Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.64/02-06-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 23-05-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2011

19. Dezbaterea Proiectului de Lege privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" (PL-x 73/2011). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 73/2011

 

Domnul Marian Sârbu:

  ................................................

Urmează Proiectul de Lege privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană".

Punctul 23 din ordinea de zi.

Inițiatorul dacă dorește să ia cuvântul. Vă rog.

Domnul Eugen-Dicones Curteanu (secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului):

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimate doamne și stimați domni deputați,

După cum îi spune și numele, proiectul de act normativ supus atenției dumneavoastră are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind modul de alocarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării de la bugetul de stat în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană".

Trebuie precizat că proiectul stabilește modul privind obținerea, gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", prin simplificarea și fluidizarea fluxurilor financiare aferente programelor de cooperare teritorială, redefinirea bugetelor în care sunt cuprinse sumele respective, precum și reglementarea modalităților de angajare a cheltuielilor efectuate cu aceste programe.

Fiind un act normativ cu profund caracter tehnic, vă rugăm să fiți de acord cu propunerea de act normativ și cu raportul comisiei, care e un raport de admitere.

Vă mulțumesc.

Domnul Marian Sârbu:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei, doamna Barna.

Doamna Maria Eugenia Barna:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare simplificarea și fluidizarea fluxurilor financiare aferente programelor de cooperare teritorială finanțate din fonduri externe nerambursabile, redefinirea bugetelor în care sunt cuprinse sumele pentru finanțarea diferitelor categorii de cheltuieli luând în considerație prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2010, includerea în conturile de venit ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, precum și ale bugetelor locale, a sumelor rambursate aferente cheltuielilor eligibile, conform reglementărilor legale comunitare și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.

În urma dezbaterii proiectului de lege, în ședința din data de 29 martie 2011, comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", cu amendamentele prezentate în anexă.

Vă mulțumesc.

Domnul Marian Sârbu:

Vă mulțumesc și eu.

Din partea grupurilor parlamentare dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

Intrăm pe raportul comisiei.

Punctul 1 din raport. Dacă sunt observații? Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 2. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctele 3 și 4. Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 5 la 7 nu sunt observații. Adoptate.

Punctul 8. nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 9. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 10. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 11. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctele 12 și 13. Nu sunt observații. Adoptate.

Punctul 14. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 15. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 16. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 17. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 18. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctele 19 și 20. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 21. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctele 22 și 23. Nu sunt observații. Adoptate.

De la punctul 24 la 26 nu sunt observații. Adoptate.

Punctul 27. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 28. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 29 și punctul 30. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctele 31 și 32. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 33. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 34. Nu sunt observații. Adoptat.

De la punctul 35 la 37 nu sunt observații. Adoptat.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 1 décembre 2021, 5:43
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro