Viorel Arion
Viorel Arion
Sittings of the Chamber of Deputies of September 28, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 28-09-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 28, 2010

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:  
  1.19 Viorel Arion - intervenție cu tema "1 Octombrie - Ziua Internațională a Vârstnicilor";

 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

  ................................................

Domnul deputat Arion, are cuvântul.

Domnul Viorel Arion:

Declarația mea politică de astăzi se numește: "1 Octombrie - Ziua Internațională a Vârstnicilor".

Prin Rezoluția ONU 45, din 1 iunie 1991, s-a hotărât ca ziua de 1 octombrie, să devină Ziua Internațională a Vârstnicilor. În 1998, Națiunile Unite au declarat perioada 1 octombrie 1998 - 1 octombrie 1999 ca Anul Internațional al Persoanelor Vârstnice.

Pare paradoxal, dar toata lupta noastră de zi cu zi are pentru cei mai mulți dintre noi același final: vârsta a treia.

Despre bătrânețe, Cicero spunea: "Urmărindu-ne în fugă, nu demult copii, nu demult tineri, pe negândite ne-a ajuns din urmă."

Până mai ieri, locomotive ale societății în care trăim, bătrânii de azi își doresc ceea ce își doresc toate persoanele în vârstă din lume: bătrâneți liniștite, sănătate, căldură sufletească, atenție din partea concetățenilor.

E datoria societății, a fiecărei societăți să aibă grijă de bătrânii ei. Lor, societatea le datorează existența însăși, fără ei nimic din ceea ce este nu ar fi existat.

Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, România a început un proces continuu de schimbare a politicilor, obiectivelor, principiilor și reglementărilor comunitare în toate domeniile, în vederea asigurării unei dezvoltări socio-economice de tip european. Unul dintre domeniile vizate a fost și este cel al protecției sociale a persoanelor vârstnice.

Interesele și nevoile specifice populației vârstnice din România au fost abordate, de cele mai multe ori, cu accent principal asupra sistemului de pensii, în detrimentul altor aspecte, cum ar fi: marginalizarea socială, abuzurile, riscul crescut de îmbolnăvire, dependența de ajutorul semenilor, dobândirea unor dizabilități. Problematica specifică vârstnicilor este una complexă, care presupune politici adecvate, cu atât mai mult cu cât evoluția demografică indică o creștere semnificativă a segmentului de populație vârstnică pentru următoarele decenii.

Conform unor studii recente, vârsta medie a populației europene va evolua de la 39 ani, în 2000, la 48 ani în 2050. Procentul persoanelor de peste 60 de ani va depăși actuala valoare de 21%, ajungând la 33%, în timp ce procentul tinerilor sub 15 ani se va diminua de la 23% la 19%.

În România, prin Hotărârea nr. 541 din 9 iunie 2005, s-a aprobat Strategia națională de dezvoltare a sistemului de asistență socială pentru persoanele vârstnice.

Strategia națională de dezvoltare a sistemului de asistență socială pentru persoanele vârstnice a fost elaborată în baza Planului Internațional de Acțiune privind Îmbătrânirea, și a Declarației Politice de la Madrid, dar și în baza altor documente programatice, recomandări sau angajamente internaționale recunoscute și ratificate de către țara noastră, cum ar fi: Carta Socială Europeană, Tratatul de la Amsterdam...

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat,

Mai există un coleg de-al dumneavoastră. Ați depășit trei minute. O să vă rog frumos, să-l lăsați și pe colegul dumneavoastră.

Domnul Viorel Arion:

O singură frază, domnule președinte.

...Carta Drepturilor Fundamentale, Codul European de Securitate Socială, Recomandarea Comitetului de Miniștri nr. R(87) privind constituirea Grupului de legătură pentru depistarea și supravegherea problematicii persoanelor vârstnice, Recomandarea Consiliului Europei nr.92/442/CCE, Recomandarea Comitetului de Miniștri nr.R(94)14, Recomandarea Consiliului Europei nr. 1428(1999)1 "Viitorul cetățenilor vârstnici: protecție, participare, promovare", Recomandarea Consiliului Europei nr.R(98)9 privind dependența.

Pentru asistența socială destinată persoanelor vârstnice e nevoie în continuare de:

  • construcția de noi cămine și modernizarea celor existente;
  • realizarea unor servicii socio-medicale integrate;
  • sprijinirea instruirii și formării personalului care furnizează servicii de îngrijire la domiciliu;
  • elaborarea standardelor de calitate în domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu;
  • dezvoltarea cadrului instituțional și organizatoric care să permită implementarea serviciilor de îngrijire la domiciliu (rețea de centre comunitare integrate cu unitățile de asistență medico-socială);
  • dezvoltarea unor programe destinate prevenirii situației de dependență și creșterea implicării persoanelor vârstnice în viața socială;
  • stabilirea de parteneriate cu autoritățile administrației publice locale pentru dezvoltarea serviciilor sociale de tip comunitar;
  • sprijinirea organizațiilor civile și a cultelor religioase furnizoare de servicii de asistență socială destinate persoanelor vârstnice fără familie.

România trece printr-o perioadă dificilă din punctul de vedere al vieții și al posibilităților de sprijin material al vârstnicilor.

În concluzie, situația materială a pensionarilor actuali și a celor viitori nu poate fi privită doar din perspectiva valorii pensiei medii, ci trebuie avute în vedere toate aspectele care concură la stabilirea nivelului lor de trai.

Criza economică pe care o traversăm nu trebuie în niciun caz să ne facă să uităm problemele vârstnicilor. Instituțiile statului, societatea civilă, au datoria ca acum, la greu, să manifeste o atenție sporită pentru această categorie, mai vulnerabilă în fața crizei decât orice categorie socială.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 26 august 2019, 3:52
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro