Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.141/14-10-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 04-10-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2010

4. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare. (PL-x 389/2010) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 389/2010

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Intrăm, stimați colegi, în dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi. Avem la numărul curent 2 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare.

Potrivit art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect urmează să se dezbată în procedură de urgență.

Dacă din partea inițiatorilor este cineva? Domnul Samuel Calotă, vicepreședinte, Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul.

Domnul Samuel Calotă (vicepreședinte, Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor):

Mulțumesc, domnule președinte.

Prin proiectul de lege se asigură transpunerea totală a prevederilor Directivei nr.64/2007, transpusă în legislația națională prin Ordonanța nr.113; Directiva nt.65/2002 este transpusă în legislația națională prin Ordonanța nr.85.

Pentru o transpunere completă a legislației europene în legislația națională, a fost nevoie să se modifice Ordonanța nr.85 privind contractele privind serviciile financiare la distanță pentru o mai bună informare a consumatorilor atunci când încheie astfel de servicii.

Supunem atenției această propunere legislativă, pentru ca dumneavoastră să-i acordați votul.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul președinte, domnul deputat Viorel Ștefan.

Domnule președinte, vă rog să susțineți raportul.

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Cu adresa PL-x 389 din 28.06.2010, Biroul permanent, conform art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a sesizat în procedură de urgență, pentru examinare și avizare în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare.

În evaluările din comisia noastră s-au avut în vedere avizul favorabil de la Consiliul Legislativ și avizele favorabile de la Comisiile juridice și pentru industrii și servicii.

Așa cum spunea inițiatorul, se transpune prin acest act normativ o prevedere dintr-o directivă europeană. Această transpunere s-a materializat într-o modificare a art.6, abrogarea art.14 și modificarea art.25 din Ordonanța Guvernului nr. 85/2004.

Mai fac precizarea că acest proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Proiectul a fost adoptat în Senat în data de 23 iunie 2010. Conform art.75 alin.(1) și (3) din Constituția României, republicată, și art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, proiectul este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare în ședința din data de 28.09.2010, comisia propune supunerea spre dezbatere și aprobarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat, fără amendamente.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să intervină? Nu avem intervenții.

Stimați colegi,

Art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților prevede că se trece la dezbaterea pe articole a proiectului sau propunerii legislative numai atunci când în raportul comisiei sesizate în fond există amendamente admise sau respinse. Nu avem asemenea amendamente, proiectul de lege rămâne pentru votul final al ședinței de mâine, ora 12,30.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 1:58
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro