Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 14, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.127/24-09-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 14-09-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 14, 2010

  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.  

Ședința a început la ora 16,30.

Lucrările au fost conduse de doamna deputat Roberta Alma Anastase, președintele Camerei Deputaților, și de domnul deputat Valeriu Ștefan Zgonea, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistați de domnii deputați Mihai Alexandru Voicu și Sever Voinescu-Cotoi, secretari ai Camerei Deputaților.

*

   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților și anunț că din totalul celor 333 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 212; sunt absenți 121, din care un număr de 9 deputați participă la alte acțiuni parlamentare.

Pentru început, în conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă informez că au fost distribuite tuturor deputaților ordinea de zi pentru ședințele de plen din zilele de marți, 14, și miercuri, 15 septembrie, programul de lucru pentru perioada 13 - 18 septembrie, lista rapoartelor depuse în perioada 8 - 14 septembrie și informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților, care urmează să fie avizate de comisiile permanente, sumarul privind conținutul fiecărui Monitor Oficial al României, Partea I.

Dacă nu sunt observații la ordinea de zi, vă propun să intrăm în dezbaterea proiectelor aflate pe ordinea de zi.

Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei...

Pe procedură, domnul Oajdea, vă rog.

 
   

Domnul Daniel Vasile Oajdea:

Stimați colegi,

Astăzi am intrat, cât și în zilele trecute, pe site-ul Camerei Deputaților, încercând să văd ce vom discuta astăzi. Am observat, deși am atras atenția și altădată, că era afișată ordinea de zi din data de 8 septembrie a.c.

Conform Regulamentului Camerei Deputaților, proiectul ordinii de zi trebuie adoptat în Biroul permanent în ziua de miercuri a săptămânii anterioare. Aș ruga Biroul permanent să nu facă dintr-o excepție o regulă și să țină cont, astfel încât să respecte Regulamentul și să avem ordinea de zi adoptată în timp.

Altminteri, noi nu vom fi un for de dezbateri, ci vom fi doar o simplă unealtă. (Opoziția aplaudă și strigă "Bravo!")

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule Oajdea,

Vreau să vă informez asupra faptului că Biroul permanent s-a reunit miercuri și ați avut ordinea de zi din 8 septembrie, iar astăzi nu au fost operate modificări în ordinea de zi.

Domnul Marton Arpad.

 
   

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Doamnelor și domnilor,

De data aceasta, domnul Oajdea nu are dreptate nici din punct de vedere regulamentar, pentru că avem o prevedere regulamentară conform căreia, tocmai de aceea, se țin ședințele de luni, ca în aceste ședințe ale Birourilor permanente să fie completate cu acele elemente care în decursul zilelor de comisii, adică miercuri și joi, au fost finalizate și depuse rapoartele.

Deci, teoretic este o cutumă și, mai mult, este o prevedere regulamentară că ceea ce s-a decis miercuri poate fi completat cu ceea ce a intervenit până luni.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc mult.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente.  

Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente.

Este vorba de un articol unic: doamna deputat Teodora Virginia Trandafir, aparținând Grupului parlamentar al PDL, este desemnată în calitatea de membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Reexaminarea, la cererea Președintelui României<B>, </B>a Legii parteneriatului public-privat. (PL-x 299/2010/1.09.2010) (rămasă pentru votul final);  

Punctul 5. Reexaminarea, la cererea președintelui României, a Legii parteneriatului public-privat.

  Aprobarea ordinii de zi.  

Doamna Aurelia Vasile (din sală):

Trebuia să supuneți la vot ordinea de zi.

   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Am întrebat dacă sunt observații la ordinea de zi, dacă sunt completări.

Nefiind, atunci... se consideră adoptată.

Vă mulțumesc.

 
Reexaminarea, la cererea Președintelui României<B>, </B>a Legii parteneriatului public-privat. (PL-x 299/2010/1.09.2010) (rămasă pentru votul final);  

Dacă din partea inițiatorilor dorește să ia cineva cuvântul? este vorba de Legea parteneriatului public-privat. Nu.

Din partea comisiei sesizate în fond, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități sau cine va susține raportul? Domnule secretar, vă rog.

   

Domnul Gabriel Andronache:

Mulțumesc, doamna președinte.

Raport comun asupra cererii de reexaminare a Legii privind parteneriatele încheiate între sectoarele public și privat.

În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate, spre dezbatere, cu cererea de reexaminare a Legii privind parteneriatele încheiate între sectoarele public și privat, formulată de președintele României, în temeiul art.77 din Constituția României.

Legea a fost adoptată de Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, în ședința din 28 iunie 2010, și trimisă la promulgare în data de 5 iulie 2010.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Legea trimisă spre promulgare are ca obiect de reglementare modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat.

Cererea de reexaminare vizează dispozițiile art.24, articol ce poate crea confuzie pe piață, ca urmare a neoperării distincției privind regimul juridic general prevăzut de OUG nr.34/2006 și cel derogatoriu prevăzut de prezentul act normativ.

De asemenea, în cererea de reexaminare se propune și modificarea art.28 alin. (2), și anume depunerea unei garanții de 2% din valoarea estimată a contractului.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în ședința din 24 august 2010, a aprobat cererea de reexaminare.

În conformitate cu art.61 și 135 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au dezbătut cererea de reexaminare în data de 7 septembrie a.c.

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat, în calitate de invitați, reprezentanții Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

În urma dezbaterilor și a punctelor de vedere formulate, membrii celor două comisii au hotărât să supună plenului Camerei Deputaților raportul de adoptare a Legii privind parteneriatele încheiate între sectoarele public și privat, cu amendamente, ca urmare a reexaminării.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc mult.

Intervenții în cadrul dezbaterilor generale dacă sunt din partea grupurilor parlamentare?

Vă rog frumos, domnul Surdu.

 
   

Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Ca unul dintre inițiatori, am fost "pentru" și când am votat legea prima dată și sunt "pentru" a o vota și acum. Legea este una așteptată de mediul privat, cât și de către cei care lucrează în domeniul public.

Este o lege bună. Se vorbește de ea de câțiva ani de zile și sper că, așa cum a prezentat Comisia juridică, de disciplină și imunități reformularea articolelor pentru care legea a fost trimisă la reexaminare, să satisfacă exigențele tuturor grupurilor parlamentare.

Deci vă invit să fiți de acord și să votăm această lege.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc, domnule Surdu.

Nu mai sunt alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale.

Intrăm în dezbaterea pe articole a legii, cu amendamentele care apar în raport.

La punctul 1 sunt amendamente admise. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 2 - observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 3 - observații? Nu sunt.

Avem și un amendament respins. Dacă dorește să-l susțină cineva? Nu.

De altfel, acest raport a fost adoptat în unanimitate în comisie.

 
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare. (PL-x 389/2010) (amânarea dezbaterii)  

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care vizează Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare.

Mi-a fost comunicat faptul că nu există raport.

Vă rog, domnule vicepreședinte.

   

Domnul Adrian Henorel Nițu:

Raportul pentru acest proiect de lege nu a fost încă elaborat, pentru că nu a fost discutat în Comisia pentru buget, finanțe și bănci. Are termen mâine, în ședința comisiei, pentru a fi dezbătut acest proiect de lege, urmând ca raportul să fie înaintat în cursul săptămânii viitoare.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc mult.

Imediat ce vom avea raportul, îl vom lua în discuție.

La punctul 7 avem reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România.

De asemenea, nu există raport. Să sperăm că vor veni cu raportul ca să putem să luăm în discuție acest punct.

 
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu - Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. (Pl-x 480/2009) (retrimisă comisiilor)  

Punctul 8. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii și industriei alimentare.

Domnule Toader, aveți cuvântul.

   

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Această propunere, inițiată de 14 parlamentari, care a fost respinsă în Senat, și are și un punct negativ din partea Guvernului, eu, la solicitarea colegilor mei, aș dori să o întoarcem la comisie, pentru a vedea dacă putem, prin anumite modificări, să obținem și de la guvern un eventual aviz și să fiți de acord să o întoarcem la comisie.

Termen: două săptămâni.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Vă rog să pregătiți cartelele de vot.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

Votul s-a încheiat: 102 voturi pentru, 5 împotrivă, nicio abținere.

La punctul 9 este Proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice.

Vreau să vă spun că Biroul permanent a aprobat ca pe perioada desfășurării dezbaterilor proiectelor de lege, astăzi, în plenul Camerei Deputaților, să se desfășoare și ședința Comisiei pentru muncă și protecție socială, care sperăm noi că va finaliza acest raport.

În momentul în care el va fi gata, va intra cu prioritate pe ordinea de zi.

La punctul 10, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2010 pentru completarea titlului XI "renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente.

Este procedură de urgență.

Dau cuvântul reprezentantului inițiatorilor: Guvernul? Înțeleg că nu a ajuns încă.

Bun, amânăm până în momentul în care vine.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri. (PL-x 379/2010) (rămas pentru votul final)  

Punctul 12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

Este procedură de urgență.

Reprezentantul Guvernului? Vă rog, aveți cuvântul.

   

Domnul Mihail Vasile-Ozunu (secretar de stat, Ministerul Apărării Naționale):

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ca urmare a procesului de reorganizare și restructurare, Ministerul Apărării Naționale se confruntă cu o situație fără precedent, respectiv acumularea unor mari cantități de muniție atipică; de asemenea, blindate, autovehicule, nave și aeronave, unele depozitate corespunzător, altele mai puțin, și care prezintă un grad de risc ridicat pentru personal și mediu.

Încercările de a valorifica aceste bunuri prin Romtehnica nu au dat rezultate.

Drept urmare, propunem transmiterea, cu titlu gratuit, către operatorii economici din Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, pentru a fi delaborate, casate. în felul acesta și operatorii economici vor avea de lucru, și Ministerul Apărării Naționale reușește să rezolve problema cu care se confruntă.

Pentru aceasta vă rog să acordați votul dumneavoastră pentru acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc și eu.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor? Nu sunt.

Raportul comisiei?

Din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, vă rog.

 
   

Domnul Gheorghe Ana:

Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, trimis cu adresa Proiect de Lege nr.379/21 iunie 2010 și înregistrat cu nr.32/197 din 22.06.2010.

Consiliul Legislativ, cu nr.427/14.04.2010, a avizat favorabil, cu observații și propuneri, proiectul ordonanței de urgență.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea armamentului, muniției, explozibililor, blindatelor, autovehiculelor, tractoarelor sau a produselor realizate în cadrul contractelor de cercetare științifică din administrarea și evidența Ministerului Apărării Naționale, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, în vederea delaborării sau casării și a valorificării deșeurilor rezultate, utilizând capacitățile de producție ale operatorilor aflați sub autoritatea Ministerului Economiei.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată.

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, domnul secretar de stat Mihail Vasile-Ozunu, șeful Departamentului pentru relația cu Parlamentul și informare publică, și domnul lt.col. Mihai Dănilă, consilier juridic în cadrul Direcției pentru relația cu Parlamentul și asistență juridică a Ministerului Apărării Naționale.

La ședința comisiei, din 23 iunie 2010, au fost prezenți 19 deputați din totalul de 25 de membri ai acesteia.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 16 iunie 2010.

Potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma dezbaterilor din ședința din 23 iunie 2010, cu unanimitate de voturi pentru, comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea acestui proiect de lege cu amendamente.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Nu sunt solicitări de intervenții pentru dezbaterile generale.

Atunci intrăm în dezbaterea pe articole.

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 2 - observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 3 - observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 4 - observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 5 - observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 6 - observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.7 - observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 8 - observații? Nu sunt. Adoptat.

Rămâne pentru votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2010 pentru completarea titlului XI Renta viageră agricolă din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente. (PL-x 224/2010) (rămas pentru votul final)  

Punctul 10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2010 pentru completarea titlului XI "renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente.

Procedură de urgență.

Reprezentantul Guvernului, vă rog.

   

Domnul Tanczos Barna (secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale):

Mulțumesc, doamna președinte.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2010 pentru completarea titlului XI "renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 a fost inițiat de Guvern, având în vedere că, după anul 2009, renta viageră nu mai poate fi plătită, fiind considerată un ajutor de stat.

Drept urmare, a fost nevoie de modificarea cadrului legal, iar legislația internă specifică trebuia modificată, intenționându-se armonizarea acestuia cu prevederile tratatului de aderare, și anume: drepturile născute în baza solicitărilor înregistrate până în data de 31.12.2009, inclusiv, să fie analizate și plătite mai departe, potrivit reglementărilor legale în vigoare, iar legislația internă să exprime clar neacceptarea de noi solicitanți de rentă viageră, după data de 01.01.2010.

Așadar, este necesară adoptarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2010, rugându-vă să votați pentru.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Raportul comisiei, vă rog, domnule secretar.

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

Comisia juridică, de disciplină și imunități împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2010.

Potrivit dispozițiilor art.75 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă.

Obiectul de reglementare v-a fost prezentat de reprezentantul Guvernului.

În urma dezbaterilor, cele două comisii sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună spre dezbatere și adoptare raportul de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2010.

Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Rog a se reține că, din eroare, în raport a fost inclus faptul că ar exista amendamente admise. De fapt, raportul este adoptat în forma de la Senat, cu un singur amendament respins.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale?

O să intrăm în dezbaterea pe articole.

Titlu: Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2010 pentru completarea titlului XI "renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 2 - observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 3 - observații? Nu sunt. Adoptat.

Dorește cineva să susțină amendamentele respinse? Nu.

Rămâne pentru votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2007 pentru modificarea alin.(4) și (5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. (PL-x 141/2008) (rămas pentru votul final)  

Punctul 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2007 privind modificarea alin. (4) și (5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

Procedură de urgență.

Guvernul, vă rog, punctul de vedere.

   

Domnul Ionuț Sergiu Diacomatu (vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților):

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța de urgență a fost emisă pentru modificarea grilei de impozitare pentru vehiculele angajate în operațiuni de transport intern și internațional, conform angajamentelor asumate de România pentru conectarea modului de transpunere a Anexei nr.1 la Directiva 1999/62/CEE.

În conformitate cu calendarul stabilit în cadrul negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană, este necesar a se stabili grile diferite de impozitare pentru vehiculele înmatriculate în România și angajate în operațiuni de transport intern.

Vehiculele românești care desfășoară activități de transport internațional, beneficiind de avantajele oferite de piața unică, trebuie să plătească impozitele minime stabilite prin Directiva 1999/62/CEE privind taxarea autovehiculelor de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.

Vă mulțumesc frumos.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Raportul comisiei, vă rog.

 
   

Domnul Adrian Henorel Nițu:

Raport comun suplimentar asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2007 pentru modificarea alin. (4) și (5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

Cu adresa PL-x 141/6 mai 2010, Biroul permanent, conform art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a sesizat Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru industrii și servicii pentru reexaminarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2007 pentru modificarea alin. (4) și (5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, în vederea întocmirii unui raport comun suplimentar.

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. (4) și (5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii unor grile diferite de impozitare pentru vehiculele angajate în operațiuni de transport intern și internațional, conform angajamentelor asumate de România în cursul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ și ale Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în forma propusă de inițiator, în ședința din 12 martie 2008.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților și face parte din categoria legilor ordinare.

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cele două comisii au reexaminat proiectul de lege în ședințe separate. Astfel, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a examinat proiectul de lege în ședința din 11 mai 2010 iar Comisia pentru industrii și servicii a examinat proiectul de lege în ședința din 8 iunie 2010.

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Administrației și Internelor, domnul Liviu Grădinaru, secretar de stat, și din partea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, doamna Jaqueline Iordan, director general, doamna Pop Carmen, șef serviciu, și domnul Sorin Dumitrescu, consilier.

În urma dezbaterii proiectului de lege, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi să supună spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege cu amendamentele admise, prezentate în anexă.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt. Atunci, intrăm în dezbaterea pe articole. Înțeleg că nu sunt amendamente nici admise, nici respinse.

Titlul: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2007 pentru modificarea alin.(4) și (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

La art. 1. Observații? Nu sunt.

La art. 2. Observații? Nu sunt.

Rămâne la votul final.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. (PL-x 508/2009) (retrimis comisiei)  

Punctul 13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Domnule Mircea Toader, vă rog.

   

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Fiindcă mi-a suflat colegul, aceasta solicit, retrimiterea la comisie, dar nu pentru că a suflat, ci pur și simplu trebuie să vină un punct de vedere al Comisiei Europene și până nu îl are pe acesta, nu putem să discutăm această inițiativă. Și vă rog să retrimiteți la comisie, dar cu termen mai lung, de trei săptămâni; poate până atunci vine punctul de vedere.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Vă supun la vot. Vă rog să pregătiți cartelele. Votul este deschis, vă rog să votați.

 
     

Domnul Mircea-Nicu Toader (din sală):

Nu merge!

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Funcționează.

105 voturi pentru, un vot împotrivă și nicio abținere.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării Programului Prima casă. (PL-x 353/2010) (rămas pentru votul final)  

Punctul 14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării Programului "Prima casă".

Guvernul? Este procedură de urgență. Punctul de vedere al Guvernului.

   

Domnul Ionuț Sergiu Diacomatu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Aș vrea să vă precizez, în câteva puncte, ce a fost introdus nou prin această ordonanță de urgență.

În primul rând, a fost clarificată definiția beneficiarilor programului, astfel încât, potrivit actualelor reglementări, rezultă fără echivoc faptul că toți cei care până la data solicitării creditului în cadrul programului nu au deținut niciodată în proprietate exclusivă, împreună cu soțul sau soția, o locuință, indiferent de modul de dobândire, pot beneficia de credite garantate în cadrul programului. Beneficiarii pot achiziționa inclusiv locuințele construite și date în exploatare prin programele derulate de ANL.

În al doilea rând, întrucât potrivit unui amendament adoptat prin Legea de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 se pot acorda garanții pentru construcția de locuințe în cadrul Programului "Prima casă", au fost introduse reglementări în vederea înscrierii în Cartea funciară a următoarelor garanții, imperios necesare, pentru construcția de locuințe atât în regim individual, cât și în sistem asociativ: ipoteca pe locuința viitoare în favoarea statului român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, cu obligația notării prealabile a autorizației de construire în Cartea funciară; ipotecă legală de rang I în favoarea statului român asupra terenului pe care se construiesc locuințele, prin Ministerul Finanțelor Publice și ipotecă legală de rang II în favoarea finanțatorului asupra terenului pe care se construiesc locuințele.

În al treilea rând, pentru asigurarea unei garanții efective pentru riscul de credit la care este expus statul român, prin eliminarea oricăror bariere în procedura de executare silită imobiliară a fost eliminată cerința privind asigurarea spațiului minim de locuit pentru beneficiarul care nu și-a respectat obligația de plată a ratelor restante și pentru care statul a efectuat plata valorii de executare a garanției.

În al patrulea, și nu în ultimul rând, pentru a se evita executarea garanțiilor de stat în situația creditelor aflate în dificultate din diverse motive (decesul beneficiarului, pierderea locului de muncă, precum și altele), a fost reglementată posibilitatea de preluare a creditelor de către persoane care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, în cazuri temeinic justificate, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice.

În considerarea celor de mai sus prezentate, Ministerul Finanțelor Publice susține Proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2010 în forma adoptată de Senat, precum și cu amendamentele aduse de către Comisia buget-finanțe a Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc frumos.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Raportul comisiei.

 
   

Domnul Adrian Henorel Nițu:

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării Programului "Prima casă".

Cu adresa PL-x 353 din 31 mai 2010, Biroul permanent a sesizat, în procedură de urgență, pentru examinare și avizare de fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării Programului "Prima casă".

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării Programului "Prima casă".

Reprezentantul Guvernului a prezentat obiectul de reglementare al legii, așa că, în cadrul comisiei, la întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 26 mai 2010.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților și face parte din categoria legilor ordinare.

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, domnul Drăgoi Bogdan, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice.

Raportul comisie a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării Programului "Prima casă", în ședința din data de 30 iunie 2010, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt. Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

 
Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli. (PL-x 227/2010) și Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli. (PL-x 330/2010)(retrimis comisiilor);  

Punctul 15. Proiectul de Lege privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli.

Dacă sunt intervenții din partea inițiatorului? Domnul Mircia Giurgiu.

   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

Suntem mai mulți inițiatori care am dorit să implementăm acest program. Este un program al Uniunii Europene și din acest an sperăm să fie implementat și la noi. Este vorba de fonduri europene de 4,9 milioane de euro. Cofinanțarea din partea României este de 1,6 milioane. Prin acest proiect o să rezolvăm cel puțin trei probleme. În primul rând, este vorba de sănătatea copiilor, care vor avea fructe proaspete, apoi vom sprijini producătorii agricoli români și nu în ultimul rând absorbția de fonduri europene.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu.

Nu mai sunt alte intervenții. Dacă există un punct de vedere din partea Guvernului pe acest subiect? Înțeleg că nu.

Raportul comisiei, vă rog.

 
   

Domnul Kötó Iosif:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere și avizare în fond cu Proiectul de Lege privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli.

Pentru întocmirea raportului, comisiile au analizat avizele primite de la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități, avizul Consiliului Legislativ, precum și punctul de vedere al Guvernului.

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea implementării programului de încurajare a consumului de fructe în școli. Se preconizează ca elevilor din clasele I-VIII, care frecventează învățământul autorizat, mai bine zis acreditat, să li se ofere gratuit fructe, Guvernul trebuind să stabilească produsele care se distribuie, modul de achiziție al acestora, perioada și frecvența distribuției.

Pentru anul 2010 se prevede oferirea de mere pentru o perioadă de maximum 100 de zile de școlarizare, în limita valorii zilnice de 0,3 lei/elev.

La lucrări au fost prezenți 50 de deputați din totalul de 58 de membri ai comisiilor.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camera Deputaților, Camera Deputaților este Camera decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 26 aprilie 2010.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituția Românie, republicată.

În urma dezbaterii în ședințele din 1, 9, 14 și 28 iunie 2010, comisiile, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, au propus plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise în anexă.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Stelian Fuia, vă rog.

 
   

Domnul Stelian Fuia:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege are raport de aprobare din partea celor două comisii, dar este o necorelare cu punctul de vedere al Guvernului. Și eu v-aș ruga frumos să amânăm și pct. 15 și pct. 16 pentru o săptămână, să le întoarcem la comisie, pentru a le corela cu punctul de vedere al Guvernului.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnul Surdu și domnul Mihai Voicu.

 
   

Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu:

Doamnă președinte, îmi cer scuze, dar noi am clarificat această chestiune în Comisia pentru agricultură, și anume: proiectul de lege al parlamentarilor este în regulă, a fost adoptat și de Comisia pentru agricultură, este și un punct de vedere al Guvernului, care este în regulă, și am respins ordonanța de urgență a Guvernului care a venit și ulterior proiectului de lege depus de parlamentari. Și ca să fiu sincer, ca de obicei, am considerat că Parlamentul este cel care are misiunea să facă legi și i-am dat Cezarului ce e al Cezarului.

Nu știu aici ce s-a întâmplat, nu știu de ce domnul președinte a cerut amânarea, pentru că legea este în regulă și vă propun să trecem la adoptarea acestei legi, cu atât mai mult cu cât școala a început și, în mod normal, conform prevederilor acestei legi, copiii de la clasa I la clasa a VIII-a ar trebui să beneficieze de fructul în școli din prima zi de școală. Poate chiar era foarte plăcut dacă în loc de alte, știu eu, nemulțumiri pe care le-au avut copiii, ar fi avut o fructieră cu câteva mere românești. Și apăs pe ideea de mere românești, pentru că nouă, celor care am inițiat - și eu sunt unul din cei care m-am alăturat unui grup de parlamentari - acest proiect de lege, ne-am gândit că în sfârșit merele românești, și sunt câteva zone, Mărăcineni, Bacău, Dâmbovița, Vâlcea, în care au mai rămas plantații pomicole performante. Și mă gândeam că în sfârșit merele românești, în loc să meargă la borhot pentru țuică, să se alăture prunelor, noi fiind un mare producător de prune, recunoscut, de altfel, cu plăcere de statisticile Uniunii Europene, pentru că nu le facem concurență, mi-ar fi făcut mare plăcere ca merele românești să găsească un debușeu și pe măsura consumului, care, în sfârșit, nu este foarte mare, dar este important, adică către școli.

Asta cu atât mai mult cu cât aș nominaliza un produs - făina de porumb. Cred că ați observat în ultimele 4-5 săptămâni de zile cam ce rupere de haine are loc în spatele unor tiruri care vin cu făină de porumb, nu spun din ce țară, pentru că asta este, deși noi suntem cred că numărul 1 sau cel mult numărul 2 în Uniunea Europeană ca producător de porumb, făină de porumb care este ajutor social din partea Uniunii Europene vine dintr-o altă țară și nu consumă porumbul românesc.

Măcar la mere să nu creăm "mărul discordiei" și să facem o compensare în ideea de a vota legea astăzi, ca să poată fi pusă rapid în aplicare și eventual prin normele de aplicare ale acestei legi, pe care urmează să le emită Guvernul și credem că domnul ministru Tabără, care a fost și dânsul la votarea acestei legi în comisie, va fi mult mai operativ și vom putea aduce mărul în școli.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Mihai Voicu pe procedură.

 
   

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Am observat că de mai multe ori, în cursul dezbaterii pe articole a unui proiect de lege, se solicită retrimiterea la comisie, invocând necesitatea de a avea un punct de vedere al Guvernului. Acest argument nu poate fi invocat, din două motive: dincolo de principiul constituțional al separației puterilor și al puterii legislative, dar sunt cel puțin două motive, fie ele și tehnice, pentru a nu putea invoca, totuși, în cursul dezbaterii pe articole, lipsa unui punct de vedere al Guvernului.

În primul rând că programarea unei inițiative legislative a parlamentarilor în dezbaterea în comisie și ulterior în plen se face numai după ce vine punctul de vedere al Guvernului. Deci, se presupune că acest punct de vedere a fost deja exprimat. Iar în al doilea rând, există și un timp limitat, și anume 30 de zile, în care Guvernul își poate exprima acest punct de vedere.

De aceea, eu, măcar și pentru faptul că nu este nevoie ca un lider de grup parlamentar să-și motiveze solicitarea de retrimitere la comisie, măcar să nu fim umiliți prin acest pretext că este nevoie de punctul de vedere al Guvernului.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Înțeleg că domnul Stelian Fuia vrea să clarifice. Din ce am înțeles eu, problema nu era de așteptat un punct de vedere al Guvernului, ci sunt două proiecte pe ordinea de zi care au același obiect de reglementare și ideea era să se decidă formula corectă.

Se referă la punctul 15 - Proiectul de Lege privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli (PL-x 227/2010) și la punctul 16 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli. (PL-x 330/2010).

 
   

Domnul Stelian Fuia:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Am cerut retrimiterea și trebuia să ascultăm punctul de vedere al Guvernului întâi, pentru că cele două legi au același obiect: legea Parlamentului și ordonanța de urgență.

În baza ordonanței de urgență s-a emis o hotărâre de Guvern publicată. S-au inițiat licitații pentru fructe, deci programul nu s-a oprit. Și ca să nu încurcăm lucrurile, dați-ne voie o săptămână să ne întoarcem la comisie, să le recorelăm cu punctul de vedere al Guvernului și să venim după aceea cu un punct de vedere comun cu Guvernul.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Banu și domnul Giurgiu.

 
   

Domnul Mihai Banu:

Doamna președinte,

Domnilor colegi,

Pentru a corecta o greșeală a colegului meu Victor Surdu, pentru a nu vă duce în teren și să explicați oamenilor că făina de porumb se mănâncă din Ungaria sau din Germania, ea se mănâncă din stocurile de intervenție. România, deocamdată, nu este participantă la constituirea stocurilor de intervenții, ca să aibă rezervă să trimită pe piață ca ajutor tot de la Comisia Europeană.

Să nu ne apucăm prin teritoriu să spunem cumva că, vezi Doamne, mâncăm mălai nu știu de pe unde, pentru că noi nu suntem în stare. Nu avem cum să-l dăm, pentru că nu avem constituite din producție românească stocuri de intervenții.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Giurgiu și domnul Márton Árpád imediat.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Propun o variantă: să adoptăm proiectul de lege și să retrimitem la comisie ordonanța. Și atunci am rezolvat toate problemele.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Márton Árpád.

 
   

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor,

În primul rând, comisia, în mod evident, din punct de vedere regulamentar, a greșit. Avem două rapoarte distincte. Când Regulamentul nostru prevede că atunci când avem două proiecte inițiative se face un singur raport pentru ambele. Ambele rapoarte sunt una după alta înșiruite, le avem pe ordinea de zi. Este și reprezentantul ministerului, ar fi bine să-l ascultăm și pe el. Dar, din punct de vedere juridic, vă pun următoarea întrebare și, stimați juriști, indiferent dacă sunteți susținători ai uneia sau alteia dintre legi, ordonanța, respectiv legea, se bazează pe o prevedere europeană care, prin ordonanță, actualmente funcționează. Se organizează licitații pentru anul care e în curs.

Din moment ce abrogați ordonanța, temeiul juridic, după momentul abrogării ordonanței și apariției abrogării ordonanței, ea dispare. Deci, temeiul juridic pentru acestea dispare din acel moment. Ceea ce s-a întâmplat înainte, nu este nici o problemă. Pe baza ordonanței nu se mai poate aplica.

Or, pentru ca să aplicați legea pe care o adoptăm, este nevoie să se adopte niște norme de aplicare a acestei legi. Deci, veți crea un haos legal, poate din orgolii proprii. Ar fi mult mai bine să adoptați ordonanța și să introduceți acele amendamente pe care le considerați bune în legea dumneavoastră. Deci, aceasta ar fi, din punct de vedere juridic și al stabilității juridice, soluția cea mai corectă. Altfel, veți crea un hiatus de câteva luni, în jur de trei luni, pe această piață.

Decideți cum doriți. În orice caz, pentru această retrimitere, este nevoie de votul Camerei Deputaților, indiferent dacă acceptăm sau nu acceptăm această retrimitere. Și încă o dată, doamnă președinte, vă rog să dați cuvântul și reprezentantului Guvernului.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Domnul Călian. Și mai doriți să luați cuvântul, domnule Surdu?

 
   

Domnul Petru Călian:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al PDL solicită retrimiterea la comisie atât a inițiativei legislative, cât și a ordonanței de Guvern, astfel încât să se soluționeze aceste divergențe în cadrul comisiei și eventual, dacă va fi cazul, să se vină cu un raport comun.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Domnule Surdu?

 
   

Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu:

Doamna președinte,

Înainte de a-mi expune punctul de vedere, v-aș solicita cu respect să auzim punctul de vedere al reprezentantului Guvernului.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Reprezentantul Guvernului, vă rog.

 
   

Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu:

Și solicit asta pentru că reprezentantul Guvernului a fost la Comisia pentru agricultură. Noi, în cadrul comisiei, de trei ori am amânat această lege până ne-am lămurit să votăm inițiativa parlamentară și să respingem ordonanța Guvernului. Fără prea multe emoții, am considerat că textul acesta este bun, am considerat că ordonanța Guvernului nu avea încă emise normele și așa mai departe. Dar o să revin după ce ascult punctul de vedere al Guvernului.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Ceea ce nu înțeleg eu este de ce nu ați făcut raport comun, așa cum cere Regulamentul. Cere în mod expres să nu veniți pe ordinea de zi cu două proiecte care se referă la același lucru.

Vă rog, punctul de vedere al Guvernului.

 
   

Domnul Tanczos Barna:

Mulțumesc, doamna președinte.

Am în față o inițiativă legislativă și un proiect de lege de aprobare a ordonanței.

Într-adevăr, dacă ne uităm la ordinea cronologică, inițiativa legislativă datează din 2009. Mi se pare justificată solicitarea, doamnelor și domnilor deputați, de a adopta inițiativa legislativă, având în vedere că Ordonanța de urgență a Guvernului a fost publicată în 2010, în luna mai, dacă nu mă înșel.

Dar, în cazul în care acest vot ar fi avut loc în sesiunea precedentă, în timpul verii s-ar fi dat o hotărâre de Guvern pentru aplicarea legii, pornită de la inițiativa legislativă și nu ar fi nicio problemă.

Acum două săptămâni, Guvernul, având în vedere că legea de aprobare nu a fost trecută prin Parlament în sesiunea precedentă, a trebuit să emită hotărârea de Guvern de aplicare a Ordonanței nr.24, pentru a pregăti procedurile de achiziție publică în fiecare județ, în fiecare localitate, pentru anul școlar 2010 - 2011. Aceste proceduri au și început.

Este adevărat faptul că, în baza Hotărârii de Guvern, mărul în școli se poate distribui începând cu 1 noiembrie, dar și în acest caz riscăm să bulversăm procedurile de achiziție deja pornite.

Cred că retrimiterea la comisie și găsirea soluției juridice favorabile, a celei optime, este soluția bună.

Vă mulțumesc frumos.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă rog, domnule vicepreședinte.

 
   

Domnul Kötó Iosif:

Comisia a luat decizia ca să adopte legea propusă de comisie și de Parlament pe baza unor argumente foarte raționale și bine gândite. Dar, într-adevăr, în contradicție cu Ordonanța de urgență se poate crea un haos legislativ.

În numele comisiei, eu propun să retrimitem pe un termen de o săptămână, să găsim soluția pentru eliminarea acestei situații.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Surdu.

 
   

Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu:

În mod normal, ar trebui să renunț, dar nu aș vrea să încalc un principiu pe care l-am stabilit în Comisia pentru agricultură. Atâta vreme cât noi am consumat timpul Parlamentului de trei ori câte trei ore pentru această lege și am găsit o soluție, cred că acum orice motivație care să vină în sprijinul reîntoarcerii la comisie și iar amânare și așa mai departe este păguboasă.

Avem o lege care, în sfârșit, dacă ne întoarcem putem găsi multe motive pentru care nu s-a votat până la 30 iunie, deci în sesiunea anterioară, cum putem găsi și alte motive, de ce nu s-a votat Legea nr.45 și iar am amânat-o, cu cercetarea agricolă și așa mai departe, Legea Camerelor agricole, putem pune o listă aici, că au fost alte și alte priorități și multe ore de polemici și legi pe care oamenii le așteaptă ca pe aer, tot le amânăm.

Fără să nominalizez, că nu-mi face plăcere să intru în viața oamenilor, pomenindu-le numele aici și mai ales să invoc faptul că sunt prea bătrân sau că nu cunosc anumite lucruri, vreau să vă spun că știu foarte bine despre acest fond de solidaritate al Uniunii Europene și, cu tot respectul pentru distinsul coleg care a invocat aici faptul că cel puțin eu, când vorbesc aici, vorbesc în numele Grupului parlamentar al PSD, în numele unui partid onorabil și cei vreo 70 de analiști pe care-i avem noi la Departamentul de agricultură îmi dau de obicei cifre exacte și informații corecte.

Dar, dacă dumneavoastră vi se pare că e corect ca, în vreme ce noi suntem sufocați de mălaiul românesc, să mâncăm mălai din afară pe motiv că nu suntem parte la constituirea fondului de solidaritate al Uniunii Europene, asta este o tragedie înălțătoare, când biruind, parlamentarii mor.

Deci, eu susțin ca pentru noua lege a fructului în școli să găsim o soluție ca să nu băgăm și mărul alături de mălai la solidaritatea Uniunii Europene, pentru că probabil am scăpat măcar la măr ca să nu devină un măr al discordiei ideea de a face un fond de solidaritate și să consumăm totuși merele noastre, că mai sunt câțiva fermieri care trag pe ultima sută de metri să-și dea duhul cu minim 14 stropiri pe an care costă o groază de bani și așa vin substanțele din Uniunea Europeană, pentru că acolo sunt cele mai înalte tehnologii în domeniu, la noi fiind mort cam tot ce înseamnă producere de pesticide, de insecto-fungicide și altele. Măcar merele pe care le producem, cu banii pe care-i plătim Uniunii Europene pentru substanțele pe care le importăm, să găsim o soluție ca la legea parlamentarilor să emită Guvernul o hotărâre de Guvern care să fie și în favoarea acestor membri ai Uniunii Europene care sunt fermierii producători de mere.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Attila Korodi.

 
   

Domnul Korodi Attila:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Stimate doamne și domni deputați,

Problema mărului românesc este una reală și numai în județul Harghita știu câtă bătaie de cap a cauzat aplicarea acestui act normativ în sensul bun al cuvântului și în sprijinirea producătorilor locali.

Dar, discutând lucrul acesta, nu putem face greșeala ca, aducând această tematică în dezbatere și am văzut colegi care au cerut să fie încă analizată, este bine că este analizată, dar să lăsăm o portiță, adică o fereastră deschisă, să anulăm, în momentul acesta, ordonanța de urgență care-și face efectul și măcar chiar și cu hibele acestei ordonanțe, copiii vor avea acces la mărul care este foarte important.

De aceea, ceea ce a spus și domnul Márton Árpad, ceea ce a subliniat și domnul vicepreședinte al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, trebuie să fim foarte stricți cu noi înșine și să acceptăm ca cele două acte normative să meargă înapoi la comisie și atunci poate se face și un raport comun, dar să fie făcut în așa fel, încât, odată să fie îmbunătățit pentru că avem deja experiență din țară și cred că fiecare coleg poate să aducă ceva în plus. Pe de altă parte, măcar actuala măsură să-și facă efectul și copiii să aibă acces la mărul deja facilitat prin actul normativ în vigoare.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Tinel Gheorghe. Și după care o să supunem la vot. O să vă rog să pregătiți cartelele.

 
   

Domnul Tinel Gheorghe:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

S-a spus aici că parlamentarii nu-și fac treaba. Se impută de 20 de ani că avem o clasă politică foarte slabă. Când, însă, avem inițiative parlamentare, ele sunt blocate. Nu vorbesc acum de legea privind consumul de fructe, dar vă spun că există o inițiativă a noastră de la începutul anului privind modificarea Legii vânătorii care de 6 luni de zile, 7 luni de zile este blocată la Guvern fără punct de vedere. E posibil să vină mâine-poimâine Guvernul printr-o ordonanță de urgență și să modifice exact ceea ce solicităm noi. Și, atunci, iarăși parlamentarii rămân fără inițiative parlamentare și fără activitate.

Eu cred că lucrurile astea ar trebui să le discutăm foarte serios, ar trebui să punem în practică regulamentul așa cum trebuie și ar trebui, în ordinea priorităților și în ordinea stabilită de regulament, să discutăm odată fondul și fondul este ce fac parlamentarii, adoptăm sau nu adoptăm inițiativele lor legislative? Noi am discutat în comisie de trei ori dacă luăm în calcul o variantă sau alta. Și de fiecare dată am spus varianta cea mai bună este asta. Eu nu neg că din varii motive Guvernul s-a mișcat și a emis și normele metodologice, dar procedural, legea, proiectul de lege pe care noi îl propunem, intra în vigoare și anula sau abroga ordonanța de urgență la momentul în care proiectul de lege propus de parlamentari intra în vigoare.

Deci, nu crea disfuncții. Dacă o întoarcem, o reîntoarcem la comisie, vă spun că în comisie s-ar putea să fie același punct de vedere al parlamentarilor. În fond și la urma urmei, susțin un principiu: munca și activitatea parlamentarilor. Și, aici, cred că, lăsând la o parte apartenența politică, este o problemă de principiu și de fond.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Deci, propunerea, până la urmă, a majorității membrilor comisiei este aceea de a se reîntoarce raportul pentru o săptămână, termen în care, perioadă în care dânșii să se lămurească și poate să vină cu un proiect comun.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

82 de voturi pentru, 27 împotrivă și trei abțineri. Termen - o săptămână.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2009 pentru completarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor. (PL-x 528/2009) (rămas pentru votul final)  

La punctul 17 avem Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2009 pentru completarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor.

Vă rog.

   

Doamna Irina Alexe (șef departament, Ministerul Administrației și Internelor):

Vă mulțumesc.

Bună seara!

Potrivit dispozițiilor Legii privind statutul polițistului și ale Legii privind statutul cadrelor militare, polițiștii și cadrele militare în activitate au dreptul la o compensație pentru chirie de până la 50% din salariul de bază, în situația în care nu li se poate asigura un spațiu corespunzător.

Întrucât în anul 2009, Ministerul Administrației și Internelor s-a aflat în imposibilitatea de a mai acorda compensația lunară pentru chirie cadrelor militare și polițiștilor aflați în activitate, pentru soluționarea acestei situații, prin ordonanța supusă astăzi aprobării a fost abilitat Ministerul Administrației și Internelor să poată închiria pe o perioadă determinată spații locative pe care să le pună în mod gratuit la dispoziția personalului instituției care îndeplinește condițiile legale.

Având în vedere aceste considerente, vă rugăm să fiți de acord cu adoptarea proiectului de lege în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Doamna președinte Sulfina Barbu. Vă rog, raportul comisiei.

 
   

Doamna Sulfina Barbu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

În baza art.95 și art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate cu raport pe fond pentru acest proiect de act normativ.

La întocmirea prezentului raport comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

Obiectul de reglementare al proiectului de act normativ v-a fost prezentat de către reprezentantul Guvernului. Comisiile propun plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. A fost dezbătut în comisiile sesizate în fond, în data de 25 noiembrie 2009 Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și în 15 decembrie 2009 Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

La dezbateri au participat 27 de deputați din totalul de 31 de membri ai Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și 20 de deputați din totalul de 24 al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Raportul comun a fost adoptat cu majoritate de voturi în Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și unanimitate de voturi în Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 27 octombrie 2009.

În consecință, vă propunem adoptarea acestui raport, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare? Domnul Oajdea PDL, după care dumneavoastră, vă rog.

 
   

Domnul Daniel Vasile Oajdea:

Domnilor colegi,

Sigur, nu vreau să comentez dacă e corect sau nu să se asigure aceste sporuri, mergând până la 50%, polițiștilor. Dar, în condițiile actuale de criză, în care s-au scos aceste sporuri de la personalul didactic - știți la ce mă refer - sporul de navetă, nu mi se pare corect ca cadrelor militare sau polițiștilor care, oricum, au venituri mai mari, să li se acorde aceste sporuri.

Pe de altă parte, reprezentantul Guvernului a afirmat aici că, într-adevăr, în 2009, nu au fost bani pentru plata acestor sporuri, dar, din câte știu eu, în 2010 s-au plătit și banii pentru 2009. De aceea, solicit reprezentantului Guvernului să facă și această precizare, dacă este adevărat sau nu.

Deci, prin urmare, consider că Guvernul ar trebui să facă o analiză completă și să nu trateze diversele categorii profesionale cu unități de măsură diferite.

Știm cu toții că pentru cadrele didactice suma acordată pentru navetă era chiar mult mai mică și totuși la aceștia s-a scos în integralitate, iar la polițiști și armată se încearcă sub toate formele să se păstreze. Nu spun că este corect să se scoată. Poate este bine să rămână. Dar, în acest caz, trebuie reanalizat și pentru cadrele didactice și nu trebuie tratat cu unități de măsură diferite sau cu perioade sau în perioade de timp diferite.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Aurel Vlădoiu:

Doamna președinte,

Grupul parlamentar al PSD susține această lege și vin cu două motivații.

Cerem să fie permanent polițiștilor în mijlocul locuitorilor, să asigure siguranța localităților, siguranța locuitorilor din județe, din municipii, orașe, cerem pompierilor să fie permanent prezenți la tot ce se întâmplă în această țară la inundații, la incendii, la catastrofe naturale și vin cu a doua motivație, întrucât știm foarte bine că le-am diminuat cu 25% salariile, cel puțin prin această lege să acordăm o compensație acestor oameni care sunt permanent în mijlocul comunităților locale și care zic eu fac eforturi mari pentru a rezolva toate problemele cu care se confruntă.

Grupul nostru susține această lege și o vom vota.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Nu mai sunt alte intervenții din partea grupurilor parlamentare. Nefiind nici amendamente, urmează să intre la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2008 pentru modificarea art.12 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. (PL-x 179/2009) (rămas pentru votul final)  

Punctul 18, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2008 pentru modificarea art.12 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Este procedură de urgență.

Guvernul, vă rog.

   

Domnul Cristian-Anton Irimie (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin proiectul de lege menționat se modifică art.12 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății în scopul compatibilizării autorităților de sănătate publică județene și a municipiului București cu noile domenii de competență și atribuții specifice.

Compatibilizarea constă în reorganizarea autorităților de sănătate publică județene și a municipiului București în direcții de sănătate publică și a municipiului București.

Prin aceasta, dorim să asigurăm derularea programelor privind infrastructura în domeniul sanitar și se îndeplinesc obiectivele asumate în cadrul programului național de reforme asumat în contextul european.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Raportul comisiei. Vă rog.

 
   

Doamna Rodica Nassar:

Comisia pentru sănătate și familie a fost sesizată în conformitate cu prevederile art.95-115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2008 pentru modificarea art.12 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, adoptat de Senat în ședința din 4 martie 2009, în calitate de primă Cameră sesizată și trimisă comisiei, pentru examinare în fond, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, precum și punctul de vedere al Guvernului exprimat de Ministerul Sănătății.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate și familie propune plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 227/2008 în forma adoptată de Senat.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare.

Nu sunt. Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2009 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României. (PL-x 506/2009) (rămas pentru votul final)  

Punctul 19. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României.

Procedură de urgență.

Vă rog.

   

Domnul Ștefan Gatti (secretar de stat, Secretariatul general al Guvernului):

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța de urgență Guvernului nr.95 din 2009 are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.370 din 2004 privind alegerea Președintelui României.

Până în anul 2009, alegerile parlamentare s-au desfășurat concomitent cu cele prezidențiale și datorită acestui fapt, legiuitorul nu a considerat necesară o lege de sine stătătoare pentru alegerea Președintelui României.

Astfel, s-a crezut că Legea nr.370 din 2004 pentru alegerea Președintelui, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu dispozițiile Legii pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului.

Față de momentul intrării în vigoare a Legii nr.370 din 2004, cadrul legal pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului a suferit modificări radicale, deoarece Legea nr.373 a fost abrogată de Legea nr.35 din 2008 privind votul uninominal, care nu stabilește modul de corelare a dispozițiilor sale cu cele privind alegerile prezidențiale.

Măsurile propuse sunt în concordanță cu noile modificări în domeniu și completează reglementările în domeniul alegerilor prezidențiale în scopul remedierii lacunelor legislative privind aspectele tehnice ale organizării și desfășurării alegerilor cauzate de ieșirea din vigoare a Legii nr.373 din 2004 cu modificările și completările ulterioare.

Vă mulțumesc frumos.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu.

Raportul comisiei. Domnul Cionca-Arghir.

 
   

Domnul Iustin-Marinel Cionca-Arghir:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95 din 2009 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României, trimis cu adresa PL-x 506 din 26 octombrie 2009 înregistrată sub nr.31/954 din 27 octombrie 2009.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2009 în ședința din 19 octombrie 2009, întrucât nu a întrunit număr de voturi necesar adoptării unei legi organice.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, conform avizului nr.26/725 din 4 noiembrie 2009, a avizat favorabil proiectul de lege în forma adoptată de Senat.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență cu unele observații și propuneri, conform avizului nr.992 din 31 august 2009.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă sus-menționată în ședința din 2 februarie 2010.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei și de către invitați, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2009 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu amendamentele admise care sunt redate în Anexa nr.1 la prezentul raport.

Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezentul raport.

Din totalul de 25 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat la dezbateri 14 deputați.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare?

Dacă nu sunt, intrăm în dezbaterea pe articole a proiectului.

Titlu: Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 2.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 3 la punctul 14.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Punctul 15.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 16 la punctul 39.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Punctul 40.

Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 41.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 42 la punctul 56.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Punctul 57.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 58 la punctul 86.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Punctul 87.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 88.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

Rămâne să ne exprimăm în sesiunea de vot final și asupra acestui proiect de lege.

Dragi colegi,

Vom intra într-o pauză de câteva minute, până în momentul în care vor începe răspunsurile la întrebări și interpelări.

Vă mulțumesc.

Ne revedem mâine, la ora 10, în plen.

Vom începe cu moțiunea în domeniul muncii.

 
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către:  

- după pauză -

În continuare, ședința a fost condusă de domnul deputat Valeriu Ștefan Zgonea, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

  Zamfirescu Sorin Ștefan

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

La etapa de întrebări și interpelări, bună seara, doamnelor și domnilor, sărut mâna, doamnă, să începem cu ședința consacrată răspunsurilor la întrebări.

Din ce am înțeles, din cele patru întrebări, ministerul a solicitat pentru doamna Cristina Ancuța Pocora - Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, să amâne răspunsul oral și va fi transmis în scris.

Pentru prima întrebare adresată de către domnul Zamfirescu Sorin, de la Partidul Democrat Liberal, tăierea în mod abuziv a materialului lemnos și exploatarea ilegală de roci metamorfice.

Din partea Ministerului Administrației și Internelor, dacă doriți să-i prezentați răspunsul distinsei mele colege, dacă este de față, dacă nu este ... Eu zic că dacă vor fi trei secunde astăzi, fiind și zi mare din punct de vedere al ortodoxiei, este un lucru foarte bun ... E cruce roșie. Domnul Popeangă e bine informat, având Mănăstirea Tismana la dumneavoastră în colegiu, bănuiesc, da, din cauza asta... Foarte bine cunoaște domnul Popeangă, după cum observăm.

Doamna secretar de stat, aveți cuvântul.

   

Doamna Irina Alexe:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Bună seara!

Într-adevăr, domnul deputat nu este aici. Noi am transmis răspunsul la întrebare în scris. Este deja afișat pe site-ul Camerei Deputaților. Așa că o să sintetizez.

Stimate domnule deputat,

În legătură cu întrebarea dumneavoastră, prin care supuneți atenției o serie de aspecte referitoare la tăierea abuzivă a materialului lemnos de pe Valea Lotrului, vă menționăm următoarele.

În cursul anului 2010, în urma unor controale efectuate de polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea, în colaborare cu reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare Râmnicu Vâlcea, care au vizat activitatea ocoalelor silvice și administrează sau prestează servicii silvice în zona Brezoi, Obârșia Lotrului, au fost constatate o serie de nereguli, motiv pentru care, atât ocoalelor silvice, cât și unora dintre agenții economici le-au fost aplicate sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare de 11.400 de lei, iar pentru patru societăți care nu s-au prezentat la control, Inspectoratul Teritorial în Regim Silvic și de Vânătoare Râmnicu Vâlcea a dispus măsura suspendării acordului de distribuire și de utilizare a documentelor cu regim special pentru o perioadă de 6 luni.

De asemenea, au fost întocmite două dosare penale în care polițiștii efectuează cercetări față de reprezentanții ocoalelor silvice Voineasa, Obârșia Lotrului, Voineasa și Valea Oltului sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, abuz în serviciu contra intereselor publice, fals intelectual și uz de fals, fapte prevăzute și pedepsite de art.246-248 și 289 și de art.291 din Codul penal, urmând ca, după definitivarea cercetărilor, dosarele în discuție să fie înaintate cu propuneri motivate Parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi, astfel încât procurorul de caz să dispună soluțiile legale.

Totodată, menționăm că majoritatea suprafețelor defrișate în zona Obârșia Lotrului-Voineasa sunt împădurite sau în curs de împădurire, conform termenelor prevăzute de legislația silvică.

În prezent, mai există o suprafață de aproximativ 4,4 hectare neregenerată pentru care Inspectoratul Teritorial Vâlcea a întreprins demersurile necesare în vederea identificării proprietarilor și somării acestora pentru executarea lucrărilor de împădurire în termenele prevăzute de legislația în vigoare.

În context, menționăm și faptul că la Inspectoratul Județean de Poliție Vâlcea se află în lucru un dosar penal în care se efectuează cercetări față de 5 persoane fizice și reprezentanții a două societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art.114 din Legea nr.46 privind Codul silvic, urmând ca după definitivarea cercetărilor dosarul penal în discuție să fie înaintat de polițiști cu propunere motivată unității de parchet competente, astfel încât, și în acest caz, să fie dispusă soluția legală.

În ceea ce privește afirmația dumneavoastră, din conținutul întrebării, potrivit căreia starea contravențională sau infracțională pe raza orașului Brezoi, legată de furtul și circulația de material lemnos este în ascensiune, precizăm că în cursul anului 2010 Poliția orașului Brezoi a organizat și desfășurat un număr de 24 de acțiuni în sistem integrat, împreună cu jandarmii montani și reprezentanții ocoalelor silvice, ocazie cu care au fost constatate două infracțiuni în flagrant, au fost întocmite 5 dosare penale, au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale și a fost confiscată cantitatea de 48,83 metri cubi material lemnos, în valoare de aproximativ 6.500 de lei.

Totodată, prin ordin al prefectului județului Vâlcea a fost constituită o comisie mixtă pentru verificarea legalității exploatării, depozitării și transportului materialului lemnos, comisie formată din reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea, Corpul de Control al Prefectului, Inspectoratul Teritorial Regim Silvic - Râmnicu Vâlcea, Garda Financiară Secția Vâlcea, Secția Drumuri Naționale Vâlcea și Autoritatea Rutieră Română tot de acolo, de la Vâlcea.

Bilanțul acțiunilor desfășurate până în prezent se prezintă astfel. Dacă doriți, pot să le detaliez.

 
   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Nu e necesar. Trimiteți colegului.

 
   

Doamna Irina Alexe:

În ceea ce privește afirmația din conținutul întrebării, potrivit căreia pe Valea Lotrului sunt exploatări ilegale de roci metamorfice utilizate ca placaje la clădiri, iar aceste cariere folosesc materiale explozive manevrate de persoane fără autorizație, care lucrează la negru, precizăm că situația prezentată va fi monitorizată la nivelul instituției Prefectului județului Vâlcea, urmând să fie dispuse măsurile care se impun.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc mult.

De fapt nimeni nu exploatează nimic ilegal în România, de aceea bugetul consolidat e plin de atâtea resurse financiare, explodează.

 
  Mircia Giurgiu

Mai sunt două, că a venit și domnul ministru Iliescu, mai sunt două întrebări din partea domnului deputat Pâslaru Florin-Costin, una cu privire la sumele alocate lucrărilor pentru 69 de săli de sport și una cu privire la reabilitarea a 10 mii de km de drumuri județene și de interes local. Având în vedere că dumneavoastră ați fost colegul nostru, eu zic că nu este obligatoriu să prezentați. Eu zic că dacă-i transmiteți în scris distinsului meu coleg este perfect, domnule ministru. Sunt convins că agenda dumneavoastră e destul de complicată în aceste zile și de aceea vă mulțumesc mult de tot.

Îl văd în sală pe domnul deputat Giurgiu; dacă domnia sa vrea să ridice din nou întrebarea la microfon sau doar așteptăm răspunsul?

Domnule președinte Bogdan Lehel - este de față - vă rog frumos să-i răspundeți distinsului meu coleg. Îl văd și pe domnul Pâslaru că a venit, dar o să vi le trimită domnul ministru în scris, eu zic că e mai bine așa și vă mulțumesc că ați participat.

Domnule președinte, aveți cuvântul.

   

Domnul Bogdan Lehel Lorand (președintele Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor):

Bună seara!

Mă numesc Lehel Bogdan și sunt președintele Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

La întrebarea dumneavoastră, stimate domnule Mircia Giurgiu, vreau să vă informez faptul că, potrivit Ordonanței nr. 34, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor este un organism administrativ jurisdicțional care are competența de a răspunde și a soluționa contestațiile formulate în cadrul unor proceduri în termen de 20 de zile, iar în cazuri temeinic justificate, acest termen se poate prelungi cu încă zece zile.

În dosarul în cauză, la care ați ridicat întrebarea, vreau să vă menționez că Inspectoratul Județean Școlar Cluj a primit două contestații în cadrul procedurii "Proiectare în vederea construirii complexului sportiv școlar sală de sport, bazin de înot și sediul Inspectoratului Școlar Cluj", formulate de doi operatori economici; punctul de vedere transmis de unitatea contractantă la a doua contestație a fost transmis Consiliului în data de 30 iunie 2010, iar decizia Consiliului a fost emisă pe data de 14.07.2010.

Vreau să vă menționez că s-a respectat termenul de 20 de zile, mai mult decât atât, ambele contestații au fost respinse ca nefondate și s-a dispus continuarea procedurii de către autoarea contractantă în cauză.

Dacă mai aveți întrebări, vă stau la dispoziție.

 
     

Domnul Vasile Popeangă (din bancă):

Domnule președinte de ședință, așteaptă un deputat să vorbească.

 
   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Eram preocupat și emoționat de întrebare și de răspuns în același timp și stăteam să mă gândesc. Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc și domnului președinte pentru răspuns. Într-adevăr, știu ce s-a întâmplat. Ulterior încheierii sesiunii parlamentare s-a rezolvat problema și îi mulțumesc și pentru ceea ce a spus, pentru ceea ce ne-a informat. Chiar dacă știam, este bine să știm că cam care este situația și cu ce se ocupă toate instituțiile care au datoria să vină în sprijinul soluționării cât mai rapide a unor probleme care apar.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, mulțumesc mult.

Domnule președinte, mulțumesc.

Sesiunea de răspunsuri orale la întrebări s-a încheiat.

 
Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: Dan-Radu Zătreanu

Dați-mi voie să începem sesiunea de interpelări. O parte dintre colegii mei au depus în scris. Am înțeles că domnul Zătreanu vrea să citească interpelarea domniei sale. Domnule deputat, aveți cuvântul, vă rog frumos.

   

Domnul Dan-Radu Zătreanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea de astăzi este adresată domnului ministru Cseke Attila.

Domnule ministru,

Ceea ce vă supun acum atenției face și obiectul unei adrese pe care v-am trimis-o la minister. Consider însă că problema este atât de importantă încât trebuie făcută publică și de aceea am ales s-o prezint în cadrul interpelării de față.

De curând am avut prilejul să vizitez Institutul de Urgență pentru Boli Vasculare Iliescu din București, prilej cu care conducerea medicală mi-a prezentat o situație care reflectă pe deplin starea critică în care se află sistemul sanitar din România.

Institutul deține cea mai mare clinică de chirurgie vasculară, care efectuează în medie 2.200 de operații și internează circa 2.500 de pacienți anual. Dintre aceștia, bolnavii cu boli vasculare periferice, al căror număr este în continuă creștere, sunt investigați și operați prin procedee invazive, cu ajutorul angiografului.

Problema este că angiograful institutului, aflat în dotarea Compartimentului de cateterism cardiac și cardiologie intervențională, cu ajutorul căruia se efectuează cel mai mare număr de proceduri din țară, circa 1.000 de proceduri de investigare și în jur de 300 de proceduri intervenționale, ar fi trebuit să fie casat încă din 2008. Mai mult decât atât, uzura sa morală face ca pentru acest model de aparat Multistar Siemens nici piese de schimb să nu se mai fabrice. Astfel că Secția de cardiologie vasculară a institutului ar putea oricând să nu mai funcționeze. Vă închipuiți, cred, ce scandal mediatic de proporții ar putea isca o astfel de întâmplare, pe care cred că nimeni nu și-o dorește.

De altfel, tabloul intervențiilor făcute în ultimii ani relevă faptul că angiograful n-a mai funcționat la parametrii normali, astfel că, dacă în 2006 s-au realizat 1.195 de arteriografii, 285 de proceduri, cu sau fără montare de stenturi pe vasele periferice, și 100 de alte intervenții, ca flebografii, embolizări, implanturi filtre cavă sau cavografii, în 2009 numărul intervențiilor s-a redus drastic, din cauza defecțiunilor tot mai dese apărute la angiograf, astfel că abia s-au mai putut realiza 890 de arteriografii și doar 54 de alte intervenții. Adică jumătate din capacitatea aparatului și cu mult sub nivelul solicitărilor.

Domnule ministru,

Nu mai este un secret pentru nimeni că sistemul sanitar suferă de o cronică subfinanțare, care afectează grav actul medical din România. Cu toții știm, la fel de bine, că această problemă nu se poate rezolva peste noapte și că este nevoie acum, în perioada de criză, de o prioritizare chiar și a urgențelor. Iar una dintre aceste urgențe majore este, fără doar și poate, achiziționarea unui nou angiograf pentru cea mai mare clinică de chirurgie vasculară din România, Clinica Institutului C.C.Iliescu.

De aceea, vă solicit, domnule ministru, să găsiți modalitatea prin care Institutul de Urgență pentru Boli Vasculare să primească finanțare pentru achiziționarea unui nou angiograf cu care să fie dotată această secție clinică de chirurgie vasculară.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, mulțumesc mult de tot.

 
  Tinel Gheorghe

Dragi colegi,

Următorii colegi care nu sunt prezenți au depus interpelările în scris: domnul Gabriel Gospodaru, domnul Constantin Chirilă, domnul Păduraru am înțeles că vrea să ia cuvântul, nu? sau dacă dorește domnia sa? nu, domnul Nicușor Păduraru a depus-o în scris, domnul Tinel Gheorghe va lua cuvântul, domnul Florin-Costin Pâslaru a depus-o în scris, subsemnatul, adică Valeriu Ștefan Zgonea o depune în scris, domnul Vlădoiu o depune în scris - vreți să spuneți și două vorbe? După domnul Tinel Gheorghe, că aveți două interpelări, bănuiesc că nu vreți ne interpelați de două ori nici pe noi, nici pe miniștri; obosesc miniștrii. Sunt fresh, păi dacă nu sunt fresh, atunci mă usuc și dacă mă usuc, au grijă colegii mei să mă dea afară din Parlament. Domnul Moldovan, de asemenea, are două interpelări depuse în scris, domnul Popeangă una o va citi și una o va depune în scris, domnul Gheorghe Ana le depune pe ambele în scris, ne-a anunțat, domnul Sorin Stragea două interpelări în scris, domnul Eugen Bejinariu două interpelări în scris - distinsul meu prieten, domnul Bejinariu, domnul Georgian Pop o interpelare în scris, domnul Cătălin Cherecheș a trecut de la șapte la zece - cum schimbi partidul, cum crești de la două la patru, la zece interpelări în scris, le acceptăm, domnul Gherasim de la sectorul 1 o interpelare în scris, domnul Corneliu Olar o interpelare în scris, domnul Emil Bostan o interpelare în scris, domnul Viorel Arion o interpelare, domnul Liviu-Bogdan Ciucă cinci interpelări - mic dar puternic, partidul, domnul Viorel Palașcă mi-a spus că vrea să spună ceva despre această interpelare, domnul Dan Morega cinci interpelări în scris, domnul Cristian Buican zece interpelări în scris, domnul Angel Tîlvăr o interpelare în scris, domnul Lucian Bode o interpelare în scris, doamna Lucia-Ana Varga cinci interpelări în scris, domnul Giurgiu Mircia aici de față zece interpelări în scris (există un concurs), domnul Ioan Sorin Roman o interpelare, domnul Petru Călian patru interpelări depuse în scris, domnul Victor Raul Surdu trei interpelări depuse în scris, doamna Eugenia Barna o interpelare depusă în scris, domnul Amet Aledin, aici de față, la ușă, - vă salutăm cu această ocazie - la Ramadan nu ne-ați chemat și pe noi, la Bairam Ramadan, dar veniți la interpelări - două interpelări depuse în scris distinsul meu coleg și domnul Gheorghe Ana două interpelări depuse în scris.

O să-l rog pe domnul Tinel Gheorghe să ne spună câteva cuvinte. Doar o vorbă. Doamnelor, vă urez o seară plăcută și vă mulțumesc.

   

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată domnului ministru Valerian Vreme, ministrul comunicațiilor și societății informaționale.

Stimate domnule ministru,

În luna august 2010, ANAF a transmis Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Adresa nr. 935349/12.08.2010, solicitarea de a analiza și a formula un punct de vedere referitor la situația furnizorului de certificate digitale calificate DigiSign SA.

Mai exact, în adresa mai sus-menționată se arată abaterile grave de la legislație ale DigiSign SA, motivându-se în amănunt problemele existente la această societate, cât și faptul că certificatele emise nu pot fi considerate calificate. Totodată, au fost evidențiate și posibilitățile creării de fraude și de daune materiale bugetului de stat.

Până la data prezentei, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nu a formulat niciun răspuns către ANAF, iar furnizorul respectiv de certificate își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

În aceste condiții, vă întreb, domnule ministru, dacă a fost demarată procedura suspendării acreditării furnizorului de servicii de certificate DigiSign, conform prevederile Legii nr.455/2001 - Legea semnăturii electronice și a Hotărârii de Guvern nr. 1259/2001 - normele tehnice de aplicare.

Conform art.19 din Hotărârea de Guvern nr. 1259/2001:

"Suspendarea deciziei de acreditare se face în următoarele cazuri:

a) se constată că furnizorul nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre condițiile prevăzute pentru acordarea deciziei de acreditare. În acest caz, autoritatea notifică furnizorului și stabilește un interval de timp de maxim 30 de zile în care furnizorul trebuie să remedieze deficiențele semnalate."

Conform Ordinului ministrului nr.473/2009, prin acreditare se înțelege "calificativul acordat de către Autoritate unui furnizor de servicii de certificare, la solicitarea acestuia, în urma verificării documentației și a raportului de audit efectuat de o terță parte, în vederea stabilirii concordanței dintre sistemele, procedurile și practicile afirmate și cele existente în realitate".

În eventualitatea existenței unei declarații depuse pe portalul www.e-guvernare.ro și semnate cu astfel de certificate și care prezintă date false, este știut că nu poate fi atrasă răspunderea civilă și/sau penală a persoanelor care au semnat electronic atât timp cât se va dovedi, într-un eventual litigiu, faptul că aceste certificate nu au fost calificate.

Vă rog, domnule ministru, să precizați dacă Ministerul Comunicațiilor, în calitate de Autoritate de Reglementare și Supraveghere a Furnizorilor de Servicii de Certificare, își va asuma răspunderea pentru eventualele daune materiale produse bugetului de stat.

Având în vedere planul și proiectul de trecere la depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță de către contribuabilii mari și mijlocii începând cu data de 25 octombrie 2010, vă solicit, pe această cale, analiza și remedierea situației, cât mai repede cu putință.

Solicit răspuns scris și oral, conform prevederile Regulamentului.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
  Aurel Vlădoiu

Domnul Vlădoiu are cuvântul. Domnule deputat, aveți cuvântul, vă rog frumos.

   

Domnul Aurel Vlădoiu:

Domnule președinte de ședință,

Interpelarea este adresată domnului ministru Vasile Blaga și domnului ministru Ialomițianu, de la Ministerul Finanțelor Publice și are ca temă "Falimentul financiar în care se găsesc multe primării din județul Vâlcea".

Stimate domnule ministru,

Vă readuc în atenție situația primăriilor din județul Vâlcea, care nu pot asigura salariile personalului încadrat până la sfârșitul anului 2010 și, mai grav, nu pot asigura fondurile pentru asistenții sociali care au în grijă persoane cu deficiențe și persoane vârstnice bolnave.

Multe din acestea sunt în pericol iminent de a le fi închise conturile de la Trezorerie, astfel că-i vor închide ușile, iar mii de oameni vor rămâne prinși în acest blocaj financiar.

Vă solicit să luați măsuri urgente pentru a remedia această situație gravă în care se află primăriile din județul Vâlcea.

A doua, tot pe scurt.

Domnului ministru László Borbély și domnului ministru Ion Ariton.

Este vorba de situația gravă în care se află comuna Costești, satul Pietreni ca urmare a exploatării de calcar din zonă. Deci este în pericol să fie obturat râul Pietreni, ca urmare a alunecărilor de steril din această zonă, și sunt în pericol iminent de a fi distruse Școala generală din comuna Pietreni și 11 locuințe ale cetățenilor din această zonă.

Solicit urgent măsuri din partea Ministerului Mediului și, de asemenea, din partea Ministerului Economiei, de la domnul ministru Ariton, care are în coordonare exploatarea minieră din județul Vâlcea.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, mulțumesc mult de tot.

 
  Vasile Popeangă

Domnule Popeangă, sper că aveți o interpelare, nu despre domnul Morega, că la Gorj, acolo, numai e Morega și Manțog. Vă rog frumos, domnule Popeangă.

   

Domnul Vasile Popeangă:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Am o interpelare parlamentară adresată domnului Daniel Petru Funeriu, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, și are ca obiect înlăturarea abuzivă a peste 120 de directori și directori adjuncți dintr-un total de 180 din învățământul preuniversitar din județul Gorj.

Domnule ministru,

În conformitate cu Legea nr. 128/1997, pe care bănuiesc că o cunoașteți foarte bine, art. 14 alin. (3) și art. 21 alin. (2) "ocuparea funcțiilor de director și director adjunct se face în urma câștigării concursului desfășurat pe baza criteriilor de competență profesională și managerială, cu avizul consultativ al consiliului de administrație. Metodologia concursului se stabilește de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și se aprobă prin ordin al ministrului."

De asemenea, în conformitate cu art. 21, alin. (3),(4),(5),(6),(8),(9) din Legea nr. 128/1997, "Directorii din unitățile de învățământ preșcolar, gimnazial, liceal, postliceal și ai școlilor de arte și meserii sunt numiți în urma câștigării concursului, de către Inspectoratul Școlar General, pentru o perioadă de patru ani."

Domnule ministru, vă rog să luați în calcul că în conformitate cu art. 6,7,8 și 9 din OMEC nr.3142/25.01.2006, Inspectoratul Școlar General și inspectorul școlar general adjunct, responsabil al Compartimentului Manageriat Educațional și Dezvoltare Instituțională, împreună cu Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj trebuia să organizeze concurs pe posturile de director care se vacantează pe parcursul anului școlar.

Având în vedere cele prezentate, vă interpelez, domnule ministru, și doresc să-mi comunicați cine sunt vinovații și care sunt criteriile prin care au fost înlăturați abuziv 120 de directori și directori adjuncți din învățământul preuniversitar, dintr-un total de 180 de directori și directori adjuncți, ce măsuri se vor întreprinde în vederea respectării legii și ce sancțiuni vor primi cei vinovați?

Doresc ca răspunsul să-mi fie comunicat în scris în termen legal.

A doua interpelare, foarte pe scurt, se adresează domnului Ion Ariton, ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, și se referă la ocuparea ilegală a postului de director economic de la Complexul Energetic Turceni de către un jurist, respectiv de Ionel Manțog.

Foarte sumar aș dori să fac precizarea că, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.720/10 octombrie 1991 privind aprobarea normelor de organizare și exercitare a controlului financiar: "Persoanele împuternicite să exercite controlul financiar preventiv și de gestiune trebuie să aibă o pregătire economică și experiență necesară." Mai mult decât atât, în același articol se specifică: "Nu pot fi împuternicite să execute control financiar preventiv și control financiar de gestiune persoanele aflate în curs de urmărire penală, de judecată."

Din informațiile pe care le avem, organigrama de la Complexul Energetic Turceni este diferită de organigramele de la complexele energetice Rovinari și Craiova, tocmai pentru ca domnul Ionel Manțog să ocupe această funcție de director economic.

În consecință, vă interpelez, domnule ministru, să-mi comunicați dacă menținerea lui Ionel Manțog pe postul de director economic la Complexul Energetic Turceni este legală, având în vedere că acesta este jurist, și nu economist și, mai mult decât atât, Ionel Manțog se află în faza de judecată a unor fapte de natură penală.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, domnule deputat. Jurist, neeconomist, Pandurii au bătut Craiova iar. Bătură Pandurii pe Craiova, ca să fie așa, între olteni.

 
  Maria Eugenia Barna

Doamna deputat, vă rog frumos să luați dumneavoastră cuvântul, fiind distinsă doamnă. Domnule deputat, sper să aveți răbdare să fiți ultimul.

Vă mulțumesc.

   

Doamna Maria Eugenia Barna:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

În primul rând doresc să vă felicit pentru funcția pe care o dețineți, pentru promovare, și vă doresc mult succes, având în vedere că, în perioada în care am fost colegi, am colaborat extraordinar de bine cu dumneavoastră.

 
   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc mult.

 
   

Doamna Maria Eugenia Barna:

Prezenta interpelare este adresată Ministerului Educației, domnului ministru Funeriu, și se referă la asigurarea transportului școlar în județul Timiș.

Și anume, în urma aplicării acestui act normativ, o serie de școli din județ au fost comasate din lipsă de elevi.

Domnule ministru,

Datorită faptului că există un număr foarte mare de elevi care fac naveta, pe lângă cei care făceau naveta în mod curent, v-aș ruga să faceți toate demersurile pentru asigurarea transportului școlar.

Numărul de microbuze pe care inspectoratul școlar le deține în acest moment este insuficient. Inspectoratul are aproximativ 67 de astfel de mijloace de transport propriu. A solicitat sprijinul Consiliului Județean și al altor autorități locale. Cu toate eforturile proprii nu s-a reușit asigurarea integrală a mijloacelor de transport necesare.

De aceea, cred că ar trebui revizuită această măsură de comasare a școlilor, pentru că, în foarte multe cazuri, costurile asigurării unui șofer, cât și a benzinei, reprezintă mai mult decât costurile pentru plata salariului unui învățător.

Cu toate acestea, cred că dumneavoastră puteți interveni și, dacă nu va fi posibil să se reanalizeze comasarea școlilor, vă rugăm să ne ajutați prin alocarea unor microbuze spre județul Timiș, respectiv 25 de astfel de mijloace de transport.

Vă mulțumesc și aștept răspunsul dumneavoastră și în scris și oral.

 
   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Doamna deputat, mulțumesc mult, vă urez o seară plăcută.

 
  Viorel Palașcă

Domnul deputat Palașcă, din partea Partidului Național Liberal, ultima intervenție din această seară. Domnul Mircia, mai aveți dumneavoastră o dată? Domnul Giurgiu Mircia, din cele zece ni le spuneți pe toate zece? Una, doar una, foarte bine.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

   

Domnul Viorel Palașcă:

Domnule președinte,

Interpelarea este adresată domnului Vasile Blaga, ministrul administrației și internelor, și are ca obiect reorganizarea instituției Prefectului din județul Mehedinți.

Domnule ministru,

Din toată țara, dar mai ales din județul Mehedinți, există semnale despre modul abuziv în care s-a făcut așa-zisa reorganizare a instituțiilor prefectului.

Pentru clarificarea unor aspecte din așa-zisa reorganizare, solicit să îmi fie explicat modul în care s-a ajuns la elaborarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. II/8973/2010, Anexa nr.5a și 5b privind repartizarea numărului de posturi pentru MAI în anul 2010, componenta administrație publică, structura anexelor pentru județul Mehedinți, dar și cum s-a ajuns la modificarea anexelor nr.5a și 5b mai sus citate, prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. II/9021/26.08.2010.

De asemenea, vă rog să îmi precizați pentru ce județe s-a efectuat această modificare, structura anexelor modificate pentru județul Mehedinți și criteriile care au stat la baza propunerilor de reorganizare a instituției prefectului din județul Mehedinți, precum și cine a făcut aceste propuneri.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, mulțumesc mult.

 
  Mircia Giurgiu

Domnul deputat Giurgiu, cel din urmă, dar nu ultimul.

   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

O să prezint doar o singură interpelare, fiindcă e începutul sesiunii parlamentare de asta s-au adunat atâtea și sunt mult mai multe probleme față de câte am spus noi.

Interpelarea este adresată domnului ministru Cseke Attila, ministrul sănătății.

Obiectul interpelării îl reprezintă problemele cu care se confruntă bolnavii de diabet, organizațiile bolnavilor de diabet și Federația organizațiilor bolnavilor de diabet, cu care am avut o discuție săptămâna trecută, la Cluj-Napoca, și care m-au rugat să informez pe această cale despre situația foarte grea în care se află.

Drept pentru care adresez această interpelare, precum și rugămintea colegilor din Comisia pentru sănătate să aibă grijă de ce se va întâmpla în viitor. Este vorba de coplată.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, mulțumesc.

Doamnelor și domnilor,

Declar ședința închisă de întrebări și interpelări din această săptămână.

Colegilor care sunt angajați ai Camerei Deputaților le doresc o seară plăcută sau serviciu ușor.

Ne vedem dimineață. Doamne ajută! Sărut mâna, doamnă.

 
   

Lucrările ședinței s-au încheiat la ora 18,35.

 
       

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 october 2020, 19:13
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro