Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.84/04-06-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 25-05-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2010

5. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului:

   

În continuare, lucrările ședinței au fost conduse de domnul Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Continuăm lucrările noastre cu ședința consacrată răspunsurilor la întrebările dumneavoastră și, evident, cu cea consacrată prezentării pe scurt a unor interpelări membrilor Guvernului Boc.

Începem cu ședința consacrată răspunsurilor orale la întrebări.

Din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, îl avem prezent pe domnul secretar de stat Dănuț Apetrei pentru a-i răspunde domnului deputat Morega Dan Ilie, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.

Domnul Morega este? Nu este.

Domnule ministru, prezentați un răspuns în scris domnului deputat, pentru a afla răspunsul exact la întrebarea pe care a adresat-o domnia sa.

 
Pâslaru Florin-Costin

Din partea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, îl avem prezent pe domnul secretar de stat Dumitru-Nicu Cornoiu, pentru a prezenta răspunsul la întrebarea formulată de către domnul deputat Pâslaru Florin-Costin, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, întrebare ce se referă la măsurile concrete ce le aveți în vedere pentru sprijinirea șomerilor în demararea unei afaceri.

Dacă domnul Pâslaru este. Da, domnul deputat este.

Domnule ministru, vă rog să prezentați răspunsul distinsului nostru coleg.

 

Domnul Dumitru-Nicu Cornoiu (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Răspunsul se adresează domnului deputat Florin-Costin Pâslaru și răspunde la întrebarea "Măsuri concrete pentru sprijinirea șomerilor în demararea unor afaceri".

În condițiile dificile induse de actuala criză economico-financiară, stimularea cadrului general de înființare a noilor afaceri constituie o necesitate pentru asigurarea creșterii numărului întreprinderilor active pe piață, precum și pentru creșterea locurilor de muncă.

În acest context, vă informăm că, potrivit Legii nr.76/2002 privind asigurările pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, șomerii beneficiază de o serie de măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă. În cadrul acestor măsuri, la art.57 alin.(1) lit.e) este prevăzută și acordarea de consultanță și asistență pentru începerea unor activități independente sau pentru inițierea unei afaceri.

Serviciile de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri se acordă la cerere persoanelor în căutarea unui loc de muncă sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare, metode și tehnici eficiente de management și alte servicii de consultanță.

Aceste servicii sunt gratuite o singură dată pentru fiecare perioadă în care persoana respectivă se află în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, în vederea creării de noi locuri de muncă, în Legea nr.76/2002, la art.86, este stipulat: "Pentru crearea de noi locuri de muncă, prin înființarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii, unități cooperatiste, asociații familiale precum și activități independente desfășurate de persoane fizice autorizate se pot acorda din bugetul asigurărilor pentru șomaj credite în condiții avantajoase. Creditele se acordă în baza unor proiecte de fezabilitate proporțional cu numărul de locuri de muncă ce vor fi create pentru o perioadă de cel mult trei ani de zile pentru investiții, inclusiv perioada de grație de maximum șase luni și respectiv un an de zile pentru asigurarea producției, cu o dobândă de 50% din dobânda de referință a Băncii Naționale a României.

În județele în care rata medie anuală a șomajului s-a situat peste rata medie anuală a șomajului pe țară, comunicată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, creditele se acordă în anul calendaristic următor cu o dobândă de 25% din dobânda de referință a NBR.

Beneficiarii de credite acordate în condițiile prevăzute trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă cel mult 249 de angajați și/sau membri cooperatori, cu raporturi de muncă sau de serviciu; activitatea de bază să se realizeze în producție, servicii sau în turism, pe cel puțin 60% din numărul locurilor de muncă nou create prin înființarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii ori de unități cooperatiste să fie încadrat personal provenind din rândul șomerilor înregistrați la agențiile de ocupare a forței de muncă; personalul încadrat în condițiile prevăzute la lit.c) să fie menținut în activitate cel puțin trei ani; locurile de muncă avute în vedere la acordarea de credite să nu fie locuri de muncă vacante, rezultate în urma încetării raporturilor de muncă a unor angajați, în ultimele 12 luni premergătoare încheierii contractului de creditare."

Legea nr.76/2002 stipulează în mod expres că șomerii care se obligă să înființeze întreprinderi mici și mijlocii, unități cooperatiste, asociații familiale sau care desfășoară în mod independent o activitate economică în calitate de persoane fizice autorizate, au prioritate la obținerea creditelor în condiții avantajoase.

Potrivit Legii nr.12/2010, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, suma totală care poate fi utilizată în acest an pentru acordarea de credite, conform prevederilor art.87 din Legea nr.76/2002, cu modificările și completările ulterioare, este de 20,6 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din această sumă este de 1,5 milioane de lei.

Pentru crearea de noi locuri de muncă, stimularea spiritului antreprenorial, dezvoltarea mediului de afaceri și nu în ultimul rând, sprijinirea șomerilor în dezvoltarea propriei afaceri, se pot acorda și fonduri nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Acestea se acordă în baza unor proiecte de fezabilitate, proporțional cu numărul de locuri de muncă ce vor fi create pentru înființarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii, unități cooperatiste, asociații familiale, precum și activități independente desfășurate de persoanele fizice autorizate care își desfășoară activitatea în localități confruntate cu fenomene de sărăcie, excluziune socială, din cauza nivelului ridicat al șomajului.

O condiție pentru acordarea acestor fonduri asociațiilor familiale înființate de șomeri, precum și șomerilor care au dobândit calitatea de persoane fizice autorizate să desfășoare în mod independent o activitate economică, este ca pe toate locurile de muncă nou create să încadreze în muncă pe o perioadă nedeterminată șomeri pe care să-i mențină în activitate cel puțin patru ani.

Contribuția beneficiarului trebuie să fie de cel puțin 25% din valoarea proiectului de fezabilitate depus. Conform prevederilor art.110 alin.(2) din Hotărârea guvernamentală nr.376/2002 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, acordarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj de credite în condiții avantajoase și fonduri nerambursabile se face cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis, în baza schemelor de ajutor de minimis elaborate cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituite prin Ordinul președintelui Agenției de Ocupare a Forței de Muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Reglementările privind schema de ajutor de minimis se regăsesc pe site-ul Autorității de Management a Programului Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane, www.fse.romania.ro., secțiunea cerere de propuneri de proiecte, schemă de ajutor de minimis, precum și liniile de finanțare aferente schemelor de ajutor de stat și ajutor de minimis.

Conform art.71 alin.(1) din Legea nr.76/2002, cu modificările și completările ulterioare, consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru înființarea unei afaceri se acordă gratuit, la cerere, persoanelor în căutarea unui loc de muncă sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare, metode și tehnici eficiente de management și alte servicii de consultanță, după cum urmează: persoanele prevăzute la art.16 din lege, o singură dată pentru fiecare perioadă în care se află în căutarea unui loc de muncă; persoanelor care au calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor de șomaj, o singură dată pentru fiecare perioadă în care au calitatea de asigurat; studenților care solicită acordarea de credite cu dobândă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile legii invocate.

Precizăm că în temeiul dispozițiilor art.16 din Legea nr.76/2002 cu modificările și completările ulterioare, beneficiari ai prevederilor acestei legi sunt persoanele în cutarea unui loc de muncă aflate în una din următoarele situații: au devenit șomeri în sensul prevederilor art.5 pct.4 lit.c), respectiv acele persoane care nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activități autorizate, potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare; nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituții de învățământ sau după satisfacerea stagiului militar; ocupă un loc de muncă și din diferite motive, doresc schimbarea acestuia; au obținut statutul de refugiat sau altă formă de protecție internațională, conform legii, cetățeni străini sau apatrizi care au fost încadrați în muncă sau au realizat venituri în România, conform legii.

Serviciile specializate de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru încheierea unei afaceri, astfel cum prevede alin. (3) al aceluiași articol, se pot acorda individual sau în grup, în funcție de opțiunile și nevoile solicitanților, după cum urmează: consultanța individuală constă, în principal, în asistență tehnică în procesul înființării unei firme, cum ar fi: elaborarea actului constitutiv; stabilirea obiectului de activitate; înregistrarea persoanei juridice sau persoanei fizice; încheierea de contracte; legalizări de acte; elaborarea planului de afaceri.

De asemenea, instruirea antreprenorială de grup cuprinde instruiri modulare în probleme referitoare la management, marketing, tehnici de vânzare, legislație, contabilitate și evidență primară, întocmirea planurilor de afaceri.

Metodele de lucru care vor fi utilizate, în principal, în acordarea serviciilor pot fi: expunerea teoretică, predarea noțiunilor generale de management, marketing, tehnici de vânzare, contabilitate și evidență primară, legislație și întocmirea planului de afaceri; discuții individuale sau de grup, în care vor fi supuse studiului teme practice, la care individul sau grupul, sub îndrumarea consultantului, va căuta soluții; studii de caz; exemple de agenți economici cu domenii diverse de activitate; modul în care au fost demarate și dezvoltate afacerile; lucrări individuale periodice; teme de sinteză pentru lucrul acasă; întocmirea de către participantul la serviciile de consultanță a unor proiecte de plan de afaceri, care îi vor servi acestuia ca instrument necesar în administrarea propriei afaceri și în relațiile cu diverși finanțatori; prezentarea unor proiecte de plan de afaceri, care să constituie model în realizarea propriilor planuri ale beneficiarilor.

Față de cele de mai sus, precizăm că măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă menționate, reglementate prin Legea nr.76/2002, cu modificările și completările ulterioare, sunt de natură să ofere premisele necesare pentru începerea de către persoane care se confruntă cu un risc de șomaj a unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri, prin dezvoltarea capacității antreprenoriale, precum și pentru accesul acestor persoane la suportul financiar acordat în vederea creării de noi locuri de muncă, prin înființarea sau dezvoltarea de activități independente sau de afaceri.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Vreau să îi rog pe cei ce urmează - pe domnii secretari de stat - să-și sintetizeze răspunsul. Conform Regulamentului Camerei Deputaților, răspunsul se prezintă pe o durată de maximum 3 minute. Este o sinteză a răspunsului dat în scris.

V-aș ruga foarte mult, să aveți în vedere acest lucru pentru viitor.

Domnule deputat, dacă doriți să interveniți sau să cereți clarificări sau să vă exprimați mulțumirea față de răspunsul pe care l-ați primit, vă rog s-o faceți.

Aveți la dispoziție 2 minute.

 
 

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Mult prea mult.

Un răspuns peste așteptări, bine elaborat.

Vă mulțumesc mult.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc foarte mult, domnule deputat. Mă bucur că ați primit un răspuns foarte bun.

În continuare, îl invit la microfon pe domnul secretar de stat Anton Marin, din partea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pentru a prezenta răspunsul aceluiași domn deputat, Pâslaru Florin.

Domnule secretar de stat, pe scurt, vă rog să sintetizați răspunsul.

 
 

Domnul Anton Marin (secretar de stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii):

Mulțumesc, domnule președinte.

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale derulează, anual, prin direcțiile regionale de drumuri și poduri, un program de întreținere periodică, care ține de drumuri naționale, care presupune realizarea de tratamente bituminoase, așternere de covoare asfaltice, straturi rutiere foarte subțiri, precum și alte lucrări specifice de intervenție punctuală.

Menționăm că față de necesarul cheltuielilor de întreținere a drumurilor naționale, estimat pentru anul 2010, în valoare de 1.992,3 milioane lei, bugetul alocat efectiv este de 515,2 milioane lei, sumă care înghite și datoriile aferente anului 2009. În acest context, fondurile disponibile strict pentru activitatea de întreținere din acest an reprezintă aproximativ 8% din necesarul solicitat.

Vă prezentăm bugetul de venituri pentru activitatea de întreținere, pentru anii 2008 - 2009 și 2010. Pentru anul 2008, au fost alocate de la bugetul de stat suma de 763,6 milioane lei; pentru anul 2009, suma de 811,7 milioane lei; pentru anul 2010, suma de 515,2 milioane lei.

În baza sumelor prezentate mai sus, pentru anii 2007 - 2009, au fost executate lucrări de întreținere periodică, după cum urmează: în anul 2010, s-au executat 1.370.000 mp reparații cu mixtură asfaltică, 886 km tratamente bituminoase, 126 km straturi bituminoase foarte subțiri, 109 km covoare asfaltice, 81 km ramforsări sistem rutier; în anul 2008, s-au executat 1.402.670 mp reparații cu mixtură asfaltică, 86,44 km tratamente bituminoase, 208 km straturi bituminoase foarte subțiri, 134 km covoare asfaltice, 4,89 km îmbrăcăminți bituminoase ușoare, 49 km ramforsări sistem rutier; în anul 2009, s-au executat 1.240693 mp reparații cu mixtură asfaltică; 264 km tratamente bituminoase; 393,14 km straturi bituminoase foarte subțiri, 471,51 km covoare asfaltice, 280,27 km ramforsări sistem rutier; pentru anul 2010, în cadrul Programului de punere în ordine a drumurilor naționale, sunt prevăzute următoarele lucrări de întreținere: 2.671.273 mp reparații asfaltice, 1.225.827 mp decolmatări și desfundări șanțuri și rigole, 4.955 bucăți curățare și decolmatare podețe, 1.658 bucăți întreținere curentă la poduri, 10.882 bucăți montat indicatoare noi, 11.145 km marcaje rutiere și 2.669 km întreținere parapeți direcționali.

În ceea ce privește întreținerea pe autostrăzile A1 București - Pitești, centura Pitești și autostrada A2 București - Constanța, în anul 2009 au fost semnate contracte pentru întreținerea multianuală a acestora.

Aceste contracte au fost semnate cu o întârziere considerabilă, datorită numeroaselor contestații depuse în urma procedurilor de achiziție publică, ceea ce a condus la creșterea numărului de lucrări de întreținere necesare a fi efectuate pe autostrăzile menționate anterior.

În anul 2010, în funcție de necesități și de bugetul alocat pe autostrăzile A1 și A2, sunt prevăzute următoarele lucrări: pentru Autostrada 1, reparații cu mixtură asfaltică, între 10.000 și 72.000 mp, întreținerea gardurilor de protecție, între 10 și 75 km, covoare bituminoase, între 2 și 19 km, parapet metalic, între 12.000 și 105.000 m; pentru Autostrada A2, reparații cu mixtură asfaltică între 3.115 - 32.000 mp, întreținerea gardurilor de protecție, între 25 și 85 km, covoare bituminoase, între 4 și 36 km, montare indicatoare rutiere, portaluri, stâlpișori de dirijare, parapeți, plăcuțe și butoni reflectorizanți, între 100 și 500 bucăți.

Pentru implicarea mai activă a factorilor de conducere de la nivelul companiei și a direcțiilor regionale, se verifică și se analizează modul și stadiul de realizare a criteriilor de performanță, precum și cele specifice, și, după caz, se aplică măsuri de sancționare conform prevederilor legale.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Domnule deputat Pâslaru, aveți microfonul.

 
 

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Mulțumesc mult.

Bănuiesc că răspunsul scris este mult mai detaliat, dovadă de bună documentare.

Mulțumesc mult.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, domnule deputat.

Mulțumesc, domnule ministru.

Vă dorim să aveți o seară frumoasă, în continuare.

 
 

Din partea Ministerului Sănătății, nu avem prezent pe domnul secretar de stat.

Doamna deputat Pocora Cristina-Ancuța nu este nici domnia sa prezentă.

Din partea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, nu avem prezent. Îl avem prezent pe domnul deputat Mircia Giurgiu.

O să rog stafful tehnic să atenționeze președintele Autorității despre obligativitatea prezenței unui demnitar la ședința de răspunsuri la întrebările adresate conducătorilor acestei instituții.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului care, de asemenea, trebuia să dea un răspuns domnului deputat Mircia Giurgiu, solicită, din motive justificate, o amânare pentru ședința următoare.

Domnule deputat, vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Domnule președinte

O singură precizare, nu ne supărăm că nu au venit astăzi, dar ar fi bine să vină, totuși, să încerce să rezolve acele probleme. Sunt probleme punctuale, care pot fi rezolvate foarte ușor.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Nu, dar trebuie să cunoască conducătorii acestor instituții centrale că este obligatorie prezența la ședința consacrată răspunsurilor la întrebările adresate de către parlamentarii noștri.

Cu aceasta, am epuizat lista cu deputații care trebuiau să beneficieze astăzi de răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 1:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro