Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 15, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 15-09-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 15, 2010

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.56 Antonella Marinescu și Eduard-Stelian Martin - prezentarea unor critici la adresa "guvernului celui de-al V-lea Boc";

 

Doamna Antonella Marinescu și domnul Eduard-Stelian Martin:

În intervenția de astăzi - succintă, concretă și fără obsedantele preocupări de a releva sensuri și semnificații - voi releva, prin argumentul faptei, încă o modalitate prin care guvernul celui de al V-lea Boc transformă încet, dar sigur, statul român din stat de drept în stat de drepți.

Concret, prin O.U.G nr. 41/2010 privind unele măsuri de întărire a disciplinei în construcții, onor guvernul celui de al V-lea Boc, sub motivația protejării zonei costiere, prin derogările de la Legea nr. 50/1991 prevăzute în art. 1, că încalcă în mod flagrant autonomia locală și introduce, în mod abuziv, prin prevederile art. 2 și art. 3 imixtiunea administrației publice centrale în sfera de competență a autorităților locale, ignorând faptul că la nivelul autorităților locale există servicii specializate de constatare a construcțiilor fără autorizații de construire sau fără respectarea acesteia.

Statul de drepți, focalizându-se exclusiv asupra litoralului Mării Negre, în detrimentul zonelor din Valea Prahovei sau de aiurea, prin procedura rapidă de desființare a construcțiilor, fără posibilitatea contestării măsurilor administrative, își creează platforma de a beneficia de o prezumție absolută de adevăr și încalcă nonșalant principiul potrivit căruia plângerea împotriva unei măsuri administrative dispusă printr-un proces verbal suspendă executarea actului administrativ.

Concomitent, definirea absurdă și arbitrară a limitei prevăzute în art. 1, respectiv 200 de metri de la linia de coastă, conduce la abuzuri semnificative. În sensul menționat, invocând tehnica de argumentare prin reducerea la absurd, dacă mâine, în condițiile dramaticelor schimbări geoclimatice, nivelul apei crește cu doi metri, înseamnă că cei 200 de m invocați ar putea să întindă limita invocată până la Bulevardul Tomis, iar toate locuințele dincolo de această limită ar trebui demolate.

Iată de ce, doamnelor și domnilor, linia de coastă și depășirea limitei autorizației de construire reprezintă un element de analiză tematică, eventual expertizată, și nu o simplă constatare din teren.

În context, motivarea caracterului urgent și extraordinar al măsurilor întreprinse de o gravitate extrema, este insuficient justificată. Acest fapt, atât de specific statului de drepți, când o persoană - fie ea și un ministru - indică ridicând o mână și zeci și sute de locuințe dispar, a determinat, inevitabil, distrugerea unor construcții și, deci, încălcări brutale ale dreptului de proprietate privată ale unor persoane juridice sau fizice.

De aceea, doamnelor și domnilor, acceptarea acestei derogări de la Legea nr. 50/1991 înseamnă instituirea unui consistent abuz, în sensul centralizării activității de urbanism și de amenajare a teritoriului, deoarece, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, această activitate reprezintă competența exclusivă a autorităților locale, rolul ministerului constând doar în emiterea avizului de specialitate și numai pentru construcțiile de interes turistic.

De altfel, sesizând probabil abuzul consistent, ministrul administrației și internelor, domnul Blaga, deși avea obligația să sesizeze - conform art. 108 alin. (4) din Constituția României, republicată - a pus un secretar de stat să facă acest lucru.

În încheiere, doamnelor și domnilor, declar că la acest guvern supranumit "al V-lea Boc", nimic nu mă mai miră. De altfel, în țara în care avem un împărat, doi regi și doi prim-miniștri, unul la Palatul Victoria și altul la Palatul Cotroceni, totul pare să fie posibil, inclusiv această ordonanță ce contribuie efectiv la transformarea treptată, dar și sigură, a statului de drept în stat de drepți.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 19 november 2019, 9:25
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro