Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.12/18-02-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 08-02-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2010

6. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2009 pentru completarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 528/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 10, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2009 pentru completarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor.

Vă rog.

Doamna Irina Alexe:

Vă mulțumesc.

Întrucât în anul 2009, Ministerul Administrației și Internelor a fost în imposibilitatea de a mai acorda compensația lunară pentru chirie cadrelor militare în activitate și polițiștilor, în cuantumul în care aceștia aveau dreptul, potrivit legii, pentru soluționarea acestei situații, prin Ordonanța de urgență nr.96/2009, a fost completat art.17 din Legea nr.360/2002, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât Ministerul Administrației și Internelor să poată închiria pe o perioadă determinată spații locative pe care să le pună în mod gratuit la dispoziția personalului instituției care îndeplinește condițiile prevăzute de lege, atât pentru polițiști, cât și pentru militari.

Având în vedere toate aceste considerente, vă rugăm să adoptați Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2009.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Comisia.

Doamna Sulfina Barbu:

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2009.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile de la Consiliul Legislativ, Comisia juridică și Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Obiectul de reglementare îl reprezintă modificarea art.16 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, în sensul reglementării închirierii de către Ministerul Administrației și Internelor, pe perioadă determinată, prin structurile componente subordonate, a unor spații locative necesare cazării personalului propriu, ce se dau în folosință gratuită polițiștilor, dar și cadrelor militare în activitate, în conformitate cu statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu Legea nr.80/1995, și cu statutul polițistului.

Comisiile propun plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

La lucrările comisiilor au fost prezenți 27 de deputați din totalul de 31 de membri ai Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și 20 deputați din totalul de 24 de membri ai Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Raportul comun a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în ședința din 27 octombrie 2009.

Camera Deputaților estre Cameră decizională.

În consecință, propunem aprobarea proiectului, în forma prezentată de Senat.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare.

Domnule deputat, vă rog.

Domnul Victor Boiangiu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96 pentru completarea art.17 a fost adoptat de Senat. De asemenea, raportul comun a fost favorabil.

În consecință, noi, Grupul parlamentar al PD-L, vom vota pentru.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nu sunt.

Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

Reluăm de la punctul 4, pentru că a venit domnul ministru Iliescu.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 6 décembre 2021, 4:12
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro