Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/05-03-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-11-2019
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 23-02-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 2010

5. Reexaminarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.1257 /2009 (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 307/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Domnilor colegi,

La următorul punct pe ordinea de zi, Capitolul III "Reexaminări", este Reexaminarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice, ca urmare a deciziei Curții Constituționale nr.1257 din 7 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.758 din 6 noiembrie 2009.

Dacă din partea inițiatorului dorește să ia cineva cuvântul.

Înțeleg că nu avem din partea inițiatorului.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul secretar. Că domnul președinte a plecat ca să respecte...

Vă rog, domnule secretar, punctul de vedere al Comisiei juridice.

Domnul Gabriel Andronache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere cu cererea de reexaminare a Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice ca urmare a deciziei Curții Constituționale nr.1257/2009, înregistrată cu nr.31/605 din 16 decembrie 2009.

La data de 14 decembrie 2009, Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a reexaminat legea în raport cu decizia Curții Constituționale și a acceptat obiecțiunile de neconstituționalitate și a adoptat Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice.

Camera Deputaților, potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, este Cameră decizională, cu excepția art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice cu privire la care Senatul este Cameră decizională.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat cererea de reexaminare a Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2009 ca urmare a deciziei Curții Constituționale, prin care legea este declarată neconstituțională, precum și legea adoptată de Senat în ședința din 16 februarie 2010.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate și pe baza argumentelor Curții Constituționale, s-a constatat că legea de aprobare a ordonanței este neconstituțională și membrii Comisiei juridice au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar.

Din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu avem doritori.

A! Domnul Eugen Nicolăescu.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dacă spunem de la început că această lege este declarată neconstituțională, lucrurile sunt simple. Încă o dată Guvernul, așa cum ne-a obișnuit, a transmis Parlamentului și a supus atenției opiniei publice foarte multe acte cu caracter neconstituțional.

Faptul că trebuie să aplicăm o decizie a Curții Constituționale, este o obligație prevăzută de Constituție și, ca atare, raportul nu putea fi decât de respingere a proiectului de lege. Dar problema rămâne, problema de fond, problema prin care au fost schimbați din funcție directorii din teritoriu, problema prin care s-a modificat abuziv, brutal, legea funcționarului public, problema prin care s-au schimbat competențele unor conducători de servicii deconcentrate, schimbarea lor din funcția publică și intrarea lor în personalul contractual.

S-au făcut atât de multe tertipuri de ordin legislativ, numai ca puterea să poată să-și pună oamenii în funcții, să-și servească clientela politică.

În consecință, adoptarea respingerii unui asemenea act normativ este normală, numai că, din păcate, această situație vine cu întârziere. Și această ordonanță neconstituțională a produs efecte. Va trebui să vedem în viitor cum putem preveni asemenea situații prin care oameni competenți sunt schimbați din funcție pentru că așa vrea puterea atunci când se instalează sau când devine o putere totalitară.

În consecință, Grupul parlamentar al PNL va vota pentru respingerea acestui proiectul de lege.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc pentru clarificări, domnule deputat.

Dacă sunt și alte intervenții. Dacă nu, vă rog să constatați că și aici avem îndeplinite condițiile prevăzute în art.106 pentru a nu se face o dezbatere pe articole și a se trece direct la votul final.

Proiectul rămâne pentru ședința de vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 13 november 2019, 4:25
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro