Ioan Oltean
Ioan Oltean
Sittings of the Chamber of Deputies of September 28, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 28-09-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 28, 2010

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:  
  1.56 Ioan Oltean - declarație politică "Noua economie românească, schimbări și perspective";

 

Domnul Ioan Oltean:

"Noua economie românească, schimbări și perspective"

Se spune adesea că societatea spre care ne îndreptăm cu pași repezi este "societatea informațională". Sintagma prin care este desemnată noua societate relevă în mod deosebit mijloacele pe care aceasta se va baza, dar și progresul lor, ceea ce, la prima vedere, lasă impresia unei denumiri tehniciste, unilaterale. Acestei societăți în formare încă îi va fi proprie o activitate economică sau, mai direct spus, o economie mult schimbată față de cea de odinioară, chiar și față de cea actuală. Aceasta redă într-un mod clar mesajul modificărilor profunde care vor avea loc.

Fiecare societate a avut, desigur, economia sa. Aceasta era, de fapt, o nouă economie în raport cu cea aparținând vechii societăți. Progresele din știința și din practica economică au fost generatoare de schimbări atât de ample, încât de la un anumit moment încolo, s-a vorbit de o nouă economie, dar, în realitate, aceasta înseamnă o nouă etapă, o altă explicație dată de știința economică, și de teorie pentru economia faptică.

Pentru demersul pe care îl am în vedere în declarația de astăzi, sintagma "noua economie" trebuie considerată a fi, de fapt, temporară, până când se va ajunge la una adecvată pe baza succeselor din cercetarea și practica economică.

Noua economie, în mod inevitabil, trebuie să pornească de la principiile care s-au conturat în numeroase studii realizate în grupuri extinse sau individual, din proprie inițiativă sau din rațiuni practice ale organismelor internaționale, ce reflectă deopotrivă situația, existența și cerințele, aspirațiile imediate, dar și cele pe termen lung, din care niciodată nu a lipsit aspectul contracarării efectelor negative acumulate în procesul existenței de până acum. Finalitatea acestei economii trebuie să rămână omul, precum și satisfacerea trebuințelor sale.

Veți spune că și până acum s-a pornit de la om, dar, până acum, creșterea demografică a creat grave probleme ce relevă insuficiența resurselor pentru susținerea unui asemenea comportament. Se cere creștere economică, deci dezvoltare tot mai mare, pentru că se mărește populația și, totodată, fiecare vrea să trăiască mai bine. Pentru creșterea economică s-a apelat la noi și noi resurse, diminuându-le amenințător pe cele neregenerabile. Problema resurse-nevoi, proprie de altfel oricărei economii, este acum mai tensionată decât oricând și nu mai poate fi rezolvată recurgând la modelele existente, pentru că n-a dat rezultate. Apare deci necesitatea schimbării modelului. Și iată că în centrul atenției trebuie să se afle omul, dar nu omul-număr, cantitate, ci omul-valoare. Din această situație nu există ieșire decât dacă ne vom educa să facem față mai bine cu ceea ce avem, dar valorificând mai bine resursele existente. Această tensiune acumulată în raportul resurse-nevoi are reverberații naționale, dar și globale: se contestă, dar se și susține dreptul permanent al popoarelor asupra resurselor naturale.

În interiorul țărilor, această tensiune privește în mod deosebit proprietatea asupra pământului, care generează un număr enorm de conflicte.Societatea în care trăim a agravat din nefericire tensiunea resurse-nevoi. Noua economie nu mai poate fi o economie de piață în sensul actual. În ciuda progreselor făcute, aceasta din urmă se pare că a ajuns în impas.

Soluția spre care alunecă acum economia este afirmarea tot mai puternică a statului. De aceea, economia trebuie reconstruită pe baze noi în care interesul public trebuie corelat cu cel individual la noile dimensiuni. În acest context, politica publică va ocupa un loc central, întrucât societatea românească nu mai poate progresa menținând sau amplificând polarizarea veniturilor în tendințele sale actuale.

Fără a abandona interesul individual, noua economie va deplasa centrul de greutate pe interesul public în cadrul ce se conturează prin promovarea politicii publice. Trebuie ținut cont și de faptul că și pentru cei care își realizează foarte bine interesele individuale, exclusiv prin jocul pieței, progresul calității vieții lor are o dependență crescândă de bunurile publice, pentru simplul fapt că un segment mare din trebuințele lor nu poate fi acoperit decât prin ceea ce este de natură publică. Rolul determinant revine, desigur, politicii economice, care fixează și stabilizează opțiunile generale în domeniu prin testarea acestora în cadrul electoral. Asemenea opțiuni vor trebui fundamentate absolut științific, și nu electoral-demagogic.

Stimați colegi, oamenii politici nu mai pot și nu mai trebuie să fie considerați a fi "pricepuți în toate domeniile". Rolul lor va trebui să se limiteze la polarizarea celor mai multe opțiuni sau a celor majoritare în orientarea economiei și apoi, prin funcțiile pe care le vor ocupa în structura politică, să "vegheze" dacă ceea ce se realizează corespunde sau contrazice opțiunile electorale. Îndrăznesc să afirm că fără profesionalism nu se mai poate. Societatea cunoașterii impune profesionalismul în economie și tehnocrația ca ferment al noii economii. Noua economie va consacra definitiv specialiștii, dar aceasta trebuie să dispună de o reală pregătire, ceea ce induce ideea asigurării unei priorități în dezvoltarea învățământului și cercetării științifice. Pentru a desfășura o activitate economică într-un anumit fel, trebuie să existe cunoștințele necesare în acest sens, iar pentru a le asigura, cunoașterea trebuie să fi avut loc înaintea acțiunii economice. În consecință, neapărat trebuie acordată prioritate proceselor generatoare de cunoștințe noi și cercetării tehnico-științifice. Rezultanta generală a învățării trebuie să fie creșterea evidentă a eficienței și a celei economice, în special.

În concluzie, promovarea și stimularea dezvoltării noii economii în România înseamnă acum, stimați colegi, o apropiere de standardele economiilor dezvoltate ale Europei și ale structurilor euro-atlantice, atât prin caracteristici generale, cât și prin tendințele manifestate pe termen lung.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 23 august 2019, 23:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro