Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 7, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.48/16-04-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 07-04-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 7, 2010

4. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 49/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 4. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice.

Dacă din partea inițiatorilor dorește să ia cuvântul cineva?

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul Viorel Ștefan.

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Cu Adresa PL-x 49/16.03.2010, Biroul permanent al Camerei Deputaților a sesizat, în procedură de urgență, pentru examinarea și avizarea în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere având Consiliului Legislativ și avizul Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Actul normativ stabilește noi prevederi - art.5, 6 și 8 - prin care angajații ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și ale instituțiilor publice din subordinea acestora, vor putea opta pentru încasarea drepturilor salariale, fie prin intermediul cardurilor bancare, fie în numerar.

Se majorează, astfel, cheltuielile bugetului trezoreriei statului cu aproximativ 15 milioane lei pe an; această suplimentare de cheltuieli se datorează creșterii comisioanelor achitate pentru asigurarea necesarului de numerar pentru plata drepturilor salariale, precum și majorării cheltuielilor ocazionate de transportul, paza și procesarea numerarului.

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art.54 - 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul director adjunct Valentin Mavrodin.

La lucrările comisiei au participat 28 de deputați, din totalul de 35 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat în Senat, în ședința din data de 24 februarie 2010.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice, în ședința din 30.03.2010, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Mai fac mențiunea că forma adoptată de Senat pune de acord legea cu o decizie a Curții Constituționale în această materie.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă sunt intervenții din partea Grupurilor parlamentare? Nu.

Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 21 november 2019, 20:23
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro