You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 22-11-2010

Sittings of the Chamber of Deputies of November 22, 2010

8. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate, semnat la București, la 31 martie 2010. (PL-x 589/2010) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 589/2010

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția 12 din ordinea de zi, Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate, semnat la București, la 31 martie 2010.

Dacă din partea inițiatorului...?

Domnul Vasile Drăghici, director general adjunct la ORNISS. Dar domnul director general plin unde este?

Domnul Vasile Drăghici (director general adjunct, Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat):

Este bolnav, domnule președinte.

Domnul Ioan Oltean:

Transmiteți-i însănătoșire grabnică atunci.

Domnul Vasile Drăghici:

Mulțumesc foarte mult.

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog, domnule director general, aveți cuvântul.

Domnul Vasile Drăghici:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Bună ziua!

Este vorba de un acord de securitate care se încheie între România și statele membre NATO, ca o obligație ce revine țării noastre după aderarea la NATO din 2004 și după aderarea la UE din 2007.

Asemenea acorduri au intrat în practica țării noastre în relația cu partenerii europeni și euroatlantici. Nu este primul acord de această natură. Obiectul său, conform titulaturii, îl reprezintă schimbul de informații clasificate între părți, în cadrul cooperării unor autorități naționale sau în cadrul unor contracte care au ca obiect informațiile clasificate.

Printre altele, acordul conține prevederi în legătură cu autoritățile care sunt implicate în aplicarea prevederilor și în asigurarea normelor de protecție la nivel național ale acestor informații și se referă la condițiile în care se face schimburi și recunoașterea reciprocă a certificatelor de securitate; de asemenea, modul în care se rezolvă incidentele de securitate și în care se cooperează între părți în asemenea situații.

De aceea, vă adresăm rugămintea de a susține votarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc și eu, domnule director general.

Dacă din partea comisiei sesizate în fond...? Domnul președinte Costică Canacheu.

Domnul Costică Canacheu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată pentru raport cu acest proiect de lege.

Avem avizele favorabile de la Consiliul Legislativ, de la Consiliul Suprem de Apărare a Țării, de la Comisia pentru politică externă și Comisia pentru industrii și servicii.

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

În urma dezbaterilor, în ședința din 16 noiembrie 2010, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea acestui proiect de lege, în forma prezentată.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, pe procedură. Vă rog.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Domnule președinte,

Sigur că s-au schimbat multe reguli în Parlamentul României și în sistemul democratic românesc. Totuși, aș vrea să fac o mențiune. Din câte știu, Constituția încă menționează că cu drept de inițiativă legislativă este numai Guvernul, din partea Executivului, parlamentarii sau 100.000 de cetățeni.

În aceste condiții, o organizație ca ORNISS, sigur, care este o agenție a Guvernului, nu ar putea să fie inițiator și nici să se prezinte în fața noastră ca inițiator. Ar fi trebuit unul dintre ministerele de resort, cu interese directe în domeniu, sau instituții care sunt recunoscute ca făcând parte din nivelul guvernamental. Așa ar fi corect să se întâmple în derularea... Dar, sigur că este cel mai mic rău, poate, care ni s-a întâmplat până în ziua de astăzi, în ultimele luni.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Stimați colegi,

Dacă nu sunt alte intervenții, vă rog să constatați că avem îndeplinite condițiile din art.106 din regulament. Proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine.