You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 04-10-2010

Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2010

13. Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului:  

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................
Octavian-Marius Popa

Trecem la partea a doua a ședinței de astăzi, cea care vizează adresarea de interpelări membrilor Guvernului.

Am să citesc lista în ordinea în care mi-a fost prezentată de către secretariatul Camerei. Cei prezenți care doresc să-și susțină, o s-o facă. Domnul deputat Daniel Oajdea depune în scris două interpelări; domnul William Brînză, două interpelări; domnul Gabriel Tița-Nicolescu depune în scris o interpelare; domnul Constantin Eugen Uricec, o interpelare; domnul deputat Aurel Vainer depune în scris o interpelare; domnul Radu Zătreanu, două interpelări; domnul deputat Ion Dumitru, o interpelare; domnul deputat Seres Denes, o interpelare; domnul deputat Ștefan Daniel Pirpiliu, trei interpelări; domnul deputat Cătălin Cherecheș, trei interpelări; domnul deputat Octavian Marius Popa, o interpelare; domnul deputat Lucian Nicolae...

Vă cer scuze. Domnul Octavian-Marius Popa, da? Vă cer scuze, domnule deputat. Vă rog foarte mult să vă prezentați interpelarea.

 

Domnul Octavian-Marius Popa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea, deși scurtă, prezintă o importanță deosebită, întrucât s-ar putea ca în scurt timp să fie consecințe deosebit de neplăcute pentru țară.

Interpelarea este adresată ministrului mediului și pădurilor, domnul Laszlo Borbely.

Stimate domnule ministru,

Anul trecut am adresat o scrisoare predecesorului dumneavoastră, domnul Nicolae Nemirschi, în care semnalam apropierea termenului limită de ecologizare a depozitelor de deșeuri de pe teritoriul României, având în vedere angajamentele asumate în Tratatul de aderare la Uniunea Europeană privind implementarea Directivei 31 a Consiliului Europei din 1999 privind depozitarea deșeurilor.

În conformitate cu art.14 din Legea nr.27/2007, autoritățile publice locale au avut obligația de a asigura prin bugetul anului 2000 și/sau prin atragerea altor mijloace de finanțare legală, fonduri financiare necesare realizării la termen a măsurii de închidere și ecologizare a depozitelor neconforme existente pe teritoriul de competență, precum și a mijloacelor financiare aferente funcționării sistemului de colectare, selectare, reciclare, transport și eliminare finală a deșeurilor provenite de la populație.

Revin asupra acestor probleme și vă întreb: care este stadiul implementării programului național de gestiune a deșeurilor convenit cu Uniunea Europeană? Doi. Care este stadiul închiderii depozitelor de deșeuri neconforme Clasa B, prevăzut în Hotărârea de Guvern nr.349/2005, ce trebuiau să-și sisteze activitatea până la data de 16.07.2009? În ce măsură, și asta este cea mai importantă, aveți prevăzute fondurile necesare pentru a asigura punerea în funcțiune și de asemenea funcționarea programului național pentru gestiunea deșeurilor?

Vă mulțumesc.

Deputat, Octavian-Marius Popa.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat Popa.

 
Aledin Amet

Îl invit la microfon pe domnul deputat Aledin Amet pentru a-și susține interpelarea.

O să vă rog foarte pe scurt, domnule deputat.

 

Domnul Aledin Amet:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Două interpelări. Foarte pe scurt.

Prima interpelare este adresată domnului Valentin Iliescu, secretar de stat pentru relația cu Parlamentul.

Atât în legislatura trecută, dar și în cea actuală, am cerut să fie clarificată situația în ceea ce privește regimul retrocedărilor în baza Legii nr.9. nominal, este vorba de un dosar nr.10853 aflat de multă vreme în lucru pe numele Ciobanu Marin.

Iar cea de-a doua interpelare este adresată domnului Cseke Attila, ministrul sănătății.

Anul acesta, județului Constanța, din păcate, nu i-au fost alocate locuri rezervate persoanelor în vârstă, locuri în stațiunile de tratament pentru bolile cardiovasculare. Doresc în acest sens clarificările necesare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
Aurel Vainer

Revin asupra interpelării pe care domnul Aurel Vainer vrea s-o prezinte de la microfonul Camerei.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 

Domnul Aurel Vainer:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Obiectul interpelării mele este activitatea Autorității Naționale pentru restituirea proprietăților.

Stimate domnule ministru,

Una din cele mai serioase probleme ale României postdecembriste continuă să fie implementarea greoaie și defectuoasă a legislației existente, fenomen care este întâlnit și în procesul de restituire a bunurilor preluate abuziv de stat.

Vă rog să dispuneți măsuri de soluționare vizând numirea celui de al cincilea membru în comisia specială de retrocedare, formată în prezent din doar patru membri, pentru a se asigura funcționarea normală a comisiei.

Doi. Urgentarea emiterii de către Autoritatea Națională pentru restituirea proprietăților a titlurilor de plată pentru dispozițiile de restituire a unor proprietăți prin plata în numerar. În prezent, există un decalaj apreciabil între numărul dispozițiilor de restituire în numerar și numărul titlurilor de plată emise, generând dificultăți în bunul mers al procesului de restituire.

În plus, vă rugăm să ne comunicați suma destinată de Ministerul Finanțelor Publice pentru plata în numerar a titlurilor de despăgubiri din totalul pe care ministerul îl va încasa de la Fondul Proprietatea ca dividende obținute pe baza profitului din anii 2008 și 2009.

Doresc răspuns în scris și oral.

Cu mulțumiri, Aurel Vainer, deputat.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, domnule deputat.

 
Vasile Popeangă

Îl invit la microfon pe domnul deputat Vasile Popeangă.

Domnule profesor, poftiți la tribuna Camerei pentru a vă susține o interpelare pe scurt din cele cinci, restul să le depuneți la secretariatul Camerei.

 

Domnul Vasile Popeangă:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Interpelarea mea se adresează domnului ministru Daniel Petru Funeriu și are ca obiect necesitatea scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante din învățământul superior.

Domnule ministru,

Prevederile Hotărârii Guvernului nr.1418/2006 privind aprobarea metodologiei de evaluare externă, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță ARACIS privind personalul didactic, stabilește foarte clar că prin "personal didactic" se înțelege personalul care desfășoară activități didactice în instituția de învățământ superior respectivă.

De asemenea, pentru asigurarea calității activităților didactice, personalul didactic titularizat în învățământul superior nu poate acoperi într-un an universitar mai mult de trei norme didactice, indiferent de instituția de învățământ în care își desfășoară activitatea.

Totodată, personalul didactic titularizat în învățământul superior, conform legii, pensionat la limită de vârstă sau din alte motive, pierde calitatea de titular de post și este considerat cadru didactic asociat, neputând să acopere mai mult de o singură normă didactică în instituția respectivă de învățământ.

În aceeași Hotărâre de Guvern nr.1418/2006 se specifică faptul că personalul didactic titularizat în instituția de învățământ superior, unde are funcția de bază, este luat în considerare la autorizarea funcționării provizorii sau acreditare pentru o singură normă didactică constituită conform legii.

Pentru obținerea autorizației de funcționare provizorie, instituția de învățământ superior trebuie să aibă la fiecare structură instituțională, pentru fiecare program de ciclu de licență care duce la o calificare universitară distinctă, cel puțin 70% din totalul costurilor din statul de funcții, constituite conform normativelor legale, acoperite cu cadre didactice titularizate în învățământul superior, conform normelor legale, iar dintre acestea cel puțin 25% să fie profesori universitari și conferențiari universitari, dar nu mai mult de 50%.

Nu trebuie uitat nici faptul că, pentru obținerea acreditării, instituția de învățământ superior trebuie să aibă la fiecare structură instituțională, pentru fiecare program de studii din ciclul de licență care duce la o calificare universitară distinctă, cel puțin 70% din totalul posturilor din statul de funcții, constituite conform normativelor legale, acoperite cu cadre didactice cu norma de bază sau cu post rezervat titularizate în învățământul superior, conform normelor legale, iar dintre acestea, cel puțin 25% să fie profesori universitari și conferențiari universitari, dar nu mai mult de 50%.

De asemenea, domnule ministru, vă informăm că deblocarea posturilor nu înseamnă și resurse financiare în plus, pentru că alocarea resurselor se face pe student, finanțat de la bugetul de stat.

Am făcut această precizare, pentru a nu invoca pentru deblocare lipsa resurselor financiare.

Față de cele prezentate, vă interpelez, domnule ministru, și vă rog să-mi comunicați dacă nu cumva este impetuos necesar scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante din învățământul superior.

Dacă răspunsul dumneavoastră este afirmativ, de ce nu se scot la concurs posturile vacante?

Doresc ca răspunsul să-mi fie comunicat în scris, în cel mai scurt timp.

Voi depune restul interpelărilor adresate domnului ministru Traian Igaș și, în continuare, domnului ministru Daniel Petru Funeriu, la Secretariatul tehnic.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, și eu vă mulțumesc pentru înțelegere.

 
Aurel Vlădoiu

Îl invit la microfon pe domnul deputat Aurel Vlădoiu, pentru a prezenta și domnia sa o interpelare, iar restul - până la cinci - să le depună la Secretariatul Camerei Deputaților.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 

Domnul Aurel Vlădoiu:

Domnule președinte,

Interpelarea mea este adresată domnului ministru Cseke Attila, ministrul sănătății, și se numește "Cum au fost cheltuite sumele de bani încasate pe taxa pe viciu, și în ce domeniu au fost acești bani orientați?"

Introdusă încă din 2006, taxa pe viciu a avut ca scop combaterea consumului excesiv de produse din tutun și băuturi alcoolice, altele decât vinul și berea. s-au colectat, numai în anii 2008 și 2009, peste 700 milioane de euro din această taxă, iar în acest an, prin introducerea taxei pe produsele fast-food, sumele colectate la buget vor crește substanțial.

Din păcate, însă, domeniul sănătății publice suferă din cauza greutăților financiare, iar introducerea acestor taxe, care au scumpit excesiv produsele astfel impozitate, nu pare să fi fost o soluție viabilă, nici în domeniul combaterii consumului excesiv de produse din tutun și băuturi alcoolice și nici pentru îmbunătățirea activității în cel mai important domeniu - sănătatea. De aceea, solicit un răspuns privind modul în care au fost alocați banii.

A doua interpelare se adresează domnului ministru Laszlo Borbely, prin care solicit o intervenție foarte dură pentru a opri tăierile iresponsabile de păduri din zona Voineasa - Vidra.

Și, ultima, se adresează domnului ministru Ialomițianu, prin care solicit un răspuns privind Ordonanța nr.81/2007 privind persoanele care au fost deposedate de bunurile personale (de case, de terenuri). Sunt foarte multe dosare depuse la Autoritatea Națională de Proprietate - 350.000 dosare. Oamenii sunt în vârstă și așteaptă banii care li se cuvin în baza Ordonanței nr.81/2007.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, domnule deputat.

 
Gheorghe Ana

Îl invit și pe domnul deputat Gheorghe Ana, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte de ședință,

Interpelarea mea se adresează domnului prim-ministru Emil Boc. Subiectul ei îl constituie repartizarea sumelor din Ordonanța de Guvern nr.7/2006, din ședința de Guvern din 20 septembrie, ale cărei anexe au fost publicate în Monitorul Oficial din 3 octombrie, 2010.

În 20 septembrie 2010, Guvernul a aprobat repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate în TVA pentru finanțarea Programului "Dezvoltarea infrastructurii" și a unor baze sportive din spațiul rural pe anul 2010, instituit prin Ordonanța de Guvern nr.7/2006.

Pentru județul Dâmbovița, a fost repartizată suma de 9.506 mii lei, din care 6.594 mii lei 70% localităților administrate de primari PDL, 2.662 mii lei, 27%, localităților administrate de primarii PSD, și 206 mii lei, 30%, localităților administrate de primarii PNL.

Doresc să aflu, domnule prim-ministru, următoarele: care au fost criteriile ce au stat la baza repartizării sumelor. Ce se întâmplă cu lucrările pe Ordonanța de Guvern nr.7/2006, nefinanțate în acest an, unele începute de mai bine de 3 ani.

Și, ultima întrebare: este obligatoriu, pentru finanțarea unor lucrări de investiții, ca lucrarea să fie executată de constructori agreați de PDL, sau ca primar în localitate să fie membru PDL?

Vă mulțumesc. Aștept răspuns scris și oral.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat Gheorghe Ana, vă mulțumesc, și o după-masă plăcută în continuare.

Îngăduiți-mi, stimați colegi, să dau citire, în continuare, listei ce cuprinde deputații care au depus în scris interpelările: Lucian Nicolae Bode - 2 interpelări; Constantin Chirilă - 2 interpelări; Gigel-Sorinel Știrbu - o interpelare; Viorel Palașcă - o interpelare; Ioan Țintean - o interpelare; Cristian Buican - 10 interpelări; Dan Ilie Morega - o interpelare; Horia Cristian - 2 interpelări; Radu Bogdan Țîmpău - o interpelare; Titi Holban - o interpelare; Iuliu Nosa - 3 interpelări; Ion Călin - 2 interpelări; Dorel Covaci - 3 interpelări; Mircea-Gheorghe Drăghici - o interpelare; doamna deputat Aurelia Vasile împreună cu domnul deputat Florin-Costin Pâslaru - 20 de interpelări; domnul deputat Angel Tîlvăr - 5 interpelări; din nou domnul Florin-Costin Pâslaru - 6 interpelări; Eugen Bejinariu - o interpelare; Ioan Stan - 2 interpelări; Ciprian-Florin Luca - 2 interpelări; Relu Fenechiu - o interpelare; Sulfina Barbu - o interpelare; Tudor Ciuhodaru - o interpelare; Mircia Giurgiu - 10 interpelări; Viorel Buda - o interpelare; George Dumitrică - o interpelare; Constantin Severus Militaru - o interpelare; Viorel Arion - 4 interpelări; Vasile Cazan - o interpelare; Vasile Gliga - o interpelare; Marian Neacșu - o interpelare; Georgian Pop - o interpelare; Doru-Claudian Frunzulică - o interpelare; Florentin Băloșin-Gust - o interpelare; Eduard Martin și Alexandru Mazăre - o interpelare; Manuela Mitrea - o interpelare; Horia Grama - 2 interpelări; Cornel itu - o interpelare; Cornel Pieptea - o interpelare și Gheorghe Ciocan - o interpelare.

Cu acestea, declar închisă ședința de astăzi.

Ne revedem mâine dimineață la ședința consacrată declarațiilor politice.

O seară bună tuturor! Doamne, ajută!

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 18,30.