Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.64/02-06-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 23-05-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2011

16. Dezbaterea Proiectului de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere (PL-x 853/2010). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 853/2010

 

Domnul Marian Sârbu:

  ................................................

Continuăm dezbaterile cu Proiectul de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere, punctul 20 de pe ordinea de zi.

Vă rog, din partea inițiatorilor?

Vă rog, domnule secretar de stat.

Domnul Cristian Apostol (secretar de stat, Ministerul Mediului și Pădurilor):

Mulțumesc, domnule președinte.

Este vorba despre un act legislativ tehnic, în mare măsură și era nevoie pentru a elimina unele disfuncționalități identificate pe parcursul aplicării Ordonanței Guvernului nr. 11/2004, în concordanță cu Directiva 105/99 a Consiliului, astfel încât să prevină atât discontinuitățile în transpunerea directivei mai sus menționate, cât și blocajele din circulația materialelor forestiere de reproducere pe fluxul normal, producere, comercializare, utilizare a acestora.

Necesitatea adaptării legislației privind materialele forestiere de reproducere la situația actuală a României de țară membră a Uniunii Europene, deoarece la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului în anul 2004, România era țară terță. Precum și crearea de puieți forestieri pentru împăduririle prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală și de Programul Național de Împădurire.

Vă rog să fiți de acord cu aprobarea prezentei inițiative.

Domnul Marian Sârbu:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei? Vă rog.

Domnul Marian Avram:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind comercializarea materialului forestier de reproducere.

Proiectul de lege a fost respins de Senat în ședința din 8 decembrie 2010.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare comercializarea materialelor forestiere de reproducere în scopul eliminării blocajelor existente în circulația acestora și a disfuncționalităților în aplicarea legislației europene în domeniu.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

La lucrările comisiei au fost prezenți 26 de deputați.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate de voturi în ședința din 17 mai 2011.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Marian Sârbu:

Mulțumesc și eu, domnule deputat.

Vă rog, din partea Grupului parlamentar al PDL, domnul deputat Tinel.

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Actul normativ propus astăzi de către Guvern nu face altceva decât să modifice Ordonanța Guvernului nr.11/2004 aprobată prin Legea nr.161/2004 privind producerea și comercializarea materialului genetic forestier. Au explicat colegii mei mai înainte că, practic, lipsa de transparență, precum și unele inadvertențe în folosirea documentelor de proveniență, dar și apariția unor denumiri noi, în ceea ce privește implementarea Directivei 1999/105 a Comisiei Europene au făcut posibilă apariția acestui act.

În fond, ca să fiu foarte scurt, compatibilizează din punct de vedere fenotipic, biologic, pedologic, folosirea materialului genetic de reproducere forestier pe zone de proveniență. Cu alte cuvinte, nu mai poți folosi puieți de paltin sau, eu știu, de frasin sau de stejar dintr-o zonă de proveniență în cu totul și cu totul altă zonă de proveniență, opusă acesteia și situată la sute de kilometri distanță.

Ce vreau eu să atrag atenția Ministerului Mediului, pentru că din textul legii nu reiese, este vorba de acele 14 ordine de ministru care vor trebui să pună în practică, să transpună legea, și pentru care nu avem un termen implicit până la care trebuie emise și aici ministerul va trebui să lucreze foarte scurt, în așa fel încât în 30-45 de zile să le avem în vigoare, în așa fel încât în toamna anului 2011 pentru sezonul de vegetație 2011-2012 să putem folosi materialul genetic conform noii legislații.

Partidul Democrat Liberal și Grupul partidului Democrat Liberal susțin proiectul de lege în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Domnul Marian Sârbu:

Mulțumesc foarte mult.

Dacă la dezbateri generale mai sunt observații? Dacă nu mai sunt intervenții, intrăm pe raportul comisiei.

La punctul 1 din raport dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 2. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 3. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 4. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 5. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 6. Nu sunt observații. Adoptat.

De la punctul 7 la punctul 9. Dacă sunt observații? Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 10 la punctul 14. Dacă sunt observații? Nu sunt observații. Adoptate.

Punctul 15. Nu sunt observații. Adoptat.

De la punctul 16 la 17. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Punctul 18. Adoptat.

De la punctul 19 la punctul 21. Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 22 la punctul 25. Nu sunt observații. Adoptate.

Punctul 26. Adoptat.

De la punctul 27 la punctul 30. Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 31 la punctul 32. Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 33 la punctul 35. Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 36 la punctul 37. Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 38 la punctul 40. Nu sunt observații. Adoptate.

Punctul 41. Nu sunt observații. Adoptat.

De la punctul 42 la punctul 43. Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 44 la punctul 46. Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 47 la punctul 50, inclusiv. Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 51 la punctul 55. Nu sunt observații. Adoptate, de asemenea.

De la punctul 56 la punctul 57. Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 58 la punctul 62. Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 63 la punctul 67. Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 68 la punctul 71. Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 72 la punctul 75. Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 76 la punctul 79. Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 80 la punctul 83. Nu sunt observații. Adoptate.

Avem, de asemenea, și un număr de 11 anexe. Vă întreb dacă la anexele 1-11 sunt observații? Nu sunt. Adoptate și ele.

Textul de lege urmează să fie adoptat la votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 7 décembre 2021, 13:50
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro