Ion Dumitru
Ion Dumitru
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.53/23-04-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 13-04-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2010

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.60 Ion Dumitru - declarație politică intitulată "Protejarea și dezvoltarea durabilă a agrozootehniei și economiei rurale montane";

 

Domnul Ion Dumitru:

"Protejarea și dezvoltarea durabilă a agrozootehniei și economiei rurale montane"

România deține acte normative privind strategia dezvoltării durabile a zonelor montane, Legea muntelui, Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României, Legea nr.181/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane, Planul Național de Dezvoltare Rurală, Strategia de la Lisabona și alte acte normative și orientări recente de la nivelul Uniunii Europene care puse în aplicare ar putea salva zona montană.

Neaplicând legile sus-menționate, Guvernul nu are cum să declanșeze protejarea și dezvoltarea zonei montane.

Ținând cont de efectele stării de criză acută din agricultură și din economia rurală montană, cu impact socio-economic profund negativ, de creșterea stării de sărăcie și riscurile de deșertificare umană și abandonare agroeconomică irevocabilă, îmi permit, ținând cont de realitățile actuale și de nevoile specifice pe termen scurt și mediu ale unui mare sector economico-social al României, să fac următoarele propuneri Guvernului României:

  1. Negocierea cu Comisia Europeană și punerea în aplicare obligatorie a dreptului la diferență pentru crescătorii de animale din zonele montane cu un nivel minim "plus circa 30% la toate formele de sprijin, pentru lapte și carne obținute în sisteme extensive de creștere și exploatare a taurinelor, ovinelor, caprinelor din gospodăriile montane";
  2. Refacerea și consolidarea, în limitele resurselor furajere, a efectivelor de bovine și ovine, prin acordarea din surse naționale sau/și comunitare a unor prime pe cap de animal crescut în gospodăria montană sub formă de plăți directe;
  3. Asigurarea - în regim de urgență - a protejării agricultorilor montani de către stat prin introducerea prețului "de referință" pentru produsele lapte și carne la speciile taurină, bovină, ovină și caprină, obligații pentru toate societățile comerciale care colectează și/sau industrializează aceste materii prime. Prețurile vor fi similare cu cele medii din Uniunea Europeană și vor determina promovarea principiilor Cartei europene a produselor montane de calitate și recunoașterea acestora;
  4. Scutirea de taxe și impozite pentru gospodăriile stabile situate la altitudini mai mari de 1200 m și scutirea cu 50% din t.v.a. a micilor societăți comerciale cu un număr de maximum 6 angajați;
  5. Sprijin financiar din surse naționale și comunitare pentru adaptarea/eficientizarea învățământului profesional agromontan și a celui gimnazial din ruralul montan;
  6. Orientarea politicilor guvernamentale pentru perioada 2010-2030, în sensul creării și consolidării sistemului asociativ - cooperatist al producătorilor agricoli montani, formarea pieței, cu dezvoltarea unei rețele comerciale interne pentru - produsele montane de calitate - ecologice, în esență, și orientarea spre export a surplusului;
  7. Corectarea unor erori din perioada 1990-2009, care au influențat și continuă să influențeze negativ economia gospodăriilor montane;
  8. Crearea, utilizând experiența Uniunii Europene, a unui Fond Național al Muntelui - în Agenția Națională a Zonei Montane, care să fie destinat exclusiv modernizării, igienizării și eficientizării agricultorilor montani și asociațiilor acestora.

O simplă întoarcere a privirii Guvernului spre zona montană ar transforma România în una dintre cele mai frumoase, mai bogate țări ale Europei, a cărei zonă montană ar străluci ca un diamant.

Până atunci, rămânem la mizeria cotidiană.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 19 november 2019, 1:44
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro