Liviu-Bogdan Ciucă
Liviu-Bogdan Ciucă
Sittings of the Chamber of Deputies of September 15, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 15-09-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 15, 2010

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.84 Liviu-Bogdan Ciucă - declarație politică cu tema "Măsuri pentru relansarea mediului de afaceri";

 

Domnul Liviu-Bogdan Ciucă:

"Măsuri pentru relansarea mediului de afaceri"

Câteva sunt măsurile ce trebuie implementate de urgență pentru accesul imediat la finanțarea europeană a proiectelor românești. Transferul fondurilor europene de la pilonul întreprinderilor mari spre pilonul IMM-urilor și alte măsuri pentru sprijinirea IMM-urilor.

a. Fondul European de Investiții va gestiona cele 100 de milioane de euro din programul JEREMIE dedicat întreprinderilor mici si mijlocii. Fondurile vor fi utilizate pentru dezvoltarea pieței de garantare a creditelor pentru IMM-uri și respectiv a fondurilor de investiții (venituri, capital), având astfel un efect pozitiv asupra posibilităților IMM-urilor de a-și finanța activitățile de dezvoltare.

Fondul de participare JEREMIE este blocat în prezent (nu s-a agreat banca colaboratoare), deși trebuia deschisă schema în perioada 2008-2009. Prin urmare, 100 milioane de euro pentru alocații pentru cofinanțarea IMM-urilor care accesează fondurile structurale sunt blocați.

b. Măsurile pentru crearea de poli de competitivitate sau integrarea întreprinderilor în lanțuri de furnizori sau clustere nu s-au deschis niciodată. Alocarea totală a acestor măsuri este de 450 milioane euro. Acești bani ar putea fi redistribuiți către o nouă măsură pentru întreprinderile mari și către schemele de finanțare pentru IMM-uri.

În cazul realocărilor de sume în cadrul aceleiași axe nu trebuie decât cerut avizul Comitetului de Monitorizare, fiind o procedură ușor de urmat.

c. Accelerarea proceselor de programare și evaluare a proiectelor pentru IMM-uri.

Deși se invocă la nesfârșit lipsa personalului necesar pentru derularea proceselor de accesare a fondurilor structurale de către Autoritățile de Management, acestea nu ar trebui să fie afectate de măsurile "anticriză", respectiv reducerea personalului sau reducerea veniturilor personalului deoarece pentru AM-uri exista un program special care ar trebui să asigure accesarea cu succes a fondurilor structurale. Prin urmare, Autoritățile de Management dețin toate instrumentele necesare pentru derularea cu succes a programelor cu finanțare nerambursabilă. Dacă nu se găsește ca fiind oportună externalizarea serviciilor din cadrul AM-urilor, măcar un procent de 50% din alocarea financiară să fie redistribuit către IMM-uri.

d. Amânarea termenului de plată a TVA la facturările emise de către furnizori a societăților care implementează proiecte cu finanțare nerambursabilă până la momentul intrării proiectului în perioada de exploatare.

IMM-urile, în proiectele cu finanțare nerambursabilă, își iau angajamentul creării locurilor de muncă și asigurării unei funcționări economice pe o perioadă de cel puțin 5 ani. Prin urmare, având în vedere avantajele finanțării acestor tipuri de proiecte (care asigură creșterea locurilor de muncă), se impune acordarea unor facilități pentru creșterea atractivității depunerii de proiecte. Această amânare la plata a TVA-ului pentru investiții cu finanțare nerambursabilă, cu siguranță va crește interesul companiilor, deblocându-se astfel situația actuală, în care IMM-urile nu mai fac investiții.

e. Demararea de programe europene de reconversie profesională în scopul realizării unei plase de siguranță pentru bugetarii disponibilizați.

Prin acordarea de finanțare europeană (în cadrul POS DRU) pentru Serviciul Public de Ocupare (SPO) se urmărește creșterea calității și eficienței serviciilor furnizate către ANOFM pentru a asigura:

  • corelarea ofertei cu cererea de forța de muncă;
  • pentru a asigura o asistență personalizată persoanelor în căutarea unui loc de muncă și acelora care aparțin grupurilor vulnerabile;
  • creșterea competențelor profesionale ale personalului implicat în furnizarea acestor servicii;
  • îmbunătățirea cooperării SPO cu alte organizații și organisme active pe piața muncii, cu autoritățile publice locale și cu furnizorii de educație și de formare profesională, precum și pentru a oferi servicii de consiliere profesională de înaltă calitate pentru dezvoltarea carierei.

Propun unele măsuri imediate în sensul că Autoritatea de Management a programului POSDRU (în contextul crizei actuale) să deschidă măsurile pentru Serviciul Public de Ocupare. Conform calendarului orientativ se deschid măsurile doar pe grant (maximum 500.000 euro/proiect) în iunie, acest lucru este însă incert. Pentru anul 2010 nu se prognozează deschidere sesiunilor pentru proiecte de tip strategic (max. 5.000.000 euro/proiect). Prin urmare, nici anul 2010 nu va reprezenta un an în care poate crește gradul de absorbție pe axa indicată, promovarea implicării active a personalului SPO pentru accesarea fondurilor disponibile.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 17 february 2020, 9:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro