Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 16, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.172/26-11-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 16-11-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 16, 2010

15. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.33 alin.(2) din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată (PL-x 414/2010) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 414/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru modificarea art.33 alin.(2) din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

Dacă din partea inițiatorilor dorește să intervină cineva? Nu.

Din partea ministerului, domnul ministru, vă rog.

Domnul Ioan-Nelu Botiș:

Doamna președinte,

Domnilor vicepreședinți,

Domnilor chestori,

Doamnelor și domnilor deputați,

Susținem această propunere legislativă. Practic, pune în avantaj și în stare de competitivitate toate fondurile care gestionează sau toate societățile care înregistrează fondurile private.

În consecință, suntem de acord cu această propunere legislativă.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Din partea comisiei, vă rog.

Doamna Claudia Boghicevici:

Doamna președinte,

Vă rog să-mi permiteți să susțin raportul asupra Proiectului de lege privind modificarea art.33 alin.(2) din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată.

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată cu dezbatere pe fond în procedură obișnuită a proiectului de lege privind modificarea art.33 alin.(2) din Legea nr.411/2004.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: aviz favorabil de la Consiliul Legislativ, aviz negativ de la Comisia pentru buget, aviz favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, punct de vedere favorabil al Guvernului.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.33 alin.(2) din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, în sensul că repartizarea aleatorie a persoanelor care nu au aderat la un fond de pensii în termenul prevăzut de lege să se facă în cote egale pentru fiecare fond de pensie administrat privat la data la care se face repartizarea.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu două amendamente de natură tehnico-legislativă.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 din Constituția României, republicată.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, iar Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma dezbaterilor, comisia vă propune adoptarea cu modificări a proiectului de lege.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Intervenții în cadrul dezbaterilor generale, dacă sunt? Nu sunt.

Atunci intrăm în dezbaterea pe amendamente.

Titlul legii: "Lege privind modificarea art.33 alin.(2) din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată".

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 2, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 3, observații? Nu sunt. Adoptat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 17 february 2020, 3:15
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro