You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 13-04-2010

Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2010

28. Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 58/2010

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția 39: Propunerea legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul. Doamna deputat Aura Vasile. Ne era dor, nu v-am mai auzit de mult! Vă rog să poftiți și să susțineți această inițiativă.

Doamna Aurelia Vasile:

Așa este, domnule președinte de ședință. Pentru că nu mi-ar conveni să faceți aprecierea că autorii proiectului de lege nu sunt interesați de ceea ce au muncit. De altfel, eu am să prezint proiectul de lege, iar domnul deputat Aurel Vlădoiu va vorbi în numele grupului PSD+PC pentru susținerea proiectului motivând și de ce vom vota împotriva raportului de respingere.

Această inițiativă legislativă face o propunere față de situația care se creează la nivelul agenților economici care desfășoară activitate de comerț cu amănuntul sau prestează servicii pentru populație unde se constată că structura numerarului din propriile casierii nu este cea adecvată plăților, respectiv constituirii cu exactitate a restului datorat clienților.

Astfel, în cele mai multe cazuri, în special la nivelul micilor comercianți, lipsesc din casierii cupiurile mici și în mod deosebit moneda.

Majorarea artificială a prețurilor prin neacordarea în mod corect a restului datorat clienților, de cele mai multe ori bătrâni, copii, persoane cu dizabilități, sub pretextul justificat uneori al lipsei din casierie a monedei adecvate, creează venituri suplimentare necuvenite, neînregistrate în evidențele contabile și deci nefiscalizate.

Rotunjirile în minus ale unor sume mici datorate ca rest, practicate însă consecvent și diferențiat, în funcție de posibila reacție a cumpărătorului, sunt atât de frecvente, încât tind în nod nefiresc să pară a face parte din normalitate.

Față de cele ce v-am prezentat, autorii consideră necesar ca obligativitatea asigurării unei structuri corespunzătoare a numerarului aflat în casieriile agenților economici care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și prestări servicii către populație să fie statuată printr-un act normativ.

În acest sens, se are în vedere oportunitatea introducerii unei noi prevederi, în completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, prevederea respectivă ar urma să instituie obligația persoanelor juridice din categoria celor menționate mai sus de a dispune în casierii, pe timpul programului de lucru cu clienții, de numerar sub formă de monede și bancnote în cantități și structură de cupiuri corespunzătoare desfășurării în condiții normale a operațiunilor de plăți către clienți.

Apreciem că această măsură este de natură să sporească încrederea populației în moneda națională, dând forță leului nou și subdiviziunilor sale, prin regăsirea utilității acestora în economia reală, venind, totodată, în sprijinul procesului de remodelare a unor mentalități cu privire la respectarea legalității și a valorilor morale ale societății.

Această inițiativă legislativă este a domnilor deputați Vasile Bleotu, Vlădoiu și Popeangă.

Grupul nostru parlamentar va vota împotriva raportului de respingere, așa cum a fost dat de comisia de fond.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna deputat.

Comisia sesizată în fond, Comisia pentru buget-finanțe, își menține propunerea de respingere.

Din partea grupurilor parlamentare, domnul deputat Aurel Vlădoiu, înțeleg, unde s-a produs o ușoară inversare a diviziunii muncii.

Vă rog, domnule inițiator, să vorbiți acum în numele grupului.

Domnul Aurel Vlădoiu:

Acum vorbesc în numele grupului. Doamna Aura Vasile a vorbit în numele inițiatorilor. Eram aici, dar...

Domnule președinte de ședință,

Am inițiat această lege consultându-mă cu Banca Națională a României care motivează faptul că în tezaurul Băncii sunt tone de monedă care nu este preluată de agenții economici care desfășoară activități cu amănuntul.

Și al doilea motiv este acela că ne-am săturat ca la fiecare magazin să primim o gumă de mestecat sau la farmacii să primim un piramidon în loc de restul pe care trebuie să-l dea clientului care trece pragul magazinelor.

De aceea, grupul nostru susține această inițiativă care este în beneficiul celor care în fiecare zi trec pragul magazinelor și trebuie să fie serviți în condiții decente și să primească restul la marfa pe care o cumpără.

Grupul nostru susține această inițiativă care consider că este valoroasă și vine și completează o idee genială a Băncii Naționale, aceea de a scăpa din tezaur de moneda care este neluată de agenții economici.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc și eu, domnule deputat.

Dacă mai e vreun grup parlamentar care dorește să susțină această idee genială. Nu mai avem nici un grup parlamentar interesat.

În consecință, comisia păstrându-și poziția, propunerea legislativă rămâne pentru votul final.