Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.12/18-02-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 08-02-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2010

12. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 521/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 11, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie.

Vă rog, poziția Guvernului. Este procedură de urgență.

Doamna Irina Alexe:

Vă mulțumesc.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87/2009 a fost corectată o eroare a Ordonanței nr.94/2008, în sensul că s-a prevăzut că Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice, care va funcționa în structura Direcției Generale de Pașapoarte din cadrul MAI, are abilitarea să realizeze permisele de ședere și documentele de călătorie care se eliberează străinilor.

Vă rog să supuneți spre adoptare proiectul de lege în forma prezentată de Guvern.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea comisiei, doamna Sulfina Barbu.

Doamna Sulfina Barbu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate, în procedură de urgență, spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.87/2001 privind modificarea Ordonanței nr.94/2008.

La întocmirea prezentului raport s-au avut în vedere avizele favorabile de la Consiliul Legislativ și de la Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Ordonanța de urgență supusă aprobării are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanței nr.94/2008, în sensul abilitării Centrului Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice pentru a personaliza inclusiv permisele de ședere și documentele de călătorie care se eliberează străinilor.

Totodată, se instituie abilitarea Companiei Naționale, Imprimeria Națională de a procura și de a pune la dispoziția Ministerului Administrației și Internelor, prin Centrul Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice, echipamentele, dar și produsele soft necesare pentru personalizarea documentelor menționate anterior.

Din numărul total de 31 de membri ai Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au fost prezenți la dezbateri 27 de deputați, iar din numărul total de 24 de deputați ai Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au participat la dezbateri 20 de deputați.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților spre adoptare Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței nr.87/2009.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

În consecință, vă propunem noi, cele două comisii, prin acest raport comun, adoptarea acestui proiect de lege, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor? Domnule Boiangiu, vă rog.

Domnul Victor Boiangiu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Grupul PD-L va fi de acord cu adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.87/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie.

Vom vota pentru, deci.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu mai sunt. Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 6 décembre 2021, 13:16
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro