Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 7, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.48/16-04-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 07-04-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 7, 2010

  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.  

Ședința a început la ora 16,25.

Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, președintele Camerei Deputaților, și Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistați de domnii Sever Voinescu-Cotoi și Mihai Alexandru Voicu, secretari.

   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Doamnelor și domnilor deputați,

Deschid ședința de astăzi a Camerei Deputaților și vă anunț că din totalul celor 333 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 184. Sunt absenți 149, din care 12 participă la alte acțiuni parlamentare.

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, vă informez că au fost distribuite tuturor deputaților următoarele documente: Ordinea de zi pentru ședința din plen pentru ziua de miercuri 7 aprilie, Programul de lucru pentru perioada 6-10 aprilie, Lista rapoartelor depuse în perioada 29 martie - 7 aprilie, Informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente, Lista cu legile pentru care se poate exercita dreptul de sesizare al Curții constituționale, Sumarul privind conținutul fiecărui Monitor Oficial.

De asemenea, vă informez că au fost distribuite la casetele deputaților următoarele documente: Raportul privind rezultatele controlului asupra modului de încheiere și derulare a Acordului petrolier încheiat cu Compania Sterling Recources Ltd., întocmit de Curtea de Conturi a României ca urmare a Hotărârii Camerei Deputaților nr.33/2009 și Raportul Curții de Conturi a României privind rezultatele controlului efectuate la Ministerul Turismului primit ca urmare a Hotărârii Camerei Deputaților nr.47/2009.

 
Dezbaterea Proiectului Hotărârii referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind situația sistemelor de irigații, precum și a altor sectoare de îmbunătățiri funciare (rămas pentru votul final);  

Intrăm în ordinea de zi.

Raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind situația sistemelor de irigații, precum și a altor sectoare de îmbunătățiri funciare a fost retrimis de plenul Camerei Deputaților în ședința din 29 martie, în vederea reanalizării.

Domnule Valeriu Tabără, vă rog frumos.

Aveți cuvântul.

   

Domnul Valeriu Tabără:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Fac precizarea că este vorba de proiectul de hotărâre referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind situația sistemului de irigații, precum și a altor sectoare de îmbunătățiri funciare și s-au făcut rectificările de rigoare, care au fost ca și observații, proiectul fiind reînaintat pentru dezbatere și aprobare Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Intervenții din partea Grupurilor parlamentare pe acest subiect? Nu sunt.

Atunci, intrăm în dezbatere pe articole a proiectului de hotărâre.

Titlul: "Hotărâre referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind situația sistemelor de irigații, precum și a altor sectoare de îmbunătățiri funciare".

Observații? Nu sunt. Adoptat.

La art.1. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.2. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.3. Observații? Doamna Aura Vasile.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, doamna președinte.

Înainte de a face referire la art.3, permiteți-mi dumneavoastră, colegilor noștri, doamnelor deputați și domnilor deputați, în numele Grupului parlamentar al PSD și PC să vă urez "Hristos a Înviat" și tot ce este mai bine pentru familiile dumneavoastră, dumneavoastră și pentru cei pe care-i reprezentanți. (Aplauze.)

Doamna președinte,

În numele grupului, solicit eliminarea art.3, în condițiile în care, așa cum în raport nu sunt trimiteri directe către instituția la care face referire, și în bucățica de timp, fiind și o perioadă specială, fiind perioada de campanie electorală prezidențială, cred că este corect ca art.3 să fie eliminat din proiectul de hotărâre, art.2 acoperind absolut tot ce președintele Comisiei de anchetă a prezentat cu ocazia raportului comisiei.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Valeriu Tabără.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Noi am introdus acest articol 3 în hotărâre, pentru că în dezbaterile care au avut loc și în audieri au apărut aceste lucruri, inclusiv în urma analizelor făcute anterior de către instituțiile Justiției au reieșit anumite demersuri care au avut inclusiv nume falsificate, dacă vă uitați în raport, se găsește un astfel de material.

Dacă nu, cei care doresc să vadă mai în profunzime, există, așa cum vă spuneam și data trecută, un fișet de documente, nu văd de ce am putea să îl eliminăm, până la urmă toate chestiunile, nereguli sau nereguli,... pentru că raportul nu acuză pe nimeni. Ci, efectiv, ceea ce face: sesizează neregulile care sunt în această mare zonă economică a țării, și eu vă propun ca și art.3 să rămână, pentru o completare și în relație cu celelalte articole.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnul Tinel Gheorghe, și o să vă rog să pregătiți și cartelele de vot, pentru că vom supune la vot această propunere.

 
   

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, doamna președinte.

Vreau să întăresc cele spuse de domnul președinte Tabără și să vă reamintesc că la pagina 162 din raport, alin.(3) precizează că: "Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Comisia parlamentară de anchetă constată faptul că în această cauză au apărut elemente noi în urma audierilor făcute în plenul comisiei, precum și analizei documentelor puse la dispoziție de organele și instituțiile abilitate și solicită Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție continuarea cercetărilor și luarea măsurilor legale ce se impun în această cauză".

Deci art.3 din Hotărâre este în deplină concordanță cu alin.(3) de la pag.162, din raportul mare al comisiei parlamentare.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă aveți cartelele pregătite, vă supun la vot propunerea făcută de doamna Aura Vasile, pentru eliminarea art.3 din proiectul de hotărâre.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 
   

S-a încheiat votul. 41 de voturi pentru, 57 împotrivă și 3 abțineri.

Propunerea a fost respinsă.

La art.4, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Prin urmare, rămâne pentru votul final.

Votul final în această săptămână va avea loc miercuri la ora 12,30. Miercurea viitoare.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (rămas pentru votul final);  

Punctul 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2009 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal. Procedură de urgență.

Punctul de vedere al Guvernului? Vă rog.

Domnul Gherghina.

   

Domnul Gheorghe Gherghina (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă propunem să fie aprobată prin lege Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

Prin această ordonanță de urgență a Guvernului au fost aduse o serie de modificări, atât impozitelor: pe profit, impozitului pe venit, impozitului pentru persoane nerezidente, taxei pe valoarea adăugată și accizelor.

În cea mai mare parte, actualizările care au fost aduse se referă la transpunerea legislației naționale potrivit prevederilor din Directivele Comisiei Europene. Această transpunere se regăsește atât la impozitele directe, cât și la t.v.a., la accize, la impozitul pe profit și, de asemenea, la impozitul pe venit.

De asemenea, mai sunt o serie de reglementări care au în vedere o mai bună definire a raportărilor care se fac, a declarațiilor care se fac în domeniul fiecărui impozit în parte și, de asemenea, mai sunt actualizate o serie de impozite și taxe, deci este actualizat Codul Fiscal cu o serie de elemente de detaliu. Nu aș dori să intru să detaliez toate aceste forme, o vom face pe parcursul susținerii proiectului de act normativ și vă propunem aprobarea acestui proiect de lege, cu o serie de amendamente care au fost făcute și de către Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, domnul Viorel Ștefan.

 
   

Domnul Viorel Ștefan:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisia noastră, sesizată în fond, a întocmit raportul pe marginea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, Comisiei pentru industrii și servicii, Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor.

Nu voi relua conținutul proiectului de lege, respectiv al ordonanței, pentru că a fost prezentat de către inițiator, ci doar voi face următoarele precizări. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, doamna Iordache Grațiela, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice.

Lucrările comisiei au avut loc în 3 săptămâni, respectiv pe 2-9-17 martie 2010, participând la lucrări 32 la prima ședință, la a doua - 32 și la a treia ședință 25 din cei 34 de deputați, membri ai comisiei.

Raportul a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de către Senat, în condițiile art.115 alin.(5), Teza a III-a din Constituția României, republicată. Proiectul, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal în ședințele din 2.03.- 9.03 și respectiv 17.03. 2010 comisia propune spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, proiectul de lege, cu amendamentele admise, prezentate în Anexa nr.1, și amendamentele respinse, prezentate în Anexa 2.

Aș vrea să mai fac o singură precizare care nu se regăsește în raport, deoarece ulterior adoptării și difuzării raportului printr-o ordonanță de urgență s-au adus alte modificări Codului Fiscal, la poz.20 din Anexa nr.1 - amendamente admise, se impune o renumerotare și, dacă o să-mi permiteți, doamna președinte, când ajungem acolo să-mi dați cuvântul să explic despre ce este vorba.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Intervenții din partea Grupurilor parlamentare?

Domnul Eugen Nicolăescu.

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Suntem după sărbătorile Pascale și, probabil, unele din intervențiile noastre vor fi considerate altfel decât până în ziua de Paște. Adică, vor fi tratate cu mai multă înțelepciune, cu mai multă chibzuință.

În acest sens, vreau să vă spun că, teoretic, modificările la Codul Fiscal propuse se referă, într-adevăr, la o serie de directive europene care se asimilează în legislația românească. Dar cu acest prilej se pot face și alte corecții foarte importante pentru cetățenii acestei țări.

Noi, Grupul parlamentar al PNL, avem un amendament foarte important care se referă la venitul impozabil lunar din pensii. După cum știți, astăzi pensiile mai mari de 1000 de lei se impozitează. Noi spunem că, într-o situație grea pe care o are România, într-o situație grea pe care o întâmpină toți cetățenii acestei țări, dar mai ales pensionarii, creșterea acestui prag este mai mult decât necesară. Și am propus ca acest prag să fie ridicat la 1200 de lei. Nu este mult, dar acum este binevenit. Din păcate, acest amendament a fost respins de către Comisia pentru buget, finanțe și bănci care a întrunit la vremea respectivă o majoritate a Puterii.

În consecință, dacă acest amendament nu va fi admis de plen, și vă propun să reflectați la admiterea acestui amendament, atunci vom fi obligați să votăm împotriva proiectului de lege.

Dacă se va admite acest amendament, atunci vom vota pentru proiectul de lege, cu amendamentul admis.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Viorel Ștefan.

 
   

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

În 2003, când s-a elaborat Codul Fiscal, a fost o muncă consistentă, aș putea să spun. Dar a fost un moment în care toate forțele politice au contribuit la aducerea tuturor prevederilor cu caracter fiscal într-un singur document. Un singur document, care să rămână de referință mai ales pentru mediul de afaceri. Sigur, pentru Ministerul Finanțelor Publice era mai simplu să opereze chiar și cu mai multe documente, dar mediul de afaceri reclama înainte de toate această sistematizare a legislației cu caracter fiscal.

Adoptarea Codului Fiscal în 2003 s-a făcut cu o majoritate covârșitoare de voturi. Aproape dispăruseră nuanțele politice din dezbatere.

Cu toții am contribuit atunci să elaborăm o legislație corectă, o legislație pe care ne-am dorit noi să fie stabilă și, mai ales, o legislație predictibilă. Fapt pentru care a fost așa o înțelegere care nu apare nicăieri ca o normă imperativă, că din 2003 înainte nu ne vom mai juca cu legislația fiscală. Că eventualele modificări ale Codului Fiscal să fie operate o singură dată pe an și recomandarea spune să fie cu 6 luni de zile înaintea exercițiului financiar următor, când ar trebui să fie aplicate aceste modificări.

Și aproape ne-am ținut de cuvânt din 2003 până în 2005, după care a început aceeași sarabandă a modificărilor, reglementărilor fiscale care a devenit celebră în perioada 1997-1998-1999, când ne încurcam în cuvinte, făcând trimiteri la ordonanțe care modificau ordonanțe care modificaseră, la rândul lor, multe alte ordonanțe înainte, ca să ajungem într-un final la soluția fiscală într-o speță sau alta.

Suntem în 2010 și am crezut că fenomenul acesta va dispărea. Adică am înțeles cu toții cât de importantă este stabilitatea și predictibilitatea în materie de reglementări fiscale.

Iată însă că în momentul în care noi discutam la comisiei pe marginea Ordonanței Guvernului nr. 109, Ordonanța Guvernului nr. 109 care, la rândul ei, înglobase în ea Ordonanța Guvernului nr. 106, Ordonanțele Guvernului nr. 106 și 109 în legătură cu care se adunaseră la comisie vreo 20 de inițiative legislative de modificare și pe care noi le-am blocat acolo în ideea... consecvenți ideii de stabilitate și să nu ne mai jucăm cu modificarea reglementărilor fiscale, Guvernul lucra în paralel la încă două acte normative privind modificarea lui 571, a Codului Fiscal. Și aflam de la televizor că noi discutăm despre 109, Guvernul discută despre eliminarea, spre exemplu, a impozitului minim și introducerea impozitului forfetar, și am pus întrebarea: stimați guvernanți, nu credeți că ar fi bine, dacă tot se face o discuție în aula Parlamentului, pe baza modificărilor la Codul Fiscal, să atacăm și această zonă? Și ni s-a răspuns, nu, e problema noastră a Guvernului. Așa o fi, problema Guvernului să modifice Codul Fiscal. Dar consecințele le suportă mediul de afaceri. Și degeaba discutăm noi de impozite mari sau mici, de facilități sau lipsă de facilități, ceea ce solicită acești întreprinzători, ceea ce solicită toate structurilor asociative din această zonă, înainte de toate, solicită stabilitate și predictibilitate.

De aceea, aș vrea să fac astăzi un apel către reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice. Haideți să nu ne mai jucăm cu reglementările fiscale. Haideți să oferim mediului de afaceri în acest an de criză, în anii ce urmează, care vor fi la fel de grei, măcar stabilitate și predictibilitate. Haideți, până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare, să terminăm cu modificările de fiscalitate care vor opera în 2011, în a doua jumătate a anului nu mai dați nicio ordonanță în această materie, străduiți-vă să le dați pe toate acum, până la sfârșitul sesiunii parlamentare, ca întreprinzătorii să știe cum să-și facă planurile de afaceri pe anul viitor, să știe ce va funcționa și ce nu va funcționa.

Dacă astăzi proiectezi o afacere pe impozit minim, mâine vine și-mi spune că impozitul forfetar, poimâine vine și-mi spune că nu-i forfetar sau nu-i în zona aia forfetar, e în altă zonă... nu ajungem nicăieri, nu facem bine nicăieri!

De aceea, înainte de a vorbi despre conținutul acestei ordonanțe, fac acest apel către reprezentanții Guvernului cu speranța mea că va fi reținut apelul și poate se va da curs acestei dorințe care nu este a mea personală, este a celor care produc valoarea adăugată în economia românească și de care avem atâta nevoie astăzi.

În legătură cu conținutul ordonanței, și noi am făcut foarte multe amendamente, ei, nu exagerat de multe, unele au fost admise, că erau nevinovate, unele au fost respinse, care erau de substanță.

De aceea, în legătură cu 2-3 amendamente, spre exemplu, cele care sunt în zona impozitării veniturilor din pensii, ceea ce spunea și colegul liberal, amendamentele care sunt în zona impozitării profitului reinvestit sau amendamentele în legătură cu modul în care se fac sponsorizări și se impozitează veniturile din care se fac sponsorizările sunt amendamente care vor determina și votul nostru final.

Deci, dacă vom reuși să fim înțeleși, se vor accepta din aceste amendamente doar, poate nu toate, dar măcar 2, atunci cred că puteți conta și pe votul nostru la votul final. Dacă nu, cu părere de rău, vom vota împotrivă.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu, vă mulțumesc.

Alte intervenții, din partea Grupurilor parlamentare?

 
   

Domnul Lakatos Petru:

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Discutăm de probleme economice și eu vreau să fac o economie substanțială, de aceea, la tot ceea ce a spus colegul, domnul deputat Viorel Ștefan, președintele comisiei, subscriu și eu. Deci, aș putea să spun, idem.

Sunt de acord, am fost de acord cu principiile respective și când eram în Opoziție și am spus acest lucru și nu am fost ascultat. Acum fac parte din Coaliția care este la guvernare și spun același lucru, că acele principii pe care le-a prezentat ar trebui să fie valabile și respectate și acum și în viitor.

În ceea ce privește amendamentele, acolo părerile, să zic așa, diferă de la amendament la amendament, dar doresc să subliniez un amendament care a fost admis în comisie și care arată încă o dată că atunci când acum aproximativ 9 luni de zile Camera Deputaților a fost de acord ca pensiile persoanelor cu handicap să nu fie impozitate, măsură care n-a trăit decât aproximativ o lună, deci n-a fost pusă în practică, pentru că a venit o ordonanță de urgență care a anulat acest lucru, de data aceasta a fost de acord și ministerul, apare la amendamente admise și sper că măcar de data aceasta va rămâne definitiv și putem liniștiți să spunem cetățenilor că Parlamentul, Camera Deputaților, care este Cameră decizională, în sfârșit, a făcut dreptate sau face dreptate din acest punct de vedere.

Foarte multe prevederi ale raportului, într-adevăr, sunt cele care sunt absolut necesare pentru a pune de acord cu prevederile Uniunii Europene anumite prevederi interne, și Grupul parlamentar al UDMR va vota raportul cu amendamentele admise.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Nițu, Grupul parlamentar al PDL.

 
   

Domnul Adrian Henorel Nițu:

Doamnă președinte,

Dragi colegi,

Legea de adoptare a Codului Fiscal este o lege foarte importantă în ce înseamnă activitatea legislativă a Parlamentului, dar cu efecte în economia reală și, mai ales în domeniul economic, oamenii de afaceri privesc cu mare atenție această lege.

Sigur că dezbaterea din Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost densă, dar am reușit să adoptăm o seamă de amendamente care, zic eu, îmbunătățesc domeniul fiscal și predictibilitatea în ceea ce înseamnă mediul de afaceri.

Guvernul este atent la propunerile și amendamentele noastre, ceea ce a fost dovedit în comisie, când propuneri ale unor membri ai comisiei au fost adoptate.

Astfel încât pot pune că acest Cod Fiscal, cu toate că mai poate avea unele îmbunătățiri, tocmai pentru a fi predictibil, el poate fi adoptat astăzi, cu propunerea ca toate amendamentele care vor fi făcute, fie prin inițiativele noastre legislative, fie prin ordonanțele Guvernului să se limiteze doar până la mijlocul anului, când putem stabili termenul de 6 luni, astfel încât în 2011 mediul de afaceri să aibă un cod fiscal clar, reguli predictibile pentru activitate.

Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal va vota acest proiect de lege.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă nu mai sunt intervenții din partea altor grupuri parlamentare, atunci intrăm în dezbaterea pe articole.

Amendamente admise și, după aceea, amendamentele respinse.

Titlul. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2009 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 2. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 3 la punctul 13. Dacă sunt observații, în condițiile în care nu sunt amendamente ale comisiei? Nu sunt. Adoptate.

punctele 14,15. Observații? Nu sunt. Adoptate.

La punctul 16. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctele 17 și 18. Observații? Nu sunt. Adoptate.

Punctul 19. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 20. Domnul Viorel Ștefan.

 
   

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, doamna președinte,

Aici vroiam să vă spun că e necesară o modificare, pentru că după adoptarea raportului, Guvernul a adoptat o ordonanță care deja a modificat prevederi din Codul fiscal, ceea ce a generat necesitatea acestei modificări.

Deci, la punctul 20, vorbim despre art.132, al cărui text este următorul: "La art.18, după alin.(4), se introduce un nou alineat, alin.(5), cu următorul cuprins: ".." și textul curge. În loc de alin.4 trebuie să scriem acolo alin.(6); și în loc de alin.(5) să scriem alin.(7). Ca urmare, textul ce curge poartă numărul 7, deci, modificările vizează alin.(7).

Ministerul Finanțelor, de acord? Da. E în regulă.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Gherghina. Punctul de vedere. Deci, susțineți, da? Bun.

La punctul 21, dacă sunt observații. Nu sunt.

De la punctul 22 până la punctul 32. Dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 33 la punctul 45. Observații? Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 46 la punctul 60, inclusiv, dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptate.

La punctul 61, observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 62 până la punctul 70, inclusiv, dacă sunt observații.

Punctul 69. Domnul Eugen Nicolăescu. Vă rog.

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Din raportul comisiei, la amendamente respinse, poziția nr.8, art.69, vă propunem reformularea textului sub următoarea formă: "Venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie a unei sume neimpozabile lunare de 1200 lei și a contribuțiilor obligatorii calculate, reținute și suportate de persoana fizică."

Considerăm că este un moment important pentru cetățenii țării și pentru pensionari prin care să creștem acest prag și, în felul acesta, să majorăm veniturile nete ale acestor categorii de pensionari.

Vă rog, stimați colegi, să fiți de acord cu acest amendament.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Vă supun la vot acest amendament respins de comisie.

Votul este deschis. vă rog să votați.

 
   

36 de voturi pentru, 48 voturi împotrivă și 6 abțineri.

Amendamentul a fost respins și de către plen.

Pe procedură, domnul Viorel Ștefan.

 
   

Domnul Viorel Ștefan:

Doamna președinte,

Eu așa am înțeles că parcurgem amendamentele admise și după aceea respinsele. Ce am votat acum...

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Corect. Așa am și mers, în schimb...

 
   

Domnul Viorel Ștefan:

Fapt pentru care eu, la art.19, unde aveam amendament respins, nu am intervenit.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Nu e niciun fel de problemă.

 
   

Domnul Viorel Ștefan:

Nu știu, dacă domnul președinte Toader vrea să meargă pe păcăleală, n-ar fi prima dată, nu e o problemă. Dar 1 aprilie a fost.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule Viorel Ștefan, eu conduc lucrările. Discutăm acum amendamentele admise. În regulă. A fost și intervenția domnului Eugen Nicolăescu. Dat fiind faptul că a fost, am vrut să închid acest subiect.

Dar discutăm amendamentele admise în momentul ăsta.

Punctul 71. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 72. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 73. Observații? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 74 până la punctul 82, dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 83 până la punctul 89, inclusiv. Dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptate.

Punctul 90. Observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctele 91, 92 și 93, dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptate.

La punctul 94 dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 95 la punctul 106, dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 107 până la punctul 116, dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 117 până la punctul 130, dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 131 la punctul 145, dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptate.

La punctul 146, sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 147, sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 148 până la punctul 150, inclusiv, dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptate.

La punctul 151, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 152. Observații? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 153 la punctul 160, sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

La punctul 160. Domnul Gherghina?

Domnul Gherghina are o intervenție.

 
   

Domnul Gheorghe Gherghina:

La pagina 166 este art.20614, în cadrul punctului 160, unde în raportul Comisiei pentru buget, finanțe, apare un amendament admis referitor la mărirea cantității de țuică care să nu fie supusă accizării. Această mărire a cantității vine în contradicție cu Directiva Comisiei Europene. Noi, prin tratat, ne-am angajat că directivele Comisiei Europene prevalează în fața legislației române, am intra în posibilitatea de infringement și vă propunem să lăsăm cantitatea așa cum este prevăzută acum în Codul Fiscal.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Viorel Ștefan.

 
   

Domnul Viorel Ștefan:

Eu n-aș vrea să intru pe fond. Sigur, colegii mei, inițiatorii, își vor susține cauza.

Aș vrea doar să clarific că domnul Gherghina a spus "apare". Apare pentru că s-a votat. Și apare pentru că s-a votat cu o majoritate de către reprezentanții tuturor grupurilor politice. Vă rog să observați că sunt chiar și printre inițiatori.

Mai departe, plenul va decide cum se va tranșa această chestiune foarte importantă mai ales pentru zona Ardealului.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Horea Uioreanu.

 
   

Domnul Horea-Dorin Uioreanu:

În mare, domnul președinte, a atins problema. Într-adevăr, această modificare la Codul fiscal am făcut-o în toamnă și atunci am votat cu toții în unanimitate acest amendament la Codul fiscal. Sigur, între timp, în mod normal Guvernul, și aici cred că este o problemă mai veche a guvernelor, trebuia să facă niște demersuri pentru ca cantitatea pe care noi o propunem, de 250 de litri, să intre în legalitate și noi zicem, și am discutat la comisie și suntem semnatarii acestui amendament întreaga comisie, că poate că introducerea în continuare sau menținerea în continuare a acestei cantități să urgenteze sau să forțeze urgentarea demersurilor pe care în mod normal Guvernul trebuie să le facă.

Spun încă o dată că această problemă este mult mai veche, de câțiva ani, este a treia propunere votată în unanimitate în Parlament ca modificare a Codului fiscal. Deci, eu cred că toată lumea care a votat în toamnă acest amendament își va menține punctul de vedere.

Sigur, s-a spus aici că ar fi vorba doar de zona Ardealului. Da, în principal, într-adevăr, de zona Ardealului. Și e vorba doar strict de gospodăriile proprii, deci nu e vorba de producție industrială sau producție pentru comercializare.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Bun. Deci, avem un text inițial propus de Guvern și un amendament propus de comisie.

Vă supun la vot amendamentul propus de comisie.

Pe procedură, doamna Aura Vasile.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Doamna președinte,

Regulamentul interzice Guvernului de a face amendamente în plenul Camerei Deputaților. Cei care pot să susțină nu sunt decât reprezentantul comisiei de specialitate și noi. Deci, nu puteți să supuneți la vot propunerea Guvernului, ci noi votăm ceea ce comisia de specialitate a prezentat plenului.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Bun. Eu n-am supus la vot propunerea Guvernului, eu doar, pentru că am avut observații pe un amendament, vă supun la vot amendamentul.

Votul este deschis. vă rog să votați.

 
     

Doamna Aurelia Vasile (din sală):

Ce votăm?

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Amendamentul comisiei.

 
   

48 de voturi pentru, 47 voturi împotrivă și 2 abțineri.

A fost respins.

La 161. Sunt două abțineri. (Vociferări.)

La punctul 161. Pe procedură, doamna Aura Vasile. Vă rog.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Doamna președinte,

Nu am înțeles. Cred că trebuie să luăm tot proiectul de lege de la început, de la primul articol, pentru că Regulamentul Camerei stabilește că în ședința de plen, toate amendamentele propuse de comisie trebuie supuse votului și nu puteți să alegeți dumneavoastră pe care-l supuneți votului și pe care nu.

Consider că în acest moment ați făcut o alegere care e aleatorie și ori votăm toate amendamentele propuse de comisie, ori niciunul.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Doamna Aura Vasile, înțeleg că trebuie să facem un spectacol în plen, dar vă invit să respectăm regulamentul. Regulamentul spune așa: am luat articol cu articol, v-am întrebat dacă aveți observații; la acest articol a existat o observație. De aceea, l-am supus la vot, ca să nu fie niciun fel de problemă.

Prin urmare, trecem la punctul 161. Dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptat.

La punctul 162, dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptat.

Punctul 163. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 164. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 165. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 166. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 167. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 168. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 169. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 170. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 171. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 172. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul173. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 174. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 175. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Cu aceasta, am epuizat lista amendamentelor admise.

Intrăm în lista amendamentelor respinse, iar eu voi întreba la fiecare punct dacă susține cineva acel amendament.

La punctul 1 dacă susține cineva amendamentul. Nu.

La punctul 2, susține cineva? Nu.

La punctul 3, susține? Nu.

La punctul 4?

Domnule Viorel Ștefan, vă rog.

 
   

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Vă rog să observați că aici amendamentul meu privește o chestiune despre care se discută de ani de zile. O chestiune care a fost preluată în programul Guvernului de combatere a crizei și raportată ca un mare succes: neimpozitarea profitului reinvestit începând cu trimestrul IV al anului trecut.

Din discuțiile avute la comisie, din evaluarea făcută acolo, noi am constatat că așa cum este reglementată acum această facilitate, ea, de fapt, nu funcționează. Deci, s-a dorit doar să raportăm în fața alegătorilor că am făcut ceva pentru a combate criza și, în realitate, de a doua zi, s-a declanșat toată forța birocratică a Guvernului Boc, ca să blocheze, știu eu, vreo încercare, vreun demers cât de timid, care să facă ca această facilitate să-și atingă și scopul. De aceea, pentru trimestrul IV anul trecut, rata de succes e undeva al 5% față de cât se spunea în expunerea de motive că va fi impactul pe bugetul de stat.

Deci, este foarte clar că ne aflăm în fața unei situații când măsura privind neimpozitarea profitului reinvestit, așa cum este reglementată prin programul Guvernului Boc de combatere a crizei și cum este implementată de către administrația fiscală în România, nu produce efecte.

Și atunci, eu am venit aici să propun o alternativă care ar putea să producă efecte. Și eu propun, pe un text care este elaborat, îl regăsiți acolo dacă vreți să-l analizați, să-l criticați, vă stau la dispoziție, la comisie a fost analizat, criticat din toate punctele de vedere, care să introducă ideea de amortizare fiscală accelerată cu amortizarea integrală a valorii fiscale a activului pus în funcțiune în doi ani de zile. Deci, astăzi, pe legislația românească, se poate amortiza 50% din valoarea fiscală în anul punerii în funcțiune.

Eu vă propun ca cealaltă parte de 50% să fie amortizată în anul doi după punerea în funcțiune. Deci, în doi ani de zile, activul se amortizează integral. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că statul vine alături de întreprinzător, ca un partener bun ce se declară a fi și dornic de a scoate țara din criza economică și spune: "Domnule, eu doi ani de zile renunț la impozitul pe care tu ar trebui să mi-l dai mie pentru profitul realizat aferent valorii acestei investiții de 16% din valoarea activului respectiv, urmând ca tu să vii cu diferența...", că și întreprinzătorul vine cu diferența de bani, nu se face investiția numai din banii statului, de 84%, sau dacă, știu eu, sunt cârcotași care vor să introducă în calcul și impozitul pe dividende, accept 30% cu 70%, 30% statul, 70% întreprinzătorul, dar începând cu anul trei, împreună vor culege roadele acestui efort pe care îl fac în parteneriat întreprinzătorul și statul în următoarele proporții: statul 30%, întreprinzătorul 70% din valoare.

Mi se pare o formulă corectă, n-am inventat-o noi, mai sunt țări în Europa care, în contextul crizei economice, au apelat la această măsură.

Ministerul Finanțelor zice că cea mai bună formulă este cea adoptată în trimestrul IV anul trecut, care n-a dat niciun rezultat până acum. Fapt pentru care, la comisie, majoritatea colegilor noștri din arcul guvernamental au votat împotriva acestui amendament.

Eu insist în fața plenului, dacă vreți ca într-adevăr măsurile de combatere a crizei să fie reale și nu imaginare, v-aș ruga să votați pentru admiterea acestui amendament.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă supun la vot acest amendament.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 
   

S-a încheiat votul. 38 voturi pentru, 60 voturi împotrivă și o abținere.

La punctul 5, observații?

Domnul Viorel Ștefan. Vă rog.

 
   

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

La acest punct vom regăsi textul care reglementează regimul de impozitare a sumelor care fac obiectul sponsorizărilor. Vorbim de aceeași ecuație: parteneriat între stat și contribuabil. Sponsorizarea de fapt asta înseamnă. Unele din nevoile societății pot fi rezolvate sau finanțate și în această formulă: întreprinzătorul, contribuabilul renunță la o parte din ceea ce i se cuvine din afacerea lui, sub condiția ca și statul să renunțe cotă parte la ceea ce i se cuvine statului. Rămâne valabilă ecuația aceea 30% cu 70% și în acest caz, sau mai ales în acest caz. Numai că actuala reglementare pune un prag care nu are rațiune economică. Și eu vă propun să eliminăm acest prag.

Despre ce este vorba? Se recunoaște ca deductibilă fiscal suma reprezentând 20% din impozitul pe care contribuabilul îl datorează bugetului din impozitul pe profit. Asta înseamnă că dacă se realizează 100 de unități profit, 16% reprezintă impozitul pe profit, deci, 20% din 16%, o sumă foarte mică reprezintă ceea ce statul cedează în susținerea acestor activități care fac obiectul sponsorizării.

Mai departe însă, textul actual spune: nu mai mult de 3 la mie din cifra de afaceri. Asta ne duce la o ecuație care n-are rațiune economică. Pentru că acolo unde profitul este mic, deci rentabilitatea este mică, tot timpul cu 20% din impozitul datorat vor fi sub 3 la mie din cifra de afaceri, iar acolo unde am substanță, unde rentabilitatea este mare, unde contribuabilul are de unde să sponsorizeze, 3 la mie din cifra de afaceri mă duce mult mai jos decât 20% din impozitul datorat. Deci, funcționează corect până la o rentabilitate de 10%. Ce este peste 10% rentabilitate, deja partea cu care pot eu să contribui în susținerea unor activități în scop social raportată la deverul meu, la afacerea mea, la profitul meu, devine din ce în ce mai mică. La un profit foarte mare, aproape nici nu se mai vede. Și, sigur, tot din mediul de afaceri vin semnalele și ne spun: "Măi fraților, dar fiți raționali! Lăsați să facă sponsorizare cel care are substanță, nu dați o reglementare care face imposibil ca cel care are de unde să dea, să dea, în schimb, face posibil să dea cel care n-are de unde!"

Eu asta vă propun: să devenim raționali și să eliminăm acest prag de 3 la mie și să rămână 20% din impozitul datorat, să fie recunoscut ca și cheltuială deductibilă în calculul impozitului pe profit, fără niciun prag.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Vă supun la vot acest amendament respins de comisie.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 
   

40 de voturi pentru, 57 voturi împotrivă și 3 abțineri.

Amendamentul a fost respins.

La punctul 6. Observații? Dacă susține cineva amendamentul respins de la punctul 6. Nu.

Amendamentul de la punctul 7 îl susține cineva? Nu.

La punctul 8. Dacă îl susține cineva. Nu.

La punctul 9. Dacă îl susține cineva. Nu.

La punctul 10. Vă rog.

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

Stimați colegi,

Amendamentul meu se referă la impozitul pe veniturile din tranzacțiile imobiliare. Veniturile din impozitul pe tranzacțiile imobiliare au reprezentat până în anul 2007 o sursă importantă de venit pentru administrațiile locale, din care au fost susținute numeroase investiții.

Centralizarea acestei surse de venit care s-a realizat în anul 2007 a determinat reducerea cu cel puțin 5% a veniturilor proprii ale administrațiilor publice locale.

În contextul politicii de descentralizare promovate de toate partidele politice și al transmiterii unor competențe către autoritățile publice locale, cum ar fi cele din domeniul ordinii publice, sănătății, educației, considerăm oportună trecerea ca venit la bugetele locale a unei cote de 50% din impozitul stabilit conform art.771 din Codul fiscal.

Astfel, vă propunem următorul amendament la art.771, alin.(7): "Impozitul stabilit în condițiile alin.(1) și (3) se distribuie astfel: a) cota de 50% se face venit la bugetul consolidat; b) o cotă de 50% se face venit la bugetul unităților administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării."

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Întâi, supunem la vot acest amendament.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 
   

48 voturi pentru; 44 voturi împotrivă; 2 abțineri.

Amendamentul a trecut.

Vă rog, domnule Nicolăescu, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Doamna președinte,

Sunt surprins de modul în care conduceți ședința pentru că, în mod normal, după fiecare amendament pe care îl auzim cu toții, ar trebui să avem două puncte de vedere: al inițiatorului, în speță, al Guvernului, și al comisiei.

Dumneavoastră nu ne mai lăsați ocazia să auzim aceste puncte de vedere și, pur și simplu, supuneți la vot, ceea ce nu cred că este corect și nici regulamentar.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule Eugen Nicolăescu, este dreptul parlamentarilor de a-și susține amendamentele respinse ori de câte ori comisia sau Guvernul au dorit să intervină. Au solicitat acest lucru și au avut intervenții.

La punctul 11 dacă susține cineva amendamentul?

Doamna Aura Vasile, vă rog, aveți cuvântul.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

La început, în calitate de vicelider al Grupului parlamentar al PSD + PC, susțin, în numele colegilor, autorii acestui amendament.

Este un amendament care ar putea să ajute puțin la dezvoltarea microîntreprinderilor, un spațiu care ar putea să revigoreze măcar un pic economia în aceste zile.

Noi, autorii amendamentului, propunem ca, "În primii trei ani de la înființare, microîntreprinderile să fie exceptate de la plata impozitului pe venit stabilit prezentului titlu". Ar fi după alin. (1) al art.105, să se introducă acest alineat (2), cu acest cuprins. Credem noi că este binevenit.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Puncte de vedere? Nu sunt solicitate.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 
   

S-a încheiat votul: 39 voturi pentru; 57 împotrivă; o abținere.

Amendamentul a fost respins.

Punctul 12, dorește să-l susțină cineva? Nu.

Punctul 13, dorește să-l susțină cineva? Nu.

Punctul 14, dorește să-l susțină cineva? Nu.

Punctul 15, dorește să-l susțină cineva? Nu.

Punctul 16, dorește să-l susțină cineva? Nu.

Punctul 17, dorește să-l susțină cineva? Nu.

Punctul 18, dorește să-l susțină cineva? Nu.

Punctul 19, dorește să-l susțină cineva?

Domnule Viorel Ștefan, doriți să susțineți punctul 19? Vă rog, aveți cuvântul.

 
     

Domnul Viorel Ștefan:

Nu eu.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Am înțeles. Deci, nu sunteți dumneavoastră. Colegii așa reclamau.

Punctul 20, dorește să-l susțină cineva? Nu.

Punctele 20 și 21 sunt semnate de dumneavoastră. Doriți să le susțineți sau nu? Nu este niciun fel de problemă.

Vă rog, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Viorel Ștefan:

Da, este o propunere de extindere a sistemului de taxare inversă pentru t.v.a., care este în concordanță cu..., sau este permisă de Directiva europeană și mai ales că este solicitată de evaziunea fiscală în creștere în zona t.v.a.-ului și a accizelor în România.

Dacă Ministerul de Finanțe nu vrea o chestie care poate fi armonizată cu Uniunea Europeană și care să ajute la mai buna colectare a t.v.a.-ului, mai mult de atât eu nu pot să insist.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnule Gherghina, doriți să interveniți? Nu.

Vă supun la vot acest amendament.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 
   

36 voturi pentru; 58 împotrivă; 2 abțineri.

Amendamentul a fost respins.

Doriți să susțineți amendamentul de la punctul 21? Ați renunțat.

Punctul 22, domnule Eugen Nicolăescu, vă rog, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Încerc să vă conving că amendamentul pe care l-am propus la punctul 22 nu este un capăt de țară și, de fapt, nu vine decât să ajute o altă persoană juridică, pe lângă cele trecute în textul inițial al legii, și anume organizațiile de pensionari, care și ele să beneficieze de scutiri la impozitul pe clădirile utilizate pentru activitățile social-umanitare, sigur, potrivit hotărârii Consiliului Local, ținând cont că sunt atât de puține aceste organizații care au clădiri în patrimoniu și, de regulă, sunt în capitalele de județ, acolo unde, totuși, consiliile locale sunt bogate, nu se compară cu un sat, cu o comună sau cu o localitate foarte mică.

Deci, cred că influența este atât de mică, încât nici nu contează. Problema este de principiu numai: să ajutăm aceste organizații de pensionari și cred că se poate adopta o asemenea decizie.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Guvernul vrea să intervină? Nu.

Comisia? Nu.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 
   

37 voturi pentru; 58 împotrivă; 4 abțineri.

Amendamentul a fost respins.

Punctul 23, dorește să-l susțină cineva? Nu.

Punctul 24, dorește să-l susțină cineva?

Domnule Viorel Ștefan, doriți să-l susțineți? Nu.

Cu aceasta am încheiat și amendamentele respinse.

Urmează votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice (rămas pentru votul final);  

Punctul 4. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice.

Dacă din partea inițiatorilor dorește să ia cuvântul cineva?

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul Viorel Ștefan.

   

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Cu Adresa PL-x 49/16.03.2010, Biroul permanent al Camerei Deputaților a sesizat, în procedură de urgență, pentru examinarea și avizarea în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere având Consiliului Legislativ și avizul Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Actul normativ stabilește noi prevederi - art.5, 6 și 8 - prin care angajații ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și ale instituțiilor publice din subordinea acestora, vor putea opta pentru încasarea drepturilor salariale, fie prin intermediul cardurilor bancare, fie în numerar.

Se majorează, astfel, cheltuielile bugetului trezoreriei statului cu aproximativ 15 milioane lei pe an; această suplimentare de cheltuieli se datorează creșterii comisioanelor achitate pentru asigurarea necesarului de numerar pentru plata drepturilor salariale, precum și majorării cheltuielilor ocazionate de transportul, paza și procesarea numerarului.

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art.54 - 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul director adjunct Valentin Mavrodin.

La lucrările comisiei au participat 28 de deputați, din totalul de 35 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat în Senat, în ședința din data de 24 februarie 2010.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice, în ședința din 30.03.2010, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Mai fac mențiunea că forma adoptată de Senat pune de acord legea cu o decizie a Curții Constituționale în această materie.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă sunt intervenții din partea Grupurilor parlamentare? Nu.

Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind Statutul soldaților și gradaților voluntari (rămasă pentru votul final);  

Punctul 5. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Nu.

Din partea comisiei dacă dorește să ia cineva cuvântul?

   

Domnul Mihail Vasile-Ozunu (secretar de stat, Ministerul Apărării Naționale):

Din partea Guvernului.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Din partea Guvernului, dar punctul de vedere al Guvernului... OK, exprimați-l acum, până vine Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Aveți cuvântul.

 
   

Domnul Mihail Vasile-Ozunu:

Punctul de vedere este de respingere, pentru că, în mai puțin de, în urmă cu o lună, Senatul a aprobat o modificare, mărind vârsta de la 40 la 45 de ani. Și a apărut Legea nr.51, care va intra în vigoare pe 23 aprilie.

Considerăm că mărirea peste vârsta de 45 de ani nu se justifică, întrucât soldații și gradații pe bază de voluntariat pierd o parte din calitățile fizice care le-ar permite să îndeplinească calitatea de luptători.

Aceasta este și situația în țările care au soldați pe bază de voluntariat. Și, din acest motiv, credem că nu se impune mărirea vârstei până la 50 de ani.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Comisia propune tot respingerea.

Dacă nu sunt alte intervenții din partea grupurilor parlamentare?

Atunci urmează votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București, la 14 august 1992 (rămas pentru votul final);  

Punctul 6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București la 14 august 1992.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul?

Din partea comisiei sesizate în fond?

   

Domnul Aurel Vainer:

Doamna președinte,

Stimați colegi și colege deputați și deputate,

Raportul asupra acestui proiect de lege a fost dezbătut în Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, noi fiind prima Cameră sesizată. În unanimitate, proiectul a fost aprobat și prezentat, spre dezbatere și adoptare, în plenul Camerei Deputaților.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare Ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București la 14 august 1992.

Acest protocol prevede obligația statelor membre de a adopta măsurile necesare pentru eliminarea incompatibilităților în tratatele la care acestea sunt părți și dreptul comunitar.

Protocolul este supus procedurilor legale cerute de legislațiile respective ale părților și urmează să intre în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care se comunică îndeplinirea procedurilor legale interne necesare.

Ca atare, vă supun spre dezbatere și spre adoptare acest proiect.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt.

Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Beirut la 15 aprilie 2009, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor și a protocolului-anexă, semnate la București, la 18 octombrie 1994 (rămas pentru votul final);  

Punctul 7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Beirut la 15 aprilie 2009, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor și a protocolului-anexă, semnate la București la 18 octombrie 1994.

Vă rog, domnule Vainer, aveți cuvântul.

   

Domnul Aurel Vainer:

Este un proiect de lege similar cu cel precedent.

De asemenea, s-a dezbătut în plenul comisiei.

S-a adoptat în unanimitate.

Îl supunem spre dezbatere și adoptare, el având ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului semnat la Beirut la 15 aprilie 2009, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor și a protocolului anexă.

Încheierea prezentului protocol a fost necesară, întrucât asigură aplicarea art.307 al Tratatului, instituind Comunitatea Europeană, care prevede obligația statelor membre de a adopta măsurile necesare pentru eliminarea incompatibilităților între tratatele la care acestea sunt părți și dreptul comunitar.

Protocolul urmează să intre în vigoare, am mai pus și dincolo. Important este că el aduce aceste modificări cerute de Uniunea Europeană și de prezența noastră în Uniunea Europeană.

Vă propunem dezbatere și adoptare.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt.

Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Letonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 11 iunie 2009 (rămas pentru votul final);  

Punctul 8. Proiectul de Lege pentru Ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Letonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 11 iunie 2009.

Din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, vă rog, domnule deputat.

   

Domnul Eugen Bădălan:

Întrunită în ședința din 24 martie 2010, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a analizat proiectul de lege și, în unanimitate de voturi - fac precizarea că la ședință au participat 23 de deputați din 25 de membri ai comisiei -, propune plenului dezbaterea și adoptarea proiectului de lege în forma prezentată.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Dacă la dezbaterile generale dorește cineva să ia cuvântul din partea grupurilor parlamentare? Nu.

Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

 
Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea polițienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 mai 2009, și a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind înființarea și funcționarea Centrului Comun de Contact de cooperare polițienească și vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009 (retrimis comisiei);  

Punctul 9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea polițienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 mai 2009, și a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind înființarea și funcționarea Centrului comun de contact de cooperare polițienească și vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009.

Comisia?

   

Domnul Eugen Bădălan:

Comisia propune plenului dezbaterea și adoptarea proiectului, cu o subliniere: la alin. (7) art.11, în forma în care este redactat, nu este cuprins textul corect și în textul din limba bulgară.

Rugăm să se facă această corectură în textul din limba bulgară.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Din partea Guvernului, vă rog.

 
   

Doamna Irina Alexe (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Vă mulțumesc.

Într-adevăr, cel de al doilea Acord a fost redactat în limba română, bulgară și engleză. În caz de divergență de interpretare prevalează textul în limba engleză.

Semnalăm faptul că textul în limba română și textul în limba engleză conține varianta completă. De altfel, s-au început demersurile pe canale diplomatice pentru corectarea textului.

Am primit nota verbală de la partea bulgară, prin care partea bulgară confirmă că este de acord cu modificarea textului, și suntem în procedura în care Ministerul Afacerilor Externe trebuie să transmită părții bulgare nota verbală, astfel încât textul să fie completat.

În aceste condiții, vă rugăm să fiți de acord cu adoptarea celor două proiecte.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare?

Doamna Aura Vasile, vă rog, aveți cuvântul.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Doamna președinte,

Mi se pare bizar să aprobăm prin lege un acord sau două acorduri atât timp cât tratativele și înțelegerile între ministerele de specialitate nu sunt finalizate. Ni se spune că în acest moment sunt niște înțelegeri verbale, sunt înțelegeri care nu s-au finalizat. Deci, numai în momentul în care acest lucru este finalizat și este parafat devine un acord care poate fi adoptat de Parlamentul României.

Deci, noi am propune retrimiterea la comisie și să așteptăm până când ministerul de resort ne transmite forma scrisă cu adoptarea celor două ministere de resort ale celor două state.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei?

 
   

Domnul Eugen Bădălan:

Mulțumesc, doamna președinte.

Sunt dator să fac sublinierea că acest acord este adoptat, este parafat, și atunci când s-a făcut redactarea celor trei exemplare în cele trei limbi (română, engleză și bulgară), dintr-o eroare aproape inexplicabilă pe textul din limba bulgară lipsește un alineat.

Noi am spus să se adopte această lege, după ce în textul în varianta în limba bulgară se redactează și acest alineat.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Cristian Dumitrescu.

 
   

Domnul Sorin Cristian Dumitrescu:

Doamnelor și domnilor,

Hristos a Înviat!

Nu am înțeles, nu știu, dar în orice caz Parlamentul intră în procedură de ratificare. Noi ratificăm tratatele în măsura în care tratatele sunt încheiate de guverne. Parlamentul, procedura de ratificare, nu poate să schimbe o virgulă în textul tratatelor. Deci poate să adopte sau să respingă, să ratifice, mai exact, sau să nu ratifice un tratat.

Eu chiar nu înțeleg. Probabil că este vorba de o lege și de două tratate: un tratat și un tratat care modifică tratatul. Păi, nu, dar nu am înțeles nimic. Nu ați explicat coerent. Ceva se întâmplă.

Dați-mi voie să vă spun că nu poți să ratifici decât un tratat. De aceea, eu am rămas puțin surprins, așa, după 20 de ani de Parlament, să auzim că avem o lege prin care aprobăm, de fapt ratificăm, două tratate sau acord ce este. Nu există. Tot aia e, tot tratat internațional. Subiectele de drept sunt țările, sunt statele, ele sunt semnate la nivelul miniștrilor sau la nivelul șefilor de stat sau a șefilor de guvern. Ele, ca atare, au o anumită procedură. Cum să ai o singură lege și două tratate? Eu asta nu pot să înțeleg. Nu există.

Avem legea și tratatul, pentru că altădată, când se va face referire, dacă un tratat într-o anumită procedură sau, de exemplu, intră în procedură de prelungire, altul nu intră în procedură de prelungire, sau din contră este denunțat, ce facem, denunțăm legea în care de fapt denunțăm și tratatul celălalt, că ele sunt adoptate printr-o singură lege?!

Eu nu înțeleg. Poate nu pricep eu sau poate nu ați explicat dumneavoastră.

Uitați, îl avem aici pe domnul Sever Voinescu, care a fost secretar general al Ministerului Afacerilor Externe, și știe foarte bine că ceea ce vorbesc eu, este o limbă corectă.

 
   

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:

Da, dar asta este o altă problemă.

 
   

Domnul Sorin Cristian Dumitrescu:

Bun, dacă este o altă problemă, explicați-o, să priceapă și unul ca mine, care nu pricepe.

 
   

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:

Nicio problemă.

 
   

Domnul Sorin Cristian Dumitrescu:

Nicio problemă?! Nicio problemă. Atunci votăm, votăm.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnul Marton Arpad, după care urmează domnul Sever Voinescu.

 
   

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor,

A existat o propunere de retrimitere la comisie din partea unui lider de grup parlamentare.

Din partea comisiei, am înțeles eu, s-a explicat că dorește să votăm acest proiect de lege de ratificare numai când apare acea traducere.

Păi, să așteptăm. Până pe 29, dacă apare, apare, dacă nu, oricum trece tacit, se duce la Senat, nu este nicio grabă, nu este nicio problemă.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă supun la vot propunerea făcută de, retrimitere, și precizez faptul că Ministerul Afacerilor Externe este de acord cu retrimiterea la comisie cu termen o săptămână.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 
   

S-a încheiat votul: 79 voturi pentru; 2 împotrivă; 2 abțineri.

De la ora 18,00 la ora 19,30 va avea loc primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului.

Pentru câteva minute, pauză.

 
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului:  

- după pauză -

Lucrările au fost conduse, în continuare, de domnul Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

*

  Florin Iordache

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog să vă ocupați locurile.

Deschidem ședința Camerei Deputaților consacrată răspunsurilor orale la interpelările adresate de către dumneavoastră membrilor Guvernului.

Invit pe domnul lider PDL, Mircea Toader, să nu mai rețină secretarii de stat, pentru a putea urmări ședința noastră.

Domnul deputat Florin Iordache, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, a adresat ministrului justiției o întrebare referitoare la pierderea creditului acordat de Banca Mondială pentru reforma sistemului judiciar.

Doriți să prezentați? Nu.

Am s-o rog pe doamna secretar de stat Rodica Constantinovici să ofere domnului deputat răspunsul pregătit.

   

Doamna Rodica Constantinovici (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc și domnului deputat pentru interpelarea înregistrată la Camera Deputaților sub nr.1346B/2010 referitoare la stadiul derulării Proiectului "Reforma sistemului judiciar". Iată că am inversat titulatura, ca să fie un mesaj pozitiv.

Am comunicat și un răspuns scris, care include și o anexă, în care sunt detaliate proiectele și stadiul realizării acestora.

Punctual, precizez doar că împrumutul extern acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru implementarea proiectului "Reforma sistemului judiciar", care este structurat în patru componente, respectiv reabilitarea infrastructurii instanțelor; consolidarea capacității administrative a instanțelor; realizarea unui sistem informatic integrat de management al resurselor în cadrul sistemului judiciar și continuarea dezvoltării capacității instituționale a principalelor instituții din sistemul judiciar cuprinde în total 60 de subproiecte și împrumutul este în valoare de 110 milioane de euro.

Valoarea totală a proiectului este de 142 milioane de euro, din care contribuția Guvernului României este de 32 milioane de euro.

Aproximativ 70% din bugetul total este alocat pentru reabilitarea infrastructurii a 20 de instanțe, respectiv realizarea unor lucrări de construcții.

Până în prezent, din cele circa 60 de subproiecte din cadrul proiectului, cuprinse în planul de achiziții, au fost încheiate contracte pentru 35 de teme, din care 15 finalizate, 20 în curs de implementare și se derulează procedurile de achiziție pentru alte 11 teme.

În perioada următoare este programată finalizarea a încă două proiecte de impact, ce fac parte din alte două componente ale proiectului, respectiv contractul privind sistemul informatic integrat de management al resurselor în cadrul sistemului judiciar, și cel privind punerea în aplicare a celor patru coduri.

Procedurile se află în ultimele stadii ale licitației, semnarea contractelor fiind estimată în lunile aprilie-mai 2010.

Urmare a finalizării procedurilor de licitație aflate în derulare și lansării procedurilor pentru încă patru obiective de investiții de reabilitare sedii instanțe, având în vedere faptul că până în prezent valoarea sumelor contractate în cadrul proiectului este de 19,561 milioane de euro și faptul că până la finele anului se estimează ca aceasta să ajungă la aproximativ 55 milioane de euro, autoritățile române au solicitat BIRD în decembrie 2009 extinderea termenului de valabilitate a finanțării cu maxim trei ani, care va permite atingerea scopului proiectului.

Precizez doar cauzele obiective ale întârzierilor în derularea acestui proiect, respectiv necesitatea reactualizării întregii documentații tehnice pentru a corespunde cerințelor actuale ale instanțelor beneficiare și standardelor de proiectare pentru acest tip de clădiri cuprinse în manualul de proiectare elaborat de către specialiști internaționali și durata lungă de timp necesară avizării documentațiilor tehnico-economice la faza de studiu de fezabilitate, întocmirii proiectelor tehnice și obținerea autorizațiilor de construire.

Primele contracte de execuție de lucrări au fost semnate începând din februarie 2009, situația utilizării sumelor alocate pentru reabilitarea instanțelor aflându-se în atenția noastră încă de la preluarea mandatului, din 2008.

Informații detaliate sunt cuprinse, așadar, în răspunsul scris, în anexa la răspunsul nostru la interpelarea domniei voastre.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna ministru.

Domnule deputat, dacă doriți să interveniți?

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamna secretar de stat,

Stimați colegi,

Scopul interpelării, așa cum l-a prezentat și doamna secretar de stat, este modul în care Ministerul Justiției reușește să absoarbă fondurile europene.

Ați văzut, stimați colegi, că în urma intervenției mele, doamna secretar de stat a prezentat că, într-adevăr mare parte din cele 110 milioane euro care, practic, sunt banii care pot veni de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, încă nu au fost trași, pentru a putea fi puși la dispoziția instanțelor. Din punctul meu de vedere trebuie ca în perioada următoare să constituie o prioritate, ținând cont că economia românească nu are încă fonduri pentru a putea susține dezvoltarea și buna funcționare a instanțelor și, de aceea, aceste fonduri europene sunt indispensabile pentru modernizarea și pentru bunul mers al justiției, cu atât mai mult cu cât știm cu toții, justiția este unul din aspectele care sunt permanent și constituie monitorizare în ceea ce privește România.

Mulțumesc pentru răspunsul pe care l-a prezentat doamna secretar de stat.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Doamna secretar de stat, mulțumim frumos. Vă așteptăm și altă dată cu răspunsuri pe măsura așteptărilor deputaților. Vă dorim o seară frumoasă în continuare.

 
  Constantin Dascălu

În continuare o invit pe doamna secretar de stat Irina Alexe pentru a-i răspunde domnului deputat Culiță Tărâță. Este în sală? Unde este domnul Culiță Tărâță? Nu este. Dacă nu este în sală, o să vă rog să-i comunicați în scris... I-ați transmis în scris. Atunci, mulțumim doamna secretar de stat pentru prezența dumneavoastră.

Îl rog acum pe domnul secretar de stat Cristian-Anton Irimie, din partea Ministerului Sănătății, să dea răspunsul așteptat domnului Constantin Dascălu, deputat PDL, referitor la hotărârea pentru aprobarea standardelor de cost pentru unele servicii medicale, pentru activități de asistență medicală comunitară și de mediatori sanitari ai romilor.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

   

Domnul Cristian-Anton Irimie (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră privind normativele de personal din unitățile de asistență medico-socială - așa figurează la noi interpelarea - funcțiile de asistent farmacie și statistician registrator medical fac parte din categoria personal mediu sanitar, funcțiile de îngrijitoare și brancardier fac parte din categoria personal auxiliar sanitar, funcția de muncitor calificat fochist face parte din categoria muncitori, funcția de paznic face parte din categoria personal de deservire.

Precizăm că Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nu reglementează normative de personal.

Potrivit prevederilor art.1 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.412/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale, acestea sunt instituții publice specializate, cu personalitate juridică, în subordinea autorităților administrației publice locale, care acordă servicii de îngrijire, servicii medicale, precum și servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Dacă domnul deputat are vreo nemulțumire sau, dimpotrivă, îl așteptăm la microfonul Camerei Deputaților.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Constantin Dascălu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc pentru răspuns domnului secretar de stat. În schimb aș vrea să vă spun că ar trebui să lăsăm libertate mai mare de decizie consiliilor județene sau consiliilor locale, după caz, care au în subordine aceste centre medico-sociale. Pentru că, datorită faptului că aceste centre medico-sociale suplinesc o necesitate socială în momentul de față, deoarece pentru bătrâni încă problema nu este rezolvată în România și sunt foarte multe cazuri sociale în aceste centre, o dată cu preluarea centrelor de către autoritățile locale, cred că în special la personalul de deservire procentajul mi se pare foarte mic, cel pe care îl acordă ministerul, raportat la necesitățile unui astfel de centru. Pentru că sunt persoane cu probleme deosebite, este nevoie de pază, este nevoie de brancardieri, de ajutor, de îngrijitori mai mulți și de aceea cred că ministerul ar trebui să aibă în vedere acest lucru, ca să lase la libertatea consiliilor locale și consiliilor județene cel puțin personalul acesta auxiliar.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Mulțumesc și domnului secretar de stat.

Vă dorim o seară frumoasă în continuare.

 
  Sorin Zamfirescu

Avem în mijlocul nostru și pe domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Király, din partea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Domnia sa a venit pregătit pentru a oferi răspunsuri mai multor deputați.

O să verificăm dacă este în sală domnul deputat Vasile Filip Soporan. Nu este în sală. Domnule ministru, o să vă rog să-i comunicați în scris domnului Vasile Soporan răspunsul.

Domnul Ștefan Buciuta este? Din partea Grupului minorităților? Nu este. De asemenea, și domniei sale o să vă rog să-i comunicați în scris răspunsul la întrebarea adresată ministrului.

Domnul Sorin Zamfirescu este prezent? Din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

Domnule ministru, vă rugăm să-i răspundeți distinsului nostru coleg, referitor la solicitarea de fonduri pentru construirea unei grădinițe de copii cu program prelungit.

Vă rog, aveți microfonul.

   

Domnul Király Andrei Gheorghe (secretar de stat, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului):

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Domnule deputat,

Urmare a interpelării formulate de dumneavoastră vă putem comunica următoarele: pentru anul 2010, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului are prevăzute în buget fonduri numai pentru credite de angajament, conform Anexei nr.3 din prevederile Hotărârii Guvernului nr.655/2009, obiectivul propus nefiind în finanțare.

Solicitarea a fost inclusă în baza de date a ministerului, figurând printre priorități, iar în cazul în care se vor aloca fonduri suplimentare pentru lucrări de investiții, obiectivul de investiții propus poate fi cuprins într-o viitoare hotărâre de Guvern, modalitate legală de alocare de fonduri pentru finanțarea lucrărilor de investiții ale unităților de învățământ preuniversitar de stat.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Domnule deputat Zamfirescu, vă rog să interveniți.

 
   

Domnul Sorin Ștefan Zamfirescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Nu făceam interpelarea dacă situația la Olănești nu era una disperată. Este vorba de un imobil naționalizat, care prin justiție a fost retrocedat, iar din luna mai copiii sunt evacuați din această grădiniță, și o primărie cum este cea din Băile Olănești, stațiune fără foarte multe imobile, decât cu destinație balneară, este în imposibilitatea de a asigura alt spațiu pentru acești copii. De aceasta, era aproape disperată situația. Proprietarii care și-au redobândit imobilul nu sunt dispuși să închirieze, indiferent de valoarea oferită de către Consiliul Local pentru a o închiria.

Fac parte dintr-un grup care trebuie să înțeleagă Guvernul atunci când răspunde așa cum dumneavoastră ați făcut-o.

Pe de altă parte, sigur că mi-ați dat o speranță, înscriind-o într-o listă de priorități, în funcție de schimbările care vor interveni în acest an. Dar poate că într-o discuție pe care o puteți avea cu primăria din Olănești, cu cei din conducerea primăriei din Olănești sau cu Ministerul Dezvoltării Regionale, poate se va găsi o soluție pentru mutarea acestei grădinițe. Este o situație, repet, disperată, fiind singura grădiniță din acest oraș.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, domnule deputat Zamfirescu.

Domnule ministru, sper că ați reținut și rugămințile distinsului meu coleg și să sperăm că până la urmă vom găsi o cale de a rezolva și această problemă.

 
   

Mai avem un răspuns pentru doamna deputat Barna Maria Eugenia, din partea Grupului Partidului Social Democrat. Dacă este prezentă? Nu. Domnule ministru, o să vă rog să-i comunicați în scris domniei sale răspunsul la întrebarea adresată ministrului.

Domnilor colegi,

Cu acestea, declar închisă ședința noastră de astăzi, consacrată răspunsurilor la întrebări. Vă doresc tuturor o seară bună, ne revedem în plenul Camerei Deputaților săptămâna viitoare.

Să ne auzim și să ne vedem cu bine. Doamne ajută!

 
   

*

Ședința s-a încheiat la ora 18,15.

 
       

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 21 november 2019, 21:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro