Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 16, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.172/26-11-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 16-11-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 16, 2010

17. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2009 pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale. (PL-x 542/2009) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 542/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2009 pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale.

Dacă din partea inițiatorului?

Vă rog.

Domnul Cristian-Anton Irimie:

Mulțumesc, doamna președinte.

Prin Ordonanța Guvernului nr.17/2009 se completează art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162, în sensul că sumele cu care sunt plătite drepturile de personal ale asistenților medicali comunitari și personalul medical din instituțiile de învățământ se aprobă anual prin Legea bugetului de stat, ca anexă la Legea bugetului Ministerului Sănătății, ca anexă la bugetul ministerului, repartizat pe județe și municipiul București.

Având în vedere cele mai sus prezentate, vă adresez rugămintea de adopta prezentul proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Raportul comisiei.

Doamna deputat Sulfina Barbu.

Doamna Sulfina Barbu:

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia pentru sănătate și familie au fost sesizate spre dezbatere în fond în procedură obișnuită cu proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2009 pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale.

La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Obiectul de reglementare a fost prezentat de către reprezentantul Guvernului.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia pentru sănătate și familie propun plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat în ședința din 28 octombrie 2009.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Raportul comun al celor două comisii a fost adoptat cu unanimitate de voturi, iar în conformitate cu prevederile constituționale și prevederile Regulamentului, Camera Deputaților este Cameră decizională.

În consecință, vă propunem adoptarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt.

Conform programului aprobat avem o pauză de 30 de minute în care liderii de grup pregătesc listele de vot pentru fiecare dintre dumneavoastră, astfel încât să știm în ce ordine se votează.

Vă mulțumesc. Ne revedem în plen la ora 13,00.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 19 november 2019, 4:30
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro