Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.12/18-02-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 08-02-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2010

4. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administrației publice (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 511/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Spuneam că dezbatem acum punctul 3, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administrației publice.

Este procedură de urgență.

Reprezentantul Guvernului.

Domnule secretar de stat, vă rog.

Domnul Szakal Andras (președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici):

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90 vizează modificări în domeniul exercitării funcției publice. Cea dintâi se referă la menținerea secretarilor de comune care n-au absolvit studii superioare de lungă durată juridice sau administrative în funcție publică până în momentul în care este posibilă organizarea concursului.

O altă modificare vizează condițiile prevăzute pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, prin menținerea excepției de la art.16 alin.(2) lit.d) din Legea nr.188/1999 care prevede ca pentru ocuparea unei astfel de funcții să fi absolvit programe de formare specializată sau să fi exercitat un mandat complet de parlamentar.

În finalul ordonanței este vizată modificarea art.22 din Ordonanța de urgență nr.34, prin introducerea unui nou alineat, care permite ocuparea posturilor vacante în situația în care nu se ajunge la majorarea numărului total de posturi ocupate și cu încadrarea cheltuielilor de personal aprobate prin buget.

Având în vedere aceste considerente, vă rugăm să aprobați proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administrației publice.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Reprezentantul comisiei. Doamna președinte Sulfina Barbu, vă rog.

Doamna Sulfina Barbu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

La întocmirea raportului Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic s-au avut în vedere avizul favorabil de la Consiliul Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Așa cum a prezentat inițiatorul, proiectul de lege are ca obiect de reglementare unele măsuri în domeniul funcției publice, vizând stabilirea unor condiții pentru candidații care participă la concursurile organizate pentru ocuparea funcției publice de secretar al comunei, precum și unele prevederi privind ocuparea funcției publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici.

La dezbaterile din comisie au participat 27 de deputați, din totalul de 31 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 19 octombrie 2009.

Camera Deputaților este Cameră decizională, iar proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Victor Boiangiu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Grupul nostru susține raportul prezentat de Comisia pentru administrație. Astfel va vota pentru ca Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului privind reglementarea unor măsuri în domeniul administrației să fie aprobat de Parlament.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă mai sunt alte intervenții.

Domnul Eugen Nicolăescu. Și pe urmă domnul Dușa.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Dacă are fi să caracterizăm acest proiect de lege, am spune că este o bulibășeală legislativă. Pentru că observați că în cadrul unui asemenea proiect de lege vorbim de niște funcții importante, cum sunt cele de secretari, mai ales de comune, dar în același timp vorbim și de înalți funcționari publici care nu mai pot fi angajați pentru că tot același Guvern cu câteva luni înainte a dat o altă ordonanță de urgență prin care a blocat posturile.

Cu alte cuvinte, Guvernul nu știe ce face de pe o zi pe alta. Este clar că avem nevoie ca în comune să existe secretari. Este clar că avem nevoie și de înalți funcționari publici. Dar în condițiile în care avem un cadru legislativ stabil, normal, predictibil, în nici un caz nu se justifică urgența unui asemenea act normativ.

Ca atare, cred că nu trebuie să fim de acord cu această bulibășeală legislativă pe care o face acest Guvern.

În consecință, vom vota împotriva unui asemenea proiect de lege.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc. Domnul Dușa.

Domnul Mircea Dușa:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Se spunea că este o bulibășeală administrativă, sigur, este o dezordine totală în administrație, prin actele normative care au fost adoptate în ultima perioadă nu pot fi retribuiți salariații bugetari, nu pot fi numiți în funcție cei de la deconcentrate, dar această ordonanță se referă la câteva prevederi din 188, respectiv la studiile secretarilor de comune, municipii și orașe, la faptul că unele posturi au fost ocupate pe perioadă determinată, și la înalții funcționari publici care, așa cum prevede legea, trebuie să aibă studiile de la INA sau un mandat de deputat.

Dar pentru că toate termenele acestea care au fost prevăzute de ordonanță - pentru că ele erau cu termene de trimitere la 31 decembrie 2010 - au trecut și pentru a nu deschide o nouă cutie a Pandorei legat de înalții funcționari publici care deja au fost numiți în funcție, că până la urmă este vorba de prefecți și de subprefecți, ăsta este adevărul, de această dată, la acest proiect de lege vom vota împotrivă.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Nefiind alte intervenții, nici amendamente, urmează votul final, mâine.

La punctele 4, 5, 6 și 7, înțeleg că reprezentantul Guvernului este la Senat, și v-aș propune să luăm în discuție la punctul 8, iar în momentul în care vine domnul ministru să discutăm punctele 4, 5, 6 și 7.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 20 january 2022, 13:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro