Plen
Ședința Camerei Deputaților din 17 mai 2011
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.62/27-05-2011

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
24-11-2020
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2011 > 17-05-2011 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 17 mai 2011

6. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 80/2011). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 80/2011

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția 13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Suntem în procedură de urgență.

O să rog comisia sesizată în fond să prezinte raportul. Inițiatorul este prezent? Da.

Domnule secretar de stat, vă rog să prezentați punctul de vedere al inițiatorului.

Domnule secretar de stat Nicolae Ivășchescu, din partea Ministerului Muncii, aveți cuvântul.

Domnul Nicolae Ivășchescu (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Modificările propuse vizează eliminarea raportării la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a modului de calcul al indemnizației de șomaj și înlocuirea acesteia cu raportarea la valoarea indicatorului social de referință.

Sunt prevăzute totodată și unele dispoziții cu caracter tranzitoriu necesare pentru asigurarea plății indemnizației de șomaj în cuantumul prevăzut de lege la data constituirii dreptului pentru persoanele care au devenit beneficiare ale indemnizației de șomaj anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Față de cele prezentate mai sus, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale susține prezentul proiect de lege.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc foarte mult.

Comisia sesizată în fond, Comisia pentru muncă.

Domnule Solomon, aveți cuvântul pentru a prezenta raportul comisiei sesizată în fond. Vă rog.

Domnul secretar al Comisiei pentru muncă. Domnule profesor, am reținut. Vă rog să rețineți și pentru stenogramă exact...

Domnul Adrian Solomon:

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată prin adresa PL-x 80 din 7 martie 2011 cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență a proiectului de lege mai sus menționat.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1434 din 3.XII.2010, avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci nr.65 din 23.III.2011, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități nr.31/145 din 22.III.2011, avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați nr.37/126 din 23.III.2011.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării raportării la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a modului de calcul și de stabilire a cuantumului indemnizației de șomaj, calcularea acesteia în funcție de valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data stabilirii.

Totodată, se preconizează adoptarea unor măsuri cu caracter tranzitoriu necesare pentru asigurarea plății indemnizației de șomaj în cuantumul prevăzut de lege la data constituirii dreptului pentru persoanele beneficiare ale unei asemenea indemnizații.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat.

În cadrul dezbaterilor au fost formulate amendamente care în urma votului au fost respinse. Amendamentele respinse sunt prezentate în anexa la prezentul raport.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituția României, republicată.

La dezbaterile care au avut loc în ședința comisiei din 5 aprilie 2011 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, din partea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, domnul Ioan-Nelu Botiș, ministru, domnul Nicolae Ivășchescu, secretar de stat, și doamna Simona Bordeianu, director.

La lucrările comisiei au fost prezenți 23 de deputați din totalul de 27 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi, 9 voturi pentru, 5 împotrivă.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în condițiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituția României.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată, și ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, secretar al Comisiei pentru muncă, mulțumesc pentru raportul prezentat.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul.

Da, domnul deputat, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, vă rog să exprimați poziția acestui grup față de acest proiect de lege.

Domnul Adrian Solomon:

Chiar dacă datorită majorității care sprijină Guvernul, acest proiect a primit un aviz favorabil din partea Comisiei pentru muncă și protecție socială, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat nu susține aceste modificări ale legii pentru că ele vin să înlocuiască salariul minim brut pe țară la care se raporta până acum indemnizația de șomaj cu indicatorul social de referință.

În acest moment, indicatorul social de referință este 500 de lei. Salariul minim brut pe economie este 690 de lei. Apare o diferență, prin urmare, care va duce la scăderea indemnizației de șomaj, pentru că, după cum știm, aceasta este 75% până acum din salariul mediu brut pe țară, de acum va fi 75% din indicatorul social de referință.

 

Domnul Tinel Gheorghe (din bancă):

Minim.

Domnul Adrian Solomon:

Minim, da. Salariul minim brut pe țară.

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog să nu conversați cu sala.

Domnul Adrian Solomon:

Prin urmare, și celelalte modificări aduse de minister prin eliminarea acelei limite de distanță prin care unui șomer să i se pună la dispoziție un loc de muncă, pe care nu poate să-l refuze, credem că se atentează la dreptul fiecărui asigurat, pentru că șomajul nu este până la urmă un drept de asistență socială, ci este un drept de asigurare socială, fiecare angajat plătind această contribuție lunar din salariul pe care-l primește.

Credem că nu va stimula nicicum ocuparea forței de muncă, ci mai degrabă va duce la alte economii la buget, lucru cu care noi nu putem fi de acord, în detrimentul oamenilor.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, mulțumesc.

Domnul secretar acum. Domnule secretar, o să vă rog să reveniți la microfon și să propuneți timpul pentru dezbaterea raportului. Vă cer scuze. Că suntem în procedură de urgență.

Domnul Adrian Solomon:

Două minute dezbateri generale, cinci minute pe articole.

Domnul Ioan Oltean:

Supun votului dumneavoastră timpii propuși de către domnul secretar al comisiei.

Vă rog să votați. Vă rog, domnilor colegi, să vă ocupați locurile în sala de ședință.

Domnule Mircea Toader, nu țineți în povești colegii, vă rog eu foarte mult să votați. Rugăm opoziția să ocupe locurile în sală, locurile pe care puterea le-a lăsat libere?!. (Râsete.)

Cu 46 de voturi pentru, propunerea a fost adoptată.

Dacă din partea grupurilor parlamentare mai dorește cineva să ia cuvântul. Nu mai avem doritori.

Stimați colegi,

Raportul cuprinde numai amendamente respinse. Dacă autorii acestora simt nevoia să le susțină.

Domnule deputat Solomon, vă rog să precizați articolul și să faceți susținerea.

Domnul Adrian Solomon:

Voi susține toate modificările și o să le citesc cu voia dumneavoastră acum pe toate pentru a putea da un vot separat și să nu mai intervenim pe ele.

Domnul Ioan Oltean:

Apreciez punctul dumneavoastră de vedere.

Domnul Adrian Solomon:

La art.5, propunem eliminarea modificării propuse de minister.

De asemenea, la art.39 alin.(2) lit.a) eliminarea textului.

La art.40 alin.(1), de asemenea, abrogarea textului.

La art.42 alin.(1) propunem abrogarea textului.

Art.44 lit.d) abrogarea textului.

La art.731 alin.(4) propunem abrogarea textului.

Și, în fine, art.127, propunem, de asemenea, abrogarea textului.

Vă mulțumim și sperăm ca, în interesul șomerilor din România care sunt asigurați, și nu asistați social, să votați în consecință.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc domnilor colegi.

Cu voia dumneavoastră am să supun votului fiecare amendament în parte.

Vă rog să urmăriți.

Amendamentul de la poziția nr.1 referitor la art.5 pct.9.

Vă rog să votați.

37 de voturi împotrivă, 29 voturi pentru, o abținere. Insuficiente pentru a trece.

Poziția 2. Modificarea art.39 alin.(2) lit.a).

Votul dumneavoastră.

38 de voturi împotrivă, nicio abținere, 33 voturi pentru. Insuficiente pentru a fi adoptat.

Poziția 3. Modificarea art.40 alin.(1) din aceeași lege.

Vă rog să votați.

39 de voturi împotrivă, 35 pentru. Insuficiente pentru a fi adoptat.

La poziția 4 din raport, modificările propuse la art.42 alin.(1).

Vă rog să votați.

39 de voturi împotrivă, 35 voturi pentru. Insuficiente pentru a fi adoptat.

Și amendamentul de la poziția 5, cel care vizează art.44 lit.d).

Vă rog să votați.

40 de voturi împotrivă, 36 voturi pentru. Insuficiente pentru ca amendamentul să fie adoptat.

Poziția 6, modificări la art.731 alin.(4).

Vă rog să vă exprimați prin vot.

40 de voturi împotrivă, 33 voturi pentru. Amendamentul a fost respins.

Și ultimul amendament, cel de la poziția 7 din raport, care are în vedere modificarea art.127.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

Mulțumesc. 40 de voturi împotrivă, 35 voturi pentru. Insuficiente pentru adoptarea amendamentului.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final de la ora 12,30.

Poziția 14. Dacă domnul secretar de stat Rădulescu a sosit. Ministerul Agriculturii. Căutați-l și vedeți pe unde a dispărut domnul secretar de stat. Vă rog să-l dați în urmărire.

Poziția 14 o lăsăm să mai aștepte puțin.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 27 noiembrie 2020, 22:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro