Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 25, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.155/25-10-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 25-10-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 25, 2010

10. Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 16 iunie 2010, actualizată prin scrisoarea suplimentară de intenție, semnată la București, la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 2 iulie 2010 și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009. (PL-x 448/2010) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 448/2010

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Mai avem un pic.

La poziția 7, Proiectul de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 16 iunie 2010, actualizată prin scrisoarea suplimentară de intenție, semnată la București, la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 2 iulie 2010 și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009.

Suntem și aici în procedură de urgență.

Dacă din partea inițiatorului? Domnul secretar de stat Bogdan Drăgoi, din partea Ministerului Finanțelor.

Domnul Bogdan Drăgoi (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Misiunea comună a Fondului Monetar Internațional, al Comisiei Europene și Băncii Mondiale, ce a avut loc în perioada 26 aprilie-7 mai 2010 a fost finalizată prin semnarea la data de 16 iunie 2010 de către reprezentanții părții române a scrisorii de intenție.

Atât scrisoarea de intenție, cât și cea suplimentară au fost aprobate de către Bordul Fondului Monetar Internațional în data de 2 iulie 2010 și tranșa a VI-a, în valoare de 768 de milioane de drepturi speciale de tragere a fost trasă de către Banca Națională a României pentru susținerea rezervelor valutare.

Sprijinul financiar din partea Fondului Monetar Internațional are o valoare totală de 11.443.000.000 drepturi speciale de tragere, din această sumă Ministerului Finanțelor Publice i s-a alocat suma de 1.946.500.000 de drepturi speciale de tragere.

Rambursarea ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului se asigură proporțional cu suma alocată de acesta de către Banca Națională Română și de către Ministerul Finanțelor Publice.

Față de cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice propune și susține adoptarea actului normativ și a elementelor de reformă sectorială și fiscal-bugetară pe care le implică, în procedură de urgență.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul vicepreședinte Nițu.

Domnul Adrian Henorel Nițu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Cu adresa PL-x 448 din 14 sept.2010, Biroul permanent, conform art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a sesizat pentru examinare și avizare în fond Comisia pentru buget, finanțe și bănci cu acest proiect de lege.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile transmise de Consiliul Legislativ și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Scrisorii de intenție emisă de Guvernul României. În cadrul acestui aranjament stand-by sumele se disponibilizează în 8 tranșe trimestriale, iar rambursarea se efectuează după o perioadă de grație de 3 ani în valutele solicitate de FMI și potrivit unui scadențar propriu fiecărei tranșe. Maturitatea fiecărei tranșe este de 5 ani, perioadă pentru care se calculează dobândă. La dobândă nu se aplică perioadă de grație. Costurile percepute: comisionul de serviciu de 0,5% pentru fiecare tranșă și comisionul de angajament, calculat diferențiat corelat cu gradul de utilizare de către țara membră. Dobânda se calculează și se plătește trimestrial prin debitarea directă de către FMI a contului DST al României. Se aplică mai multe tipuri de rate ale dobânzii, în funcție de gradul de utilizare a resurselor.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările comisiei au participat 31 de deputați din totalul de 35 membri ai comisiei.

Din partea Ministerului Finanțelor Publice a participat domnul secretar de stat Gheorghe Gherghina. Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Proiectul de lege este de competența decizională a Senatului.

În urma dezbaterii proiectului de lege, în ședința din data de 19 octombrie 2010, comisia propune spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a unui raport în forma prezentată de inițiator.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Doamna deputat din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte, îmi pare rău că acest proiect de lege sau acest acord, acest punct al ordinii de zi a fost trecut într-un termen foarte scurt și cred că foarte mulți dintre colegii noștri n-au apucat să citească și să vadă expunerea de motive și propunerile pe care Guvernul ni le aduce.

Ca o primă constatare, pot să spun că la pagina 7 a Expunerii de motive, așa cum a fost ea trimisă Camerei Deputaților, la Secțiunea a 6-a, se spune următorul lucru. Că au avut consultări cu organizații neguvernamentale, neexplicându-se cum au fost selectate, de asemenea, fundamentarea alegerii organizațiilor nu are la bază un act, consultări cu administrația publică locală, cu cine vreți dumneavoastră, nu apare nicăieri și organizația pionierilor... Dar, nicăieri în acest act nu văd să fi fost consultat și Parlamentul.

Așa cum am spus și altă dată, cred că nu suntem la impuse, ci teoretic trebuia să fim cei care să facem această consultare, să facem această negociere și să putem pe urmă să hotărâm, nu să primim de-a gata niște probleme care nu au trecut prin comisiile și dezbaterea Parlamentului.

Domnule președinte,

Este, într-adevăr, o completare a unei alte ordonanțe care a fost adoptată în 2009 și o să-mi pară rău toată viața că a fost adoptată, prin care se solicită încă o scrisoare, o scrisoare care să completeze primul acord, iar în expunerea de motive, stimați colegi, este adusă următoarea argumentare. În data de 25 iunie 2010, Curtea Constituțională a României a declarat drept neconstituțională măsura de reducere a pensiilor, fapt ce a dus la recurgerea la o măsură alternativă, respectiv, creșterea cotei taxei pe valoarea adăugată cu 5 procente. Astfel, scrisoarea de intenție a fost revizuită printr-un document suplimentar, scrisoare suplimentară de intenție, datată 29 iunie 2010, în care sunt prezentate evoluțiile cele mai recente, precum și influența deciziei Curții Constituționale asupra unor indicatori macroeconomici.

Stimați colegi,

Vă rog să citiți că așa scrie în expunerea de motive. Este trasă la răspundere Curtea Constituțională pentru că a analizat dacă acel proiect de lege este constituțional sau nu este constituțional, iar Guvernul vine și acuză prin această expunere de motive Curtea Constituțională că se amestecă în niște cifre macroeconomice care, vezi măria-ta, ar influența.

Această expunere de motive spune mai departe că dificultățile întâmpinate în colectarea veniturilor, precum și necesitatea reducerii anumitor categorii de cheltuieli publice, spune FMI-ul, au condus la revizuirea țintelor fiscale anterior convenite cu FMI, acestea urmând a se realiza printr-o serie de politici evidențiate în scrisoarea semnată. Știți care sunt acele măsuri? Deci, FMI-ul cere reducerea unor cheltuieli publice și colectarea mai bună a taxelor, impozitelor și mărirea masei de venituri. Guvernul vine și spune că va lua următoarele măsuri: reducerea cheltuielilor cu salariile, cu pensiile, prin recalcularea acestora și unele transferuri sociale, reducerea transferurilor către autoritățile locale, deci autorităților locale li s-au luat fondurile, de unde dezvoltare pe zonele respective?, subvențiile pentru încălzire. De asemenea, spune expunerea de motive: înghețarea temporară a pensionărilor anticipate și instituirea unui nou sistem de acordare a stimulentelor. Se va avea în vedere lărgirea bazei de impozitare a veniturilor și reducerea numărului de angajați din sectorul public, cât și implementarea de programe sociale în scopul combaterii sărăciei și această listă a nenorocirilor curge mai departe.

Bineînțeles că încercând să văd măcar un singur angajament al Guvernului, cel care teoretic a elaborat și expunerea de motive și Propunerea legislativă pentru aprobarea completării Acordului stand-by, nu există, stimați colegi, măcar un cuvânt, o frază privind dezvoltare, locuri de muncă...

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog să vă limitați intervenția, doamnă. E procedură de urgență.

Doamna Aurelia Vasile:

Imediat, domnule președinte.

De asemenea, stimați colegi, este clar că nu vom vota această nebunie, o dată pentru că cred eu că se face dovada cum acest guvern, prin acordul pe care l-a încheiat, în continuare nenorocește pe nepoții copiilor mei, în continuare, iar faptul că ni se aduce de-a gata acest lucru, acest acord care... în orice țară, în orice țară din Uniunea Europeană, aceste lucruri sunt discutate întâi cu Parlamentul.

Domnul Ioan Oltean:

V-am rugat să vă limitați timpul, doamna deputat, vă rog foarte mult.

Doamna Aurelia Vasile:

Dacă, în continuare, stimați colegi, vă simțiți bine ca o coadă a Guvernului PDL condus de Boc și susținut de dumneavoastră, să știți că nouă ne este jenă. Motiv pentru care nu dorim nici măcar să participăm la dezbaterea acestui proiect de lege, atunci când va fi dezbătut pe articole.

Domnul Ioan Oltean:

Stimați colegi,

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, vă rog să observați că sunt îndeplinite prevederile art.106, nu avem un raport cu amendamente admise și respinse. În consecință, acest... vă rog să ocupați loc, acest proiect rămâne pentru votul final.

Întrucât în 28 noiembrie se împlinește termenul pentru vot final, vă rog să fiți de acord să acordăm votul final acestui act normativ astăzi pentru a nu fi îndeplinite condițiile prevăzute de art.75 din Constituție și 113 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Vă rog.

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Domnule președinte,

Fără îndoială că puteți propune acest lucru. Nu este absolut nicio problemă.

Vă reamintesc însă articolul din Regulament care vă obligă ca înainte de orice vot final să constatați dacă este cvorum. Vă rog să faceți acest lucru. E obligatoriu prin Regulament să constatați acest lucru...

Domnul Ioan Oltean:

Domnilor colegi,

Un lider de grup solicită acest lucru.

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule președinte,

Așa cum am fost de acord și am ascultat planificarea, atât a programului de lucru, cât și a ordinii de zi, nu apărea nicăieri vot final.

Deci, nu suntem de acord cu vot final, doresc ca acest lucru să fie dezbătut, iar dacă dumneavoastră doriți să acordați vot final, Grupul parlamentar al PSD părăsește sala.

Domnul Ioan Oltean:

Domnilor colegi,

Domnule Toader,

Doamna Aurelia Vasile,

Este ora 18, timpul afectat dezbaterilor s-a epuizat, mâine-dimineață continuăm dezbaterea pe acest proiect de lege.

Vă mulțumesc. Vă doresc o seară bună tuturor, ne revedem mâine-dimineață la ora 8,30 pentru declarații politice.

Vă mulțumesc.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 29 novembre 2021, 16:37
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro