Vasile Filip Soporan
Vasile Filip Soporan
Sittings of the Chamber of Deputies of September 28, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 28-09-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 28, 2010

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:  
  1.83 Vasile Filip Soporan - "Un preambul necesar pentru un raport guvernamental - Starea României 1010";

 

Domnul Vasile Filip Soporan:

"Un preambul necesar pentru un raport guvernamental - Starea României 2010"

Asistăm sau chiar participăm la evenimentele agitate ale ultimelor zile; măsurile fiind luate - după cum ni se spune -, pentru asigurarea normalității, normalitatea fiind însă foarte departe de noi. În situația dată, a nemulțumirilor generale legate de restricțiile salariale, de nerespectarea procedurilor parlamentare și de perspectiva neacoperirii unor servicii publice esențiale, România se află într-o situație dificilă, iar dificultatea este transformată în suportul unor bătălii politice, uitându-se esențialul, acela al construirii statutului european, de care avem nevoie pentru a depăși cu adevărat criza și consecințele dramatice ale acesteia asupra românilor.

Ca țară membră a Uniunii Europene, România ar trebui să trateze cu maximă responsabilitate problemele momentului și să gândească cu profesionalism și seriozitate procesul anevoios al construcției dezvoltării durabile, unde, la nivel conceptual general, sunt necesare trei direcții de acțiune: dezvoltarea capacităților novative în utilizarea resurselor locale, dezvoltarea capacităților de producție competitivă și stimularea valorificării produselor autohtone la nivel local, regional, național și european. Pentru aceasta este nevoie de definirea interesului general, de o strategie reală, de programe de acțiune, de parteneriate corecte, de atragerea resurselor financiare și de împărțirea corectă a plusvalorii, capabilă să mulțumească atât pe deținătorul de capital, cât și pe angajat. Starea prezentă este agravată și de situația Europei, care, după părerea specialiștilor, deși unificată din punct de vedere economic, pierde totuși teren, în timp ce competitivitatea sa este în scădere, dinamismul ei se încetinește, iar populația îmbătrânește.

Din reacția diverselor instituții, astăzi, la aproape trei săptămâni de la prezentarea raportului Președintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, cu privire la "Starea Uniunii 2010", constat că acesta nu a constituit baza unei dezbateri politice importante cu privire la poziționările României în contextul dezvoltărilor preconizate la nivel european, cu atât mai mult cu cât deciziile care vor fi luate în acest an vor avea implicații pe termen lung, într-o Europă definită ca fiind a oportunităților, în care cei cu aspirații sunt promovați, iar cei cu nevoi sunt neglijați, dacă nu se creează coeziunea economică, socială și teritorială de care avem nevoie.

În ce categorie ne situăm? Răspunsul nostru este dificil deoarece, din păcate, reforma este doar definită, aceasta vizează mai mult aspecte de structurare administrativă și de calibrare socială la o stare economică care nu poate persista natural, având în vedere standardele de competitivitate economică funcționale la nivelul Uniunii Europene. În cadrul Raportului, Președintele Comisiei abordează perspectiva economică a UE, bazele de la care Europa își modernizează economiile, faptul că redresarea își intensifică structurarea economiilor, anumite incertitudini și riscuri, accelerarea reformei europene, momentul modernizării economiei europene sociale de piață, astfel încât aceasta să poată concura la nivel mondial și să răspundă provocării pe care o reprezintă demografia. Pentru anul viitor, Jose Manuel Barroso prezintă cinci provocări: abordarea crizei și guvernanței economice; reabilitarea creșterii economice pentru crearea de locuri de muncă, prin accelerarea programului de reforme Europa 2020; clădirea unui spațiu de libertate, justiție și securitate; deschiderea negocierilor pentru un buget UE modern și exercitarea unei influențe europene pe scena mondială. Se subliniază măsurile pentru ca uniunea monetară să fie însoțită de o adevărată uniune economică, de importanța existenței unui sector financiar solid și viabil, aflat în slujba economiei reale, de impunerea unui sistem de supraveghere european eficace și de structurarea finanțelor publice într-un mijloc pentru atingerea unei creșteri economice ce permite crearea de locuri de muncă. Această creștere trebuie să fie durabilă și favorabilă incluziunii.

Liderul european afirmă că pentru atingerea acestui obiectiv este necesară o concentrare pe trei priorități: asigurarea de locuri de muncă pentru mai mulți oameni, impulsionarea competitivității companiilor noastre și adâncirea pieței unice. În cadrul acestora, este necesară îmbunătățirea rezultatelor Europei în materie de inovare nu numai la nivelul universităților, ci și la nivelul fiecărei verigi a lanțului, de la cercetare la vânzarea cu amănuntul, în special prin intermediul inovării; practic avem nevoie de o Uniune a inovării.

De asemenea, energia este vectorul-cheie al creșterii și una dintre principalele priorități de acțiune: trebuie să finalizăm piața internă a energiei, să construim și să interconectăm rețelele energetice și să asigurăm securitatea și solidaritatea energetică. Astfel, vom avea o adevărată comunitate a energiei în Europa. În același timp, un sector agricol orientat spre viitor va juca un rol important în cadrul măsurilor europene întreprinse ca răspuns la cele mai mari provocări ale viitorului, cum ar fi: securitatea alimentară la nivel mondial, reducerea biodiversității și gestionarea durabilă a resurselor naturale.

Un alt element considerat important la nivelul Uniunii Europene este dat de modul în care se asigură echilibrul utilizării resurselor financiare, prin analiza de ansamblu a bugetului european și a bugetelor naționale. În acest context, prosperitatea europeană depinde de relațiile pe care le dezvoltăm cu partenerii strategici, pentru că avem nevoie la scară internațională de cuvântul greu pe care îl are de spus Uniunea Europeană.

De ce această trecere în revistă? Pentru că aș dori o asemenea abordare din partea responsabililor guvernamentali, o înțelegere a momentului, a fenomenelor și perspicacitate în găsirea rapidă a soluțiilor profesioniste. Nu sunt naiv, să cred că dezbaterile sterile și facile pot fi înlocuite la nivelul partidelor politice, dar cred că a sosit, după unii chiar a trecut, momentul structurării unei construcții politice a dialogului între putere și opoziție, de includere a responsabilităților economice în susținerile tuturora: patronat, sindicate, administrație, autoritate și instituțiile statului, mediul universitar și diplomația activă. Consider că la nivel guvernamental este nevoie de această abordare, de modificarea comportamentelor la nivelul asigurării guvernanței economice. Acest lucru trebuie asigurat și din perspectiva corelării și avizării bugetului național la nivelul Comisiei. Obținerea consensului la nivel european este discutată în acest moment și el se va exprima în pachetul de propuneri legislative ce va fi comunicat în 29 septembrie 2010.

Consider, în perspectiva prezentării bugetului pentru anul 2011 la nivelul Parlamentului, că primul-ministru al Guvernului României ar trebui să prezinte un raport privind "Starea României 2010". Beneficiile ar fi multiple, conducând la o mai bună construcție a bugetului de stat și la realizarea, pe baze tehnice și concrete, a unei conlucrări mai bune între putere și opoziție, existând posibilitatea de a selecționa pe criterii obiective profesioniștii de care România are nevoie în momentul de față.

Cred că obiectivul momentului actual este acela de a cheltui mai inteligent, și nu mai mult sau mai puțin, după cum ne îndemna și Președintele Comisiei, Jose Manuel Barroso.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 1:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro