Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.12/18-02-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 08-02-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2010

8. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământul liceal și profesional de stat (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 559/2008

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 5, Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat.

Domnul Iliescu, vă rog.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2008 a avut ca obiect de reglementare dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat, în vederea formării de competențe în utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, calculatoarele urmând să fie date în folosință la domiciliu pe durata studiilor preuniversitare elevilor claselor a IX-a.

Această ordonanță nu a fost pusă în aplicare. Ulterior, Guvernul a venit cu o altă ordonanță, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.168/2008, prin care își propunea ca toate obiectivele să fie transferate în anul 2009, ceea ce nu s-a întâmplat.

Guvernul susține soluția adoptată de comisia de specialitate, respectiv o lege de respingere a acestei ordonanțe de urgență.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Comisia?

Domnule deputat, în cadrul dezbaterilor generale, vă dau cuvântul.

Domnul Kötő Iosif:

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere și avizare în fond - în procedură de urgență - Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat.

Pentru întocmirea raportului, comisia a analizat avizele primite de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități, și avizul Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat în vederea formării de competențe în utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, calculatoarele urmând să fie date în folosință la domiciliu, pe durata studiilor preuniversitare, elevilor claselor a IX-a.

În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei au fost prezenți 17 deputați, din totalul de 31 de membri ai comisiei.

Camera Deputaților este Camera decizională.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în ședința din 17 septembrie 2008.

În urma dezbaterii, în ședința din 15 decembrie 2009, comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat, deci respingerea ordonanței.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare?

Domnule Călin Popescu-Tăriceanu, doreați să interveniți? Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Doresc să spun câteva chestiuni legate de acest proiect de ordonanță de urgență a Guvernului, din anul 2008, și care a urmărit ca, pe lângă formarea elevilor pe baza programelor aprobate de Ministerul Învățământului, să le dăm posibilitatea acestora și, în special, acelora care provin din familii cu venituri modeste, să aibă acces la tehnologia informației, fără de care astăzi un tânăr absolvent de liceu nu are deschisă nicio ușă pe piața muncii.

Trebuie să îi spun domnului ministru pentru relația cu Parlamentul că nu cunoaște problema la care se referă. Domnule ministru, acest proiect a demarat prin grija Ministerului Educației și Învățământului, a fost implementat în câteva unități de învățământ și, la finele anului 2008, proiectul a intrat în impas datorită devalorizării leului și imposibilității continuării proiectului de către furnizorul de calculatoare, care câștigase licitația organizată de Ministerul Educației și Învățământului.

Ar fi fost normal ca sumele neutilizate în anul 2008 să fie prevăzute în bugetul anului 2009 la Ministerul Educației și Învățământului, să fie reluată o licitație pe piața liberă a celor care furnizează astfel de echipamente, și proiectul să continue, pentru că acest proiect este extrem de util în sensul formării elevilor. Dacă vrem să le dăm o adevărată șansă de viitor, cred că pe lângă programe sociale, cum a fost cel cu "Cornul și laptele", și pe care copiii îl apreciază foarte mult, și pe care îl apreciez și eu, să ne gândim și la alt gen de programe, care nu au numai o latură socială, ci și o latură formativă, o latură educațională.

Așa încât, vă spun, constat cu regret incapacitatea actualului Guvern de a prelua proiectele utile lăsate de Guvernul anterior, proiecte la care întotdeauna, atâta vreme cât eu și colegii mei din PNL, în momentele în care am fost membri în Executiv, am privit cu toată obiectivitatea și deschiderea și le-am continuat atunci când ele reprezentau, dacă vreți, un scop nobil și util. Și vă dau exemplul, în afară de "Cornul și laptele", programul legat de construcția sălilor de sport.

Nu cred că o politică inteligentă este aceea de a pune stop programelor elaborate de guvernul anterior numai pentru a demonstra că noul guvern în funcție poate să facă mai bine. Dacă poate să facă mai bine, jos pălăria! Voi fi primul care să salut. Dar, în momentul în care se oprește un astfel de program important, care ar fi permis României și generațiilor viitoare să fie deplin competitive pe o piață a muncii europene din ce în ce mai dificilă, constat că Guvernul ia măsura cea mai nepotrivită și, bineînțeles, abandonează un astfel de program, și o spun cu mare, mare regret.

De aceea, evident, nu vom putea susține punctul de vedere prezentat de Guvern.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă sunt alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt.

Nefiind nici amendamente, trecem la următorul proiect.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 20 january 2022, 12:06
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro