Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 22, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.175/02-12-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
19-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 22-11-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 22, 2010

14. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea sărbătoririi limbii tătare. (PL-x 256/2010) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 256/2010

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

La poziția 21 este Proiectul de Lege pentru instituirea sărbătoririi limbii tătare.

Mi se pare firesc să dau cuvântul inițiatorului, domnul deputat Aledin Amet. Aveți cuvântul.

Domnul Aledin Amet:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

În ultimii ani, în Parlamentul României, au fost adoptate câteva inițiative legislative, indiscutabil importante, pentru comunitatea tătară.

Mi-am propus, în calitate de deputat, să întregesc, din punct de vedere legislativ, toate reperele vieții spirituale - repere ale etniei pe care o reprezint.

Dincolo de cinismul cotidian, există raportarea la valorile esențiale, iar limba tătară, alături de istorie, alături de tradiții, alături de religie, are o însemnătate deosebită.

Iată de ce consider că protejarea limbii tătare, în contextul general al protejării tuturor comunităților etnice, trebuie concretizată inclusiv prin apariția unei noi legi.

Doamnelor și domnilor deputați, vă rog să mă sprijiniți în acest demers.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule deputat, pentru punctul de vedere al inițiatorului. Sunt convins că apelul dumneavoastră a fost reținut de către toți colegii noștri.

Dacă din partea comisiei sesizate în fond? Domnul Marius Dugulescu, din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Domnul Marius Cristinel Dugulescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru instituirea sărbătoririi limbii tătare.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Aș menționa că Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 26 aprilie 2010.

De asemenea, Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de lege.

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a avizat favorabil proiectul de lege.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a avizat, de asemenea, favorabil proiectul de lege.

Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative, conform punctului de vedere transmis prin Adresa nr.303/08.02.2010 sub rezerva însușirii unor observații și propuneri.

La lucrările comisiei din 19 octombrie 2010, au participat, ca invitați, domnul deputat Aledin Amet, în calitate de inițiator, și domnul secretar de stat Vasile Timiș.

În urma examinării proiectului de lege, a avizelor sus-menționate și a notei Departamentului legislativ, comisia s-a exprimat vizavi de această propunere de lege și a adoptat cu unanimitate de voturi să se propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru instituirea sărbătoririi limbii tătare, cu amendamente admise în Anexa nr.1, și cu amendamente respinse, redactate în Anexa nr.2.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă din partea Guvernului, doamna Irina Cajal, doamna subsecretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. Să auzim care este poziția Guvernului vizavi de această inițiativă legislativă.

Doamna Irina Sanda Marin Cajal (subsecretar de stat, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Înțelegând importanța pe care o are dezvoltarea culturală, lingvistică și religioasă, precum și exprimarea identității tătarilor turco-musulmani din România, instituirea acestei sărbători constituie un mod de a proteja patrimoniul cultural și valorile care aparțin moștenirii culturale a tătarilor și de a promova în circuitul național spiritualitatea lor.

Având în vedere că, în raportul de adoptare, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avut în vedere observațiile și propunerile Guvernului, ne pronunțăm pentru susținerea acestei inițiative legislative.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna secretar de stat.

Dacă la dezbateri generale dorește să ia cineva cuvântul? Domnul Mircia Giurgiu, din partea cărei... din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Având în vedere faptul că Grupul parlamentar al PDL respectă minoritățile din România, va susține acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, domnul Victor Socaciu, vă rog.

Domnul Victor Socaciu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Și Grupul parlamentar al PSD susține această inițiativă legislativă și se alătură, cred, tuturor deputaților prezenți în sală.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă rog să fiți de acord să trecem la analiza și dezbaterea raportului comisiei sesizate în fond.

Vă rog să urmăriți cu maximă atenție. Domnul Bode Lucian, vă rog să urmăriți dumneavoastră raportul comisiei sesizate în fond.

Poziția 1, titlul legii, dacă sunt observații?

Poziția 2?

Poziția 3?

Poziția 4?

Poziția 5?

Poziția 6?

Stimați colegi,

Am epuizat toate pozițiile, ca să citez pe domnul deputat Dan Motreanu. În consecință, proiectul de lege rămâne pentru votul de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 19 november 2019, 17:07
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro