Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.141/14-10-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 04-10-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2010

8. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru unii operatori economici. (PL-x 164/2010) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 164/2010

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru unii operatori economici.

Din partea inițiatorilor, dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul secretar de stat Dan Fătuloiu, din partea Ministerului Administrației și Internelor.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Dan-Valentin Fătuloiu (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Susținem ordonanța care, așa cum a spus și domnul președinte, are ca obiect de reglementare scoaterea din rezerva de stat, departament pe care îl coordonez, a unei cantități de păcură, pentru a fi transferată unor operatori economici, respectiv, Ministerul Economiei și Ministerul Mediului.

Efectul este pozitiv în planul cetățeanului, întrucât aceste cantități sunt transferate la autoritățile locale.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult.

Din partea comisiei sesizate în fond? Domnul vicepreședinte, domnul secretar Mircea Marin.

Domnul Mircea Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru unii operatori economici, transmis cu PL-x 164 din 13 aprilie 2010.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru unii operatori economici. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 8 aprilie 2010.

Proiectul a fost avizat favorabil de Consiliului Legislativ, de Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 22 septembrie 2010 și au hotărât, cu o abținere, să propună plenului Camerei Deputaților dezbaterea și adoptarea acestui proiect de lege.

La lucrările comisiei au participat invitați din partea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, domnul președinte Adrian Gurău, din partea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, domnul director Marius Untescu, din partea Ministerului Finanțelor, domnul Dincă Nicolae - șef serviciu.

Au fost prezenți 25 de deputați din totalul de 26 de membri ai comisiei.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar.

Dacă din partea Grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Da, domnul deputat Solomon, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

Domnule coleg, aveți cuvântul.

Domnul Adrian Solomon:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Aș vrea să-l întreb pe domnul ministru, prezent, că noi nu avem la raportul prezentat nicio listă cu operatorii economici. Despre ce operatori economici este vorba și în ce scop se scot aceste cantități de motorină, nu numai păcură, că sunt și cantități de motorină din rezerva de stat pentru... ia uitați, și benzină chiar.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc.

Domnule ministru, aveți operatorii, da?

Vă rog. Dar, raportul, în mod normal... acest lucru trebuie să afle.

Vă rog să vă prezentați și să prezentați operatorii, domnule ministru.

Domnul Adrian Gurău (președinte, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale):

Sunt Adrian Gurău, președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat.

Deci acest proiect de lege reglementează scoaterea din rezerva de stat de păcură și cărbune pentru nevoile electrocentralelor și... e altă lege aceea, domnule deputat... Deci, este scoaterea de păcură și cărbune pentru nevoile electrocentralelor și funcționarea sistemului energetic național în perioada de iarnă.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul deputat Mircea Toader, lider necontestat la nivelul Grupului parlamentar Partidului Democrat Liberal.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Vreau să-i spun domnului Solomon că este întotdeauna obligația Guvernului să ia din rezerva de stat, din două motive. Pe de o parte, că rezerva trebuie reîmprospătată, cu timpul se pierd calitățile combustibilului, și, în al doilea rând, este o metodă prin care poți să ai o aprovizionare permanentă, urmând ca administrațiile locale să fie obligate, așa cum prevede legea, să reîmprospăteze ceea ce iau din rezerva de stat. Este o practică pe care au utilizat-o toate Guvernele, inclusiv al dumneavoastră.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, pentru aceste precizări.

Stimați colegi,

Nemaexistând deputați dornici să ia cuvântul la dezbateri generale, vă rog să observați că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților, proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 26 august 2019, 11:16
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro