Vasile Popeangă
Vasile Popeangă
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.141/14-10-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 04-10-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2010

13. Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului:  
  13.4 Vasile Popeangă
 
see:

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Îl invit la microfon pe domnul deputat Vasile Popeangă.

Domnule profesor, poftiți la tribuna Camerei pentru a vă susține o interpelare pe scurt din cele cinci, restul să le depuneți la secretariatul Camerei.

Domnul Vasile Popeangă:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Interpelarea mea se adresează domnului ministru Daniel Petru Funeriu și are ca obiect necesitatea scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante din învățământul superior.

Domnule ministru,

Prevederile Hotărârii Guvernului nr.1418/2006 privind aprobarea metodologiei de evaluare externă, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță ARACIS privind personalul didactic, stabilește foarte clar că prin "personal didactic" se înțelege personalul care desfășoară activități didactice în instituția de învățământ superior respectivă.

De asemenea, pentru asigurarea calității activităților didactice, personalul didactic titularizat în învățământul superior nu poate acoperi într-un an universitar mai mult de trei norme didactice, indiferent de instituția de învățământ în care își desfășoară activitatea.

Totodată, personalul didactic titularizat în învățământul superior, conform legii, pensionat la limită de vârstă sau din alte motive, pierde calitatea de titular de post și este considerat cadru didactic asociat, neputând să acopere mai mult de o singură normă didactică în instituția respectivă de învățământ.

În aceeași Hotărâre de Guvern nr.1418/2006 se specifică faptul că personalul didactic titularizat în instituția de învățământ superior, unde are funcția de bază, este luat în considerare la autorizarea funcționării provizorii sau acreditare pentru o singură normă didactică constituită conform legii.

Pentru obținerea autorizației de funcționare provizorie, instituția de învățământ superior trebuie să aibă la fiecare structură instituțională, pentru fiecare program de ciclu de licență care duce la o calificare universitară distinctă, cel puțin 70% din totalul costurilor din statul de funcții, constituite conform normativelor legale, acoperite cu cadre didactice titularizate în învățământul superior, conform normelor legale, iar dintre acestea cel puțin 25% să fie profesori universitari și conferențiari universitari, dar nu mai mult de 50%.

Nu trebuie uitat nici faptul că, pentru obținerea acreditării, instituția de învățământ superior trebuie să aibă la fiecare structură instituțională, pentru fiecare program de studii din ciclul de licență care duce la o calificare universitară distinctă, cel puțin 70% din totalul posturilor din statul de funcții, constituite conform normativelor legale, acoperite cu cadre didactice cu norma de bază sau cu post rezervat titularizate în învățământul superior, conform normelor legale, iar dintre acestea, cel puțin 25% să fie profesori universitari și conferențiari universitari, dar nu mai mult de 50%.

De asemenea, domnule ministru, vă informăm că deblocarea posturilor nu înseamnă și resurse financiare în plus, pentru că alocarea resurselor se face pe student, finanțat de la bugetul de stat.

Am făcut această precizare, pentru a nu invoca pentru deblocare lipsa resurselor financiare.

Față de cele prezentate, vă interpelez, domnule ministru, și vă rog să-mi comunicați dacă nu cumva este impetuos necesar scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante din învățământul superior.

Dacă răspunsul dumneavoastră este afirmativ, de ce nu se scot la concurs posturile vacante?

Doresc ca răspunsul să-mi fie comunicat în scris, în cel mai scurt timp.

Voi depune restul interpelărilor adresate domnului ministru Traian Igaș și, în continuare, domnului ministru Daniel Petru Funeriu, la Secretariatul tehnic.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, și eu vă mulțumesc pentru înțelegere.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 20 october 2019, 12:52
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro