Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.73/14-05-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 05-05-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2010

4. Supunerea la votul final:  

   

Doamna Roberta Alma Anastase:

    ................................................
 

Intrăm în sesiunea de vot final.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri (adoptat);

1. Supun la vot Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri.

Legea are caracter ordinar.

Suntem Cameră decizională.

Vă rog să votați. Votul este deschis.

Votul s-a încheiat: 240 voturi pentru; 3 împotrivă; 13 abțineri.

De altfel, vreau să vă precizez că, odată cu depunerea jurământului de către doamna deputat Teo Trandafir, revenim în formulă completă, și votul pentru legile organice trebuie să fie de minimum 168.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare (adoptat);

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare.

Legea are caracter ordinar.

Suntem Cameră decizională.

Vă rog să votați. Votul este deschis.

Votul s-a încheiat: 250 voturi pentru; 3 împotrivă; 17 abțineri.

Proiectul a trecut.

Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii și a satului de reședință ale comunei Ciuhoi, județul Bihor (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional);

3. Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii și a satului de reședință ale comunei Ciuhoi, județul Bihor.

Legea are caracter organic.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.826 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional);

4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României.

Legea are caracter organic.

Suntem primă Cameră sesizată.

Termenul, de asemenea, pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea se consideră adoptată.

Raportul Comisiei pentru buget referitor la Legea privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii, reexaminată la cererea Președintelui României (adoptarea legii, cu amendamente);

5. Raportul Comisiei pentru buget referitor la Legea privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii, reexaminată la cererea președintelui României.

Legea are caracter ordinar.

Suntem Cameră decizională.

Comisia propune adoptarea legii, cu amendamente.

Vă rog să votați. Votul este deschis.

 

Votul s-a încheiat: 228 voturi pentru; 12 împotrivă; 30 abțineri.

Proiectul a trecut.

Vă rog, domnule deputat Oajdea, explicarea votului.

 
 

Domnul Daniel Vasile Oajdea:

Stimați colegi,

Am votat împotriva acestei inițiative legislative deoarece consider că este incorect să adoptăm facilități fiscale doar celor care produc băuturi alcoolice, și să nu adoptăm aceleași facilități și altor producători.

Simplu, se vede de la distanță că interferența dintre producătorii de bere - care nu sunt mulți - și cei care decid a luat o conjunctură de nedorit.

De aceea, am votat împotrivă și consider că am procedat corect. (Aplauze.)

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

 
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES (adoptat);

6. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES.

Legea are caracter ordinar.

Suntem Cameră decizională.

Vă rog să votați. Votul este deschis.

Votul s-a încheiat: 254 voturi pentru; 5 împotrivă; 14 abțineri.

Proiectul a fost adoptat.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (respinsă);

7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Legea are caracter organic.

Suntem Cameră decizională.

Propunerea comisiilor, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi la votul final din 21.04.2010 și, ca urmare, s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 din Regulament.

În urma dezbaterilor din ședința din 26 aprilie și potrivit art.104 din Regulament, se supune la votul final adoptarea propunerii legislative.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

Votul s-a încheiat: 130 voturi pentru; 119 împotrivă; 25 abțineri.

Propunerea nu a fost adoptată, neîntrunind numărul de voturi necesare.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - republicată (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

8. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Legea are caracter ordinar.

Suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Vă supun la vot raportul comisiei.

Vă rog să votați. Votul este deschis.

Votul s-a încheiat: 247 voturi pentru; 2 împotrivă; 18 abțineri.

Domnule deputat Oajdea, vă rog.

 

Domnul Daniel Vasile Oajdea:

Aș dori și de această dată să-mi explic votul.

Eu cred că acest proiect de lege trebuia adoptat. De ce? Pentru că oamenii care doresc să obțină autorizații de construire sunt purtați pe drumuri de către administrațiile locale, pentru a lua diverse acorduri și avize care deja se cunosc.

Dacă citim corect proiectul de lege, constatăm că el trebuie adoptat.

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr.1, pct.C din Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții (adoptată propunerea de respingere formulată de comisii);

Doamna Roberta Alma Anastase:

9. Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr.1 pct.C din Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții.

Legea are caracter ordinar.

Suntem Cameră decizională.

Comisiile propun respingerea.

Vă rog să votați. Votul este deschis.

Votul s-a încheiat: 143 voturi pentru; 111 împotrivă; 19 abțineri.

Propunerea făcută de comisii a trecut.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

10. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Legea are caracter ordinar.

Suntem Cameră decizională.

Comisia propune, de asemenea, respingerea.

Vă supun la vot. Vă rog să votați. Votul este deschis.

Votul s-a încheiat: 144 voturi pentru; 107 împotrivă; 20 abțineri.

Propunerea comisiei a trecut.

Propunerea legislativă pentru completarea articolului 27 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie);

11. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 27 din Legea fondului funciar nr.18/1991.

Legea are caracter organic.

Suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Vă rog să votați. Votul este deschis.

Votul s-a încheiat: 143 voturi pentru; 113 împotrivă; 16 abțineri.

Propunerea comisiei nu a întrunit numărul de voturi necesare și va fi discutată pe articole.

Propunerea legislativă privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

12. Propunerea legislativă privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne.

Legea are caracter ordinar.

Suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați. Votul este deschis.

Votul s-a încheiat: 250 voturi pentru; 8 împotrivă; 15 abțineri.

Propunerea comisiei a trecut.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie);

13. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

Legea are caracter organic.

Suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Vă rog să votați. Votul este deschis.

Votul s-a încheiat: 145 voturi pentru; 113 împotrivă; 15 abțineri.

Nu a întrunit numărul de voturi necesare.

Propunerea legislativă privind utilizarea, conservarea și protecția solului (adoptată propunerea de respingere formulată de comisii);

14. Propunerea legislativă privind utilizarea, conservarea și protecția solului.

Legea are caracter ordinar.

Suntem Cameră decizională.

Comisiile propun respingerea.

Vă rog să votați. Votul este deschis.

Votul s-a încheiat: 145 voturi pentru; 110 împotrivă; 15 abțineri.

Propunerea comisiei a trecut.

Propunerea legislativă privind utilizarea monedei naționale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

15. Propunerea legislativă privind utilizarea monedei naționale.

Legea are caracter ordinar.

Suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Vă rog să votați. Votul este deschis.

Votul s-a încheiat: 146 voturi pentru; 109 împotrivă; 15 abțineri.

Propunerea comisiei a trecut.

Propunerea legislativă privind stingerea creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau a creanțelor reprezentând contribuții sociale administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

16. Propunerea legislativă privind stingerea creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau a creanțelor reprezentând contribuții sociale administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor.

Legea are caracter ordinar.

Suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Vă rog să votați. Votul este deschis.

Votul s-a încheiat: 244 voturi pentru; 12 împotrivă; 17 abțineri.

Propunerea comisiei a trecut.

Proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(3) al art.61 din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

17. Proiectul de Lege privind abrogarea alin.(3) al art.61 din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Legea are caracter organic.

Suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați. Votul este deschis.

Votul s-a încheiat: 253 voturi pentru; 3 împotrivă; 14 abțineri.

Propunerea comisiei a trecut.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (adoptat);

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Legea are caracter organic.

Suntem Cameră decizională.

Vă rog să votați. Votul este deschis.

Votul s-a încheiat: 211 voturi pentru; 47 împotrivă; 15 abțineri.

Proiectul a fost adoptat.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de Modernizare a Metroului din București - etapa a IV-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate (adoptat);

19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București - etapa a IV-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate.

Legea are caracter ordinar.

Suntem primă Cameră sesizată.

Vă rog să votați. Votul este deschis.

Votul s-a încheiat: 251 voturi pentru; un vot împotrivă; abțineri.

Proiectul a trecut.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2008 privind modificarea și completarea Codului penal (adoptat);

20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2008 privind modificarea și completarea Codului penal.

Legea are caracter organic.

Suntem Cameră decizională.

Vă rog să votați. Votul este deschis.

 

Votul s-a încheiat: 252 voturi pentru; 2 împotrivă; 13 abțineri.

Proiectul a trecut.

Vă rog, domnule deputat, explicarea votului.

 
 

Domnul Lucian Nicolae Bode:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Vreau să vă mulțumesc și de la acest microfon pentru votul pe care l-ați dat.

Vreau să fac referire și să subliniez, încă o dată, importanța modificărilor aduse la art.239 alin. (2) care reglementează ultrajul.

După cum știți, din păcate, în România - în ultimii ani - a crescut numărul infracțiunilor de ultraj comise împotriva polițiștilor, categoria de funcționari cea mai expusă săvârșirii unor astfel de fapte, și cred că prin adoptarea acestui amendament, și anume scoaterea din corpul amendamentului a sintagmei "sau cu amendă", rămânând doar "pedeapsa de la 6 luni la 3 ani", în primul rând, vom descuraja astfel de infracțiuni; și, în al doilea rând, procurorii, competenți pentru soluționarea acestor infracțiuni, nu vor mai putea motiva că nu propun arestarea preventivă a autorilor acestor infracțiuni, datorită prevederii pedepsei alternative.

Vă mulțumesc încă o dată și, pe această cale, vreau să mulțumesc și Sindicatului polițiștilor, la inițiativa căruia am depus acest amendament.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope (adoptat);

21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope.

Legea are caracter organic.

Suntem primă Cameră sesizată.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Vă rog să votați. Votul este deschis.

 

Votul s-a încheiat: 251 voturi pentru; 2 împotrivă; 13 abțineri.

Doamna Aura Vasile, vă rog.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, doamna președinte.

Așa cum am anunțat și la dezbateri generale, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat și al Partidului Conservator a votat această lege de aprobare a ordonanței pe care Guvernul a dat-o. Dar, așa cum și atunci am spus, doresc să spun și în acest moment că deja ne-a plictisit Guvernul, sau ne-a obișnuit cu faptul că trag la indigo inițiative legislative ale parlamentarilor - indiferent din ce grup politic aparțin - că de-a lungul timpului, să spunem în ultimele trei săptămâni au fost o serie de inițiative legislative ale colegilor deputați din Partidul Democrat, ale colegilor mei, din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, sau al Partidului Național Liberal, care, cred eu că dacă se respecta Regulamentul, fiind ținute pe loc la comisiile de fond, ar fi putut să iasă legi mult mai complete.

Colegii mei de mai multe ori au arătat că această ordonanță nu reușește să acopere toate situațiile care vor crea multe probleme, mai ales în jurul școlilor, acolo unde în continuare își fac reclamă, în condițiile în care nu au fost distruse produsele, și acum se vând la negru.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Stimați colegi,

Continuăm votul final.

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.99 din Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (adoptat);

23. Proiectul de Lege pentru completarea art.99 din Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil.

Legea are caracter ordinar.

Suntem Cameră decizională.

Vă rog să votați. Votul este deschis.

Votul s-a încheiat: 243 voturi pentru; 11 abțineri; 2 împotrivă.

Propunerea a fost adoptată.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Da, se pare că am sărit peste poziția 22.

Stimați colegi,

Ne întoarcem.

Domnilor colegi, vă rog să vă păstrați calmul. Toate lucrurile se rezolvă cu calm.

22. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale

Legea are caracter organic.

Suntem primă Cameră sesizată.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Vă rog să vă exprimați votul. Votul este deschis.

Votul s-a încheiat: 238 voturi pentru; 11 abțineri; 2 voturi împotrivă.

Propunerea comisiei de respingere a propunerii legislative a fost admisă.

Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.10 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic (adoptată);

24. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.10 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic.

Legea are caracter ordinar.

Suntem Cameră decizională.

Votul dumneavoastră, stimați colegi. Votul este deschis.

Votul s-a încheiat: 241 voturi pentru; 7 abțineri; 2 voturi împotrivă.

Vot favorabil.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibili (adoptat);

25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibili.

Legea are caracter ordinar.

Suntem Cameră decizională.

Vă rog să votați. Votul este deschis.

Votul s-a încheiat: 151 voturi pentru; 97 împotrivă; 14 abțineri.

Proiectul a fost adoptat.

Propunerea legislativă pentru modificarea art.24 alin.(1) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (adoptată);

26. Propunerea legislativă pentru modificarea art.24 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.

Lege ordinară. Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă rog să votați.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 135 voturi pentru, 114 împotrivă și 10 abțineri.

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenției Domeniilor Statului de către partenerii contractuali (adoptată);

27. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenției Domeniilor Statului de către partenerii contractuali.

Lege ordinară. Camera Deputaților este Cameră decizională.

Votul, vă rog.

 

Cu o majoritate incontestabilă: 247 de voturi pentru, 2 împotrivă și 13 abțineri propunerea a fost adoptată.

Domnule deputat Pavel Horj, vă rog, explicarea votului.

 
 

Domnul Pavel Horj:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Aș dori să vă spun că în cadrul Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal au existat discuții privind oportunitatea adoptării acestei legi. Această lege învestește cu titlu executoriu contractele Agenției Domeniului Statului ca să-și poată recupera creanțele mai ușor de la parteneri.

Având în vedere că în general contractele sunt guvernate de principiul libertății contractuale, am discutat dacă este oportun să punem unul din parteneri într-o poziție mai favorabilă. Aș spune că până la urmă Partidul Național Liberal a achiesat votării acestui act normativ, pentru că au existat situații paradoxale în care redevențele plătite de anumiți agenți economici erau inferioare valorii subvențiilor.

Ba, mai mult, după cum se știe, în subvenții intervenea și participația statului, atât în cofinanțare, cât și în prefinanțare. Deci, de multe ori plătea statul, iar cel care era partener contractual nu-și îndeplinea obligația.

Pentru a rezolva toate problemele care apar la nivelul tuturor partenerilor dintr-un contract, trebuie neapărat să se ia în considerare modificarea legislației referitoare la executarea silită, pentru că în acest moment sunt foarte multe lipsuri. Nu aș vrea să vă spun decât faptul că de multe ori într-un contract cu un titlu executoriu, cu o hotărâre judecătorească, până când ajunge un partener să obțină acea hotărâre, debitorul își transferă activul pe mai multe societăți succesive, neputând fi tras la răspundere să-și plătească datoriile.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, domnule deputat. Continuăm votul nostru.

 
Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

28. Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale.

Lege organică. Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Vă rog să votați.

179 de voturi pentru, 5 abțineri, 67 de voturi împotrivă.

Votul favorabil propunerii comisiei.

Propunerea legislativă pentru completarea art.13 al Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie);

29. Propunerea legislativă pentru completarea art.13 al Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată.

Lege organică. Comisia propune respingerea propunerii legislative. Camera Deputaților este Cameră decizională.

Votul dumneavoastră, doamnelor și domnilor colegi.

 

Cu 128 de voturi pentru, 98 împotrivă și 18 abțineri nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi adoptată.

30. Propunerea legislativă privind modificarea alineatului 2 al articolului 1 din Legea...

Domnule deputat Săpunaru, vă cer scuze, vă rog să poftiți să explicați poporului votul dumneavoastră.

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

Nu neapărat poporului, poate să auziți și dumneavoastră. Orice fel de inițiativă în ceea ce privește asistența socială a persoanelor vârstnice a fost refuzată de Ministerul Muncii cu obstinație, explicându-se că vor să facă un cod al asistenței sociale, că au de gând să facă nu știu ce modificări în Legea asistenței sociale. Nu am cerut foarte mult. Avem o problemă socială gravă, pot să existe persoane vârstnice care au un atac, pot să fie paraplegici, sunt bolnavi o anumită perioadă de timp. Trebuie să fie și acești oameni îngrijiți. În atare condiții, eu vă spun că aștept ca odată și odată domnul Șeitan să vină cu acele modificări ale asistenței sociale, să rezolve asemenea probleme, nu cumva să facă reduceri de personal și acolo și reduceri financiare.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Doamna Aura Vasile, explicați votul și dumneavoastră înțeleg. Cu tot dragul pentru dumneavoastră. Vă rog.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Mă bucur că vă revăd și că astăzi conduceți cu multă pricepere ședința de vot final.

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Așa cum am spus și la dezbateri generale, grupul meu parlamentar a susținut această inițiativă legislativă, inițiativă legislativă care, la fel ca și inițiativele colegilor mei din Grupul Partidului Social Democrat și a altor colegi din cadrul Grupului Partidului Național Liberal, sunt respinse de o majoritate temporară, pe bandă rulantă, cu o promisiune la anul verii: vom scoate noi un cod care va cuprinde toate problemele celor năpăstuiți. Ca să spui celor asistați că au timp să aștepte în momentul în care au nevoie de proteze sau celor care sunt în situațiile arătate în expunerea de motive a acestui proiect, trebuie să te numești ministrul Șeitan, în condițiile în care de fiecare dată mai multe sindicate i-au spus să se pună în situația celor năpăstuiți, celor care au nevoie de asistența statului și pe urmă să vadă dacă poate să spună nu.

Grupul meu parlamentar militează pentru ca acești oameni care au nevoie, în acest moment, de stat pentru a putea să primească o mână de ajutor să nu moară de foame sau să se poată îngriji, pentru că nu primesc medicamente... cred eu că i-au părăsit.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna vicelider. Mulțumesc și pentru aprecieri.

Dacă între partidele noastre ar fi aceeași relație de simpatie...

Domnul deputat Botiș, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

 
 

Domnul Ioan-Nelu Botiș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Fiind membru al Comisiei pentru muncă și protecție socială, cu siguranță avem foarte multe inițiative legate de zona socială și am avut șansa ieri să auzim chiar din partea domnului ministru Șeitan ceva despre Codul de asistență socială. Acest lucru înseamnă că astăzi, în cursul dimineții, domnul ministru Șeitan a prezentat în ședința de Guvern principalele linii de elaborare a Codului de asistență socială.

Deci, nu au fost nici un fel de amenințări că va fi cândva depus. Acest cod este discutat deja în Guvern și probabil că în următoarea perioadă va ajunge în Comisia pentru muncă și protecție socială.

Ideea noastră, în comisie, a fost aceea de a accepta toate aceste inițiative ca amendamente la cod, pentru că noi credem că pe zona socială trebuie să avem un asemenea cod care să cuprindă toate reglementările din zona socială.

În consecință, poziția noastră și în comisie a fost aceea de a accepta diferite propuneri și variante de modificare pe legile sociale, dar cu ideea de a le duce ca amendamente pe Codul de asistență socială.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Stimați colegi,

Continuăm ședința noastră consacrată votului final.

 
Propunerea legislativă privind modificarea alineatului 2 al articolului 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

30. Propunerea legislativă privind modificarea alineatului 2 al articolului 1 din Legea nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat.

Lege ordinară. Camera Deputaților este Cameră decizională. Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Votul dumneavoastră, stimați colegi.

Cu 180 de voturi pentru, 60 împotrivă și 9 abțineri propunerea a fost admisă.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

31. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea.

Lege ordinară. Camera Deputaților este Cameră decizională. Comisia propune respingerea proiectului de lege.

Vă rog să votați. 222 de voturi pentru, 10 abțineri și 7 împotrivă. propunerea a fost admisă.

Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

32. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor.

Lege ordinară. Camera Deputaților este Cameră decizională. Comisia propune respingerea proiectului de lege.

Vă rog să votați.

Cu o majoritate considerabilă: 227 de voturi pentru, 5 abțineri și 16 voturi împotrivă propunerea a fost admisă și proiectul de lege a fost respins. Propunerea comisiei, domnule președinte.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de Urgență nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Următorul punct pe ordinea de zi, 33, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal.

Lege ordinară. Camera Deputaților este Cameră decizională. Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Vot final. Vă rog să vă hotărâți.

135 voturi pentru, 101 împotrivă și 17 abțineri. Propunerea comisiei de respingere a propunerii legislative a fost votată.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

34. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope. Lege ordinară. Camera Deputaților este Cameră decizională.

Stimați colegi, vă rog să urmăriți cu atenție procesul de vot. Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Vă rog să votați.

128 de voturi pentru respingerea propunerii, 102 împotrivă și 22 abțineri. Proiectul de lege a fost respins.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

35. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989.

Lege cu caracter ordinar. Camera Deputaților este Cameră decizională. Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Votul, colegilor dragi.

 

153 de voturi pentru propunerea comisiei, 71 împotrivă și 23 de abțineri. Propunerea comisiei a fost admisă, proiectul respins.

Domnul deputat Firczak. Motivarea votului înțeleg, da? Aveți microfonul, domnule coleg.

 
 

Domnul Gheorghe Firczak:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Îmi exprim regretul că această lege a fost respinsă. Era vorba, de fapt, de 50 de eroi-martiri din Timișoara, cărora trebuiau să li se suplimenteze indemnizațiile pentru urmașii acestora și nu cred că ar fi fost un efort financiar atât de mare, ținând cont de semnificațiile Revoluției române din decembrie 1989.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, domnule coleg.

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial nr.200 din 23 martie 2007 cu modificările și completările ulterioare (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie).

Domnilor colegi, urmează punctul 36, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial nr.200 din 23 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Lege organică. Camera Deputaților este Cameră decizională. Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Vă rog să treceți la vot și să nu discuția între dumneavoastră, ci doar cu conștiința dumneavoastră.

 

Propunerea nu a trecut, nu a întrunit numărul de voturi: 136 pentru, 88 împotrivă, 18 abțineri.

Nu pot să vă refuz această plăcere, doamna deputat. Vă rog, cu tot dragul.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

În numele Grupului Partidului Social Democrat și a Partidului Conservator, domnule președinte de ședință, vreau să reamintesc că vor veni o serie de legi pe care Guvernul Boc le consideră de importanță națională, cum este Legea învățământului și altele. Dacă veți continua să fiți numai 128, 135 cei care votează pentru Guvern, vă atrag atenția de acum, să nu dați vina pe noi, pentru că noi ne vom abține, pentru că sunt neconstituționale acele proiecte de lege.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Domnilor colegi, ne revedem săptămâna viitoare, luni. Până atunci, să auzim numai de bine.

 
 

*

Ședința s-a încheiat la ora 13,40.

 
     

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 28 février 2021, 15:30
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro