți cartelele de vot.

Pe procedură, domnul Eugen Nicolăescu. Folosim perioada asta ca să...

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Doamna președinte,

Este evident că nu este cvorum în sală, indiferent ce s-ar spune. În consecință, în acest moment, nu putem decât să lucrăm pe articole la diverse proiecte de lege. Dacă se dorește a se vota ceva, atunci lăsați toate aceste voturi pentru mâine, la 12,30, la vot final. Și în felul acesta nu mai e nici un fel de problemă și nu creăm tensiuni inutile în Camera Deputaților, chiar de la începutul ședinței.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Oricum mergem pe voturile finale în ședința de mâine de vot final, de la ora 12,30.

Deci, dacă aveți cartelele pregătire, vă supun la vot articolul unic din proiectul de hotărâre.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 
   

77 de voturi pentru, 7 împotrivă și o abținere.

Amendamentul a trecut. Proiectul de hotărâre va fi supus mâine la votul final.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2009 privind...

Pe procedură, domnul Toader. Vă rog.

 
Informare privind o modificare în conducerea Grupului parlamentar al PD-L.  

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Vreau să fac un anunț colegilor din Parlament. din motive personale, doamna deputat Chircu Mariana Doinița s-a retras din funcția de vicelider și Grupul parlamentar al PD-L l-a desemnat pe domnul Movilă Petre în funcția de vicelider.

Mulțumesc.

   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte anunțuri de făcut. Nu.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administrației publice (rămas pentru votul final).  

Spuneam că dezbatem acum punctul 3, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administrației publice.

Este procedură de urgență.

Reprezentantul Guvernului.

Domnule secretar de stat, vă rog.

   

Domnul Szakal Andras (președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici):

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90 vizează modificări în domeniul exercitării funcției publice. Cea dintâi se referă la menținerea secretarilor de comune care n-au absolvit studii superioare de lungă durată juridice sau administrative în funcție publică până în momentul în care este posibilă organizarea concursului.

O altă modificare vizează condițiile prevăzute pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, prin menținerea excepției de la art.16 alin.(2) lit.d) din Legea nr.188/1999 care prevede ca pentru ocuparea unei astfel de funcții să fi absolvit programe de formare specializată sau să fi exercitat un mandat complet de parlamentar.

În finalul ordonanței este vizată modificarea art.22 din Ordonanța de urgență nr.34, prin introducerea unui nou alineat, care permite ocuparea posturilor vacante în situația în care nu se ajunge la majorarea numărului total de posturi ocupate și cu încadrarea cheltuielilor de personal aprobate prin buget.

Având în vedere aceste considerente, vă rugăm să aprobați proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administrației publice.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Reprezentantul comisiei. Doamna președinte Sulfina Barbu, vă rog.

 
   

Doamna Sulfina Barbu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

La întocmirea raportului Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic s-au avut în vedere avizul favorabil de la Consiliul Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Așa cum a prezentat inițiatorul, proiectul de lege are ca obiect de reglementare unele măsuri în domeniul funcției publice, vizând stabilirea unor condiții pentru candidații care participă la concursurile organizate pentru ocuparea funcției publice de secretar al comunei, precum și unele prevederi privind ocuparea funcției publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici.

La dezbaterile din comisie au participat 27 de deputați, din totalul de 31 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 19 octombrie 2009.

Camera Deputaților este Cameră decizională, iar proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare.

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Victor Boiangiu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Grupul nostru susține raportul prezentat de Comisia pentru administrație. Astfel va vota pentru ca Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului privind reglementarea unor măsuri în domeniul administrației să fie aprobat de Parlament.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă mai sunt alte intervenții.

Domnul Eugen Nicolăescu. Și pe urmă domnul Dușa.

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Dacă are fi să caracterizăm acest proiect de lege, am spune că este o bulibășeală legislativă. Pentru că observați că în cadrul unui asemenea proiect de lege vorbim de niște funcții importante, cum sunt cele de secretari, mai ales de comune, dar în același timp vorbim și de înalți funcționari publici care nu mai pot fi angajați pentru că tot același Guvern cu câteva luni înainte a dat o altă ordonanță de urgență prin care a blocat posturile.

Cu alte cuvinte, Guvernul nu știe ce face de pe o zi pe alta. Este clar că avem nevoie ca în comune să existe secretari. Este clar că avem nevoie și de înalți funcționari publici. Dar în condițiile în care avem un cadru legislativ stabil, normal, predictibil, în nici un caz nu se justifică urgența unui asemenea act normativ.

Ca atare, cred că nu trebuie să fim de acord cu această bulibășeală legislativă pe care o face acest Guvern.

În consecință, vom vota împotriva unui asemenea proiect de lege.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc. Domnul Dușa.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Se spunea că este o bulibășeală administrativă, sigur, este o dezordine totală în administrație, prin actele normative care au fost adoptate în ultima perioadă nu pot fi retribuiți salariații bugetari, nu pot fi numiți în funcție cei de la deconcentrate, dar această ordonanță se referă la câteva prevederi din 188, respectiv la studiile secretarilor de comune, municipii și orașe, la faptul că unele posturi au fost ocupate pe perioadă determinată, și la înalții funcționari publici care, așa cum prevede legea, trebuie să aibă studiile de la INA sau un mandat de deputat.

Dar pentru că toate termenele acestea care au fost prevăzute de ordonanță - pentru că ele erau cu termene de trimitere la 31 decembrie 2010 - au trecut și pentru a nu deschide o nouă cutie a Pandorei legat de înalții funcționari publici care deja au fost numiți în funcție, că până la urmă este vorba de prefecți și de subprefecți, ăsta este adevărul, de această dată, la acest proiect de lege vom vota împotrivă.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Nefiind alte intervenții, nici amendamente, urmează votul final, mâine.

La punctele 4, 5, 6 și 7, înțeleg că reprezentantul Guvernului este la Senat, și v-aș propune să luăm în discuție la punctul 8, iar în momentul în care vine domnul ministru să discutăm punctele 4, 5, 6 și 7.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituțiilor de formare profesională inițială din Ministerul Administrației și Internelor (rămas pentru votul final).  

Punctul 9, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituțiilor de formare profesională inițială din Ministerul Administrației și Internelor.

Reprezentantul inițiatorului.

Nu. Intrăm cu punctul 9, că și punctul 8 e...

   

Doamna Irina Alexe (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Bună seara!

Vă mulțumesc.

Prin Ordonanța de urgență nr.101/2009 au fost reglementate mai multe aspecte privind încadrarea absolvenților instituțiilor de formare profesională inițială din structura Ministerului Administrației și Internelor, acordarea gradelor profesionale, precum și prezentarea acestora la unități.

Întrucât ordonanța și-a produs deja efectele, toată promoția fiind încadrată cu data de 1 decembrie 2009, vă rugăm să susțineți adoptarea acesteia, în forma rezultată din comisie.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Comisia. Doamna Sulfina Barbu.

 
   

Doamna Sulfina Barbu:

În conformitate cu Regulamentul Camerei, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate cu dezbaterea pe fond în procedură de urgență a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2009.

Proiectul de lege, așa cum a fost prezentat, are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri de natură să restrângă cheltuielile de personal din cadrul Ministerului Administrației și Internelor. Și aș menționa aici organizarea și desfășurarea activităților de absolvire a instituțiilor de formare profesională inițială din structura Ministerului Administrației și Internelor, acordarea gradelor profesionale și altele.

La lucrările comisiilor, la dezbateri au fost prezenți 27 de deputați din totalul de 31 de membri ai Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și 24 de deputați din totalul de 24 de membri ai Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Comisiile propun plenului Camerei Deputaților eliminarea amendamentelor adoptate de Senat și aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern, conform anexei la prezentul raport comun.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar raportul comun a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 11 noiembrie 2009, Camera decizională fiind Camera Deputaților.

În consecință, vă supunem aprobării proiectul de lege, în forma prezentată de Guvern.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare.

Domnule deputat, vă rog.

 
   

Domnul Victor Boiangiu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Având în vedere că inițiatorul, Guvernul, a supus dezbaterii comisiei, iar Senatul a aprobat acest proiect de lege, suntem de acord și vom vota pentru ca proiectul de lege să devină Legea pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2009.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții? Doamna Aura Vasile.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, doamna președinte.

Din punct de vedere moral și practic, este corect ca atunci când cheltuiești bani cu instruirea unor oameni, să-i poți folosi. Este foarte bine că au fost repartizați cu prioritate pentru a putea să înceapă să-și desfășoare activitatea. Dar întrebarea mea este următoarea: dacă pe ei îi repartizăm și pe alții îi dăm afară, în condițiile în care se face creșterea fără majorarea locuirilor de muncă, îmi este dificil... eu v-aș propune să retrimitem la comisie acest proiect de lege de aprobare a ordonanței, pentru a putea să primim mai multe lămuriri. Vorbim de disponibilizări în cadrul ministerului, dar, în același timp, venim cu astfel de ordonanțe.

Aș vrea să știu dacă este cineva de la minister sau poate data viitoare, după ce îl întoarcem de la comisie, dacă numărul celor repartizați este trecut în noile scheme, așa cum au fost anunțate la începutul acestui an de către Guvernul Boc. În condițiile în care vom da afară oameni, cum angajăm? Îi angajăm să-i dăm afară? Cred că avem câteva probleme pe care trebuie să le lămurim.

Deci, propun retrimiterea la comisie, doamna președinte.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Am să vă supun la vot propunerea făcută de doamna Aura Vasile, de retrimitere la comisie.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 
   

57 de voturi împotrivă, 44 voturi pentru.

A fost respinsă propunerea făcută de doamna Aura Vasile.

Dacă nu mai sunt alte intervenții din partea grupurilor parlamentare, atunci intrăm în dezbaterea pe articole.

La pct.1, "Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituțiilor de formare profesională inițială din Ministerul Administrației și Internelor."

Observații? Nu sunt. Adoptat.

Dacă la pct.2 sunt observații. Nu sunt. Adoptat.

Pct.3 și 4, nemodificate. Dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptate.

Pct.5. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.6. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.7. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Rămâne pentru votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2009 pentru completarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor (rămas pentru votul final).  

Punctul 10, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2009 pentru completarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor.

Vă rog.

   

Doamna Irina Alexe:

Vă mulțumesc.

Întrucât în anul 2009, Ministerul Administrației și Internelor a fost în imposibilitatea de a mai acorda compensația lunară pentru chirie cadrelor militare în activitate și polițiștilor, în cuantumul în care aceștia aveau dreptul, potrivit legii, pentru soluționarea acestei situații, prin Ordonanța de urgență nr.96/2009, a fost completat art.17 din Legea nr.360/2002, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât Ministerul Administrației și Internelor să poată închiria pe o perioadă determinată spații locative pe care să le pună în mod gratuit la dispoziția personalului instituției care îndeplinește condițiile prevăzute de lege, atât pentru polițiști, cât și pentru militari.

Având în vedere toate aceste considerente, vă rugăm să adoptați Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2009.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Comisia.

 
   

Doamna Sulfina Barbu:

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2009.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile de la Consiliul Legislativ, Comisia juridică și Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Obiectul de reglementare îl reprezintă modificarea art.16 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, în sensul reglementării închirierii de către Ministerul Administrației și Internelor, pe perioadă determinată, prin structurile componente subordonate, a unor spații locative necesare cazării personalului propriu, ce se dau în folosință gratuită polițiștilor, dar și cadrelor militare în activitate, în conformitate cu statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu Legea nr.80/1995, și cu statutul polițistului.

Comisiile propun plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

La lucrările comisiilor au fost prezenți 27 de deputați din totalul de 31 de membri ai Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și 20 deputați din totalul de 24 de membri ai Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Raportul comun a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în ședința din 27 octombrie 2009.

Camera Deputaților estre Cameră decizională.

În consecință, propunem aprobarea proiectului, în forma prezentată de Senat.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare.

Domnule deputat, vă rog.

 
   

Domnul Victor Boiangiu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96 pentru completarea art.17 a fost adoptat de Senat. De asemenea, raportul comun a fost favorabil.

În consecință, noi, Grupul parlamentar al PD-L, vom vota pentru.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nu sunt.

Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

Reluăm de la punctul 4, pentru că a venit domnul ministru Iliescu.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct.17.2 lit.g din contractul de privatizare a Societății Comerciale Electrica Oltenia - SA, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice Electrica Moldova - SA și Electrica Oltenia - SA (rămas pentru votul final).  

Punctul 4, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct.17.2 lit.g, din contractul de privatizare a Societății Comerciale "Electrica - Oltenia" S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005.

   

Domnul Valentin Adrian Iliescu (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Mulțumesc, doamna președinte.

Bună ziua, doamnelor și domnilor deputați.

În susținerea acestei ordonanțe de urgență o să fac câteva afirmații: în primul rând, contractul de privatizare a Filialei "Electrica - Oltenia" S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/14.07.2005, aprobată cu completări prin Legea nr.277/2005, acordă firmei cehești, CEZ, dreptul de exercitare a opțiunii de cumpărare de acțiuni, procedura de vânzare derulându-se într-un termen definit și limitat.

Întrucât procedurile necesare încheierii vânzării acțiunilor aferente opțiunii de cumpărare de către CEZ nu s-au putut finaliza nici în termenul precizat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2009, s-a considerat oportună adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2009, lipsa acestei conducând la imposibilitatea finalizării procedurilor de vânzare a acțiunilor "Electrica - Oltenia" în condițiile și conform angajamentelor asumate de vânzător prin contractul de privatizare.

Din perspectiva celor expuse, măsura preconizată, prin adoptarea proiectului de ordonanță de urgență, nu suferea nicio amânare, constituind o necesitate legislativă evidentă.

Prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2009 s-a asigurat cadrul legislativ optim pentru derularea activităților necesare finalizării, vânzării și cumpărării acțiunilor aferente dreptului de opțiune constituit în favoarea cumpărătorului.

Mulțumim comisiei pentru punctul de vedere care se suprapune peste punctul de vedere formulat de Guvern.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei.

 
   

Domnul Aurel Vainer:

Doamna președinte,

Stimate colege și stimați colegi,

Am să prezint raportul nostru, al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare.

Nu intru în cele prezentate de domnul secretar de stat, dar aș dori să spun, în primul rând, că am primit numai avize favorabile adoptării acestui proiect de lege, respectiv de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102. În plus, Senatul, în calitate de primă Cameră, a adoptat proiectul de lege.

Noi am analizat în ziua de 15 decembrie, 2009, acest proiect de lege de aprobare a ordonanței și am ajuns la concluzia, în unanimitate, precizez, că supunem plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.102/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct.172 lit.g) din contractul de privatizare.

Legea are un caracter ordinar și, ca atare, prezentăm spre adoptare și spre dezbatere, evident.

Propun ca timp de dezbatere 5 minute.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Vă supun la vot, dacă sunteți de acord cu timpul de dezbatere.

Bun. Nefiind nici amendamente, nu cred că este cazul să supunem la vot. Drept pentru care vă întreb dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale. Nu sunt.

Nefiind nici amendamente, merge la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământul liceal și profesional de stat (rămas pentru votul final).  

Punctul 5, Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat.

Domnul Iliescu, vă rog.

   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2008 a avut ca obiect de reglementare dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat, în vederea formării de competențe în utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, calculatoarele urmând să fie date în folosință la domiciliu pe durata studiilor preuniversitare elevilor claselor a IX-a.

Această ordonanță nu a fost pusă în aplicare. Ulterior, Guvernul a venit cu o altă ordonanță, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.168/2008, prin care își propunea ca toate obiectivele să fie transferate în anul 2009, ceea ce nu s-a întâmplat.

Guvernul susține soluția adoptată de comisia de specialitate, respectiv o lege de respingere a acestei ordonanțe de urgență.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Comisia?

Domnule deputat, în cadrul dezbaterilor generale, vă dau cuvântul.

 
   

Domnul Kötő Iosif:

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere și avizare în fond - în procedură de urgență - Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat.

Pentru întocmirea raportului, comisia a analizat avizele primite de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități, și avizul Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat în vederea formării de competențe în utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, calculatoarele urmând să fie date în folosință la domiciliu, pe durata studiilor preuniversitare, elevilor claselor a IX-a.

În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei au fost prezenți 17 deputați, din totalul de 31 de membri ai comisiei.

Camera Deputaților este Camera decizională.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în ședința din 17 septembrie 2008.

În urma dezbaterii, în ședința din 15 decembrie 2009, comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat, deci respingerea ordonanței.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare?

Domnule Călin Popescu-Tăriceanu, doreați să interveniți? Vă rog, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Doresc să spun câteva chestiuni legate de acest proiect de ordonanță de urgență a Guvernului, din anul 2008, și care a urmărit ca, pe lângă formarea elevilor pe baza programelor aprobate de Ministerul Învățământului, să le dăm posibilitatea acestora și, în special, acelora care provin din familii cu venituri modeste, să aibă acces la tehnologia informației, fără de care astăzi un tânăr absolvent de liceu nu are deschisă nicio ușă pe piața muncii.

Trebuie să îi spun domnului ministru pentru relația cu Parlamentul că nu cunoaște problema la care se referă. Domnule ministru, acest proiect a demarat prin grija Ministerului Educației și Învățământului, a fost implementat în câteva unități de învățământ și, la finele anului 2008, proiectul a intrat în impas datorită devalorizării leului și imposibilității continuării proiectului de către furnizorul de calculatoare, care câștigase licitația organizată de Ministerul Educației și Învățământului.

Ar fi fost normal ca sumele neutilizate în anul 2008 să fie prevăzute în bugetul anului 2009 la Ministerul Educației și Învățământului, să fie reluată o licitație pe piața liberă a celor care furnizează astfel de echipamente, și proiectul să continue, pentru că acest proiect este extrem de util în sensul formării elevilor. Dacă vrem să le dăm o adevărată șansă de viitor, cred că pe lângă programe sociale, cum a fost cel cu "Cornul și laptele", și pe care copiii îl apreciază foarte mult, și pe care îl apreciez și eu, să ne gândim și la alt gen de programe, care nu au numai o latură socială, ci și o latură formativă, o latură educațională.

Așa încât, vă spun, constat cu regret incapacitatea actualului Guvern de a prelua proiectele utile lăsate de Guvernul anterior, proiecte la care întotdeauna, atâta vreme cât eu și colegii mei din PNL, în momentele în care am fost membri în Executiv, am privit cu toată obiectivitatea și deschiderea și le-am continuat atunci când ele reprezentau, dacă vreți, un scop nobil și util. Și vă dau exemplul, în afară de "Cornul și laptele", programul legat de construcția sălilor de sport.

Nu cred că o politică inteligentă este aceea de a pune stop programelor elaborate de guvernul anterior numai pentru a demonstra că noul guvern în funcție poate să facă mai bine. Dacă poate să facă mai bine, jos pălăria! Voi fi primul care să salut. Dar, în momentul în care se oprește un astfel de program important, care ar fi permis României și generațiilor viitoare să fie deplin competitive pe o piață a muncii europene din ce în ce mai dificilă, constat că Guvernul ia măsura cea mai nepotrivită și, bineînțeles, abandonează un astfel de program, și o spun cu mare, mare regret.

De aceea, evident, nu vom putea susține punctul de vedere prezentat de Guvern.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă sunt alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt.

Nefiind nici amendamente, trecem la următorul proiect.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2008 pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat (rămas pentru votul final).  

Punctul 6, Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2008 pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământul liceal și profesional de stat.

   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Evident, cum spunea și domnul deputat, ordonanța aflată în discuție - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.168/2008 - venea și prelungea în anul bugetar 2009 o serie de măsuri care nu putuseră a fi concretizate în anul anterior.

Sigur, guvernul de atunci, guvernul de astăzi nu pot pune la îndoială un asemenea proiect, un proiect extrem de necesar și util pentru copiii și tinerii din România.

Evident, însă, problema cea mai importantă care se punea era problema financiară. Și, dacă este să spunem lucrurilor pe nume, se dorea achiziționarea, prin reportarea către anul 2009, a unui număr de 445.500 bucăți de calculatoare tip desktop și, de asemenea, valoarea acestui contract, cu tot cu t.v.a., era de 643.790.000 ron, suma fiind, bineînțeles, de la bugetul de stat.

Ca și oportunitate, Guvernul Emil Boc a considerat la acel moment că nu existau posibilități sau nu reprezenta o prioritate, având în vedere multele alte proiecte importante legate de partea socială.

Din acest motiv, așa cum a procedat și comisia de specialitate, Guvernul este de acord cu soluția propusă, respectiv o lege de respingere a acestei ordonanțe de urgență.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Comisia, vă rog.

 
   

Domnul Kötő Iosif:

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere și avizare în fond - în procedură de urgență - Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2008 pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare de tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat.

Pentru întocmirea raportului, comisia a analizat avizele primite de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități și avizul Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea (completarea) cu două noi alineate a art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare de tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional, în sensul stabilirii pentru anii 2008 și 2009 a unor măsuri pentru acordarea de calculatoare tip desktop.

În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei au fost prezenți 17 deputați din totalul celor 31 de membri ai comisiei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în ședința din 25 februarie 2009.

În urma dezbaterii, în ședința din 15 decembrie 2009, comisia a propus, cu 16 voturi pentru adoptare și o abținere, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare?

Nefiind, rămâne pentru votul final.

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2009 pentru modificarea art.1 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare (retrimis comisiei).  

Punctul 7, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2009 pentru modificarea art.1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.113/2006 privind înființarea Fondului Național de Dezvoltare.

Domnule Iliescu, vă rog, aveți cuvântul.

   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2009 pentru modificarea art.1 alin.(7) din Ordonanța nr.113/2006 privind înființarea Fondului Național de Dezvoltare are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului privind înființarea Fondului Național de Dezvoltare, în sensul obținerii unor venituri suplimentare la bugetul de stat.

Prin acest proiect de lege, se prevede ca veniturile din dividendele încasate de instituțiile publice implicate în procesul de privatizare, după deducerea cheltuielilor, precum și dobânzile încasate, se fac venituri la bugetul de stat.

Prevederile acestei ordonanțe, însă, contravin unei legi recent adoptate, respectiv Legea privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional.

Având în vedere că, din rațiuni de asigurare a finanțării activităților specifice procesului de privatizare, este necesar ca instituțiile vizate (mă refer la OSPI și la AVAS) să aibă totuși bugete destinate acestei activități aș face rugămintea grupurilor parlamentare și comisiei de specialitate, fără a-i pune la îndoială competența în adoptarea unei soluții, respectiv al unui raport de respingere, să retrimită acest raport la comisie și să încerce să găsească o soluție care să vină în consens cu această soluție, respectiv asigurarea unor resurse cu care cele două instituții care se ocupă de privatizare (AVAS și OSPI) să-și poată desfășura activitatea, în continuare, pentru promovarea procesului de privatizare.

Este un punct de vedere pentru care m-aș bucura, dacă grupurile parlamentare l-ar susține. Repet, de retrimitere la comisie a acestui raport și de întocmire a unui raport suplimentar.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Din partea comisiei sau există intervenții pe procedură?

 
   

Domnul Mircea Nicu Toader:

Da, pe procedură, doamna președinte.

Susținem și noi acest punct de vedere, să fie retrimis la comisie, cu toate că la comisie nu s-a găsit, încă, soluția. Dar, cred că, împreună și cu ministrul de finanțe, trebuie să se găsească o soluție, altfel, activitatea acestor oficii nu mai poate fi desfășurată. Anul trecut s-a încercat, s-a găsit o soluție, să vedem și anul ăsta.

Propunem să fie retrimisă la comisie.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Vă supun la vot propunerea făcută, de retrimitere la comisie.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Propunerea de retrimitere la comisie a trecut, cu 72 voturi pentru, 12 împotrivă și o abținere.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de Compania Națională Romtehnica - SA către Ministerul Apărării Naționale (rămas pentru votul final).  

Punctul 8, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de Compania Națională "Romtehnica" SA, către Ministerul Apărării Naționale.

Procedură de urgență.

Vă rog, aveți cuvântul.

   

Domnul Viorel Oancea (secretar de stat, Ministerul Apărării Naționale):

Vă mulțumesc, doamna președinte a Camerei Deputaților.

Doamnelor și domnilor deputați,

Din cauza lipsei fondurilor necesare pentru plata taxei pe valoarea adăugată, în depozitele vamale s-au adăugat diferite echipamente provenind din donații destinate instruirii echipajelor, precum și dotării simulatoarelor tactice pentru orice tip de nave. Astfel, produsele sunt practic blocate în vamă, acumulându-se taxe de staționare. Totodată, aceste acumulări vor continua să crească datorită produselor ce vor fi livrate în perioada următoare, pe baza obligațiilor asumate de furnizori, în cadrul contractelor aflate în derulare.

Contractele de achiziții pentru bunuri și prestări de servicii aflate în curs de executare au prevăzute livrări conform graficelor agreate, iar produsele și serviciile respective nu pot fi recepționate de utilizatorul final decât dacă se efectuează plata taxei pe valoarea adăugată, o condiție necesară pentru scoaterea de sub autoritatea vămii.

Bunurile și serviciile achiziționate prin aceste contracte sau cele donate sunt strict necesare respectării și derulării angajamentelor asumate de România față de NATO.

Preluarea echipamentelor facilitează recepția la utilizatorii finali, instalarea și punerea în funcțiune, precum și desfășurarea activităților de instruire conexe.

În sensul celor precizate, vă adresez rugămintea de a acorda votul dumneavoastră favorabil proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei?

Domnul Ialomițianu, vă rog.

 
   

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de Compania Națională "Romtehnica" SA către Ministerul Apărării Naționale.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în condițiile art.115 alin. (5) teza 3 din Constituția României, republicată.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și a art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

La lucrările comisiei au participat 30 de deputați, din totalul de 33 membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritatea de voturi.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de Compania Națională "Romtehnica" SA către Ministerul Apărării Naționale, în ședința din data de 15 decembrie 2009, comisia propune, spre dezbatere și adoptarea plenului Camerei Deputaților, a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Facem precizarea că la examinarea actului normativ au fost depuse amendamente care, în urma analizei, au fost respinse.

Amendamentele respinse sunt prezentate în anexa la prezentul raport.

Propunem 5 minute pentru dezbateri.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare?

Vă rog, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Lakatos Petru:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Suntem în situația ca și la punctul precedent, când Guvernul, încă de anul trecut, trebuia să rezolve situația și lasă în seama Parlamentului, cum ați auzit la punctul anterior, să găsească comisia o soluție pentru că ordonanțele au fost găsite neconstituționale.

Acum, problema este în felul următor: comisia a fost de acord cu amânarea plății t.v.a.-ului, cu toate că, încă o dată spun, ministerul putea să găsească, Ministerul de Finanțe, o posibilitate, o modalitate să achite acest t.v.a. până la sfârșitul anului. Dar, dacă nu a făcut-o, acum, oricum, suntem în 2010.

De ce am ieșit la microfon? Ca să evităm discuțiile ulterioare la amendamentele respinse, pentru că amendamentele respective se referă la lărgirea acestei facilități și pentru comisionare în vamă. Or, o dată deschisă cutia Pandorei, nu o să reușim să înghesuim înapoi efectele deschiderii cutiei.

Deci, dacă este să aprobăm ordonanța de urgență, și propun să aprobăm ordonanța de urgență, varianta inițială a Guvernului, deci să nu ținem cont de amendamentele care s-au făcut.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Deci, dacă nu sunt alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale, în cadrul dezbaterii pe articole există două amendamente respinse.

Dacă dorește cineva să le susțină? Nu.

Atunci rămâne și acest proiect pentru votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie (rămas pentru votul final).  

Punctul 11, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie.

Vă rog, poziția Guvernului. Este procedură de urgență.

   

Doamna Irina Alexe:

Vă mulțumesc.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87/2009 a fost corectată o eroare a Ordonanței nr.94/2008, în sensul că s-a prevăzut că Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice, care va funcționa în structura Direcției Generale de Pașapoarte din cadrul MAI, are abilitarea să realizeze permisele de ședere și documentele de călătorie care se eliberează străinilor.

Vă rog să supuneți spre adoptare proiectul de lege în forma prezentată de Guvern.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea comisiei, doamna Sulfina Barbu.

 
   

Doamna Sulfina Barbu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate, în procedură de urgență, spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.87/2001 privind modificarea Ordonanței nr.94/2008.

La întocmirea prezentului raport s-au avut în vedere avizele favorabile de la Consiliul Legislativ și de la Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Ordonanța de urgență supusă aprobării are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanței nr.94/2008, în sensul abilitării Centrului Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice pentru a personaliza inclusiv permisele de ședere și documentele de călătorie care se eliberează străinilor.

Totodată, se instituie abilitarea Companiei Naționale, Imprimeria Națională de a procura și de a pune la dispoziția Ministerului Administrației și Internelor, prin Centrul Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice, echipamentele, dar și produsele soft necesare pentru personalizarea documentelor menționate anterior.

Din numărul total de 31 de membri ai Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au fost prezenți la dezbateri 27 de deputați, iar din numărul total de 24 de deputați ai Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au participat la dezbateri 20 de deputați.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților spre adoptare Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței nr.87/2009.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

În consecință, vă propunem noi, cele două comisii, prin acest raport comun, adoptarea acestui proiect de lege, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor? Domnule Boiangiu, vă rog.

 
   

Domnul Victor Boiangiu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Grupul PD-L va fi de acord cu adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.87/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie.

Vom vota pentru, deci.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu mai sunt. Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2008 pentru modificarea art.12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (rămas pentru votul final).  

Punctul 12, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2008 pentru modificarea art.12 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Punctul de vedere al Guvernului, vă rog.

   

Domnul Cristian Anton Irimie (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Stimate doamne și domni deputați,

Ordonanța de urgență nr.227/2008 pentru modificarea art.12 din Legea nr.95/2006 are ca obiect reglementarea reorganizării autorităților de sănătate publică județene și a municipiului București în direcții de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.

Având în vedere că s-a scurs atâta vreme, avem rugămintea de a aproba proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Poziția comisiei? Punctul de vedere al comisiei? Domnule Toader? Bun.

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt intervenții?

Domnule Eugen Nicolăescu, vă rog.

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

În mod normal, doamnă președinte, n-ar fi trebuit să mai continuați procedura, nefiind Comisia de sănătate prezentă, ca să-și prezinte punctul de vedere. Pentru că noi, de fapt, dezbatem raportul comisiei și, în consecință, dacă nimeni nu prezintă raportul este complicat rău. Dar, în sfârșit, ne-am obișnuit să nu se mai respecte proceduri, cutume, aproape nimic în Camera Deputaților.

În ceea ce privește proiectul de lege, voi spune un singur lucru: această ordonanță de urgență, fără a se justifica urgența, nu înseamnă decât să se înlocuiască un nume al unui serviciu deconcentrat, cu alt nume, astfel încât să se poată schimba conducătorii acestor servicii deconcentrate din teritoriu. Pentru că dacă vă uitați la atribuțiile pe care le avea autoritatea județeană de sănătate publică și atribuțiile pe care le are Direcția județeană de sănătate publică, ele sunt aproape identice. Sunt mult mai puține schimbări de 50% ca să poată să justifice schimbarea unor directori de la nivelul județelor. Cu toate acestea, această ordonanță de urgență în acest scop s-a făcut.

Fără comentarii. Și, în consecință, Grupul parlamentar PNL va vota împotriva acestei ordonanțe de urgență.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc pentru prezentarea raportului comisiei.

Domnul Drăgulescu.

 
   

Domnul Iosif Ștefan Drăgulescu:

Doamna președinte,

Stimate colege,

Stimați colegi,

Raportul are criterii foarte exacte și foarte obiective și se referă la schimbarea numelui "autorități de sănătate publică", în "direcție de sănătate publică". Ea se referă atât la noțiunea de denumire a structurilor deconcentrate, dar în același timp și a conținutului, prin faptul că Direcția de sănătate publică are o complexitate cu mult mai mare decât autoritatea de sănătate publică. Și în acest context, având în vedere complexitatea activității medicale în teritoriu, Comisia de sănătate din Camera Deputaților solicită adoptarea proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt. Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2009 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României (rămas pentru votul final).  

Punctul 13, Proiectul de Lege pentru adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2009 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României.

Guvernul? Este procedură de urgență. Reprezentantul Guvernului, vă rog.

   

Doamna Irina Alexe:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Prin ordonanța de urgență supusă aprobării au fost introduse măsuri tehnice necesare pentru desfășurarea alegerii Președintelui României. Astfel, au fost detaliate organizarea, funcționarea și atribuțiile birourilor electorale, statutul membrilor acestora, modalitatea de întocmire și actualizare a listelor electorale, delimitarea secțiilor de votare, desfășurarea campaniei electorale, înregistrarea candidaturilor și a însemnelor electorale, procesul de votare, contravențiile și infracțiunile.

Referitor la raportul comisiei, suntem de acord cu acesta, însă am dori, la momentul potrivit, să semnalăm o eroare de redactare, în sensul că denumirea unei structuri a ministerului este menționată în mod greșit.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Rog secretariatul tehnic să noteze observațiile făcute de doamna secretar de stat.

Poziția Comisiei juridice, vă rog.

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2009.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege pentru respingerea ordonanței de urgență, întrucât nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării unei legi organice.

Comisia pentru administrație publică a avizat favorabil proiectul de lege în forma adoptată de Senat.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență.

Obiectul de reglementare al legii v-a fost prezentat.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei s-a hotărât cu unanimitate de voturi să se supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege pentru adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2009, cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa I la prezentul raport. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa II, care face parte integrantă din prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Fiind procedură de urgență, vă propunem trei minute pentru dezbateri generale și un minut pentru discuția pe articole.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Vă rog.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, doamna președinte.

Aș face precizarea că acest proiect de lege a fost respins de către Senat. Noi, în Comisia juridică, am venit cu un proiect de adoptare a acestei ordonanțe, deci lege de adoptare a proiectului de ordonanță. Sunt o serie de amendamente pe care noi, în Comisia juridică, le-am făcut și credem că pentru perioada următoare, tocmai pentru a nu mai lăsa loc suspiciunilor și discuțiilor în urma votului care s-a desfășurat în campania electorală pentru președinte... Vă rog să mă scuzați! Cred că în perioada următoare, Parlamentul ar trebui să se aplece pentru elaborarea unui cod electoral, astfel încât, înaintea campaniilor electorale, fie că este vorba de alegeri parlamentare sau alegeri prezidențiale, proiectele de lege pentru astfel de alegeri să fie niște proiecte de lege solide și fără astfel de, zic eu, greșeli sau omisiuni pe care noi, în Comisia juridică, am încercat să le reparăm. Este, într-adevăr, o greșeală de tehnică legislativă pe care doamna secretar de stat o va prezenta la momentul respectiv și care vizează denumirea corectă a unei instituții care vizează datele personale.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei? Dacă mai sunt și alte intervenții?

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

Pentru corectarea erorii materiale, la pct. 66 din raport, în locul sintagmei "Centrul național de administrare a bazelor de date privind evidența persoanelor" se va scrie "Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date".

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu mai sunt. Atunci intrăm în dezbaterea pe articole.

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95 din 2009 privind modificarea și completarea Legii nr. 370 din 2004 pentru alegerea Președintelui României.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

De la punctul 2 până la punctul 6 inclusiv, dacă sunt observații? Nu. Adoptate.

Punctul 7? Dacă sunt observații? Nu. Adoptat.

De la punctul 8 până la punctul 18 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 19 până la 22 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

La punctul 23 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 24 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 25 până la punctul 29 inclusiv, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Până la punctul 38 inclusiv, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

La punctul 39 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Sunt trei amendamente respinse care vizează art. 16 și 19. Dacă dorește cineva să le susțină? Nu.

Punctul 40. Observații? Nu.

Punctul 41. Nu sunt observații.

Punctul 42. Nu.

Punctul 43. Nu sunt observații.

Punctul 44. Nu sunt observații.

Până la 49, dacă sunt observații? Nu sunt.

La punctul 50 dacă sunt observații? Nu.

Punctul 51? Observații? Nu sunt.

Punctul 52, 53? Nu sunt observații.

Punctul 54?

Dacă sunt observații de la 55 la 78? Nu sunt.

Punctul 79? Nu sunt observații.

Până la 84 dacă sunt observații?

De la 85 la 88 inclusiv? Nu sunt observații.

Proiectul rămână la votul final.

 
Propunerea legislativă privind constituirea, organizarea și funcționarea Zonei Metropolitane București (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional).  

Punctul 14, Propunerea legislativă privind constituirea, organizarea și funcționarea Zonei Metropolitane București.

Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în M. Of. nr.525 din 22 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare (retrimise comisiei).  

Punctul 15, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial nr.525 din 22 iulie 2003.

Din partea inițiatorilor?

   

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Doamna președinte, aș solicita returnarea la comisie. Principalul motiv: conform Directivei nr. 94 este nevoie de o procedură de schimb de informații în acest domeniu la nivelul Comisiei Europene și aceleași dispoziții prevăd o serie de elemente care nu concordă cu procedurile de consultare a Comisiei Europene, cum ar fi modalitatea de modificare a unor articole care nu au fost modificate. Și rog să fie retrimise, dar cu un termen foarte scurt, de o săptămână, fiindcă suntem deja în procedură de infringement de către Comisia Europeană și trebuie neapărat să ne prezentăm cu aceste modificări, mai ales că o parte din obligațiile pe care le are Jandarmeria sunt clar prevăzute, pe de o parte, iar pe de altă parte cel mai grav este că mulți dintre colegii noștri vor să transforme Jandarmeria de la obiectivul principal de siguranță în obiective de pază a unor instituții publice.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă supun la vot propunerea făcută de domnul Toader. Votul este deschis.

Vă rog să votați.

 
   

80 pentru, 3 voturi împotrivă și o abținere. Propunerea a trecut.

 
Proiectul de Lege privind accesibilizarea fondului forestier național (retrimis comisiei).  

Punctul 16, Proiectul de Lege privind accesibilizarea fondului forestier național.

Dacă din partea inițiatorilor? Pe procedură? Vă rog.

   

Domnul Gheorghe Tinel:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Vă rog să acceptați să retrimitem la comisie proiectul de lege, întrucât sunt unele inadvertențe vizavi de legea de bază, Codul Silvic, Legea nr.46/2008.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Vă supun la vot. Votul este deschis. Vă rog să votați.

 
   

S-a încheiat votul: 74 de voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri. Propunerea de retrimitere la comisie a fost adoptată. Termen o săptămână. Iar pentru cealaltă inițiativă tot o săptămână. Este suficient? Iar pentru prima inițiativă pe care am supus-o tot așa la vot cu retrimitere la comisie, două săptămâni.

Acum vă consult: putem să încheiem acum plenul? Este o solicitare din partea unor colegi care sunt pe drum și doresc să-și susțină această inițiativă legislativă, să rămână pe mâine?

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (rămas pentru votul final).  

Punctul 17.

Punctul 18. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog.

   

Domnul Mircea Grosaru:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Având în vedere dubla reglementare prin adoptarea Ordonanței Guvernului nr.1/2010, solicit plenului a-mi aproba retragerea acestui amendament, care se referă la prorogarea termenului cu un an de zile, în vederea creării secțiilor specializate de insolvență la nivelul tribunalelor din raza Curților de Apel.

Vă mulțumesc.

Solicit respingerea acestui amendament. Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Din partea comisiei, punctul de vedere?

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

Mulțumesc, doamna președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat această inițiativă legislativă în ședința din 23 septembrie 2009.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Guvernul susține adoptarea acestei inițiative legislative.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea dispozițiilor art. 45 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, în sensul introducerii pe lângă condițiile de publicitate prevăzute de lege a obligativității publicității stării de insolvență a societății, pe paginile de internet deținute și administrate de aceasta, sub sancțiunea aplicării de amenzi contravenționale.

Comisia juridică și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare au examinat proiectul de lege și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, cu amendamentele admise, care sunt redate în anexa la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Suntem de acord cu eliminarea amendamentului, deoarece, în felul acesta, evităm dubla reglementare.

Menționez că amendamentul pentru care solicităm eliminarea se găsește la numărul curent 7 din tabelul cu amendamente.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt.

Atunci intrăm în dezbaterea pe articole.

Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 2 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 3. Observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 4 și 5 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

La pct. 6 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 7. Observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 8. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Urmează votul final mâine.

Vă rog, domnule deputat. La pct. 7?

 
   

Domnul Máté András-Levente:

Cred că ați supus la vot cu acele precizări făcute de colegul nostru, domnul Mircea Grosaru, în sensul că nu mai susține amendamentul și rămâne varianta inițială? Că altfel el este dublă reglementare.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

La pct. 7?

Atunci, o să vă rog să votați dacă sunteți de acord sau împotriva acestui amendament.

Votul este deschis. Pentru eliminarea amendamentului. Vă supun la vot. Votul este deschis.

 
   

S-a încheiat votul. 78 voturi pentru, 11 împotrivă și 4 abțineri.

Eliminând acest amendament, proiectul rămâne la votul final.

Este ora 18,00. Reluăm mâine lucrările în plen și domnul vicepreședinte Dușa își inaugurează mandatul de vicepreședinte, conducând partea a doua. Se referă la primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.

 
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate Guvernului:  

(În continuare, ședința a fost condusă de domnul Mircea Dușa, vicepreședinte al Camerei Deputaților).

   

Domnul Mircea Dușa:

Stimați colegi, bună seara.

Începem ședința dedicată interpelărilor.

Și-au manifestat dorința un număr de 39 de colegi, sigur fiecare cu mai multe interpelări, dar am rugămintea să le prezentați pe scurt și maximum două.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Florin Costin Pâslaru. Este? Domnul Pâslaru este? A depus un număr de 16 interpelări în scris.

Domnul deputat Cristian Buican a depus cinci interpelări în scris; domnul Petru Movilă - două interpelări; domnul deputat Mirel Taloș - o interpelare; domnul deputat Marius Rogin - o interpelare; domnul deputat Mihai Apostolache - trei interpelări; domnul deputat Sorin Stragea - o interpelare; domnul deputat Ioan Stan - două interpelări; domnul deputat Mircea Drăghici - o interpelare; domnul deputat Cornel Itu - patru interpelări.

 
  Cornel Itu

Poftiți, domnule deputat, microfonul vă aparține.

   

Domnul Cornel Itu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

O interpelare adresată domnului vicepremier Markó Béla. Obiectul solicitării mele îl constituie neaplicarea prevederilor Legii nr.220 din 2008, lege care stabilește sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.

Altă interpelare este legată de situația deficitului bugetar de la Primăria comunei Cornești. Este adresată Ministerului Administrației și Internelor - și m-aș opri la cele două.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Mulțumim.

 
  Petru Călian

Domnul deputat Petru Călian.

   

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc.

Foarte pe scurt, într-un minut; interpelarea adresată domnului ministru Mihai Constantin Șeitan vizează faptul că indemnizația de stat pentru mame și copii - 600 plus 200 lei - se plătește cu întârziere de până la 5 luni de zile și solicit lămurirea acestei situații.

O altă interpelare vizează faptul că mai multe persoane mi-au adus la cunoștință că le sunt trimise adrese repetate cu privire la sumele ce le datorează statului. Sumele sunt de un leu și solicit ca aceste sume să fie transferate pe anul următor, pentru că ei sunt buni platnici, în esență.

Cam atât. Restul le depun în scris.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Vă mulțumesc.

 
  Maria Eugenia Barna

Doamna deputat Maria Eugenia Barna; 16 interpelări. Cred că nu le citiți pe toate.

   

Doamna Maria Eugenia Barna: 10.02.2010

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Prima interpelare se referă la o solicitare pe care o adresez domnului ministru László Borbély, ministrul mediului.

Obiectul interpelării este poluarea mediului de către Firma SC Continental Timișoara.

Domnule ministru,

Am primit numeroase sesizări de la cetățenii din Timișoara, având ca obiect plângerile repetate făcute de aceștia în legătură cu emanațiile insuportabile de miros degajate în procesul de producție de către o fabrică de anvelope. Aceasta funcționează în imediata apropiere a zonei rezidențiale.

Această tragedie se întinde pe parcursul a trei ani de zile și nu a fost rezolvată de Agenția de Protecție a Mediului Timiș, care s-a dovedit a fi neputincioasă în gestionarea în mod corect și legal a unei probleme ce intră în atribuțiile sale funcționale.

Cu toate sesizările, Agenția de Protecție a Mediului a luat decizia acordării autorizației de mediu cu program de conformare.

Ceea ce sesizează cetățenii și ceea ce vă solicit eu dumneavoastră reprezintă o analiză responsabilă cu privire la verificarea proceselor-verbale din perioada 7 și 14.X., din care rezultă maniera absolut arbitrară în care s-a gestionat poluarea mediului.

De asemenea, doresc să primesc în integralitate planul de conformare aprobat de către Agenția de Protecție a Mediului Timiș și să fiu informată în ce măsură planul de conformare propus de către această societate este de natură să stopeze starea de disconfort olfactiv a cetățenilor care locuiesc în spațiul rezidențial din imediata apropiere?

Celelalte interpelări se referă la aplicarea Hotărârii de Guvern nr.1618 din 29 decembrie 2009, pe care le adresez domnului Daniel Petru Funeriu, ministrul educației, și prin care solicit ca sesizările preluate de la sindicate, referitoare la aplicarea acestor prevederi din hotărâre și care reflectă nemulțumirile și tensiunile existente datorită unor aspecte care nu au fost prevăzute pentru finanțare sau datorită finanțării foarte scăzute, să fie discutate într-o ședință de analiză de urgență, în cadrul Comisiei de dialog social.

Doresc ca această discuție care va avea loc în cadrul comisiei să reglementeze toate aceste aspecte sesizate, pentru a modifica și completa Hotărârea de Guvern nr.1618 din 29 decembrie, și anume: restul interpelărilor se referă la sumele care nu au fost prevăzute pentru Palatul Copiilor, cluburile sportive școlare, cât și din cadrul cluburilor copiilor; de asemenea, vizează majorarea sumelor pentru școlile din mediul rural și urban, pentru că, datorită acestor costuri scăzute, nu avem o finanțare suficientă și vom avea reduceri de personal. De asemenea, trebuie reglementată situația finanțării liceelor vocaționale artistice și sportive din județul Timiș.

Următoarea interpelare se referă la forma de învățământ seral, care nu a fost cuprinsă în standardele de cost/elev stabilite pentru anul 2010.

Următoarea se referă la dreptul minorităților naționale de a învăța în limba maternă.

O altă interpelare se referă la dreptul elevilor de etnie romă de a studia împreună cu colectivele de elevi din clasele mixte.

De asemenea, mai am o interpelare care se referă la alternativele educaționale, respectiv Liceul Waldorf din Timișoara, care, de asemenea, este prejudiciat prin acest act normativ.

O altă interpelare se referă la grădinițele cu program săptămânal care au fost omise de la finanțare.

Și nu în ultimul rând, elevii de la Programul "A doua șansă" care, de asemenea, au fost omiși de la această finanțare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Mulțumim.

 
  Lucia-Ana Varga

Doamna deputat Lucia Varga - patru interpelări depuse în scris.

Poftiți, doamna deputat.

   

Doamna Lucia-Ana Varga:

Vă mulțumesc.

Am să citesc două interpelări - una adresată domnului Borbély László, ministrul mediului și pădurilor, referitoare la soluțiile pentru evitarea declanșării procedurii de infringement împotriva României, ca urmare a nerespectării obligațiilor asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Domnule ministru,

Având în vedere obligațiile asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, referitoare la Capitolul de "Mediu" și având în vedere că o parte a acestor obligații asumate nu au fost respectate conform termenelor asumate, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați care sunt obligațiile asumate de agenții economici și de către autoritățile locale, ale căror termene de conformare sunt scadente în anul 2009-2010? Care este stadiul realizării acestor obligații asumate, nominal pentru fiecare agent economic și fiecare autoritate locală? Câte scrisori de avertizare din partea Comisiei Europene au fost transmise ministerului? Care este conținutul acestor scrisori și de ce nu au fost puse la dispoziția publicului?

Ce măsuri aveți în vedere pentru a evita declanșarea procedurilor de infringement din partea Comisiei Europene împotriva României, urmare a nerespectării angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare?

Ce riscuri există pentru autoritățile locale și pentru agenții economici care nu au realizat obligațiile de mediu asumate și dată există consecințe și asupra cetățenilor?

Solicit răspuns scris și oral.

A doua interpelare, pe care vreau să o citesc, este adresată domnului ministru Daniel Petru Funeriu, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, și se referă la reducerile de personal din învățământ.

Domnule ministru,

Având în vedere discuțiile din ultima perioadă, legate de o amplă reformă în învățământ, reformă efectuată pe baza strategiei "Educație și cercetare pentru societatea cunoașterii", elaborată în baza Pactului național și asumată de Președinția României și sindicatele din educație, conform Programului de guvernare, în mai multe medii au apărut discuții despre importante reduceri de personal în învățământ.

În acest context, vă rog, domnule ministru, pentru corecta informare a persoanelor care activează în învățământ și vor fi afectate de reforma pe care o aveți în vedere, să-mi comunicați: care este numărul de persoane ce vor fi disponibilizate din învățământ? Câte dintre acestea sunt cadre didactice, câte - personal auxiliar? Dar din județul Bihor? Care sunt criteriile după care vor fi disponibilizate aceste persoane și dacă criteriile au fost convenite cu sindicatele din învățământ?

Care este oferta din partea Guvernului privind organizarea cursurilor de recalificare a persoanelor disponibilizate, astfel încât acestea să își găsească ulterior un loc de muncă, asta având în vedere faptul că personalul din învățământ este un personal calificat.

Care este intenția Ministerului Educației cu privire la școlile din mediul rural, în care există un număr redus de elevi?

Nu uitați, domnule ministru, că acești copii parcurg pe jos 4-5 kilometri de acasă până la școală, cum este cazul copiilor din localitatea Cornet, comuna Aștileu, și din localitatea Damiș, comuna Bratca.

Solicit răspuns scris și oral.

Celelalte interpelări le-am depus în scris și se referă la Sănătate și tot la Educație.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Domnul deputat Cătălin Cherecheș a depus cinci interpelări în scris; domnul deputat Ioan Munteanu - trei interpelări în scris; domnul Liviu Bogdan Ciucă - două interpelări în scris; domnul Aurel Vlădoiu - patru interpelări în scris; domnul Lucian Riviș-Tipei - o interpelare în scris; domnul Mihai Apostolache - o interpelare depusă în scris; domnul Eugen Bejinariu - patru interpelări în scris; domnul Marian Neacșu - patru interpelări depuse în scris.

 
  Marian Neacșu

Poftiți, domnule deputat, microfonul vă aparține.

   

Domnul Marian Neacșu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dați-mi voie să vă felicit și să vă urez succes în activitatea dumneavoastră, dat fiind faptul că este pentru prima dacă când vă aflați în această legislatură la acest pupitru.

 
     

Domnul Mircea Dușa:

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Marian Neacșu:

Două interpelări la care vreau să mă refer foarte pe scurt.

Prima dintre ele este adresată ministrului agriculturii și se referă la ajutoarele de stat, subvențiile pentru agricultură pentru anul 2010, precum și la derularea fondurilor de minimis și doresc să mi se precizeze care astfel de fonduri sunt notificate Comisiei Europene și care vor putea fi acordate agricultorilor, fermierilor români în acest an?

Iar a doua interpelare este adresată ministrului de interne, domnul Vasile Blaga, și se referă la necesarul de cadre pentru posturile de poliție din mediul rural din județul Ialomița, actualmente fiind înregistrat un deficit de 28 de posturi care sunt libere și neocupate în acest moment cu cadrele necesare, motiv pentru care solicit să mi se precizeze care sunt măsurile și care este strategia Ministerului de Interne referitoare la aceste aspecte?

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Mulțumim.

 
  Mircia Giurgiu

Domnul deputat Mircia Giurgiu - zece interpelări.

   

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă doresc succes în noua funcție și o să prezint doar două interpelări, așa cum ați precizat la începutul acestei ședințe.

Prima interpelare este adresată domnului Markó Béla.

Obiectul interpelării îl reprezintă situația creată la ANRE, la sfârșitul lunii noiembrie 2009, când această agenție a emis o adresă Guvernului României în care preciza că nu vor fi operate majorări de preț la energia electrică. Cu toate acestea, în ianuarie 2010, prețul la energia electrică s-a majorat destul de mult.

Având în vedere competențele legale ce vă revin, vă solicit, domnule viceprim-ministru, să dispuneți analizarea situației apărute la această instituție și să luați măsurile ce se impun, inclusiv sancționarea celor responsabili.

Nu se poate ca o instituție precum Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei să informeze Guvernul României în scris că nu se va modifica prețul energiei electrice, pentru ca după câteva săptămâni, aceeași autoritate să dispună altfel, afectând credibilitatea unei alte instituții importante, precum Guvernul României.

Și a doua interpelare pe care o prezint pe scurt este adresată domnului László Borbély, ministrul mediului, și se referă la Proiectul Roșia Montană. Care sunt variantele propuse de Guvern?

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Vă mulțumim.

 
  Gheorghe Ana

Domnul deputat Gheorghe Ana a depus patru interpelări.

   

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Mă alătur colegilor mei, vă urez succes în noua funcție și sper să o duceți la îndeplinire cu bună știință și cu mintea limpede.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Gheorghe Ana:

Din cele patru interpelări, aș vrea să mă refer în principal la două. Una este adresată domnului ministru László Borbély - Ministerul Mediului și Pădurilor.

În anul 2009 a fost lansat Programul Național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localitățile țării, care a fost și este privit ca unul dintre programele naționale cele mai atractive pentru comunitățile locale, deoarece, prin realizarea de spații verzi în localități, se realizează, pe lângă îmbunătățirea calității mediului, și schimbarea arhitecturii localităților și punerea în valoare a unor zone turistice ce pot aduce mari beneficii localităților.

În colegiul din care fac parte, Colegiul nr.2, Circumscripția electorală nr.16 Dâmbovița, au fost depuse în luna noiembrie a anului 2009, la Ministerul Mediului, proiecte privind realizarea de spații verzi, conform programului național.

În aceste condiții, vă rog, domnule ministru, să-mi precizați când se vor comunica rezultatele evaluării acestor proiecte?

A doua interpelare se referă la datoriile SNC Ploiești, Carbonifera SA Ploiești, față de Primăria comunei Șotânga. De fapt, această interpelare a mai fost prezentată de mine la 21.IX.2009 și a fost adresată domnului ministru Adriean Videanu, la care nici până la această dată nu am primit răspuns și rog pe această cale, pe domnul ministru Adriean Videanu, să-mi transmită răspunsul privitor la aceste datorii, pe care SNC Ploiești Carbonifera SA le are față de Primăria Șotânga, solicitând, de fapt, compensarea acestei datorii cu suprafața de teren și clădirile pe care Carbonifera le deține pe teritoriul comunei Șotânga.

Celelalte două le-am depus în scris; una este adresată Ministerului Agriculturii, cealaltă este adresată Ministerului Culturii, domnului Kelemen Hunor, legat de un monument istoric din județul Dâmbovița.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Mulțumim, domnule deputat.

 
  Edler András György

Îl invit la microfon pe domnul deputat Edler András. Dânsul a depus o interpelare.

   

Domnul Edler András György:

Vă mulțumesc. Bună seara!

Edler András mă numesc.

Interpelarea se adresează domnului Vasile Blaga, ministrul administrației și internelor.

Domnule ministru Vasile Blaga,

Un cetățean străin a încălcat legile de circulație din România. A fost sancționat prompt de organele abilitate, prin suspendarea permisului de conducere pe o perioadă de o lună și aplicarea unei amenzi. Este un gest lăudabil al organelor de poliție, care demonstrează încă o dată că veghează necontenit la respectarea legilor țării și încearcă în mod permanent să se alinieze la nivelul cerințelor Uniunii Europene.

Fapta s-a produs pe data de 27.XI.2009 în localitatea Huedin, județul Cluj și a fost consemnată în procesul-verbal nr.AP0910233 din 27.11.2009. Cetățeanul în cauză, domnul Kvasz Mátyás, cu domiciliul în localitatea Békéscsaba din Ungaria a achitat amenda și a așteptat, ca orice cetățean de bună-credință ca, după expirarea perioadei de suspendare, să-i fie returnat permisul.

Domnule ministru,

Vă rog să luați la cunoștință că cetățeanul în cauză nu și-a primit permisul din astăzi, pe data de 08.02.2010, deși au trecut deja aproape două luni și jumătate de la producerea evenimentului.

Ținând cont de cele mai sus prezentate, vă adresez rugămintea, domnule ministru Blaga, să dispuneți începerea unei cercetări asupra cauzelor care au condus la această întârziere nejustificată a procesului de returnare a permisului de conducere în cauză.

Fiind implicate mecanisme procedurale din două state distincte, nu susțin că problema este la partea română, dar trebuie să arătăm fără echivoc acest lucru, pentru a preîntâmpina orice suspiciune în această privință. Iar dacă, totuși, greșeala este de partea noastră, atunci trebuie, în primul rând, să ne cerem scuze de la cel vizat și să luăm toate măsurile necesare pentru că astfel de greșeli, care pot afecta imagina țării noastre, să nu se mai repete în viitor.

Vă mulțumesc.

Solicit un răspuns în scris.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Mulțumim.

 
   

Domnul deputat Adrian Solomon a depus o interpelare în scris; domnul deputat Emil Radu Moldovan - o interpelare în scris; domnul deputat Victor Paul Dobre - o interpelare în scris; domnul Teodor Atanasiu - o interpelare depusă în scris; doamna Diana Tușa - o interpelare; domnul Aledin Amet - două interpelări depuse în scris; domnul deputat Pavel Horj - o interpelare depusă în scris; doamna deputat Grațiela Gavrilescu - o interpelare depusă în scris; domnul deputat Virgil Pop - o interpelare depusă în scris; domnul Vasile Popeangă - o interpelare depusă în scris; domnul Marius Dugulescu - două interpelări depuse în scris; domnul deputat Marian Ghiveciu - o interpelare depusă în scris; domnul deputat Bogdan Cantaragiu - 6 interpelări depuse în scris; domnul deputat Dorel Covaci - două interpelări depuse în scris; domnul deputat Dan Morega - două interpelări depuse în scris.

Cu aceasta, am încheiat ședința de interpelări.

Vă dorim o seară plăcută!

Declar ședința închisă.

Mâine, la ora 8,30, declarații politice.

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 18,30.

 
       

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 24 janvier 2022, 3:32
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro