Ioan Oltean
Ioan Oltean
Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.81/28-05-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
19-03-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 18-05-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2010

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.51 Ioan Oltean - declarație politică având tema "Investițiile și rolul lor în creșterea economică în perioada următoare";

 

Domnul Ioan Oltean:

"Investițiile și rolul lor în creșterea economică în perioada următoare"

Fără discuție, traversăm cu toții o perioadă foarte dificilă din punct de vedere economic. Ne întrebăm care este cea mai bună cale de acțiune pentru a îmbunătăți situația creată ca urmare a recentelor decizii ale guvernului, decizii dureroase, dar necesare. Din acest motiv, aș vrea ca astăzi să analizez o temă pe care mulți economiști, specialiști și analiști economici o consideră salvatoare și, într-un fel, de limitare a pierderilor personale, și anume cea a intensificării procesului investițional în țara noastră în perioada imediat următoare.

Este de la sine înțeles că prima sferă, cea a investițiilor, o cuprinde pe cea de-a doua, a dezvoltării economice. Investițiile sunt o categorie de cheltuieli care influențează în cea mai mare parte viitorul, în sensul că de ele depind creșterea și perfecționarea potențialului productiv al unei entități economice și apariția de noi capacități de producție într-o ramură a economiei. În același timp, se fac importante cheltuieli de investiții pentru dezvoltarea bazei materiale a activităților social-culturale, precum și pentru construcția de locuințe. Investițiile fac legătura dintre prezent și viitor în orice economie sănătoasă. Dincolo de orice teoretizare, acumularea de capital fix, atât productiv, cât și neproductiv, construirea de clădiri de locuit, școli, teatre, asigură premisele ridicării standardului de viață al populației.

Noțiunea de investiții într-o accepțiune mai largă este sinonimă cu cea de alocare, plasare, dotare, iar într-un sens mai restrâns, financiar-contabil, reprezintă o cheltuială făcută pentru obținerea de bunuri materiale și servicii cu valoare mare și durată de folosință îndelungată. În condițiile conducerii economiei pe principii administrative, investițiile reprezintă numai ceea ce se alocă pentru crearea și dezvoltarea bazei materiale de producție și a celei pentru sectorul social-cultural. Economia concurențială, însă, implică o schimbare a opțiunii privind noțiunea de investiție. Ea e determinată de circulația capitalului pe piață, de lupta concurențială, de profitul așteptat.

În aceste condiții, problematica investiției este abordată de la sursa ce acoperă cheltuielile respective. A investi înseamnă a aloca resurse pentru sporirea capitalului real existent la un moment dat. Așa cum arată specialiștii, investițiile reprezintă angajarea resurselor cu speranța realizării unor beneficii în decursul unei perioade de timp. Aceste formulări pun în evidență conținutul concret, material al investițiilor, și scopul final - profitul. Mijloacele bănești alocate pentru investiții au ca sursă economiile entităților economice și cele ale populației, iar destinația lor poate fi activitatea economică propriu-zisă sau plasamentele financiare.

Noțiunii de investiții îi este alăturată noțiunea timpului - element definitoriu al procesului investițional. Nu trebuie neglijată, în acest sens, ideea că investiția este o cheltuială certă pentru un viitor incert, din care reiese că investiției îi este inerent riscul.

Sintetizând toate aceste considerații, acțiunea de a investi trebuie să releve faptul că aceasta reprezintă o plasare de fonduri bănești într-o acțiune, proiect sau operațiune pentru a crea un spor de avuție, adică exact ceea ce ne trebuie nouă acum. Scopul urmărit nu constă numai în obținerea de bunuri și capacități de producție, ci și a unui profit.

Nu trebuie să uităm că există un decalaj de timp între momentul investirii și cel al obținerii rezultatelor și veniturilor scontate. Ele sunt o cheltuială efectuată în prezent, certă, în scopul obținerii unor efecte viitoare, adeseori incerte. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că pentru a produce acumulări viitoare de capital fix este necesară funcționarea în parametrii normali a întregului sistem economic. Referitor la rolul investițiilor în dezvoltarea economică, lucrurile sunt clare și nu pot fi contestate de nimeni.

Din punct de vedere conceptual, implicațiile pozitive la nivel macroeconomic ale acțiunii de a investi se referă la susținerea creșterii economice, fapt ce se realizează diferențiat, în funcție de forma pe care o îmbracă investiția străină directă.

Trebuie să înțelegem că depinde numai de noi să fim convingători în atragerea investițiilor străine. În cazul unei investiții pe loc gol, creșterea economică se datorează creării unei noi capacități de producție, locurilor de muncă suplimentare, apariției unui nou consumator și plătitor de taxe. Pe de altă parte, experiența ultimilor ani ne-a arătat că prezența investițiilor străine stimulează și investițiile interne, întrucât producătorii autohtoni vor fi interesați în creșterea eficienței activității și îmbunătățirea calității output-urilor, fie pentru a face față concurenței datorate prezenței investitorilor străini în sectorul de activitate respectiv, fie pentru a dobândi calitatea de furnizori ai investitorului străin. În plus, firmele locale pot dobândi acces la canalele de distribuție ale investitorului străin, caz în care vor fi interesate în creșterea producției și a calității bunurilor realizate.

Acestea sunt datele problemei și a acționa în acest sens, pentru stimularea prin mijloace economice a ieșirii din criză, poate fi o soluție la problemele cu care cu toții ne confruntăm în prezent.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 31 march 2020, 9:44
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro