Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 16, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.172/26-11-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
19-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 16-11-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 16, 2010

5. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern și controlul din preventiv, cu modificările și completările ulterioare. (Pl-x 441/2010) (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 441/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern și controlul preventiv, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă din partea inițiatorilor, dorește cineva? Domnul Mircia Giurgiu.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Am inițiat acest proiect de lege pentru a veni în sprijinul controlului sistemului de audit intern, în așa fel încât de fiecare dată să avem o situație clară a ceea ce se întâmplă în fiecare societate.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Punctul de vedere al Guvernului? Vă rog.

Domnul Mihai Gogancea-Vătășoiu :

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare introducerea obligativității tuturor conducătorilor entităților publice de a organiza sistemul de control managerial intern, în conformitate cu standardele de management control intern, cu scopul de a facilita și întări punerea în aplicare a prevederilor legale privind sistemul de control managerial intern.

Astfel, sunt preconizate, în principal, următoarele: prevederea în legislație de sancțiuni severe pentru neimplementarea sistemului de control managerial intern, cu implicații directe asupra neutilizării cu eficiență, eficacitate și economicitate a fondurilor publice; întărirea controlului național în domeniul respectării prevederilor legale în domeniul sistemului de control managerial intern.

Propunerile Ministerului Finanțelor Publice asupra propunerii legislative s-au referit pe fond la redefinirea controlului managerial intern, în acord cu definiția standard din studiul COSO și la dezvoltarea răspunderii manageriale în conformitate cu conceptul de control financiar public intern, care a stat la baza negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană.

Față de cele prezentate, Ministerul Finanțelor Publice susține, în numele Guvernului, adoptarea actului normativ, sub rezerva însușirii observațiilor și propunerilor Ministerului Finanțelor Publice.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Comisia? Vă rog, domnule vicepreședinte.

Domnul Adrian Henorel Nițu:

Raport asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern și controlul preventiv, cu modificările și completările ulterioare.

Conform expunerii de motive, prezenta inițiativă legislativă reglementează utilizarea cu eficacitate, eficiență și economicitate a fondurilor publice și facilitarea punerii în aplicare a prevederilor legale privind sistemul de control managerial intern.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în ședința din 28 iunie 2010.

Propunerea legislativă este de competența decizională a Camerei Deputaților și în raport de obiectul și conținutul său face parte din categoria legilor organice.

La lucrările comisiei au participat 31 de deputați din totalul de 35 membri ai comisiei.

În urma dezbaterii propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern și controlul preventiv, cu modificările și completările ulterioare, în ședința din data de 19.10.2010, comisia, cu majoritate de voturi, propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, cu amendamentele prezentate în anexă.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc mult.

Intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Dacă sunt? Nu sunt.

Atunci, intrăm în dezbaterea amendamentelor admise.

Titlul legii: "Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv". Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 2 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 3. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 4. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 5. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 6. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 7. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 8. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 9. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 10. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 11. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 12. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 13. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 14. De asemenea, nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 15. Este un articol nou. Nu sunt observații. Adoptat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 19 november 2019, 17:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro