Maria Eugenia Barna
Maria Eugenia Barna
Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.12/18-02-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 08-02-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2010

19. Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate Guvernului:  
  19.3 Maria Eugenia Barna
 
see:

 

Domnul Mircea Dușa:

  ................................................

Doamna deputat Maria Eugenia Barna; 16 interpelări. Cred că nu le citiți pe toate.

Doamna Maria Eugenia Barna: 10.02.2010

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Prima interpelare se referă la o solicitare pe care o adresez domnului ministru László Borbély, ministrul mediului.

Obiectul interpelării este poluarea mediului de către Firma SC Continental Timișoara.

Domnule ministru,

Am primit numeroase sesizări de la cetățenii din Timișoara, având ca obiect plângerile repetate făcute de aceștia în legătură cu emanațiile insuportabile de miros degajate în procesul de producție de către o fabrică de anvelope. Aceasta funcționează în imediata apropiere a zonei rezidențiale.

Această tragedie se întinde pe parcursul a trei ani de zile și nu a fost rezolvată de Agenția de Protecție a Mediului Timiș, care s-a dovedit a fi neputincioasă în gestionarea în mod corect și legal a unei probleme ce intră în atribuțiile sale funcționale.

Cu toate sesizările, Agenția de Protecție a Mediului a luat decizia acordării autorizației de mediu cu program de conformare.

Ceea ce sesizează cetățenii și ceea ce vă solicit eu dumneavoastră reprezintă o analiză responsabilă cu privire la verificarea proceselor-verbale din perioada 7 și 14.X., din care rezultă maniera absolut arbitrară în care s-a gestionat poluarea mediului.

De asemenea, doresc să primesc în integralitate planul de conformare aprobat de către Agenția de Protecție a Mediului Timiș și să fiu informată în ce măsură planul de conformare propus de către această societate este de natură să stopeze starea de disconfort olfactiv a cetățenilor care locuiesc în spațiul rezidențial din imediata apropiere?

Celelalte interpelări se referă la aplicarea Hotărârii de Guvern nr.1618 din 29 decembrie 2009, pe care le adresez domnului Daniel Petru Funeriu, ministrul educației, și prin care solicit ca sesizările preluate de la sindicate, referitoare la aplicarea acestor prevederi din hotărâre și care reflectă nemulțumirile și tensiunile existente datorită unor aspecte care nu au fost prevăzute pentru finanțare sau datorită finanțării foarte scăzute, să fie discutate într-o ședință de analiză de urgență, în cadrul Comisiei de dialog social.

Doresc ca această discuție care va avea loc în cadrul comisiei să reglementeze toate aceste aspecte sesizate, pentru a modifica și completa Hotărârea de Guvern nr.1618 din 29 decembrie, și anume: restul interpelărilor se referă la sumele care nu au fost prevăzute pentru Palatul Copiilor, cluburile sportive școlare, cât și din cadrul cluburilor copiilor; de asemenea, vizează majorarea sumelor pentru școlile din mediul rural și urban, pentru că, datorită acestor costuri scăzute, nu avem o finanțare suficientă și vom avea reduceri de personal. De asemenea, trebuie reglementată situația finanțării liceelor vocaționale artistice și sportive din județul Timiș.

Următoarea interpelare se referă la forma de învățământ seral, care nu a fost cuprinsă în standardele de cost/elev stabilite pentru anul 2010.

Următoarea se referă la dreptul minorităților naționale de a învăța în limba maternă.

O altă interpelare se referă la dreptul elevilor de etnie romă de a studia împreună cu colectivele de elevi din clasele mixte.

De asemenea, mai am o interpelare care se referă la alternativele educaționale, respectiv Liceul Waldorf din Timișoara, care, de asemenea, este prejudiciat prin acest act normativ.

O altă interpelare se referă la grădinițele cu program săptămânal care au fost omise de la finanțare.

Și nu în ultimul rând, elevii de la Programul "A doua șansă" care, de asemenea, au fost omiși de la această finanțare.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Dușa:

Mulțumim.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 20 january 2022, 1:49
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro