Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2010 > 18-05-2010

Ședința Camerei Deputaților din 18 mai 2010

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.9 Culiță Tărâță - solicitare adresată ministrului agriculturii rurale de a prezenta o informare referitoare la mai multe acțiuni aflate în dezvoltare la acest minister;

Domnul Culiță Tărâță:

Domnule președinte,

Vă rog să-mi permiteți să solicit domnului ministru Dumitru Mihai, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, să prezinte o informare referitoare la mai multe acțiuni...

Domnul Mircea Dușa:

Domnule deputat, cred că ați auzit apelul meu și de aceea ați și venit în sală.

Domnul Culiță Tărâță:

... aflate în dezvoltare la acest minister.

A. Proiectul "Reabilitarea și reforma sectorului de irigații al României", proiect dezvoltat prin acordul de împrumut semnat de reprezentanții autorizați ai Guvernul României și ai Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

În cuprinsul informării solicit să se răspundă și la următoarele întrebări cu legătură directă la proiect:

 • cum a fost reabilitată infrastructura în sistemul de irigații Terasa Viziru, Terasa Brăilei, Câmpia Covurlui, Șagu și Șemlac din județul Arad;
 • valoarea sumelor alocate;
 • modalitatea de atribuire a lucrărilor care s-au efectuat la aceste sisteme de irigații;
 • cum s-a făcut, cine, în ce bază și documentele care au materializat activitatea de recepție a lucrărilor realizate la aceste lucrări;
 • care este suprafața de teren irigată după finalizarea, recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor realizate, având în vedere suprafața de teren irigată înainte de începerea lucrărilor de irigații. Vă solicităm să precizați datele în unitatea de măsură (hectare), menționând suprafața irigată la începutul lucrărilor, cea existentă la 31 decembrie 2008 și la 31 decembrie 2009;
 • este reală suprafața de 110.000 hectare, valoare care este vehiculată în documentele de specialitate?

B. Despre intervențiile realizate la rețeaua de conducte de irigații îngropate sub pământ solicit următoarele precizări punctuale, cu explicații detaliate:

 • precizați suprafețele agricole unde s-au realizat lucrări la acest tip de conducte de irigații în cadrul proiectului menționat anterior;
 • menționați, conform documentelor economice legale și a celor de recepție a lucrărilor, data la care s-au realizat lucrările, identificarea suprafeței agricole, numărul de înregistrare al acesteia la Ministerul Finanțelor;
 • prezentați valoarea reală totală a facturilor la care s-au făcut aceste reabilitări și valoarea acestora menționată în contractul inițial semnat înainte de începerea lucrărilor de reabilitare.

C. Despre activitatea privind reforma instituțională a sectorului din economie denumit îmbunătățiri funciare.

 • solicit să fiu informat cu privire la valoarea sumei alocate pentru achiziționarea studiului privind capacitatea de plată a OUAI, de a plăti întregul cost al serviciilor de irigații în perspectiva eliminării subvențiilor operaționale pentru irigații începând cu anul 2010;
 • care a fost eficiența achiziționării acestui studiu, având în vedere că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nu a acționat în niciun fel pentru rezolvarea acestei situații;
 • dacă în secolul XXI este absolut necesar ca achizițiile în legătură cu dotările tehnice să fie făcute cu utilaje pentru irigații care sunt depășite din punct de vedere moral și tehnic; mă refer la aripile de ploaie care sunt mutate manual în condițiile când tehnica modernă presupune pornirea automată cu telecomandă a unui sistem de irigații; exemplific prin utilajul denumit aripă de ploaie, utilaj static, care în secolul XXI este mutat în funcție de zona de irigat manual;
 • dacă așa se lucrează în anul 2010, de ce ați achiziționat motorete pentru intervenție specială și eficientă la defecțiunile ce apar în procesul tehnologic?
 • câte motorete ați achiziționat, care este prețul de catalog și prețul final de achiziție, care este numele furnizorului și al producătorului?
 • cine a propus această modalitate de intervenție și poziția persoanei în cadrul sistemului agricol al României?

D. Solicit să fiu informat cu privire la contractul, de orice natură este, între Ministerul Agriculturi si Dezvoltării Rurale si SC "Electroalfa" SRL Botoșani, județul Botoșani. In conținutul explicațiilor veți face referirii explicite la:

 • modul de atribuire al contractului, modul de efectuare al lucrărilor, unde, când, cu ce utilaje, proprietarul utilajelor, modul de recepție al lucrărilor executate, documente întocmite, persoane participante, mandat de reprezentare al semnatarilor din partea statului, nume pronume, funcție și numărul deciziei, atribuțiile fișei postului persoanelor semnatare. Unde s-a realizat recepția efectivă, în cazul efectuării la locul reabilitării, ordinul de deplasare al funcționarului (lor) de stat care au participat la recepție, mijlocul de transport, foaia de parcurs și dispoziția de a părăsi Bucureștiul și de a se deplasa la locul de recepție;
 • cât au funcționat în mod efectiv, încontinuu, aceste reabilitări, după realizarea lor și recepția finală, pe bază de documente:
 • ce perioadă de timp fizic au funcționat, în anul 2009, obiectivele reabilitate de această firmă și în ce zone agricole;
 • care este valoarea inițială a contractului și devizul final acceptat pentru care s-a dispus plata, inclusiv contul și denumirea beneficiarului contului în care s-a făcut transferul bancar.

E. Despre contractul ce este identificat cu numele de cod C12 , în valoare de peste douăzeci milioane dolari SUA, vă solicităm să ne puneți la dispoziție următoarele date :

 • cine și prin ce document a dispus trecerea pe ordinea de zi a licitației;
 • persoana care a dispus forma de licitație și modalitatea în care a transmis mesajul;
 • unde s-a organizat licitația, membrii comisiei de licitație, pregătire, experiență profesională, firme participante, alte date tehnice cerute obligatoriu de lege;
 • cine a câștigat licitația, pentru ce motive, ce elemente din oferta făcută a permis declararea acestei firme ca și câștigător;
 • care este valoarea reală a contractului sau valoarea la care s-a semnat contractul.

F. Despre perdelele forestiere:

 • precizați cu exactitate unde au fost plantate perdele forestiere noi, unde au fost refăcute sau reamenajate;
 • menționați numele localităților, numărul de inventar existent la Ministerul Finanțelor, forma de proprietate a terenului, cine este administratorul terenului;
 • aceste amenajări forestiere (perdele) pot fi vizionate la locul unde au fost realizate. Ce elemente de detaliu puteți face despre suprafața de 71 de hectare și 42 de hectare perdele forestiere;
 • unde sunt, pe teritoriul României, în cât timp pot fi vizionate, eventual până la sfârșitul lunii mai 2010, dacă ele există și au fost recepționate, iar lucrările au fost decontate;
 • cine este persoana care a aprobat decontarea, transferul bancar și în ce cont au intrat sumele de bani.

G. Referitor la contractele cu SC VEGA 93 SRL Galați și SC ARGOS SA. Vă solicităm să ne faceți o prezentare a contractelor încheiate între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și SC "VEGA 93" SRL Galați și SC "ARGOS" S.A.:

 • cum au fost atribuite ;
 • cine a dispus atribuirea lor;
 • valoarea inițială a contractelor și cea finală ;
 • cine a recepționat lucrările, în ce bază ;
 • cine a dispus recepția și în baza cărei dispoziții legale;
 • contravaloarea lucrărilor a fost decontată? Când și de către cine.

În finalul intervenției mele, solicit ca explicațiile ce vor fi prezentate în scris, în timp legal, să se răspundă punctual la întrebările puse, cu argumente legale și materialele solicitate, fără a omite anumite întrebări, sau a prezenta un răspuns la toate aspectele puse în discuție.

Atenționăm asupra faptului că fiecare din elementele aduse în atenția dumneavoastră necesită o abordare diferită pentru că problemele sunt diverse și fac referire la multe compartimente de activitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, inclusiv activitatea legală de recepție finală a lucrării executate pentru că decontul a fost făcut în totalitate din bani publici, într-o perioadă de criză economică.

Solicit informare în scris, în termen legal.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Dușa:

Au depus declarații în scris de la Grupul parlamentar al PDL următorii deputați: Marius Rogin, Silviu Prigoană, Claudia Boghicevici, Cornel Ghiță, Ioan-Nelu Botiș – două, Ștefan Pirpiliu, Daniel Geantă, Dănuț Liga, Cosmin Popescu, Constantin Severus Militaru, Constantin Chirilă, Petru Călian, Gheorghe Ciobanu, Daniel Buda, Marius Cristian Dugulescu, Andrei Valentin Sava, Ioan Oltean, Alin Popoviciu, Cornel Știrbeț, Alin Trășculescu, Strugaru Stelică.

Din partea Grupului parlamentar al PSD: Ioan Sorin Roman – două, Ion Dumitru, Filip Georgescu, Valeriu Zgonea, Mircea Drăghici, Ion Călin, Florin-Costin Pâslaru, Marian Ghiveciu, Vasile Popeangă, Neculai Rățoi, Eugen Bejenariu, Cristian Rizea, Manuela Mitrea.

Din partea Grupului parlamentar al PNL: Gheorghe Dragomir, Teodor Atanasiu, Marin Almăjanu, George Dumitrică, Andrei Dominic Gerea, Radu Stroe, Titi Holban, Bogdan Radu Țimpău, Lucia-Ana Varga, Nini Spunaru, Leocadia Gavrilescu, Ioan Țintean, Cornel Pieptea, Cristian Buican, Horea-Dorin Uioreanu, Viorel Palașcă, Virgil Pop, Dan Motreanu, Cristian Adomniței, Relu Fenechiu.

Din partea deputaților independenți Vasile Soporan.

Declar ședința dedicată declarațiilor politice închisă.

Vă doresc o zi bună.

Reluăm la ora 10 dezbaterile generale la proiectul de Lege privind educația națională.