Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 14, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.127/24-09-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 14-09-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 14, 2010

3. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii parteneriatului public-privat. (PL-x 299/2010/1.09.2010) (rămasă pentru votul final);
 
see bill no. 299/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 5. Reexaminarea, la cererea președintelui României, a Legii parteneriatului public-privat.

  ................................................
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Dacă din partea inițiatorilor dorește să ia cineva cuvântul? este vorba de Legea parteneriatului public-privat. Nu.

Din partea comisiei sesizate în fond, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități sau cine va susține raportul? Domnule secretar, vă rog.

Domnul Gabriel Andronache:

Mulțumesc, doamna președinte.

Raport comun asupra cererii de reexaminare a Legii privind parteneriatele încheiate între sectoarele public și privat.

În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate, spre dezbatere, cu cererea de reexaminare a Legii privind parteneriatele încheiate între sectoarele public și privat, formulată de președintele României, în temeiul art.77 din Constituția României.

Legea a fost adoptată de Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, în ședința din 28 iunie 2010, și trimisă la promulgare în data de 5 iulie 2010.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Legea trimisă spre promulgare are ca obiect de reglementare modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat.

Cererea de reexaminare vizează dispozițiile art.24, articol ce poate crea confuzie pe piață, ca urmare a neoperării distincției privind regimul juridic general prevăzut de OUG nr.34/2006 și cel derogatoriu prevăzut de prezentul act normativ.

De asemenea, în cererea de reexaminare se propune și modificarea art.28 alin. (2), și anume depunerea unei garanții de 2% din valoarea estimată a contractului.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în ședința din 24 august 2010, a aprobat cererea de reexaminare.

În conformitate cu art.61 și 135 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au dezbătut cererea de reexaminare în data de 7 septembrie a.c.

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat, în calitate de invitați, reprezentanții Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

În urma dezbaterilor și a punctelor de vedere formulate, membrii celor două comisii au hotărât să supună plenului Camerei Deputaților raportul de adoptare a Legii privind parteneriatele încheiate între sectoarele public și privat, cu amendamente, ca urmare a reexaminării.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc mult.

Intervenții în cadrul dezbaterilor generale dacă sunt din partea grupurilor parlamentare?

Vă rog frumos, domnul Surdu.

Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Ca unul dintre inițiatori, am fost "pentru" și când am votat legea prima dată și sunt "pentru" a o vota și acum. Legea este una așteptată de mediul privat, cât și de către cei care lucrează în domeniul public.

Este o lege bună. Se vorbește de ea de câțiva ani de zile și sper că, așa cum a prezentat Comisia juridică, de disciplină și imunități reformularea articolelor pentru care legea a fost trimisă la reexaminare, să satisfacă exigențele tuturor grupurilor parlamentare.

Deci vă invit să fiți de acord și să votăm această lege.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc, domnule Surdu.

Nu mai sunt alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale.

Intrăm în dezbaterea pe articole a legii, cu amendamentele care apar în raport.

La punctul 1 sunt amendamente admise. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 2 - observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 3 - observații? Nu sunt.

Avem și un amendament respins. Dacă dorește să-l susțină cineva? Nu.

De altfel, acest raport a fost adoptat în unanimitate în comisie.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 19 november 2019, 5:23
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro