Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.12/18-02-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 08-02-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2010

18. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 455/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 17.

Punctul 18. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog.

Domnul Mircea Grosaru:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Având în vedere dubla reglementare prin adoptarea Ordonanței Guvernului nr.1/2010, solicit plenului a-mi aproba retragerea acestui amendament, care se referă la prorogarea termenului cu un an de zile, în vederea creării secțiilor specializate de insolvență la nivelul tribunalelor din raza Curților de Apel.

Vă mulțumesc.

Solicit respingerea acestui amendament. Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Din partea comisiei, punctul de vedere?

Domnul Gabriel Andronache:

Mulțumesc, doamna președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat această inițiativă legislativă în ședința din 23 septembrie 2009.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Guvernul susține adoptarea acestei inițiative legislative.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea dispozițiilor art. 45 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, în sensul introducerii pe lângă condițiile de publicitate prevăzute de lege a obligativității publicității stării de insolvență a societății, pe paginile de internet deținute și administrate de aceasta, sub sancțiunea aplicării de amenzi contravenționale.

Comisia juridică și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare au examinat proiectul de lege și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, cu amendamentele admise, care sunt redate în anexa la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Suntem de acord cu eliminarea amendamentului, deoarece, în felul acesta, evităm dubla reglementare.

Menționez că amendamentul pentru care solicităm eliminarea se găsește la numărul curent 7 din tabelul cu amendamente.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt.

Atunci intrăm în dezbaterea pe articole.

Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 2 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 3. Observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 4 și 5 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

La pct. 6 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 7. Observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 8. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Urmează votul final mâine.

Vă rog, domnule deputat. La pct. 7?

Domnul Máté András-Levente:

Cred că ați supus la vot cu acele precizări făcute de colegul nostru, domnul Mircea Grosaru, în sensul că nu mai susține amendamentul și rămâne varianta inițială? Că altfel el este dublă reglementare.

Doamna Roberta Alma Anastase:

La pct. 7?

Atunci, o să vă rog să votați dacă sunteți de acord sau împotriva acestui amendament.

Votul este deschis. Pentru eliminarea amendamentului. Vă supun la vot. Votul este deschis.

S-a încheiat votul. 78 voturi pentru, 11 împotrivă și 4 abțineri.

Eliminând acest amendament, proiectul rămâne la votul final.

Este ora 18,00. Reluăm mâine lucrările în plen și domnul vicepreședinte Dușa își inaugurează mandatul de vicepreședinte, conducând partea a doua. Se referă la primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 2 décembre 2021, 6:20
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro