Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.141/14-10-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 04-10-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2010

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale. (PL-x 457/2010) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 457/2010

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția următoare? Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale.

Domnule secretar de stat, Dan Fătuloiu, vă rog să exprimați punctul de vedere al Guvernului.

Domnul Dan-Valentin Fătuloiu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege vizează îmbunătățirea cooperării internaționale în materie penală, dar și în materie polițienească. El stabilește proceduri și standarde de cooperare. De asemenea, termeni pentru schimbul de informații în ceea ce privește cooperarea polițienească pentru creșterea operativității acțiunilor noastre.

De asemenea, stabilește criterii clare de folosire a datelor personale și posibilitatea agențiilor de aplicare a legii de a refuza unele date pe care le consideră că nu sunt necesare în activitatea operativă.

De aceea, având în vedere și termenul de integrare și obligațiile pe care noi le avem și apropiata vizită de evaluare, vă rugăm să aprobați acest proiect de lege.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond, președintele Comisiei pentru apărare, domnul deputat Canacheu.

Domnul Costică Canacheu:

Bună seara!

Domnule președinte de ședință,

Comisia a fost sesizată în fond în procedură de urgență cu acest proiect de lege.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. Avem avizele favorabile de la comisiile sesizate în acest sens.

Obiectul de reglementare v-a fost enunțat de către inițiator.

În ședința comisiei au fost prezenți 20 de membri ai comisiei.

Cu unanimitate de voturi, se propune plenului adoptarea proiectului de lege.

Legea face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, domnule președinte.

O să vă rog, vă cer scuze că vă întorc din drum, să propuneți timpii pentru dezbaterea proiectului de lege.

Suntem în procedură de urgență, așa cum bine ați precizat dumneavoastră.

Domnul Costică Canacheu:

Un minut și un minut pentru fiecare, n-avem amendamente.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Un minut și un minut. Un minut pentru dezbateri generale, un minut pentru dezbaterea pe articole.

Supun atenției dumneavoastră timpii propuși de către președintele comisiei sesizate în fond.

Vă rog să votați.

105 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și o abținere. Propunerea a fost adoptată.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale. Nu avem.

Trecem la dezbaterea pe articole a raportului comisiei sesizate în fond.

Dacă la numărul curent 1, titlul legii, sunt observații. Nu avem.

Poziția 2, poziția 3, pozițiile 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nemodificate, 11 așijderea. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, pozițiile 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

La poziția 31, Anexa nr.1, dacă sunt intervenții. Nu avem.

La poziția 32, Anexa nr.2, dacă sunt observații. Nu avem nici aici.

Se pare că nu mai avem alte amendamente admise.

Dezbaterea pe articole s-a încheiat în mai puțin de un minut.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine.

Stimați colegi,

Dați-mi voie ca, în numele meu personal dar și al dumneavoastră, să salut pe Excelența Sa, domnul Ranko Krivokapic, președintele Parlamentului din Muntenegru.

(Domnii deputați prezenți salută prin aplauze delegația parlamentară din Muntenegru.)

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc frumos.

Îi dorim domnului președinte ședere plăcută în România.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 august 2019, 14:48
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro