Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/05-03-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 23-02-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 2010

11. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea art.8 din Legea nr.157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 571/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Următorul punct pe ordinea de zi, poziția 14 din proiectul ordinii de zi, și anume Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea art.8 din Legea nr.157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public.

Dacă din partea inițiatorului este...? Da, domnule secretar de stat Kiraly, din partea Ministerului Educației și Cercetării, vă rog foarte mult să exprimați punctul de vedere al inițiatorului. Aveți cuvântul, domnule ministru.

Domnul Kiraly Andrei Gheorghe:

Domnule președinte,

Stimate doamne,

Stimați domni deputați,

Bursa specială "Guvernul României" se acordă tinerilor calificați în urma unui concurs național, fiind acceptați la studii în universități de prestigiu acreditate sau recunoscute în statele Uniunii Europene și ale spațiului economic european, Statele Unite ale Americii sau alte state relevante, din perspectiva participării României în structurile europene și euroatlantice.

Situația de fapt, care a impus emiterea Ordonanței Guvernului a fost aceea că, în cazul nerespectării clauzelor contractuale, beneficiarul restituie partenerului de implementare sumele acordate, precum și penalizările și dobânzile stabilite prin contract.

La rândul său, partenerul de implementare vizează Ministerul Educației, în vederea restituirii către bugetul de stat a fondurilor aferente obligațiilor nerespectate de beneficiar și recuperarea de la acesta.

Partenerul de implementare, PNUD, filiala România, nu dispunea de pârghiile necesare pentru recuperarea sumelor de la beneficiari, care nu au respectat clauzele contractuale.

Prin ordonanța supusă dezbaterii s-a dispus ca partenerul de implementare să fie Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate, în locul fostului partener de implementare, cu scopul asigurării cadrului legal pentru recuperarea sumelor de la beneficiarii care nu au respectat clauzele contractuale.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond? Domnul vicepreședinte Kötö. Vă rog frumos să expuneți punctul de vedere al comisiei.

Domnul Kötö Iosif:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere și avizare în fond Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2009.

Pentru întocmirea raportului, comisia a analizat avizele primite de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități și avizul Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.8 din Legea nr. 457/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările ulterioare, stabilind ca parteneri de implementare, în derularea operațiunilor aferente bursei speciale, Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate, care este instituție publică, cu personalitate juridică și organ de specialitate în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei au fost prezenți 18 deputați, din totalul de 31 de membri ai comisiei.

Potrivit art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Camera decizională.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în ședința din 3 noiembrie 2009.

În urma dezbaterii, în ședința din 16 februarie 2010, comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc și eu, domnule vicepreședinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni să ia cuvântul.

Vă rog să observați, doamnelor și domnilor deputați, că prevederile art. 106 din Regulamentul Camerei Deputaților sunt îndeplinite și aici. Proiectul rămâne pentru votul final de astăzi, ora 12,30.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 20 february 2020, 7:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro