Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.64/02-06-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 23-05-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2011

18. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune (PL-x 724/2010). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 724/2010

 

Domnul Marian Sârbu:

  ................................................

Urmează Proiectul de Lege inclus la numărul 22 din ordinea de zi, privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune.

Inițiatorul, vă rog.

Doamna Lidia Barac:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege privește modificarea Legii nr.123 din 2006.

Această modificarea a fost impusă, în principal, de Directiva 2005/36 a Comisiei Europene privind recunoașterea calificărilor profesionale, cum a fost ea transpusă prin Legea nr.200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor calificărilor profesionale pentru profesiunile reglementate din România și cu modificările ulterioare.

În același timp, viața Legii nr.123 din 2006 a adus în atenție unele vulnerabilități cât privește statutul personalului din probațiune și cariera acestui personal, în ceea ce privește condițiile de vechime, de formare profesională, de raporturi de muncă, ce vizează detașarea, delegarea, transferul, cercetarea disciplinară, motiv pentru care proiectul de lege a fost amendat corespunzător.

Eu vă rog să votați acest proiect de lege, întrucât în viitoarele coduri probațiunea are un rol deosebit în implementarea unor măsuri mai puțin restrictive pentru o nouă ordine juridică în România.

Vă mulțumesc.

Domnul Marian Sârbu:

Vă mulțumesc, doamnă secretar de stat.

Domnul deputat Andronache, secretarul Comisiei juridice.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională, în conformitate cu Constituția României și Regulamentul Camerei Deputaților.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă.

De asemenea, Comisiile pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au avizat favorabil acest proiect de lege.

Obiectul de reglementare v-a fost prezentat de reprezentantul Guvernului.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise, care sunt redate în anexa la prezentul raport.

În raport cu obiectul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Marian Sârbu:

Mulțumesc, domnule deputat.

La dezbateri generale dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt intervenții, intrăm pe raportul comisiei.

La punctul 1 nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 2. Nu sunt observații. Adoptat.

De la punctul 3 la 5 nu sunt observații. Adoptate.

Punctele 6, 7. Nu sunt observații. Adoptate.

Punctul 8. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 9. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 10. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 11. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctele 12 și 13. Nu sunt observații. Adoptate.

Punctele 14 și 15. Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 16 la 18 nu sunt observații. Adoptate.

Punctele 19, 10. Nu sunt observații. Adoptate.

Punctele 21, 22. Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 23 la 25 nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 26 la 28 nu sunt observații. Adoptate.

Punctul 29. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 30. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 31. Nu sunt observații. Adoptat.

De la punctul 32 la 34 nu sunt observații. Adoptate.

Punctele 35, 36. Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 37 la 42 nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 43 la 45 nu sunt observații. Adoptate.

Punctul 46. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 47. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctele 48 și 49. Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 50 la 52 nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 53 la 55 nu sunt observații. Adoptate.

Punctul 56. Nu sunt observații. Adoptat.

De la punctul 57 la 59 nu sunt observații. Adoptate.

la punctele 60 și 61 nu sunt observații. Adoptate.

Cu aceasta, proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 1 décembre 2021, 4:52
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro