You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 08-02-2010

Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2010

19. Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate Guvernului:  

   

(În continuare, ședința a fost condusă de domnul Mircea Dușa, vicepreședinte al Camerei Deputaților).

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Stimați colegi, bună seara.

Începem ședința dedicată interpelărilor.

Și-au manifestat dorința un număr de 39 de colegi, sigur fiecare cu mai multe interpelări, dar am rugămintea să le prezentați pe scurt și maximum două.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Florin Costin Pâslaru. Este? Domnul Pâslaru este? A depus un număr de 16 interpelări în scris.

Domnul deputat Cristian Buican a depus cinci interpelări în scris; domnul Petru Movilă - două interpelări; domnul deputat Mirel Taloș - o interpelare; domnul deputat Marius Rogin - o interpelare; domnul deputat Mihai Apostolache - trei interpelări; domnul deputat Sorin Stragea - o interpelare; domnul deputat Ioan Stan - două interpelări; domnul deputat Mircea Drăghici - o interpelare; domnul deputat Cornel Itu - patru interpelări.

 
Cornel Itu

Poftiți, domnule deputat, microfonul vă aparține.

 

Domnul Cornel Itu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

O interpelare adresată domnului vicepremier Markó Béla. Obiectul solicitării mele îl constituie neaplicarea prevederilor Legii nr.220 din 2008, lege care stabilește sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.

Altă interpelare este legată de situația deficitului bugetar de la Primăria comunei Cornești. Este adresată Ministerului Administrației și Internelor - și m-aș opri la cele două.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Mulțumim.

 
Petru Călian

Domnul deputat Petru Călian.

 

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc.

Foarte pe scurt, într-un minut; interpelarea adresată domnului ministru Mihai Constantin Șeitan vizează faptul că indemnizația de stat pentru mame și copii - 600 plus 200 lei - se plătește cu întârziere de până la 5 luni de zile și solicit lămurirea acestei situații.

O altă interpelare vizează faptul că mai multe persoane mi-au adus la cunoștință că le sunt trimise adrese repetate cu privire la sumele ce le datorează statului. Sumele sunt de un leu și solicit ca aceste sume să fie transferate pe anul următor, pentru că ei sunt buni platnici, în esență.

Cam atât. Restul le depun în scris.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Vă mulțumesc.

 
Maria Eugenia Barna

Doamna deputat Maria Eugenia Barna; 16 interpelări. Cred că nu le citiți pe toate.

 

Doamna Maria Eugenia Barna: 10.02.2010

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Prima interpelare se referă la o solicitare pe care o adresez domnului ministru László Borbély, ministrul mediului.

Obiectul interpelării este poluarea mediului de către Firma SC Continental Timișoara.

Domnule ministru,

Am primit numeroase sesizări de la cetățenii din Timișoara, având ca obiect plângerile repetate făcute de aceștia în legătură cu emanațiile insuportabile de miros degajate în procesul de producție de către o fabrică de anvelope. Aceasta funcționează în imediata apropiere a zonei rezidențiale.

Această tragedie se întinde pe parcursul a trei ani de zile și nu a fost rezolvată de Agenția de Protecție a Mediului Timiș, care s-a dovedit a fi neputincioasă în gestionarea în mod corect și legal a unei probleme ce intră în atribuțiile sale funcționale.

Cu toate sesizările, Agenția de Protecție a Mediului a luat decizia acordării autorizației de mediu cu program de conformare.

Ceea ce sesizează cetățenii și ceea ce vă solicit eu dumneavoastră reprezintă o analiză responsabilă cu privire la verificarea proceselor-verbale din perioada 7 și 14.X., din care rezultă maniera absolut arbitrară în care s-a gestionat poluarea mediului.

De asemenea, doresc să primesc în integralitate planul de conformare aprobat de către Agenția de Protecție a Mediului Timiș și să fiu informată în ce măsură planul de conformare propus de către această societate este de natură să stopeze starea de disconfort olfactiv a cetățenilor care locuiesc în spațiul rezidențial din imediata apropiere?

Celelalte interpelări se referă la aplicarea Hotărârii de Guvern nr.1618 din 29 decembrie 2009, pe care le adresez domnului Daniel Petru Funeriu, ministrul educației, și prin care solicit ca sesizările preluate de la sindicate, referitoare la aplicarea acestor prevederi din hotărâre și care reflectă nemulțumirile și tensiunile existente datorită unor aspecte care nu au fost prevăzute pentru finanțare sau datorită finanțării foarte scăzute, să fie discutate într-o ședință de analiză de urgență, în cadrul Comisiei de dialog social.

Doresc ca această discuție care va avea loc în cadrul comisiei să reglementeze toate aceste aspecte sesizate, pentru a modifica și completa Hotărârea de Guvern nr.1618 din 29 decembrie, și anume: restul interpelărilor se referă la sumele care nu au fost prevăzute pentru Palatul Copiilor, cluburile sportive școlare, cât și din cadrul cluburilor copiilor; de asemenea, vizează majorarea sumelor pentru școlile din mediul rural și urban, pentru că, datorită acestor costuri scăzute, nu avem o finanțare suficientă și vom avea reduceri de personal. De asemenea, trebuie reglementată situația finanțării liceelor vocaționale artistice și sportive din județul Timiș.

Următoarea interpelare se referă la forma de învățământ seral, care nu a fost cuprinsă în standardele de cost/elev stabilite pentru anul 2010.

Următoarea se referă la dreptul minorităților naționale de a învăța în limba maternă.

O altă interpelare se referă la dreptul elevilor de etnie romă de a studia împreună cu colectivele de elevi din clasele mixte.

De asemenea, mai am o interpelare care se referă la alternativele educaționale, respectiv Liceul Waldorf din Timișoara, care, de asemenea, este prejudiciat prin acest act normativ.

O altă interpelare se referă la grădinițele cu program săptămânal care au fost omise de la finanțare.

Și nu în ultimul rând, elevii de la Programul "A doua șansă" care, de asemenea, au fost omiși de la această finanțare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Mulțumim.

 
Lucia-Ana Varga

Doamna deputat Lucia Varga - patru interpelări depuse în scris.

Poftiți, doamna deputat.

 

Doamna Lucia-Ana Varga:

Vă mulțumesc.

Am să citesc două interpelări - una adresată domnului Borbély László, ministrul mediului și pădurilor, referitoare la soluțiile pentru evitarea declanșării procedurii de infringement împotriva României, ca urmare a nerespectării obligațiilor asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Domnule ministru,

Având în vedere obligațiile asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, referitoare la Capitolul de "Mediu" și având în vedere că o parte a acestor obligații asumate nu au fost respectate conform termenelor asumate, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați care sunt obligațiile asumate de agenții economici și de către autoritățile locale, ale căror termene de conformare sunt scadente în anul 2009-2010? Care este stadiul realizării acestor obligații asumate, nominal pentru fiecare agent economic și fiecare autoritate locală? Câte scrisori de avertizare din partea Comisiei Europene au fost transmise ministerului? Care este conținutul acestor scrisori și de ce nu au fost puse la dispoziția publicului?

Ce măsuri aveți în vedere pentru a evita declanșarea procedurilor de infringement din partea Comisiei Europene împotriva României, urmare a nerespectării angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare?

Ce riscuri există pentru autoritățile locale și pentru agenții economici care nu au realizat obligațiile de mediu asumate și dată există consecințe și asupra cetățenilor?

Solicit răspuns scris și oral.

A doua interpelare, pe care vreau să o citesc, este adresată domnului ministru Daniel Petru Funeriu, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, și se referă la reducerile de personal din învățământ.

Domnule ministru,

Având în vedere discuțiile din ultima perioadă, legate de o amplă reformă în învățământ, reformă efectuată pe baza strategiei "Educație și cercetare pentru societatea cunoașterii", elaborată în baza Pactului național și asumată de Președinția României și sindicatele din educație, conform Programului de guvernare, în mai multe medii au apărut discuții despre importante reduceri de personal în învățământ.

În acest context, vă rog, domnule ministru, pentru corecta informare a persoanelor care activează în învățământ și vor fi afectate de reforma pe care o aveți în vedere, să-mi comunicați: care este numărul de persoane ce vor fi disponibilizate din învățământ? Câte dintre acestea sunt cadre didactice, câte - personal auxiliar? Dar din județul Bihor? Care sunt criteriile după care vor fi disponibilizate aceste persoane și dacă criteriile au fost convenite cu sindicatele din învățământ?

Care este oferta din partea Guvernului privind organizarea cursurilor de recalificare a persoanelor disponibilizate, astfel încât acestea să își găsească ulterior un loc de muncă, asta având în vedere faptul că personalul din învățământ este un personal calificat.

Care este intenția Ministerului Educației cu privire la școlile din mediul rural, în care există un număr redus de elevi?

Nu uitați, domnule ministru, că acești copii parcurg pe jos 4-5 kilometri de acasă până la școală, cum este cazul copiilor din localitatea Cornet, comuna Aștileu, și din localitatea Damiș, comuna Bratca.

Solicit răspuns scris și oral.

Celelalte interpelări le-am depus în scris și se referă la Sănătate și tot la Educație.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Domnul deputat Cătălin Cherecheș a depus cinci interpelări în scris; domnul deputat Ioan Munteanu - trei interpelări în scris; domnul Liviu Bogdan Ciucă - două interpelări în scris; domnul Aurel Vlădoiu - patru interpelări în scris; domnul Lucian Riviș-Tipei - o interpelare în scris; domnul Mihai Apostolache - o interpelare depusă în scris; domnul Eugen Bejinariu - patru interpelări în scris; domnul Marian Neacșu - patru interpelări depuse în scris.

 
Marian Neacșu

Poftiți, domnule deputat, microfonul vă aparține.

 

Domnul Marian Neacșu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dați-mi voie să vă felicit și să vă urez succes în activitatea dumneavoastră, dat fiind faptul că este pentru prima dacă când vă aflați în această legislatură la acest pupitru.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marian Neacșu:

Două interpelări la care vreau să mă refer foarte pe scurt.

Prima dintre ele este adresată ministrului agriculturii și se referă la ajutoarele de stat, subvențiile pentru agricultură pentru anul 2010, precum și la derularea fondurilor de minimis și doresc să mi se precizeze care astfel de fonduri sunt notificate Comisiei Europene și care vor putea fi acordate agricultorilor, fermierilor români în acest an?

Iar a doua interpelare este adresată ministrului de interne, domnul Vasile Blaga, și se referă la necesarul de cadre pentru posturile de poliție din mediul rural din județul Ialomița, actualmente fiind înregistrat un deficit de 28 de posturi care sunt libere și neocupate în acest moment cu cadrele necesare, motiv pentru care solicit să mi se precizeze care sunt măsurile și care este strategia Ministerului de Interne referitoare la aceste aspecte?

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Mulțumim.

 
Mircia Giurgiu

Domnul deputat Mircia Giurgiu - zece interpelări.

 

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă doresc succes în noua funcție și o să prezint doar două interpelări, așa cum ați precizat la începutul acestei ședințe.

Prima interpelare este adresată domnului Markó Béla.

Obiectul interpelării îl reprezintă situația creată la ANRE, la sfârșitul lunii noiembrie 2009, când această agenție a emis o adresă Guvernului României în care preciza că nu vor fi operate majorări de preț la energia electrică. Cu toate acestea, în ianuarie 2010, prețul la energia electrică s-a majorat destul de mult.

Având în vedere competențele legale ce vă revin, vă solicit, domnule viceprim-ministru, să dispuneți analizarea situației apărute la această instituție și să luați măsurile ce se impun, inclusiv sancționarea celor responsabili.

Nu se poate ca o instituție precum Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei să informeze Guvernul României în scris că nu se va modifica prețul energiei electrice, pentru ca după câteva săptămâni, aceeași autoritate să dispună altfel, afectând credibilitatea unei alte instituții importante, precum Guvernul României.

Și a doua interpelare pe care o prezint pe scurt este adresată domnului László Borbély, ministrul mediului, și se referă la Proiectul Roșia Montană. Care sunt variantele propuse de Guvern?

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Vă mulțumim.

 
Gheorghe Ana

Domnul deputat Gheorghe Ana a depus patru interpelări.

 

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Mă alătur colegilor mei, vă urez succes în noua funcție și sper să o duceți la îndeplinire cu bună știință și cu mintea limpede.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Gheorghe Ana:

Din cele patru interpelări, aș vrea să mă refer în principal la două. Una este adresată domnului ministru László Borbély - Ministerul Mediului și Pădurilor.

În anul 2009 a fost lansat Programul Național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localitățile țării, care a fost și este privit ca unul dintre programele naționale cele mai atractive pentru comunitățile locale, deoarece, prin realizarea de spații verzi în localități, se realizează, pe lângă îmbunătățirea calității mediului, și schimbarea arhitecturii localităților și punerea în valoare a unor zone turistice ce pot aduce mari beneficii localităților.

În colegiul din care fac parte, Colegiul nr.2, Circumscripția electorală nr.16 Dâmbovița, au fost depuse în luna noiembrie a anului 2009, la Ministerul Mediului, proiecte privind realizarea de spații verzi, conform programului național.

În aceste condiții, vă rog, domnule ministru, să-mi precizați când se vor comunica rezultatele evaluării acestor proiecte?

A doua interpelare se referă la datoriile SNC Ploiești, Carbonifera SA Ploiești, față de Primăria comunei Șotânga. De fapt, această interpelare a mai fost prezentată de mine la 21.IX.2009 și a fost adresată domnului ministru Adriean Videanu, la care nici până la această dată nu am primit răspuns și rog pe această cale, pe domnul ministru Adriean Videanu, să-mi transmită răspunsul privitor la aceste datorii, pe care SNC Ploiești Carbonifera SA le are față de Primăria Șotânga, solicitând, de fapt, compensarea acestei datorii cu suprafața de teren și clădirile pe care Carbonifera le deține pe teritoriul comunei Șotânga.

Celelalte două le-am depus în scris; una este adresată Ministerului Agriculturii, cealaltă este adresată Ministerului Culturii, domnului Kelemen Hunor, legat de un monument istoric din județul Dâmbovița.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Mulțumim, domnule deputat.

 
Edler András György

Îl invit la microfon pe domnul deputat Edler András. Dânsul a depus o interpelare.

 

Domnul Edler András György:

Vă mulțumesc. Bună seara!

Edler András mă numesc.

Interpelarea se adresează domnului Vasile Blaga, ministrul administrației și internelor.

Domnule ministru Vasile Blaga,

Un cetățean străin a încălcat legile de circulație din România. A fost sancționat prompt de organele abilitate, prin suspendarea permisului de conducere pe o perioadă de o lună și aplicarea unei amenzi. Este un gest lăudabil al organelor de poliție, care demonstrează încă o dată că veghează necontenit la respectarea legilor țării și încearcă în mod permanent să se alinieze la nivelul cerințelor Uniunii Europene.

Fapta s-a produs pe data de 27.XI.2009 în localitatea Huedin, județul Cluj și a fost consemnată în procesul-verbal nr.AP0910233 din 27.11.2009. Cetățeanul în cauză, domnul Kvasz Mátyás, cu domiciliul în localitatea Békéscsaba din Ungaria a achitat amenda și a așteptat, ca orice cetățean de bună-credință ca, după expirarea perioadei de suspendare, să-i fie returnat permisul.

Domnule ministru,

Vă rog să luați la cunoștință că cetățeanul în cauză nu și-a primit permisul din astăzi, pe data de 08.02.2010, deși au trecut deja aproape două luni și jumătate de la producerea evenimentului.

Ținând cont de cele mai sus prezentate, vă adresez rugămintea, domnule ministru Blaga, să dispuneți începerea unei cercetări asupra cauzelor care au condus la această întârziere nejustificată a procesului de returnare a permisului de conducere în cauză.

Fiind implicate mecanisme procedurale din două state distincte, nu susțin că problema este la partea română, dar trebuie să arătăm fără echivoc acest lucru, pentru a preîntâmpina orice suspiciune în această privință. Iar dacă, totuși, greșeala este de partea noastră, atunci trebuie, în primul rând, să ne cerem scuze de la cel vizat și să luăm toate măsurile necesare pentru că astfel de greșeli, care pot afecta imagina țării noastre, să nu se mai repete în viitor.

Vă mulțumesc.

Solicit un răspuns în scris.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Mulțumim.

 
 

Domnul deputat Adrian Solomon a depus o interpelare în scris; domnul deputat Emil Radu Moldovan - o interpelare în scris; domnul deputat Victor Paul Dobre - o interpelare în scris; domnul Teodor Atanasiu - o interpelare depusă în scris; doamna Diana Tușa - o interpelare; domnul Aledin Amet - două interpelări depuse în scris; domnul deputat Pavel Horj - o interpelare depusă în scris; doamna deputat Grațiela Gavrilescu - o interpelare depusă în scris; domnul deputat Virgil Pop - o interpelare depusă în scris; domnul Vasile Popeangă - o interpelare depusă în scris; domnul Marius Dugulescu - două interpelări depuse în scris; domnul deputat Marian Ghiveciu - o interpelare depusă în scris; domnul deputat Bogdan Cantaragiu - 6 interpelări depuse în scris; domnul deputat Dorel Covaci - două interpelări depuse în scris; domnul deputat Dan Morega - două interpelări depuse în scris.

Cu aceasta, am încheiat ședința de interpelări.

Vă dorim o seară plăcută!

Declar ședința închisă.

Mâine, la ora 8,30, declarații politice.

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 18,30.