Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.95/18-06-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 08-06-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2010

15. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea de către Guvernul României a amendamentelor, adoptate la 30 iunie 2007, la Bruxelles, la Convenția pentru înființarea unui Consiliu de Cooperare vamală, încheiată la 15 decembrie 1950, la Bruxelles (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 324/2010

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția 13: Proiectul de Lege pentru acceptarea de către Guvernul României a amendamentelor, adoptate la 30 iunie 2007 la Bruxelles, la Convenția pentru înființarea unui Consiliu de Cooperare Vamală, încheiată la 15 decembrie 1950 la Bruxelles.

Din partea Ministerului Finanțelor, distinsa noastră secretar de stat Grațiela Iordache. Dacă nu șchiopătează și ministerul.

Doamna Grațiela Denisa Iordache (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Numai eu, domnule președinte.

Vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor deputați, bună ziua!

Prezentul act normativ are ca obiect acceptarea de către România a două amendamente la Convenția pentru înființarea unui Consiliu de Cooperare Vamală.

Precizăm că România a aderat la Convenție pentru înființarea acestui consiliu. În anul 1968, la data de 30 iunie 2007, Consiliul de Cooperare Vamală a adoptat o recomandare pentru amendarea a două articole din Convenție. În baza amendamentelor respective, practic, orice uniune vamală sau economică poate deveni parte contractantă la convenția sus-menționată.

Părțile contractante la această convenție trebuie să notifice Ministerului Afacerilor Externe al Belgiei acceptarea amendamentelor, Belgia fiind depozitarul convenției sus-menționate, iar, până în prezent, cele două amendamente au fost acceptate de 40 din țări din cele 174 de țări participante.

Menționăm că această măsură nu are impact bugetar și, față de cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice propune și roagă să se adopte prezentul act normativ.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Doamna ministru, vă mulțumim și noi.

Din partea grupurilor parlamentare, dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Domnul președinte al comisiei sesizate în fond. Vă rog să o faceți dumneavoastră, să supliniți acest dezinteres.

Domnul Vasile Bleotu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La întocmirea raportului s-a avut în vedere atât avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cât și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. La lucrările comisiei au participat 34 de deputați din totalul de 35 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate de voturi.

Menționăm că proiectul de lege este de competența decizională a Senatului, iar, în urma dezbaterii proiectului de lege, în ședința din 1 iunie 2010, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma prezentată de inițiator.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Nu avem intervenții la dezbateri generale.

Art.106, prevederile acestuia se regăsesc și acum, ca fiind îndeplinite.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 20 november 2019, 15:56
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro