Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.53/23-04-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-12-2019
04-12-2019
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 13-04-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2010

32. Supunerea la votul final:  

   

- după pauză -

În continuare, lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, președintele Camerei Deputaților.

*

 
Proiectul Hotărârii referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind situația sistemelor de irigații, precum și a altor sectoare de îmbunătățiri funciare (adoptat);

Doamna Roberta Alma Anastase:

Invit secretarii să vină la prezidiu.

Vă rog să pregătiți cartelele de vot și să luați loc în sală.

Începem sesiunea de vot final.

1. Proiectul hotărârii referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind situația sistemelor de irigații, precum și a altor sectoare de îmbunătățiri funciare.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 138 voturi pentru; 83 împotrivă; 13 abțineri.

A trecut.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (adoptat);

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Este lege ordinară.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 145 voturi pentru; 105 împotrivă; 2 abțineri.

A trecut.

Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice (adoptat);

3. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice.

Lege ordinară.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 255 voturi pentru; 2 împotrivă; o abținere.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind Statutul soldaților și gradaților voluntari (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional);

4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari.

Este lege organică.

Suntem prima Cameră sesizată.

Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București, la 14 august 1992 (adoptat);

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București la 13 noiembrie 2009.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 260 voturi pentru; 3 abțineri.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Beirut la 15 aprilie 2009, pentru amendarea acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor și a protocolului-anexă, semnate la București, la 18 octombrie 1994 (adoptat);

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Beirut la 15 aprilie 2009 pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 259 voturi pentru; niciun vot împotrivă; nicio abținere.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Letonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 11 iunie 2009 (adoptat);

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Letonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 262 voturi pentru; niciun vot împotrivă; o abținere.

A trecut.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul Operațiunii Black Sea Harmony, semnat la Istanbul la 31 martie 2009 (adoptat);

8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul "operațiunii Black Sea Harmony", semnat la Istanbul la 31 martie 2009.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 266 voturi pentru; niciun vot împotrivă; nicio abținere.

Proiectul a fost adoptat.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010 (adoptat);

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea ordonanței Guvernului nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010.

Este lege ordinară.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 263 voturi pentru; 3 abțineri; niciun vot împotrivă.

Proiectul de Lege pentru completarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006 (adoptat);

10. Proiectul de lege pentru completarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 266 voturi pentru; un vot împotrivă; o abținere.

Proiectul de Lege privind externarea persoanelor decedate, de religie islamică (adoptat);

11. Proiectul de Lege privind externarea persoanelor decedate, de religie islamică.

Vă rog să votați.

 

S-a încheiat votul: 265 voturi pentru; un vot împotrivă; o abținere.

Explicarea votului de către domnul deputat Aledin. Vă rog, aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Aledin Amet:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

În numele comunității musulmane, doresc să vă mulțumesc pentru acest vot și să vă asigur că demersul nu are un aer de vacanță, așa cum sugera, ieri, în cadrul dezbaterilor generale, un distins coleg deputat, ci este sobru și necesar.

Nu poate fi vorba de un moft. Nu avem timp pentru așa ceva. Noi ne-am propus să construim, inclusiv din punct de vedere legislativ, astfel încât cele două identități - etnică și religioasă - să nu dispară.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

 
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (adoptat);

12. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 268 voturi pentru; niciun vot împotrivă; nicio abținere.

Propunerea legislativă pentru modificarea pct.3 al literei B Păsări din anexa nr.1 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (adoptată);

13. Propunerea legislativă pentru modificarea pct.3 al lit.b "păsări" din anexa nr.1 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic.

Este lege ordinară.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 263 voturi pentru; 2 împotrivă; o abținere.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (adoptat);

14. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Este lege organică.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 266 voturi pentru; un vot împotrivă; o abținere.

A trecut.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (adoptat);

15. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Lege organică.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 261 voturi pentru; niciun vot împotrivă; o abținere.

Propunerea legislativă privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au fost obligate să livreze la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

16. Propunerea legislativă pentru instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 158 de voturi pentru; 107 împotrivă; 4 abțineri.

Propunerea comisiei a trecut.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

17. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat.

Comisia, de asemenea, propune respingerea.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 263 voturi pentru; 5 împotrivă; nicio abținere.

Propunerea comisiei a trecut.

Propunerea legislativă pentru modificarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 și abrogarea art.II din Legea nr.261/2008 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

18. Propunerea legislativă pentru modificarea art.29 din Legea nr.1/2000 privind reconstituirea drepturilor de proprietate.

Este lege organică.

Comisia propune respingerea propunerii.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 262 voturi pentru; 2 împotrivă; o abținere.

Propunerea legislativă privind exceptarea de la compensare și plata taxelor prevăzute la art.37 și 41 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic pentru terenurile necesare desfășurării activității de interes strategic ale C.N. ROMARM S.A., Filiala S.C. Uzina Mecanică Mija S.A. (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

19. Propunerea legislativă privind exceptarea de la compensare și plata taxelor prevăzute la art.37 și 41 din Legea nr.46/2008.

Suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 254 voturi pentru; 3 împotrivă; 2 abțineri.

Propunerea comisiei a trecut.

Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(3)-(9) ale art.31 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cele forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

20. Propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (3) - (9) ale art.31 din Legea nr.1/2000.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 167 voturi pentru; 96 împotrivă; o abținere.

Propunerea comisiei a trecut.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.147<SUP>3</SUP> alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

21. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.1473 alin. (9) din Legea nr.571/2003.

Este lege ordinară.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 153 voturi pentru; 109 împotrivă; 3 abțineri.

Propunerea comisiei a trecut.

Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

22. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Lege ordinară.

Cameră decizională.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 155 voturi pentru; 107 împotrivă; 2 abțineri.

Propunerea comisiei a trecut.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

23. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Lege ordinară.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 156 voturi pentru; 111 împotrivă; nicio abținere.

Propunerea comisiei a trecut.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

24. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Lege ordinară.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 154 voturi pentru; 109 împotrivă; o abținere.

Propunerea comisiei a trecut.

Proiectul de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (s-a hotărât reluarea dezbaterii într-o ședință ulterioară);

25. Proiectul de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Domnul deputat Dobre, vă rog.

 

Domnul Victor Paul Dobre:

Doamna președinte,

Permiteți-mi să vă propun retragerea acestui proiect de lege de pe ordinea de zi, întrucât el nu a fost dezbătut. Este vorba de majorarea plafonului până unde nu se impozitează, pentru pensionari, la 12 milioane de lei vechi, aceasta în condițiile în care punctul de pensie a fost înghețat încă de la 1 ianuarie 2009, aceasta în condițiile în care punctul de pensie în termeni reali a coborât sub 40%, și aceasta în condițiile în care nu am avut o dezbatere în cursul dimineții, datorită procedurii impuse de domnul președinte de ședință.

De altfel, țin să vă aduc aminte că atât Grupul parlamentar al PSD, chiar și Grupul parlamentar al PDL a dorit retragerea și revenirea asupra acestui proiect de lege pentru dezbatere.

De aceea, vă propun retragerea de pe ordinea de zi, ca să poată fi dezbătut de plen. Este vorba de milioane de oameni.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Consultându-i pe cei doi secretari, înțeleg că s-a trecut, că a fost un moment de neatenție al dumneavoastră mai degrabă, decât că nu au existat dezbateri în această dimineață.

Domnule Dumitrescu, pe același subiect?

 
 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Doamna președinte,

Chiar admițând că a fost o eroare și că nu s-a invocat sau nu s-a intervenit la punctul acela, o eroare a unui coleg de-al nostru, eroare umană a fost - Doamne ferește! - și de curând. Totuși, față de amplitudinea, amploarea și importanța acestui proiect de lege, dacă suntem în condițiile în care putem să-l mai amânăm o săptămână, pentru a fi dezbătut, eu cred că prima noastră obligație este să dezbatem proiectele de lege și apoi să le votăm.

Deci, dacă nu este niciun inconvenient legat de adoptarea tacită a acestui proiect de lege, și Grupul nostru parlamentar vă solicită, să achiesăm la această neînțelegere, oricum o fi fost ea, și să-l dezbatem săptămâna viitoare.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă rog, domnule deputat Dobre, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Victor Paul Dobre:

Probabil că a fost o eroare, că n-am fost noi foarte atenți, dar domnul președinte de ședință ne-a pus în situația să dezbatem de două ori un alt proiect de lege, datorită neatenției domniei sale, și noi l-am respectat.

Dar, încă o dată, doamna președinte, este vorba de veniturile a câtorva milioane de cetățeni ai acestei țări, care sunt departe de a trăi foarte bine și pe care, poate, o dezbatere normală în plenul Camerei i-ar putea ajuta.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule Toader, vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Doamna președinte,

A fost o dezbatere în plen referitor la reîntoarcere. A fost și o discuție puțin mai controversată între noi, liderii. Totuși, pentru a nu da senzația că ne opunem unei dezbateri pe această temă, și grupul nostru este de acord să o reintroducem în dezbatere cu altă ocazie.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Înțeleg că și Grupul parlamentar al PSD + PC este de acord.

UDMR-ul este de acord?

Am să vă supun la vot, introducerea pe ordinea de zi de săptămâna viitoare a dezbaterii acestei propuneri și va intra la vot final săptămâna viitoare.

Vă rog să votați.

 
 

S-a încheiat votul: 255 voturi pentru; 4 abțineri, un vot împotrivă.

 
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 250, alin.(1), pct.19 din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

26. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal.

Lege ordinară.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 147 voturi pentru; 103 împotrivă; 3 abțineri.

Propunerea comisiei a trecut.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.350 din 06/07/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

27. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 253 voturi pentru; 3 împotrivă; 3 abțineri.

Propunerea comisiei a trecut.

Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.78 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);

28. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (6) din Legea nr.19/2000.

Lege organică.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 153 voturi pentru; 110 împotrivă.

Nu a întrunit numărul de voturi necesare.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

29. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale.

Lege ordinară.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 252 voturi pentru; 4 împotrivă; 5 abțineri.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);

30. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii.

Lege organică.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 148 voturi pentru; 111 împotrivă; o abținere.

Nu a întrunit numărul de voturi necesare, propunerea.

Da, se va discuta în plen pe articole. Deci aceste propuneri legislative se vor discuta în plen, pe articole, neîntrunind numărul de voturi necesar.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);

31. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

Este lege organică.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 151 voturi pentru; 112 împotrivă; 3 abțineri.

De asemenea, nu a întrunit numărul de voturi necesare.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante psihotrope (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

32. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante psihotrope.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 154 voturi pentru; 6 abțineri; 108 voturi împotrivă.

Propunerea comisiei de respingere a trecut.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);

33. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Este lege organică.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 150 voturi pentru; 118 împotrivă; nicio abținere.

De asemenea, nu s-a realizat numărul de voturi necesar.

Proiectul de Lege privind aprobarea Programului național pentru modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităților de învățământ (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

34. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului național pentru modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităților de învățământ.

Este lege ordinară.

Vă rog să votați.

Comisia propune respingerea.

S-a încheiat votul: 149 voturi pentru; 114 împotrivă; 3 abțineri.

Propunerea comisiei a trecut.

Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);

35. Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.370 privind alegerea președintelui României.

Este lege organică.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 132 voturi pentru; 2 abțineri; 130 voturi împotrivă.

De asemenea, propunerea va fi discutată tot pe articole în plen.

Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.44 din 1994, republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);

36. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.44 din 1994, republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

Este lege organică.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 137 voturi pentru; 109 împotrivă; 2 abțineri.

Nu a întrunit numărul de voturi necesare.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, modificată și completată prin Legea nr.303/2007 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);

37. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război.

Este lege organică.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 147 voturi pentru; 112 împotrivă; 3 abțineri.

Nu a întrunit numărul de voturi necesare.

Proiectul de Lege privind medicina școlară (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

38. Proiectul de Lege privind medicina școlară. Lege ordinară. Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

150 de voturi pentru, 112 împotrivă, 2 abțineri. A trecut.

Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(30) al art.4 din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

39. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(30) al art.4 din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor. Lege organică. Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

260 de voturi pentru, 5 împotrivă și 2 abțineri. Propunerea a trecut.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 571/2003 privind codul fiscal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

40. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal. Este lege ordinară. Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

136 de voturi pentru, 117 împotrivă și 11 abțineri. A trecut.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 571, din 22 decembrie 2003, privind Codul Fiscal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

41. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 571, din 22 decembrie 2003, privind Codul Fiscal. Comisia propune respingerea. Este lege ordinară.

Vă rog să votați.

252 de voturi pentru, 5 împotrivă și 3 abțineri. Propunerea a trecut.

Propunerea legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

42. Propunerea legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare. Comisia propune respingerea propunerii.

Vă rog să votați.

151 de voturi pentru, 111 împotrivă și o abținere. Propunerea comisiei a trecut.

Propunerea legislativă Legea responsabilității fiscal-bugetare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

43. Propunerea legislativă "Legea responsabilității fiscal-bugetare". Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

148 de voturi pentru, 115 împotrivă și 3 abțineri. propunerea comisiei a trecut.

Propunerea legislativă Legea responsabilității fiscal-bugetare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

44. Propunerea legislativă Legea responsabilității fiscal-bugetare. Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

262 de voturi pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri.

Propunerea legislativă privind statutul chiriașilor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisii).

45. Propunerea legislativă privind statutul chiriașilor. Lege ordinară. Comisiile propun respingerea.

Vă rog să votați.

249 de voturi pentru, 6 împotrivă și 3 abțineri.

 

Dragi colegi, la ora 14,30 Birourile permanente comune vor avea ședință și în discuția pe care am avut-o cu domnul Geoană s-ar putea ca Birourile permanente să încuviințeze ca mâine dimineață să avem un plen comun și veți fi anunțați.

Vă mulțumesc.

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 13,10.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 10 december 2019, 12:39
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro