Vasile Filip Soporan
Vasile Filip Soporan
Ședința Camerei Deputaților din 30 martie 2010
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.44/09-04-2010

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
11-12-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2010 > 30-03-2010 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 30 martie 2010

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.87 Vasile Filip Soporan - "Apel pentru eficiența energetică și utilizarea resurselor regenerabile";

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

 

Domnul Vasile Filip Soporan:

"Apel pentru eficiența energetică și utilizarea resurselor regenerabile"

Contextul european privind eficiența energetică și utilizarea resurselor energetice este dominat de răspunsul Uniunii Europene cu privire la realizarea obiectivului major de "combatere a schimbărilor climatice". Răspunsul este materializat prin prioritizarea politicilor din domeniul mediului și al energiei, concretizarea acestora realizându-se prin pachetul legislativ "Energie-schimbări climatice" agreat de șefii de stat și de guverne la Consiliul European din 13 decembrie 2008 și adoptat în cadrul Reuniunii plenare a Parlamentului European din 17 decembrie 2008. Pachetul repartizează între statele membre, prin criterii și ținte, obiectivele UE asumate la Consiliul European de primăvară din 2007, respectiv de reducere la nivelul UE, până în 2020, cu cel puțin 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și creșterea, în același interval de timp, cu 20% a ponderii energiilor regenerabile în totalul consumului energetic, precum și creșterea eficienței energetice cu 20%. Practic, într-o formă simbolică, procesul poate fi numit 20-20-20.

În cazul încheierii unui acord global în domeniul schimbărilor climatice care să continue Protocolul de la Kyoto în perioada post-2012, UE își va asuma un angajament de reducere a emisiilor de GES de 30% față de nivelul înregistrat în anul 1990, cu condiția ca și celelalte țări dezvoltate să își asume angajamente comparabile.

Pachetul legislativ conține: Directiva 2009/29/CE-Directiva ETS revizuită, Decizia non-ETS - Decizia 2009/406/CE, Directiva privind energiile regenerabile (RES) - Directiva 2009/28/CE, Directiva privind stocarea geologică a CO2 (CCS) - Directiva 2009/31/CE.

Directiva 2009/29/CE-Directiva ETS revizuită conține schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Elementul de noutate este legat de extinderea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră prin introducerea altor sectoare/categorii de instalații și a altor gaze cu efect de seră (în prezent se aplică doar emisiilor de CO2). Documentul modificat este Directiva 2003/87/CE. Scopul modificării este legat deîmbunătățirea și extinderea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Decizia non-ETS - Decizia 2009/406/CE are conținutul legat deatingerea țintei de reducere cu 20% a gazelor cu efect de seră până în anul 2020, față de anul 1990. În acest cadru, sectoarelor non ETS le revine un procent de reducere de 10% față de anul 2005, la nivelul întregului spațiu UE. Sectoarelor non ETS sunt acelea care nu cad sub incidența schemei, ca de exemplu: transporturile, agricultura, deșeurile, serviciile, locuințele, în principal instalațiile de încălzire, instalații de capacitate mică care nu fac obiectul schemei de comercializare.Criteriul principal avut în vedere la distribuția eforturilor de reducere între statele membre este p.i.b./cap de locuitor. Având în vedere diferențele de dezvoltare economică și luând în considerare necesitatea creșterii economice în noile SM, reducerea de 10% pentru sectoarele non ETS se reflectă prin ținte diferite, situate între - 20% și + 20%. România are prevăzut un procent de +19% față de anul 2005 pentru sectoarele non ETS. Cu toate acestea, posibilitatea de a crește emisiile din surse non ETS cu 19% față de nivelul din 2005 determină, totuși, necesitatea elaborării unor politici și măsuri de limitare a emisiilor de GES în aceste sectoare, în cazul creșterii emisiilor în respectivele sectoare.

Directiva privind energiile regenerabile (RES) - Directiva 2009/28/CE are obiectivul de a controla consumul de energie în Europa și intensificarea utilizării energiei din surse regenerabile, împreună cu economiile de energie și creșterea eficienței energetice și reprezintă cadrul comun pentru promovarea energiei din surse regenerabile. Sunt prevăzute obiective naționale obligatorii privind ponderea globală a energiei produse din surse regenerabile în cadrul consumului final brut de energie și ponderea energiei din surse regenerabile utilizate în transporturi. România trebuie să ajungă în anul 2020 la o pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie de 24% față de 17.8% în 2005, în creștere cu doar 6.2 %.

În înțelesul Directivei, energia din surse regenerabile nefosile este: energia eoliană, solară, geotermală, aerotermală, hidrotermală precum și energia oceanelor, energia hidroelectrică, biomasă, gaz de fermentare a deșeurilor, gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz. Principalele probleme pentru România în acest domeniu este reprezentat de: comerțul cu garanții de origine pentru energii regenerabile; tranzacționarea garanțiilor de origine; etichetarea energiei electrice produse din surse regenerabile; obiective RES pentru țintele intermediare; criterii de durabilitate pentru biocarburanți și alte biolichide; îmbunătățirea eficienței energetice.

Directiva privind stocarea geologică a CO2 (CCS) - Directiva 2009/31/CE are scopul de a stabili cadrul legal pentru stocarea geologică a dioxidului de carbon în două tipuri de formațiuni: zăcăminte depletate de hidrocarburi, respectiv acvifere saline. Acest act normativ reglementează numai stocarea geologică a CO2, etapa de captare urmând a se supune prevederilor Directivei 2008/1/CE IPPC, iar Directiva 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului se va aplica transportului fluxurilor de CO2 în scopul stocării geologice, dar și captării de CO2 și siturilor de stocare. Statele membre își rezervă dreptul de a determina zonele de pe teritoriul lor în care pot fi selectate siturile de stocare. Acesta include dreptul statelor membre de a nu permite niciun fel de stocare în anumite părți sau pe întregul lui teritoriu ori de a da prioritate oricărei alte utilizări a subteranului, precum exploatarea, producerea și stocarea de hidrocarburi sau utilizarea geotermală a acviferelor.

De ce această prezentare tehnică puțin poate prea elaborată pentru o declarație politică? Motivația este legată de faptul că săptămâna 22.03-26.03.2010 a fost declarată "Săptămâna europeană a energiei durabile". Cu această ocazie, Gunther Oettinger, noul comisar european pentru energie, a arătat că promovarea eficienței energetice și a energiilor regenerabile se numără printre prioritățile majore ale mandatului său. În toată Europa, au fost organizate 267 de acțiuni în cadrul "Zilelor energiei", care au propus diverse activități. Astfel, la Nicosia, tinerii au participat la un concurs de desene și afișe pe această temă; la Barcelona, o companie teatrală a interpretat o piesă destinată sensibilizării copiilor față de importanța reducerii consumului de energie. În acest an, temele centrale ale Săptămânii energiei durabile au fost transporturile urbane și dezvoltarea de rețele "inteligente" de distribuție a electricității, făcând apel la noile tehnologii pentru a reduce impactul asupra mediului.

Energia durabilă fiind un element central al strategiei economice pe termen lung a UE și al acțiunilor sale de combatere a schimbărilor climatice, consider că lipsa de acțiune a României în acest domeniu de activitate este dăunătoare pentru dezvoltarea durabilă preconizată. Cu această motivație, solicit guvernului prezentarea unui raport cu privire la realizarea planului de acțiune al grupului de lucru organizat la Departamentul Afacerilor Europene, cu participarea Ministerului Mediului și Pădurilor, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și Ministerului Finanțelor, cu atât mai mult cu cât statele membre trebuie să prezinte până la sfârșitul lui iunie 2010 un raport privind planul național de acțiune pentru eficiență energetică și utilizare a resurselor regenerabile ținând cont de faptul că până în 2020, Uniunea Europeană și-a propus să atingă un triplul obiectiv 20-20-20: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, ameliorarea cu 20% a eficienței energetice și creșterea până la 20% a ponderii energiilor regenerabile în consumul total de energie.

Al doilea motiv este legat de faptul că organizația parlamentarilor europeni care promovează eficiența energetică, EUFORES, împlinește 10 ani de activitate, iar reprezentanții Parlamentului României ar trebui să prezinte un raport asupra acțiunilor întreprinse în cadrul parlamentar, la nivelul executivului și al organizațiilor profesionale.

Din acest motiv, vă propun o dezbatere la nivelul Parlamentului privind eficiența energetică și utilizarea resurselor regenerabile. Dezbaterea este necesară pentru a stabili mai corect și mai eficient cadru legislativ necesar pentru ca România să atingă obiectivele europene stabilite.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 11 decembrie 2019, 21:31
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro