Tudor Ciuhodaru
Tudor Ciuhodaru
Sittings of the Chamber of Deputies of September 28, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 28-09-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 28, 2010

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:  
  1.80 Tudor Ciuhodaru - declarație politică: "Pentru nefericiții sorții";

 

Domnul Tudor Ciuhodaru:

"Pentru nefericiții sorții"

Am primit la cabinetul parlamentar numeroase sesizări cu privire la nerespectarea prevederilor Legii nr.448/2006 privind promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și la măsurile urgente ce se impun privind plata drepturilor salariale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav.

La aprobarea bugetelor locale pe 2010 nu s-au alocat resurse financiare suficiente pentru asigurarea cheltuielilor salariale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, iar direcțiile generale de finanțe publice nu au dispus completarea sumelor din venituri proprii.

În aceste condiții, majoritatea primăriilor nu mai au bani pentru aceste drepturi.

La nivelul județului Iași, din cele 98 de primării, doar 8 au repartizate sumele suficiente pentru plata drepturilor salariale ale asistenților personali și a indemnizațiilor de însoțitor al persoanei cu handicap grav, altul decât vizual. Sunt restanțe de luni de zile la plata acestora, cu consecințe grave asupra calității îngrijirii persoanelor cu handicap grav.

În alte localități s-a procedat la "trecerea în șomaj" a asistenților personali, efectuându-se chiar proceduri de concediere colectivă.

Practic s-a realizat privarea persoanelor cu handicap grav de dreptul la protecție socială stabilit de comisia de încadrare în grad de handicap.

Aceste false economii nu au determinatdecât o presiune suplimentară pe bugetul fondului de șomaj, autoritatea locală neavând în continuare resurse financiare pentru a asigura îngrijirea corespunzătoare a persoanelor cu handicap grav.

Totodată se înregistrează o creștere alarmantă a cererilor de instituționalizare a persoanelor cu handicap, pe motiv de imposibilitate financiară de a asigura îngrijirea acestora în familie, ceea ce aruncă România în urmă cu un deceniu. În plus, numeroase studii demonstrează faptul că suntcosturi mai mari de întreținere instituționalizată decât în familie ceea ce va duce la presiuni mai mari asupra bugetului decât cele actuale.

Situația semnalată este întâlnită în aproape toate județele, fiind afectate câteva mii de persoane cu handicap.

Considerăm oportună deblocarea imediată a fondurilor necesare pentru asigurarea plății integrale a acestor drepturi prin adoptarea urgentă a propunerilor de modificare a Legii nr.11/2010 privind bugetul de stat, și anume introducerea la art.5, după alin.(7) a unui nou alineat, (7¹), care va avea următorul cuprins:

"În cazul în care sumele alocate prevăzute la alin.4) nu sunt suficiente pentru plata drepturilor salariale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor de însoțitor al persoanelor cu handicap grav altul decât vizual, diferența poate fi asigurată prin redistribuirea sumelor neutilizate pentru plata ajutoarelor sociale sau, în lipsa acestora, prin completare din Fondul de rezervă al Guvernului, cu avizul instituției prefectului aprobată prin hotărârea Guvernului României".

Totodată, propunem și modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, mai precis propunem modificarea art.40 alin.(1), care prevede în prezent că: - "Autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă și să garanteze în bugetul local sumele necesare din care să suporte salarizarea, precum și celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii", după cum urmează: art.40 alin.(1) - "Sumele aferente plății asistenților personali și a indemnizațiilor de însoțitor se vor asigura din bugetele proprii ale județelor/sectoarelor municipiului București din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale."

Sperăm ca prin aceste propuneri legislative susținute de 32 de ONG-uri din întreaga țară să putem rezolva problema salarizării asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și să putem asigura asistența celor loviți de soartă.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 2:10
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro