You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 14-09-2010

Sittings of the Chamber of Deputies of September 14, 2010

17. Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului:  
  17.4 Vasile Popeangă
 
see:

 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

  ................................................

Domnule Popeangă, sper că aveți o interpelare, nu despre domnul Morega, că la Gorj, acolo, numai e Morega și Manțog. Vă rog frumos, domnule Popeangă.

Domnul Vasile Popeangă:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Am o interpelare parlamentară adresată domnului Daniel Petru Funeriu, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, și are ca obiect înlăturarea abuzivă a peste 120 de directori și directori adjuncți dintr-un total de 180 din învățământul preuniversitar din județul Gorj.

Domnule ministru,

În conformitate cu Legea nr. 128/1997, pe care bănuiesc că o cunoașteți foarte bine, art. 14 alin. (3) și art. 21 alin. (2) "ocuparea funcțiilor de director și director adjunct se face în urma câștigării concursului desfășurat pe baza criteriilor de competență profesională și managerială, cu avizul consultativ al consiliului de administrație. Metodologia concursului se stabilește de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și se aprobă prin ordin al ministrului."

De asemenea, în conformitate cu art. 21, alin. (3),(4),(5),(6),(8),(9) din Legea nr. 128/1997, "Directorii din unitățile de învățământ preșcolar, gimnazial, liceal, postliceal și ai școlilor de arte și meserii sunt numiți în urma câștigării concursului, de către Inspectoratul Școlar General, pentru o perioadă de patru ani."

Domnule ministru, vă rog să luați în calcul că în conformitate cu art. 6,7,8 și 9 din OMEC nr.3142/25.01.2006, Inspectoratul Școlar General și inspectorul școlar general adjunct, responsabil al Compartimentului Manageriat Educațional și Dezvoltare Instituțională, împreună cu Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj trebuia să organizeze concurs pe posturile de director care se vacantează pe parcursul anului școlar.

Având în vedere cele prezentate, vă interpelez, domnule ministru, și doresc să-mi comunicați cine sunt vinovații și care sunt criteriile prin care au fost înlăturați abuziv 120 de directori și directori adjuncți din învățământul preuniversitar, dintr-un total de 180 de directori și directori adjuncți, ce măsuri se vor întreprinde în vederea respectării legii și ce sancțiuni vor primi cei vinovați?

Doresc ca răspunsul să-mi fie comunicat în scris în termen legal.

A doua interpelare, foarte pe scurt, se adresează domnului Ion Ariton, ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, și se referă la ocuparea ilegală a postului de director economic de la Complexul Energetic Turceni de către un jurist, respectiv de Ionel Manțog.

Foarte sumar aș dori să fac precizarea că, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.720/10 octombrie 1991 privind aprobarea normelor de organizare și exercitare a controlului financiar: "Persoanele împuternicite să exercite controlul financiar preventiv și de gestiune trebuie să aibă o pregătire economică și experiență necesară." Mai mult decât atât, în același articol se specifică: "Nu pot fi împuternicite să execute control financiar preventiv și control financiar de gestiune persoanele aflate în curs de urmărire penală, de judecată."

Din informațiile pe care le avem, organigrama de la Complexul Energetic Turceni este diferită de organigramele de la complexele energetice Rovinari și Craiova, tocmai pentru ca domnul Ionel Manțog să ocupe această funcție de director economic.

În consecință, vă interpelez, domnule ministru, să-mi comunicați dacă menținerea lui Ionel Manțog pe postul de director economic la Complexul Energetic Turceni este legală, având în vedere că acesta este jurist, și nu economist și, mai mult decât atât, Ionel Manțog se află în faza de judecată a unor fapte de natură penală.

Vă mulțumesc.

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, domnule deputat. Jurist, neeconomist, Pandurii au bătut Craiova iar. Bătură Pandurii pe Craiova, ca să fie așa, între olteni.