Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 14, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.189/24-12-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 14-12-2010 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 14, 2010

4. Angajarea răspunderii Guvernului asupra Proiectului de lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. (L779/2010)  
 
see bill no. 833/2010

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

La punctul 3 din ordinea de zi este înscrisă angajarea răspunderii Guvernului asupra Proiectului de lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

Proiectul de lege a fost depus în Parlament la data de 25 noiembrie 2010.

Îi dau cuvântul domnului prim-ministru Emil Boc pentru prezentarea proiectului de lege.

Domnul Emil Boc:

Doamnă președinte a Camerei Deputaților, Doamnelor și domnilor senatori și deputați, Distinși membri ai Guvernului, Vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat includerea în ordinea de zi astăzi a dezbaterii solicitate de Guvern cu privire la Proiectul de lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

Proiectul de lege este unul extrem de complex și vine în fața dumneavoastră să rezolve o problemă scadentă a societății românești, o problemă legată de salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Înainte de a intra în câteva considerații de natură tehnică, permiteți-mi să fac câteva considerații de natură generală.

Dacă anul 2010 a fost anul constrângerilor bugetare, anul 2011 va fi anul dezvoltării, al creșterii economice și al consolidării reformelor structurale ale statului.

În cadrul acestor reforme, un loc extrem de important îi ocupă Legea salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Pentru anul 2011, pe componenta salarizării personalului plătit din fonduri publice, cel mai important mesaj pe care îl avem este acela că se realizează o majorare cu 15% a salariilor, în raport cu cele obținute în luna octombrie sau, altfel spus, se recuperează 15%

din salariul diminuat în luna iulie a anului 2010.

Acest lucru este posibil în România datorită a două componente.

Pe de o parte, datorită faptului că în anul 2011 avem o salarizare pentru 1 290 000 de bugetari.

Asta înseamnă că România a realizat o reformă a sistemului bugetar, în sensul că, dacă în decembrie 2008 erau 1 398 000 de bugetari, în anul 2011 avem prevăzuți în bugetul de stat, spre finanțare, bani pentru 1 290 000 de bugetari.

Acest lucru a fost posibil datorită procesului de restructurare pe care Guvernul l-a avut în vedere pe parcursul anului 2010, o parte dintre proceduri fiind finalizate, alte proceduri sunt în derulare, altele urmează să se finalizeze la începutul anului 2011.

Datele oficiale din data de 30 octombrie 2010 ne arătau că în România existau 1 291 000 de bugetari, iar procedurile de reorganizare sunt în continuare în derulare.

Sumele de bani prevăzute în buget sunt de 39 de miliarde de lei, pentru acoperirea creșterii cu 15% a salariilor personalului bugetar.

De aceea spun că această lege este extrem de importantă pentru ceea ce înseamnă 1 290 000 de bugetari din România, care, începând cu anul viitor, vor avea un salariu mai mare cu 15%, raportat la ceea ce primesc în momentul de față.

Câteva considerații, acum, de natură tehnică și nu voi insista pe foarte multe aspecte, întrucât dumneavoastră aveți legea în față, pentru a o consulta și a o analiza în detaliu.

Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%, care reprezintă un procent de recuperare parțială a diminuării de 25% operate începând cu luna iulie a acestui an.

Cu aceeași dată, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, astfel cum au fot acordate personalului plătit din fondurile publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Cuantumul brut al acestor drepturi se va stabili în anul 2011, ținându-se seama de gradul sau treapta profesională, vechimea în muncă, vechimea în funcție sau, după caz, în specialitate dobândite în condițiile legii până la 31 decembrie 2010.

De asemenea, de la data reîncadrării, am reglementat introducerea în salariul de bază a sporurilor stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului, necuprinse în Legea-cadru nr. 330/2009 și care au fost acordate în anul 2010 ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu sau, după caz, ca sporuri, fără ca acordarea lor să conducă la creșteri salariale altele decât cele prevăzute de prezenta lege.

Pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, se majorează valoarea soldei lunare, a salariului lunar, astfel încât majorarea cotei contribuției individuale de asigurări sociale de stat stabilită prin legea care reglementează sistemul unitar de pensii publice să nu conducă la diminuarea venitului net realizat lunar din solde/salarii de aceste categorii de personal.

Cu alte cuvinte, prin faptul că începând cu anul 2011, în urma aplicării Legii pensiilor, pensionarii din domeniul militar, funcționarii publici cu statut special, polițiștii plătesc contribuții de asigurări sociale, cu acea contribuție cu care ei vin la bugetul asigurărilor sociale se majorează solda, indemnizația pe care o primesc sau salariul corespunzător, astfel încât acesta să nu fie diminuat.

Pentru că, așa cum știți, prin legea care vizează reforma sistemului de pensii publice din România am impus principiul contributivității ca principiu de bază al obținerii veniturilor din pensii.

De asemenea, această lege menționează faptul că munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se va compensa cu timp liber corespunzător.

În bugetele pe anul 2011 ale instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de sistemul de finanțate și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete cadou sau de tichete de vacanță.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru personalul care beneficiază de drepturi bănești acordate din fondurile constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, salariile de bază se calculează prin includerea în acestea a nivelului mediu al acestor drepturi bănești aferente lunii octombrie 2010, pentru fiecare funcție publică pe categorii, clase și grade profesionale, respectiv pentru fiecare funcție contractuală, în funcție de nivelul studiilor, pe grade sau trepte profesionale.

Distinși deputați și senatori, Acestea sunt, în esență, principalele prevederi ale Proiectului de lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

În concluzie: 39 de miliarde de lei bani alocați pentru plata personalului bugetar, o creștere cu 15% în raport cu ceea ce au primit bugetarii în luna octombrie sau o recuperare de 15% din salariul diminuat în luna iulie a anului 2010.

Spun asta pentru că am venit în fața Parlamentului, distinși reprezentanți ai forului legislativ, am venit aici să nu vindem iluzii, am venit să spunem foarte clar ceea ce România poate face în momentul de față pentru a pregăti creșterea economică, a consolida reformele structurale și pentru a avea resurse de dezvoltare pentru investiții și locuri de muncă.

Esența întregului proces de reformă a statului pe care l-am derulat și îl derulăm este aceea de a cheltui atât cât producem, atât cât își poate permite România, iar banii pe care îi împrumutăm să fie orientați spre cheltuieli cu investițiile și locurile de muncă.

Vreau să știți că și în aceste condiții, în anul 2011, România va avea un deficit bugetar de 4,4%.

Dar în cadrul acestui deficit bugetar, am realizat o justă și corectă alocare a resurselor între cheltuielile de consum și cheltuielile cu investițiile și locurile de muncă.

Cu alte cuvinte, încet, dar sigur, țara se îndreaptă spre un model de creștere bazat pe investiții, bazat pe noi locuri de muncă, bazat pe atragerea de noi fonduri europene și mai puțin pe consum și împrumut, așa cum am avut modelul de creștere economică în anul 2007 și în anul 2008, în special.

De aceea, în temeiul art. 114 din Constituția României, Guvernul își angajează răspunderea asupra Proiectului de lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

Vă mulțumesc. (Aplauze)

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Doamnelor și domnilor deputați și senatori, În primul rând îi mulțumesc domnului prim-ministru pentru prezentarea făcută și reamintesc faptul că, urmare a prezentării Proiectului de lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea, poate fi depusă moțiune de cenzură în termen de 3 zile de la data prezentării proiectului de lege, potrivit art. 114 alin. (2) din Constituția României.

Ordinea de zi a fost epuizată pentru această primă ședință.

Ședința s-a încheiat la ora 14.05.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 17 november 2019, 1:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro