You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 08-06-2010

Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2010

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.49 Marius Cristinel Dugulescu - declarație politică intitulată "Universitatea în parteneriat cu mediul privat - o soluție pentru profesionalizarea absolvenților";

 

Domnul Marius Cristinel Dugulescu:

"Universitatea în parteneriat cu mediul privat - o soluție pentru profesionalizarea absolvenților"

Universitatea nu este și nu trebuie să devină ex abrupto o școală de meserii, ci trebuie să rămână un loc unde primează reflecția teoretică și pregătirea intelectuală a tinerilor care vor activa mai apoi pe piața muncii din România. Dincolo de acest punct de vedere perfect legitim, Universitatea trebuie să furnizeze mediului public și privat, specialiști în diversele domenii de pregătire, iar specializarea presupune o permanentă dualitate: teorie și practică. De aceea, o soluție viabilă și sustenabilă pentru profesionalizarea viitorilor absolvenți este, fără îndoială, parteneriatul universităților cu mediul privat, prin programe de finanțare și pregătire profesională, dincolo de zidurile spațiului universitar.

Un studiu realizat de Agenția Română pentru Asigurarea Calității și centrul Educația 2000+ relevă că jumătate dintre absolvenții facultăților de drept și inginerie susțin că nu au obținut în facultate abilitățile și competențele cerute la locul de muncă, în timp ce specialiștii în IT se plâng de vechimea sistemelor de operare predate în universitățile de profil. Multe dintre programele universitare românești eșuează mai ales la nivelul formării abilităților și competențelor profesionale, precum și în dreptul abilităților personale (comunicare interpersonală, orientare profesională și capacitatea de angajare și adaptare la piața muncii). Activitățile care ar trebui să conducă la crearea deprinderilor și a competențelor (laboratoare, studii de caz, proiecte, practică) sunt inadecvate (dacă ne referim la dotările laboratoarelor din învățământul tehnic) sau desfășurate în mod formal (practica studenților).

Într-un astfel de context, al unei economii dinamice pentru care primează competitivitatea și sustenabilitatea investițiilor pe termen mediu și lung, se impune dezvoltarea unui parteneriat real și bine susținut între universitate și mediul de afaceri, instituțiile statului și organizațiile nonguvernamentale, cu implicarea activă a organizațiilor studențești. Investițiile în sistemul educațional universitar trebuie să vizeze în mod prioritar crearea unor burse private pentru susținerea studenților performanți, implementarea și dezvoltarea internship-ului ca formă de activitate practică a studenților, stabilirea unor study-tours în firmele și companiile din zona locală de afaceri, propunerea și finanțarea unor noi programe de cercetare, susținerea universității în organizarea conferințelor și a simpozioanelor, inițierea unor contracte de servicii cu instituțiile de cercetare, oferirea unor granturi de cercetare. Trebuie subliniat în acest sens, faptul că rolul donațiilor care se pot îndrepta spre universități, dinspre mediul privat, este de a menține excelența în spațiul universitar; donațiile nu constituie un substitut pentru alte surse de finanțare și presupun un parteneriat echitabil între finanțator și finanțat, pe principiul beneficiilor reciproce.

Este foarte important ca un număr semnificativ de programe de master sau doctorat să fie oferite în urma unui parteneriat între universitate și o companie, instituție sau organizație nonguvernamentală, realizându-se astfel o tranziție legitimă a studentului dinspre mediul universitar spre angajator.

Pe de altă parte, universitățile trebuie să fie deschise către nevoile mediului privat, oferind programe de studii în domeniile cerute cu preponderență pe piața muncii, posibilități de identificare a studenților potriviți pentru a fi profesionalizați, de a iniția și organiza cursuri sau programe de formare continuă și de a oferi posibilități de promovare în universitate a partenerilor externi.

Doamnelor și domnilor deputați, se impune crearea unui cadru legislativ relevant în materia practicii studenților; universitățile fiind obligate prin lege să asigure un număr suficient de locuri de practică. Să faciliteze apoi, agenților economici, instituțiilor sau ONG-urilor interesate, promovarea ofertei de locuri de practică, fără a intermedia în mod direct relația dintre partenerii externi și studenți. De asemenea, trebuie promovate mecanisme legislative eficiente de stimulare a acordării burselor private, în strânsă legătură cu centralizarea datelor din fiecare universitate la nivel național, pentru a verifica eficacitatea acestor mecanisme.

Universitatea în parteneriat cu mediul privat va conduce în mod incontestabil la dezvoltarea și consolidarea învățământului universitar românesc, dar mai ales la profesionalizarea absolvenților, prin explorarea alternativelor propuse de mediul privat, unde competiția încurajează excelența.